ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Frölunda socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 116 Naturnamn: 229 Bebyggelsenamn: 39 Naturnamn: 16
Frölunda, Östra sn Abborrasjön sjö Frölunda sn Djupasjön, Lilla sjö
Frölunda sn? Aläng terräng Aläng tp Djupasjön, Stora sjö
Frölunda sn Anneborg åker Anneberg försv. tp Hissebo mosse mosse(?)
Frölunda Saknas Apelåsen triangelpunkt Avastugan försv. backstuga Hissjön, Stora o. Lilla sjöar
Frölunda, Östra sn Apelåsen höjd? Bagaregården gd Köljasjön sjö
Frölunda sn? Askåsamossen mosse Björkelund försv. tp Långemosse mosse
Frölunda by /Se Askåsen höjd? Björkåsen tp Paradisamosse mosse
Frölunda, Östra socken Avahålorna vattensamlingar Fjäråsen tp Ramlaklev höjd?
Frölunda, Östra sn /Se Avan vattensamling Hid gästgivaregård Rullesjöån å
Frölunda sn Avan sjö Hid gård Rullån, se även Rullesjöån å
Frölunda sn Backamossen mosse Hidstorpet soldattp Skittnabo mosse mosse
Frölunda, Östra socken Backhult terräng? Hingården gd Solåsen ås?
Frölunda, Östra sn Bastukullen terräng Hjulåsen tp? Storån, Ätran å
Frölunda sn Bergslyckan åker Hultet tp Vihulta mosse mosse
Frölunda, Östra sn Björkelund terräng Hässleåsen soldattp Visjön sjö
Frölunda sn Björnhålan åker Hörnhult försv. backstuga Ätran å
Frölunda sn Björnhålebäcken bäck Kärralund tp  
Frölunda, Östra sn Björnåsabergen höjder? Lillehagen lht  
Frölunda, Östra Saknas Björnö terräng Lindsåsen backstuga  
Frölunda sn Bortrehagen terräng Lomhult tp  
Frölunda, Östra sn Boråsaberget höjd ? Lottebo tp  
Frölunda, Östra sn Bosgårdskullen höjd? Mogeberg soldattp  
Frölunda, Östra sn Brännåsen höjd Mölnebyn gd  
Frölunda Saknas Buabrink skogsterräng Nyhagen lht  
Frölunda, Östra sn Byamossen mosse Orråsen tp  
Frölunda, Östra sn Bya svedjor skogsterräng Ryåsen tp  
Frölunda, Östra sn Dammsmossen mosse Rävåsen, Lilla avs. lht  
Frölunda, Östra by och sn /Se Djupasjön, Lilla sjö Sjölyckan backstuga  
Östra Frölunda sn /Se Djupasjön, Stora sjö Skillnabo hmn  
Frölunda sn /Se Dubbleberg höjd? Skittnabo, se Skillnabo hmn  
Frölunda, Östra sn /Se Dubblerås terräng Slätten försv. backstuga  
Frölunda, Östra sn /Se Ekeberget höjd Strömsdal tp?  
Frölunda, Ö. sn /Se Ekåsamossen mosse Telackebo, (Nya) försv. soldattp  
Bosgården Saknas Erlandsåsen höjd Ulvshed tp  
*Bosgården gd Fjäråsamossen mosse Varvhultstorp, se Lottebo tp  
Brädden gård Flyen åker? Viåsen försv. tp  
Brädden gd Flymossen mosse Åsebo gd  
Brädden gd /Se Fläckåsamaden sankmark Åsen tp  
*Duffnegærdhe ödegård /Se Furuberget höjd Älingaåsen backstuga  
Ellbäckstorp Saknas Furubäck terräng    
Ellebäckstorp herrgård Furulund terräng    
Ellebäckstorp herrgård Gangsjöåsen höjd?    
Fjärhult gd Glasberget höjd?    
Frölunda by Granroten terräng    
Frölunda, Östra by Granö ö    
»Heda» gård Gravsjön sjö    
?Heden gd /Se Gränssjön göl    
Hede Saknas Gräsö ö    
Heden gd /Se Gullsjön sjö    
Hid by Gullsjön sjö /Se    
Hid by Gåsamossen mosse    
Hid by Gärskullen höjd?    
Hid gd:ar /Se Gökatorpet terräng?    
Hid by /Se Gökåsen höjd    
Hid gd:ar /Se Gökåssjön göl    
Hissebo gd Hagaberget höjd    
Hissebo gd /Se Hallasjöbäcken bäck    
Holkeshult by Hallasjön sjö    
Hulkeshult gd Hejdrikaön ö    
Hålabäckstorp Saknas /Se Hidsbäcken bäck    
Kindaholm förr fäste /Se Hissjön, Lilla sjö    
Kindaholm medeltida fäste Hissjön, Stora sjö    
Kindaholm gränsfäste /Se Hissjön sjö /Se    
*Kindaholm slottsruin Hissjön sjö /Se    
Kindaholm slottsruin Hjortakullsmossen mosse    
*Kindaholm slottsruin Hjulåsen åker?    
*Kindaholm slottsruin Holmarna åkrar?    
Kindaholm borg /Se Holmsjön göl    
Kindaholm (Kindahus) förr fäste /Se Hultamossen mosse    
Kindahus medeltida fäste Humlaberget höjd    
Kindahus borg /Se Humlabäcken bäck    
Kindahus medeltida fäste /Se Humlabäcken bäck    
Kindahus, se Kindaholm fäste Humlagölen tjärn    
Kolpered hemmansdel /Se Humlamossen mosse    
Kräckebo gd Humlasjön sjö    
Kräckebo gd /Se Hunnakullen terräng    
Lerbäcksbo by Hylte terräng    
Lerbäcksbo by Hyltorna åker    
Lerbäcksbo by Hållsdammen sankmark    
Lerbäcksbo by? Häjderna terräng    
Mölnsby Saknas Häjderviken vik    
Mölneby by Hässleåsen höjs?    
Mölneby by /Se Hästamossen mosse    
Mölneby gd /Se Högesmossen mosse    
Mölneby by /Se Högesåsen ås    
Mölneby by /Se Höljerna gölar    
Skiftnabo gd Hörnasjön sjö    
Stackebo Saknas Johanslund terräng    
?Stackebo gd Järpamossen mosse    
Stackebo gd /Se Järpatorp terräng?    
Stockhult by Kalfån Lillån Saknas    
Stommen = 1 Frölunda gd Kantarellkullen höjd    
Torsvi gård /Se Karsbomossen mosse    
Törebo by Katrinehölj udde    
Ulfshed Saknas Kilen åker    
Uvebo gd /Se Kinnahus fornminne? /Se    
Wffueboll gd /Se Klevaberget höjd    
Varvhult gd Klevarna höjd    
?Varvhult gård Knektaskogen terräng    
Varvhult by /Se Komboberget höjd    
?Vränglarp by Korpaberget höjd    
Vränglarp by Korpaberget höjd    
Vränglarp Saknas Krokstorpa mosse mosse    
Vränglarp gd Kroktorpskullen höjd?    
Vränglarp by Kråkelyckan åker?    
Vränglarp by Kräckebomossen mosse    
Vränglarp by Kräckebosjön, Lilla göl    
Vränglatorp Saknas Kräckebosjön, Stora sjö    
Vränglarp by Kräckebosjön, Stora sjö    
Vränglarp by Kullen terräng?    
Vränglarp by /Se Kung Ulvs sten fornlämning    
?Åsarp gd Kvarnabäcken bäck    
Ällebäckstorp by Kvarnsjön sjö    
Ängasjö by Kyrkekullen höjd    
Ängasjö by Kyrkemossen mosse    
Ängasjö by Källarelyckan åker    
  Källebacken backe    
  Köljasjön Lilla sjö    
  Köljasjön Stora sjö    
  Lagårdsmossen mosse    
  Lammhagasjön göl    
  Ledskrok halvö    
  Lillesjön sjö    
  Lillån å    
  Lilläng terräng?    
  Ljungudden terräng    
  Lomhult terräng    
  Lottebo terräng?    
  Långakärrsmossen mosse    
  Långebromosse mosse    
  Långemosse mosse    
  Långkärrsliden skogsterräng    
  Majkilen åker    
  Mansjön göl    
  Mellansjön sjö    
  Mellantorpet terräng?    
  Mossön terräng    
  Märgelgravarna vattensamlingar    
  Nabben udde    
  Nabben udde    
  Nyhagen terräng?    
  Näset terräng    
  Orrakull höjd    
  Orråsakullen höjd?    
  Orråsen höjd?    
  Oset vattenförbindelse    
  Oxberget höjd?    
  Paradisbäcken bäck    
  Paradisbäcken bäck    
  Paradiset terräng?    
  Paradiskärret kärr    
  Pellagölen, Lilla tjärn    
  Pellagölen, Stora tjärn    
  Riabacka höjd    
  Rotön ö    
  Rullesjön sjö    
  Rullån å    
  Ryåsamossen mosse    
  Ryåsamossen, Stora mosse    
  Rävberget höjd    
  Rävåsamossen mosse    
  Rävåsagölen göl    
  Rävåsen terräng    
  Saxakilen åker    
  Saxakroken sankmark    
  Sjöbo terräng?    
  Skakelberget höjd?    
  Skansberget höjd med fornlämning /Se    
  Skeppåsaklint höjd    
  Skeppåsamossen mosse    
  Skinnälingabäcken bäck    
  Skogslund terräng    
  Smalhalsen sankmark    
  Snaråsen höjd    
  Solåsen triangelpunkt    
  Solåsen berg o. triangelpunkt /Se    
  Stora ön mossö    
  Storehagen terräng    
  Store mosse mosse    
  Stormkappan höjd    
  Stridsmaden betesmark    
  Strömssholms hölj utvidgning av flod    
  Svalebäcken bäck    
  Svartatjärn tjärn    
  Svartemossen mosse    
  Svartesjön sjö    
  Telackebo terräng    
  Tinkan ö    
  Torebo terräng?    
  Tors ave vattensamlingar    
  Tors ave damm /Se    
  Torvmossen mosse    
  Transjögölen göl    
  Transjömossen mosse    
  Transjön sjö    
  Tvättesjön göl    
  Tvättsjön göl    
  Töresjön sjö    
  Töråsen höjd    
  Ulvakullen höjd?    
  Ulvamossen mosse    
  Ulvasjön sjö    
  Ulvsheden hed /Se    
  Ulvstenen sten /Se    
  Vibäcken bäck    
  Vibäcken bäck    
  Videkärret kärr    
  Vikakullen höjd?    
  Visjön sjö    
  Visjön sjö    
  Visjön, Lilla sjö    
  Vitasjön sjö    
  Viåsakärr sankmark    
  Viåsen höjd?    
  Vränglarpabäcken bäck    
  Vränglarpa mosse mosse    
  Yttrehagen terräng?    
  Åmotet sammanflöde    
  Älgmossen mosse    
  Älingabäcken bäck    
  Älingasjön sjö    
  Älingaåsen höjd?    
  Ängasjön sjö    
  Ängasjön Lilla göl    
  Ätraberg höjd?    
  Ätran flod    
  Ätran å    
  Ön terräng    
  Ön terräng    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.