ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sjötofta socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

För denna socken finns uppteckningskartor tillgängliga.  Gå till kartorna »

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 83 Naturnamn: 257 Bebyggelsenamn: 239 Naturnamn: 1177
Sjötofta sn Abborragölen göl Saknas Saknas Abborragölen göl
Sjötofta sn /Se Abborrhults sjö sjö /Se Saknas Saknas Abborrsjön sjö
Sjötofta sn Aggarpamossen myr Sjötofta sn Abborrhultasjön sjö
Sjötofta sn Aghborrasio Saknas Sjötofta sn Aggarpamossen mosse
Sjötofta sn Aghborrasio fsv.ortnamn, (möjl.) sjö /Se Sjötofta sn Agnsjömossen mosse
Sjötofta sn Agnsjön sjö Sjötofta sn Agnsjön sjö
Sjötofta sn /Se Alkärret myr Sjötofta sn Alebrolider backar
Sjötofta sn /Se Andersbo delvis odlad mark Citerade källor förteckning Alebroåker åker
Sjötofta sn *an(n)æ ö gränsmärke Anna Frans personnamn Alekärret kärr
Sjötofta sn /Se *Arbygi ägogräns Anna-Lisa Primus personnamn Alekärret kärr
Sjötofta sn /Se Backen ägomark Artur på Kruses personnamn Almkvistahygget skogsparti
Sjötofta sn /Se Berghem terräng Ceder personnamn Apelåker åker
Sjötofta sn /Se Beten betesmark Emil smed personnamn Apelåker åker
Sjötofta sn /Se Biten göl Ester Petri personnamn Apelåker åker
Sjäta = Sjötofta sn sn /Se Bjällåsen ås Holger Post personnamn Arveredsskogen skog
Skeggetorpa socken Björnsjön sjö Klas Tut personnamn Aspedungen skogsdunge
Skeggetofta, se Sjötofta sn Björkö ö Valter i Aggarp personnamn Aspåker åker
Skeggetompta sn Björkö holme Abborrhult bebyggelse Backalyckan åker
Abborrhult gd Björnsjön sjö /Se Abborrhult gd Backåker åker
Abborhult Saknas Björnsjön sjö Aggarp gd Backåker åker
Abborhult Saknas Bockahagen skogsmark Alebron t Backåkern åker
Aborrhult gd *Boda as ägogräns Andersbo t Bakom Franzén skog
Aborrhult gd? Bosaredsviken vik Arvered gd Bakom ladugården åker
Arbygi Saknas Bosaredsviken vik Axelhill lht Bakom ladugården åker
Björstorp by *Brændamosa ägogräns Backen t. Bastedalen sänka
Björstorp by /Se Bursmossen myr Banvaktsstugan lht Bastelyckan åker
Bosared? Saknas Dammen damm Berget t. Baståkern åker
?Bosared by Dammen tjärn Berget tp Baståker åker
Bosared Saknas Dammsgöl göl Berghem t Baståker åker
Bosared by /Se Dammsgöl tjärn Berghem lht Baståker åker
Bredstorp gd Danskens kassakista klippblock Betan gd Baståker åker
Brestorp Saknas Dräggsjön sjö Biten t Baståker åker
Bredstorp Saknas Ekedalsån å Björkhaga lht Baståker åker
Bredstorp gd /Se Ekedalsån å Björksäter lht Bengtes skogsparti
Bygärde gd Ekekullen kulle Björkäng lht Bergahagen skogsmark
Bygärde gd Eriksbo terräng Björstorp by Bergaskog skog
Ekedal hgd /Se Fjärrmossen myr Björstorp, Lilla gd Bergategarma betesvall
Erikstorp by Furö halvö Björstorp, Stora gd Berghemstegarna åker
Erikstorp Saknas Getahagsmossen myr Blixebo torp Berghemsviken vik
Erikstorp by Getaryggen terräng Bosared by Bergåker åker
Erikstorp by Granbäcken bäck Bredstorp gd Bergåker åker
Erikstorp by Gransjömossen myr Bronäs gd Betaledet led
Erikstorp by /Se Gransjön sjö Bronäs tp Betamaden sankmark
Erikstorp by /Se Granåsen terräng Bygärde by Beta vägen stig
Gryssnäs by /Se Granön ö Bäckaskog lht Betavägen stig
*Græsgahall Saknas Grysjön sjö Cederslund gd Betasvallen betesmark
Gräskelid by /Se Grysjön sjö Dalhem lht Betasvallen i skogen Saknas
Gräskelid by Grysjöån å Daläng lht Biten sjö
Gräskelid by Gränsjön sjö /Se Ekedal by Biten vid Mostralid åker
Gräskelid by /Se *græsgahall råmärke Ekefors by Bjällåsategen åker
Gräskelid by /Se Gräskelidviken vik Ekeforsfall gd Bjällåsavägen väg
Gräskelid by /Se Gräsken sjö /Se Ekefors hållplats Saknas Bjällåsen ås
Gräskelid by /Se Gräsken sjö Ekliden lht Björkedungsviken vik
Hornbetan by /Se Gräsken sjö Elinsberg lht Björkåker åker
Hornbetan gd /Se Gräsken sjö Eriksbo beb. Björkåker åker
Johansbo gd Gräsken, Lilla sjö Eriksbo gd Björkö ö
Julavist by /Se Gräsken sjö Eriksdal lht Björkö ö
Moo Saknas Gräsken sjö Erikstorp gd Björnsjöbäcken bäck
Mon gd Gräsken, Lille- sjö Esbjörnarp by Björnsjön sjö
Mon gård Gräsken, Lille- sjö Fagerås by Björstorpahagen skog
Mölnås gd Gräsken sjö /Se Fagerås by Björstorpaåkrarna åker
Nygården by el. gård Gräsken sjö /Se Fagerås, Lilla gd Brekahagen skog
Perstorp, Lilla gd Gräsken sjö /Se Fagerås, Stora gd Brekahagen skog
Perstorp, Stora gd Gräsken sjö /Se Fagerås, Övre gd Brekahagen skogsparti
Sjötofta Stommen gd Gårdsjön sjö Fageräng lht Brekakullen höjd
Soxbo by Gårdsjön sjö Fridhem lht Bockråsan kärr
Stegerhult by Gökbäcken bäck Fridhill lht Bokåker åker
Stegerhult by Gölen tjärn Fridhäll lht Bokåker åker
*Stægluwik Saknas Hallasjön sjö Furuberg lht Bollbackaåker åker
Svartsjö gd *Hanabosjön f.d. sjö Furudal lht Bosaredsviken vik
Svartsjö Saknas Holkmad myr Furuhäll lht Bosaredsvägen stig
?Sävared gd /Se Holmsjön sjö Furuvik lht Bosaredsåkrarna åkrar
Sävared gd Holmsjön sjö Granlid gd Boseboåker åker
Sävared gård Holmån å Granlid, Gamla gd Brandåker åker
Sävshult by /Se Horborgen, se Hornbetan sjö Gryssnäs by Brattelid, Lilla bäck
Tokared hgd /Se *Hornbetamossen mosse Gryssnäskvarn kvarn o. såg Brattelid, Stora backe
Åhult by /Se Hornbetan sjö Gräskelid by Bredkile åker
Åhult by? Hornbetasjön sjö Gunnebo lht Brogärdet åker
Åhult by Hornbetan sjö Gustavsholm, se Berget tp Brogärdet åker
Åhult by Hornbetasjön sjö Haga lht Bronategen åker
Önåsen torp Hornbetasjön sjö Hagalund lht Brotegen åker
Önåsen Saknas Hornbetasjön sjö Hagastrand lht Broåker åker
Önåsen tp Hornbetasjön sjö Hanabo by Broåker, Lilla åker
  Hornbetan sjö /Se Hanabo, Lilla gd Broåker, Stora åker
  Hornbetan sjö /Se Hanabo, Stora gd Broängen äng
  Hultet terräng Hanabobygge gd Brunnsåker åker
  Hunnaboån å Hede lht Brunnsåker åker
  Hyvelbäcken bäck Hebo lht Brunnsåkern åker
  Hålakärret kärr Hornbetan by Brunnsåkern åker
  Hålbäcken bäck Hornbetabygge gd Brygghusåker åker
  Hägnakärret myr Hultet bs Brygghusåker åker
  Hästömossen mosse Hästö, Lilla gd Bryggåker åker
  Högaberget höjd? Hästö, Stora gd Bränningen åker
  Högö strandmark Högelid fattigstuga Brännvinskällan källa
  Höljabäcken bäck Höghult t. Brötabacken åker
  Höljabäcken bäck Höghult gd Burategarna åker
  Iglasjön sjö Hörnhult t. Buravändet åker
  Johansbo terräng Ibbelycka bs Bursmossategarna äng
  Kalvsjön tjärn Ingåker lht Bursmossen mosse
  Kalvån å Johansbo t Bäckategen åker
  Kalvån å Julavist by Bäckategen åker
  Kalvån å Julavist by Bäcken mellan sjöarna bäck
  Kanalen å Julavist by Bäckåker åker
  Kanalen bäck Katrineborg t Bäckåker åker
  Kavlabromossen mosse Klev by Byggesvägen stig
  Kilen skogsmark Krusatorpet gd Byggningsåker åker
  Klasagölen tjärn Kruses gd Byggningsåker åker
  Klevasjön sjö Lärarbostaden lht Byggningsåker åker
  Klevaån å Kullen gd Byggningsåker åker
  Kobråtaviken vik Källåsen gd Byggningsåker åker
  Kokärret myr Källäng gd Byggningsåker åker
  Kokärrsbäcken bäck Kärrbron bs Byggningsåker åker
  Korpabergen höjd? Lassabygget t. Byggningsåker åker
  Korpabergen höjd Ljungsnäs t Bygärde bro bro
  Korpagölen tjärn Lugnet t. Bygärdesåker åker
  Kroksjöbygge terräng Lönneberg lht Byxan åker
  Kroksjön sjö Lövhem lht Byxan betesmark
  Kroksjön sjö Lövstad lht Dalshultavägen väg
  Kroppegöl tjärn, klev m.fl. Madhult gd Dalsåker åker
  Krusasjön sjö Marielund lht Dammen sjö
  Kurpagöl tjärn Mellangården gd Dammen sjö
  Kurpogöl göl Mellantorpet t Dammstegarna åkrar
  Kvarnbäcken bäck Mon by Dammstegarna betesmark
  Kvarnsjön sjö Mons bit t Dammsåker åker
  Kvarnåsen höjd? Mölnås by Dammsåker åker
  Käringamaden sankmark Mölnåsastugan gd Dammsåker åker
  Kärrbron hus Neatorpet t Danskens kassakista klippblock
  Lassabygget terräng Nergården gd Darra bron bro
  Lassabygget terräng Nissabygget gd Darraåkern åker
  Lillasjön sjö Nordgården gd Diket bäck
  Lillasjön sjö Norliden gd Djuramossen mosse
  Lille-Gräsken sjö Norskog gd Domareringarna Saknas
  Lille-Malen sjö Nybo t Dräggsjön sjö
  Lille-Malen sjö Nygården by Dämmeskvarn Saknas
  Lillsjön sjö Nyhem lht Dämmsgöl göl
  Lillsjön del av Dräggsjön Nyttorp t Ekedalsån å
  Lillsjön sjö Nödalyckan bs Ekedalsån å
  Lillsjön sjö Ottosminne lht Ekeforsvägen väg
  Lillön ö Perslund gd Ekekullen höjd
  Lillön holme Perstorp by Eksåker åker
  Ljungsnäs ägomark Perstorp, Lilla gd Eksåker åker
  Lommagölen göl Perstorp, Stora gd Ekåker åker
  Lugna flogen göl Prinsdalen gd Ekåker åker
  Lyckorna ägomark Prästgården lht Ekåker åker
  Långegöl göl Rappebo t Ekåker, Lille åker
  Långegöl tjärn Remmen gd Ekåker, Store åker
  Läsarkullen höjd Rosenhill gd Fageråsabäcken bäck
  Madhult terräng Rosenlund lht Fageråsamossen mosse
  Malen, Mörke sjö Rånäs gd Fageråsavägen stig
  Malen, Mörke sjö Sandvik t Fageråsåker åker
  Malen, Stora sjö Sandåsen gd Farfarsåker åker
  Malen, Store sjö Sjäta Saknas Farfarsåker åker
  Malen, St:a o. L:a sjöar /Se Sjöalid gård Fars åker åker
  Malen sjö /Se Sjöbo t Fars åker åker
  *Mioabæk bäck Sjögalid by Fattighuset förr hus
  *Mioamosa mosse Sjögalid gd Fjärrmossen mosse
  Misströstans dy myr Sjöhem lht Flatan åker
  Moagölen göl Sjöryd t Framskogen skog
  Mons svedja triangelpunkt Sjötofta bebyggelse Fridströms brygge skogsparti
  Mosabosjön Saknas Sjötofta by Furbuskasvedjan åker
  Mossebosjön sjö Sjötofta station lht Furubackarna äng
  Mossebosjön sjö Sjövik lht Furö halvö
  Mossebosjön sjö Skallerberget t Fyrkanten åker
  Mörkegöl göl Skallerberget t Fyrkanten åker
  Mörke-Malen sjö Skansen gd Fågelburen skogsdunge
  Mörkemalen, L:a sjö /Se Skogastugan gd Fältpsatsberget berg
  Norsbron bro Skogen t Gamla Odlingen åker
  Noseflogen göl Skogsered t Gamla tegarna åkrar
  Nygårdshöjden triangelpunkt Skogsfrid lht Gamla trädgården trädgård
  Nygårdssjön Saknas Skogshyddan lht Gataåker åker
  Nygårdsås terräng Skommatorpet t Gatubacken skog
  Nyttorp ägomark Skråbo gd Getahagen skog
  Nödalycka ägomark Slumsås, Övre tp Getahagsmossen mosse
  Oxabergen terräng Slumsåsastugan t Getamossen åker
  Oxaflogen tjärn Slumsåsatorpet t Getaryggen ås
  Oxanäset udde Slumsåsen, Mellan tp o. stp Gifte pålen åker
  Oxhagen betesmark Slumsåsen, Nedre tp Gläntan skogsparti
  Oxhagen terräng Slumsåsen, Övre t Granbäcken bäck
  Perstorpa sjö sjö Smedjestugan, se Bronäs tp Granlidsmossen mosse
  Pettabäcken bäck Smedskullen t Gransjöbäcken bäck
  Pettagöl göl Snygget gd Gransjöhultet uthuggning
  Pettagöl tjärn Solbacke lht Gransjömossen mosse
  Perstorpa sjö sjö Soldal lht Gransjön sjö
  Pinkån å Solgård lht Gransåkrarna åkrar
  Pinkån bäck Solhaga lht Granåsen ås
  Rismossen mosse Solhem lht Granö mosse
  Risåsen terräng Solsäter lht Granön ö
  Rudegölen göl Soläng lht Gravåker åker
  *Rudubek bäck, gränsmärke Soxbo gd Gravåkrarna åkrar
  Rånäsviken vik Stampen gd Grisabäcken bäck
  Rånäsviken vik Stationen lht Grundingen grund
  Sandvik terräng Stationen järnvägsstation Grusgropen Saknas
  Sandvik terräng Stenhygget bs Grushålan åker
  Sjungarberget berg Stenhygget bs Gryssjön sjö
  Sjöbo ägomark Stensberg gd Grysjöån å
  Sjöryd terräng Stenshult by Gråberg berg
  Sjöryd terräng Stenshult, Mellan- gd Gräskelids kvarn Saknas
  Skogen terräng Stenshult, Yttre gd Gräskelids såg Saknas
  Skogsered terräng Stenshult, Övre gd Graskelidviken vik
  Skogsjön sjö Stenåsen tp Gräsken sjö
  Skogsjön sjö Stenåsen gd Gräskeviken vik
  Skogsjön sjö Stommen gd Grävlingadalen dal
  Skommartorp terräng Strand lht Grötakullen höjd
  Skommartorp ägomark Strandhäll lht Gubbalyckan åker
  Skärjeboviken vik Strömsdal gd Gårdsjön sjö
  Slumsåsen terräng Stägelhult by Gåsahalsen betesmark
  Slädviken vik Svartsjö by Gåsalyckan åker
  Smedskullen kulle Svedjorna t Gärdesledsåker åker
  Smedskullen ägomark Sävared by Gärdestegen åker
  Stampabäcken bäck Sävaredsholm gd Gärdesvägen stig
  Stenhygget terräng Sävaredsäng gd Gärdet åker
  Stenshult, Övre ägomark Sävshult by Gödselhuset Saknas
  Stockasjön sjö /Se Sävåker lht Gökbäcken bäck
  Stockasjön sjö Tallbacka lht Gölategarna åkrar
  Stockasjön sjö Tomtebo lht Gölen sjö
  Stomsjön sjö Tråddrageriet fabrik Gölen tjärn
  Store-Malen sjö Tutebo t Gölen sjö
  Store-Malen sjö Tiljebo gd Gölen sjö
  Store mosse mosse Täppen bs Gölen sjö
  Store mosse myr Ugglenäs gd:ar Hagagrinden grind
  Store mossen myr Uttersjö gd Hagalyckan åker
  Stomsjön Saknas Vallbro lht Hagen skogsmark
  Storön ö Yttergården gd Hagmarken löväng
  Storön holme Åbo lht Hagåker åker
  Svartesjö Saknas Åbygget gd Hagåker åker
  Svartasjön sjö Åhem lht Hallasjön sjö
  Svältö ö Åhult by Hallonsvedjan skogsparti
  *Sävaredssjön sjö Åsenlund lht Hallåker åker
  Sävaredsån å Änghem lht Hampåker åker
  Sävaredsån å Ödegärde tp Hanabotegarna åkrar
  Sävaredsåsen höjd Ödegärde gd Hanabråken, Lilla åker
  Torgasjöbäcken bäck Öjatorpet t Hanaboåker, Stora åker
  Torgasjöbäcken bäck Ölkestorp by Harakullen åker
  Torgasjömossen myr Ön gd Harskiftet åker
  Torgasjön sjö Önåsen gd Haråker åker
  Torgasjön sjö Östergården gd Hassleliderna väg
  Torgasjön sjö /Se Östervik lht Hedhagen hage
  Tågmossen mosse Övatorpet t Hedströmshygget skogsmark
  Täppen terräng Övergården gd Hedåker åker
  Tössehålsbäcken bäck   Holkmaden sankmark
  Ulvabäcken bäck   Holmen skogsparti
  Uttersjö, Lilla sjö   Holmsjön sjö
  Uttersjö, Stora sjö   Holmån å
  Venesjön sjö   Hopaskogen skog
  Venesjön sjö /Se   Hornbetasjön sjö
  Venesjön sjö /Se   Hornbetaviken vik
  Videmossen myr   Hornbetavägen väg
  Hvilingen Saknas   Hornbetaåker åker
  Vilingen sjö /Se   Hornbetaåkrarna åker
  Vilingen sjö   Horsängen äng
  Yasjön sjö   Horsängs backarna Saknas
  Ålabäcken bäck   Hultet udde
  Åsaviken vik   Hundakullen kulle
  Älgamossen mosse   Hundakullen åker
  Ängahagen skogsmark   Hundakullen kulle
  Öjasjön sjö   Hyvelbäcken bäck
  Örnaholmssjön, se Malen, Mörke sjö   Hyvelbäcken bäck
      Hyvelbäcken bäck
      Hyveltegen åker
      Hålabäcken bäck
      Hålabäcken bäck
      Hålakärret kärr
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålegärdsgrinden grind
      Hålekärret kärr
      Hålgärdeslyckan åker
      Hålåker åker
      Hålåker åker
      Hålåker, Lille åker
      Hålåker, Store åker
      Hålåkern åker
      Hålåkerstigarna åker
      Hålängen skog
      Hålängemaden sankmark
      Hålängsviken vik
      Hålängsåker betesmark
      Hägna kärret kärr
      Hällabäckshygget skogsparti
      Hässelåker åker
      Hässelåker åker
      Hästahagabäcken bäck
      Hästahagen skog
      Hästahagen skog
      Hästa hagen betesvall
      Hästskobäck bäck
      Hästsvedjorna åker
      Hästömossen mosse
      Hästösjön sjö
      Hästötegarna äng
      Högaberget berg
      Högagärdet åker
      Högalid skog
      Högebränderna skog
      Högmossen mosse
      Högsåker betesvall
      Högåker åker
      Högåker åker
      Högö udde
      Högösjön sjö
      Hökhultaåker åker
      Höljabäcken bäck
      Höljabäcken bäck
      Höljen del av å
      Hörnestegen åker
      Iglasjön sjö
      Intagsdungen dunge
      Josepavändet åker
      Julavistamossen mosse
      Järnvägsskiftet åker
      Järpakullen höjd
      Jönsäng näs
      Kalvsjömossen mosse
      Kalvsjön sjö
      Kalvån å
      Kammerhultamossen mosse
      Kanalen å
      Kanalen å
      Kanalen kanal
      Kanalen bäck
      Kanaltegarna åker
      Katterumpen åker
      Kavlabromossen mosse
      Kikhosteberget berg
      Kilakärret kärr
      Kila tegen åker
      Kilategarna åker
      Kilategen åker
      Kilen utskifte
      Klarberget berg
      Klasa bäck bäck
      Klasagölen göl
      Klevasjön sjö
      Klevaåker åker
      Klevaån å
      Klägghulta å å
      Klövehall sten
      Klöveråkrarna åker
      Knutåker äng
      Koahagen skog
      Kobråtaviken vik
      Kohagegapet gap
      Kohagen skog
      Kohagen skog
      Kohagen hage
      Kohagen skog
      Kokärret kärr
      Kokärrs bäcken bäck
      Kolamilestaden skogsparti
      Korpabergen berg
      Korpabergen berg
      Korpagöl sjö
      Korpagölen sjö
      Korpagölsbäcken bäck
      Korsbäcken bäck
      Kraftstationslyckan åker
      Kringlan åker
      Kringåkamossen mosse
      Kroken skogsmark
      Kroksjöbygge t.
      Kroksjöbäcken bäck
      Kroksjökärr kärr
      Kroksjömossen mosse
      Kroksjön sjö
      Kroksjöskogen skog
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Kroppegöl sjö
      Krusabäcken bäck
      Krusasjön sjö
      Kullahagen skog
      Kullarna höjder
      Kullen höjd
      Kullen åker
      Kullen höjd
      Kullen höjd
      Kullen åker
      Kullsåker åker
      Kullsåker åker
      Kullsåker äng
      Kullåker åker
      Kullåker åker
      Kullåker åker
      Kungadungen skog
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnadungen skogsparti
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnen sten
      Kvarnen kvarn
      Kvarnsjölyckan äng
      Kvarnsjön sjö
      Kvarnåker åker
      Kvarnåkrarna åkrar
      Kvarnåsen ås
      Kyrkekärret kärr
      Kyrkeledet led
      Kyrkeledsåker åker
      Kyrkeledsåker åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkevägen, Gamla väg
      Kyrkåkern åker
      Kålgården åker
      Kålgården betesvall
      Kålgården land
      Kålgården åker
      Kålgårdsåker åker
      Kålgårdsåker åker
      Kålgårdsåkern äng
      Kålsåker åker
      Källan källa
      Källareåker åker
      Källareåker åker
      Källekroken åker
      Källartegen åker
      Källasåker åker
      Källaråker åker
      Källaråker åker
      Källaråker åker
      Källaråker åker
      Källaråkern åker
      Källemaden åker
      Källåkern åker
      Källåsaåker åker
      Käringamaden sankmark
      Käringåker åker
      Kärrbrotegarna äng
      Kärrbrovägen stig
      Kärråker åker
      Ladbacken sluttning
      Ladugårdsskiftet åker
      Ladugårdstegarna åker
      Ladugårdsåker åker
      Ladugårdsåker åker
      Ladugårdsåker åker
      Ladugårdsåker åker
      Ladugårdsåker åker
      Ladugårdsåker åker
      Ladugårdsåker åker
      Ladugårdsåker åker
      Ladugårdsåker åker
      Ladugårdåker åker
      Ladulyckan åker
      Ladåker åkrar
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker äng
      Ladåker åker
      Ladåker åker
      Ladåker, Lille åker
      Ladåker, Store åker
      Lampekullen åker
      Lampekärret kärr
      Larsåker åker
      Larsåker, Lille åker
      Lassabyggemossen mosse
      Ledsåker åker
      Ledsåker åker
      Ledsåker åker
      Ledsåker åker
      Ledsåker åker
      Ledsåker åker
      Liden åker
      Lillagärdet åker
      Lillasjöbäcken bäck
      Lillasjömaderna åkrar
      Lillasjön sjö
      Lille-Gräsken sjö
      Lillegärdesåker åker
      Lillegärdet åker
      Lillehagen hage
      Lille-Malen sjö
      Lille mossen mosse
      Lille mossen mosse
      Lillesjön sjö
      Lillesjön sjö
      Lilleåker åker
      Lillsjön vik
      Lillsjön sjö
      Lillön ö
      Lindehålan åker
      Lindsåker åker
      Lindsåker åker
      Lindsåker åker
      Lindsåker åker
      Lindsåker åker
      Lindsåker åker
      Lillyckan åker
      Lindqvists göl göl
      Linneakröken vägkrök
      Linåker åker
      Linåker åker
      Loftsåker åker
      Lommagölen göl
      Lommaskedorna skog
      Lugna flogen göl
      Lundsviken vik
      Lundsåker åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckevägen stig
      Lyckorna skogsparti
      Lyckorna åker
      Lyckoråker åker
      Lyckåker åker
      Lyckåker åker
      Lyckåker åker
      Lyckåker betesmark
      Lyckåker åker
      Lyckåkern åker
      Lågmarkstegarna åker
      Långebacken skog
      Långegöl göl
      Långeråker åker
      Långeråkers ända åker
      Långe tegen åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker äng
      Långåker åker
      Läsarekullen höjd
      Lövdungen skog
      Lövkvista vik vik
      Lövstadåkern åker
      Lövsvedjan skogsparti
      Maderna sankmark
      Maderna åker
      Madåker åker
      Madåker åker
      Magasinsåker åker
      Malsbogärdet hage
      Malsbolyckan hage
      Markåsa led led
      Martin Pettersonshygget skogsparti
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Misströstans dy kärr
      Misströstans dy kärr
      Moagölen sjö
      Moasjön sjö
      Mobergsåkern åker
      Mogärdet åker
      Mons svedja skogsparti
      Monvägen stig
      Mormorsgapsåker åker
      Mormorsåker åker
      Mossalyckan åker
      Mossategen åker
      Mossategen åker
      Mossebosjön sjö
      Mossen åker
      Mossen mosse
      Mossen åker
      Mossen åker och mosse
      Mossåker åker
      Mossåkrarna åkrar
      Mossåker åker
      Mossåker åker
      Mossåker åker
      Mossåker åker
      Mosstegarna åker
      Mostralid Saknas
      Myrbacken åker
      Myre vrån äng
      Mångarebovägen väg
      Mölnehultasjön vik
      Mölnåsavrån åker
      Mölnåsaåkrarna åkrar
      Mölnåsen ås
      Mörkegöl sjö
      Mörke-Malen sjö
      Namnlösen åker
      Nedanför brunnen åker
      Nedanför vägen åker
      Nere vid sommarhuset åker
      Nerskogen skog
      Nissabyggevägen stig
      Norra hagen skog
      Norra intagan åker
      Norra lyckan åker
      Norra åkern i Lyckan åker
      Norreflogen sjö
      Norreflogen, se Floge sjö
      Norrgärdet åkrar
      Norrgärdet åker
      Norrgärdet åkrar
      Norrgärdet åker
      Norrgärdet hage
      Norrgärdet åker
      Norrgärdesåkrarna åkrar
      Norrgärdet skog
      Norrgärdet skog
      Norrgärdet åker
      Norrgärdet, Främre åker
      Norrgärdet, Övre åker
      Norrhagen skogsparti
      Norrhagen skog
      Norrlyckan åker
      Norrsgärdet gärde
      Norrskogen skog
      Norrskogen skog
      Norrskogen skog
      Norrskogen skog
      Norrskogen skog
      Norrtegen åker
      Norrträdan åker
      Norrviken vik
      Norråker åker
      Norskogvägen stig
      Noseflogen sjö
      Nya tegarna åkrar
      Nygårdshöjden höjd
      Nygårdsland strand
      Nygårdssjön vik
      Nygårdsviken vik
      Nygårdsåker åker
      Nygårdsås ås
      Nygårdsö ö
      Nylands åker åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyvändet åker
      Nyvändet åker
      Nyvändet åker
      Nyvändet åker
      Odlingarna tegar
      Orrakullen höjd
      Orrakullsåker åker
      Oset utflöde
      Oset åmynning
      Oxabergen berg
      Oxaflogbackarna Saknas
      Oxaflogen kärr
      Oxaflogen göl
      Oxahagen skog
      Oxanäset näs
      Oxallandet trädgårdsland
      Oxåker åker
      Parken skogsområde
      Perstorpabäcken bäck
      Perstorpa sjö sjö
      Pettabäcken bäck
      Pettagölen sjö
      Pettakullen höjd
      Pettamossen mosse
      Pettersönernas hydde skogsparti
      Pilabäcken bäck
      Pinkån å
      Pinkån å
      Pinkån å
      Pinnanäsevägen väg
      Prinsdalagapet gap
      Prinsdalasjön sjö
      Prinsdalaån å
      Prången skog
      Påldungen skogsdunge
      Rammsmaden sankmark
      Rappahygget hygge
      Raråker åker
      Ramma mosse mosse
      Rismossen mosse
      Risåsabäcken bäck
      Risåsen höjd
      Rollkemaden sankmark
      Rosenhillsåkrarna åkrar
      Rovlyckan åker
      Rudegölen sjö
      Rydgölen sjö
      Rydgölen sjö
      Rydhagen skog
      Rågsvedjan äng
      Rånäsahagen skog
      Rånäsviken vik
      Rånäsviken vik
      Rävalemmen skogsmark
      Rönneledet Saknas
      Rönnsåker åker
      Rösåker åker
      Sandalyckan åker
      Sandalyckan åker
      Sandbanken grind
      Sandåker åker
      Sandåker åker
      Siddan sankmark
      Simonsabäcken bäck
      Sjungareberget klippa
      Sjöboåkrarna åker
      Sjögalidsled led
      Sjöhagategen åker
      Sjöhagen skogsdunge
      Sjölidsåker åker
      Sjölyckan åker
      Sjömaden åker
      Sjörydmaden betesmark
      Sjötegarna betesmark
      Sjötegarna åkrar
      Sjötegarna åkrar
      Sjötoftaån å
      Sjövallen äng
      Sjöviken vik
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker, Lille åker
      Sjöåker, Lille åker
      Sjöåker, Store åker
      Sjöåker, Store åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Skallebergsåker åker
      Skatåker åker
      Skifte åker
      Skifte åker
      Skifte åker
      Skjulåker åker
      Skogalyckan åker
      Skogslyckan åkrar
      Skogalyckan åker
      Skogalyckan åker
      Skogastugehagen skog
      Skogen skog
      Skogen framför landsvägen skog
      Skogen innanför landsvägen skog
      Skogsjön sjö
      Skogsjövägen stig
      Skogstegarna åker
      Skogstegarna åker
      Skogstegarna åkrar
      Skogstegarna åker
      Skogstegarna åker
      Skogstegen åker
      Skogsvägen väg
      Skogåker åker
      Skogsåker åker
      Skolåkern åker
      Skråbohagen skog
      Skråbotegarna åker
      Skräddarlyckan betesmark
      Skärpboviken vik
      Slaktarhygget skogsparti
      Slumsåsavägen stig
      Slumsåsen ås
      Slåttahagen skog
      Slädviken vik
      Slättagärdet åker
      Slättåker, Lilla åker
      Slättåker, Store åker
      Smalrisåker åker
      Smedjan Saknas
      Smedjetegarna åker
      Smedjevändet åker
      Smedjeåker åker
      Smedjeåker åker
      Smedjeåker åker
      Smedjeåker åker
      Smedjeåker åker
      Smedjeåker åker
      Smedjeåkern åker
      Smedskullavägen väg
      Smedskullavägen stig
      Smålands stenar åker
      Småtegarna åkrar
      Snuttran skogsparti
      Sommarbadkärret kärr
      Sommarbodåkern åker
      Sommarbodåker åker
      Sommarhusabiten åker
      Sommarhusategarna åker
      Sommarhusategen åker
      Sommarhusategarna åker
      Sommarhusategen åker
      Sommarhusåker åker
      Sommarhusåker åker
      Sommarhusåker åker
      Sommarhusåker åker
      Sommarhusåker åker
      Sommarhusåker åker
      Sommarhusåker åker
      Sommarhusåkrarna åkrar
      Sommarlyckan åker
      Sommarlyckeåker åker
      Sorken åker
      Sorken åker
      Spikategen åker
      Spängerna övergång
      Stampabäcken bäck
      Stampetegarna hagar
      Stampån å
      Stationtegarna åkrar
      Stationsåker åker
      Stavardungen skogsparti
      Stenbiten åker
      Stenshultahagen skog
      Stenshulta mosse mosse
      Stenmursåker åker
      Stenåker betesmark
      Stenö mossö
      Stenö, Lilla mossö
      Stockabäcken bäck
      Stockasjön sjö
      Stocken bro
      Stockängen äng
      Stomsjön sjö
      Stora dalen åker
      Stora tegarna åkrar
      Stora tegarna vid vägen åker
      Stora åkern i Ängahagen åker
      Stora åkern på Lyckorna åker
      Stora dunge skogsparti
      Store-Malen sjö
      Store mosse mosse
      Store mosse mosse
      Store mosse mosse
      Store mosse mosse
      Store mossen mosse
      Store mossen mosse
      Store mossen mosse
      Store tegarna åkrar
      Storetegen åker
      Store tegen åker
      Store tegen åker
      Store tegen åker
      Storeåker åker
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Stortegen åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkers backe backe
      Storön ö
      Strålen åker
      Stubbåker åker
      Stycket äng
      Stug flagen åker
      Stugåker åker
      Stugåker betesmark
      Stugåker åker
      Stugåker åker
      Stugåker äng
      Stugåker åker
      Stängelhultaviken vik
      Svartasjön sjö
      Svartsjölyckan hage
      Svartsjöviken vik
      Svartsjöviken vik
      Svartsjövägen väg
      Svartviken vik
      Svassadrågen skogsparti
      Svassamaden mad
      Svedjehagen skog
      Svedjehagstegen åker
      Svältö ö
      Svänghöljen del av å
      Sytåker åker
      Sävaredsån å
      Sävareds ås ås
      Sävhultsån, se även Stampån å
      Söahagen skog
      Söahagen skog
      Söahagen skogsparti
      Söahagen skog
      Söahagen hage
      Söahagen hage
      Söanäset näs
      Södergärdet åker
      Södergärdet åker
      Södergärdet åker
      Södergärdet skogsparti
      Södergärdesledet led
      Södergärdsåker åker
      Södergärdsåker åker
      Söderhagamossen mosse
      Söderhagen skog
      Söderhagen äng
      Söderlyckan åker
      Södermaden sankmark
      Söderskogen skog
      Söderskogen skog
      Söderskogen skog
      Söderskogen skog
      Södertegen betesmark
      Söderåker åker
      Södra intagan åker
      Södra stycket åker
      Tallriken åker
      Tegalyckan åker
      Tegalyckan åker
      Tegalyckan åker
      Tegalyckan åker
      Tegalyckan åkrar
      Tegalyckan åker
      Tegalyckan åker
      Tegalyckan åker
      Tegalyckan åkrar
      Tegalyckan äng
      Tegalyckan, Gamla åker
      Tegalyckan, Nya åker
      Tegarna åkrar
      Tegarna åkrar
      Tegarna betesmark
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegarna åkrar
      Tegarna tegar
      Tegarna tegar
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegarna åkrar
      Tegarna åkrar
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegarna åkrar
      Tegarna åkrar
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegarna åkrar
      Tegarna åker
      Tegarna borta i gärdet åker
      Tegarna vidk brunnen åker
      Tegarna vik grusgropen åkrar
      Tegavägen väg
      Tegen åker
      Tegen åker
      Tegen åker
      Tegen åker
      Tegodlingarna åker
      Texabacken backe
      Tinkån å
      Tomtelyckan hage
      Torgasjöbäcken bäck
      Torgasjöbäcken bäck
      Torgasjökärret kärr
      Torgasjömossen mosse
      Torgasjön sjö
      Torgasjöodlingen åker
      Torgasjöängen äng
      Torremadstegen åker
      Torvladan lada
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trindingen åker
      Trindåker åker
      Trollberget sten
      Trädgårdsåker åker
      Trädgårdsåker åker
      Trädgårdsåker åker
      Trädgårdsåker hage
      Trädgårdsåker åker
      Trädgårdsåker åker
      Träskkilen kärr
      Träsken åker
      Tuppaskedorna skog
      Tuppaskeremossen mosse
      Tuppastenen sten
      Tutemosse mosse
      Tuvebovägen stig
      Tuve mosse mosse
      Tyska maden sankmark
      Tånghultahygget skogsparti
      Tågmossen mosse
      Törnåker åker
      Tössehålsbäcken bäck
      Udden näs
      Ulvabäcken bäck
      Ulvabäcksviken vik
      Undantaget åker
      Undantaget åker
      Undantagstegarna åker
      Underfallet äng
      Uteskogen skog
      Uthyggdungen skog
      Uttersjön, Lilla sjö
      Uttersjön, Stora sjö
      Uttersjöåker åker
      Vadakullen kulle
      Vadakulleviken vik
      Vallgravarna vallar
      Vandringsskjulet hm
      Vasabäcken bäck
      Vedskjulstegen åker
      Vedskjulsåker åker
      Vedskjulsåker åker
      Vedskjulsåker åker
      Vedskjulsåker åker
      Venesjön sjö
      Vid aplarna åker
      Videmossen mosse
      Vid Esbjörnarp skog
      Vilingen sjö
      Vilingen sjö
      Vilingeskogen skog
      Vitekatt klippblock
      Vrååker åker
      Vändsåker åker
      Vändet åker
      Vändet åker
      Vändet åker
      Vändet åker
      Vändorna åkrar
      Värmedalen åker
      Västerdalen åker
      Västergärdet åker
      Västerhagen skog
      Västerledsdal skogsparti
      Västerlyckan åker
      Västerskogen skog
      Västretegen åker
      Västra Skogen skog
      Västra området åker
      Västra ängarna skogsmark
      Yttre lyckan betesmark
      Åbroarna bro
      Åhultavägen stig
      Åkern bakom ladugården åker
      Åkern bakom ladugården åker
      Åkern bakom ladugården åker
      Åkern bakom magasinet åker
      Åkern bakom svedskjulet åker
      Åkern vid asken åker
      Åkern vid norra källan åker
      Ålabäcken bäck
      Åldammskilen skogsmark
      Åsen ås
      Åshagalyckan åker
      Åskategen åker
      Åsåker åker
      Åsåker åker
      Åsåker, Norra åker
      Äckeråker åker
      Älgamossen mosse
      Ängagapsåker åker
      Ängahagamossen mosse
      Ängahagategarna åker
      Ängahagen skog
      Ängahagen skog
      Ängahagen betesmark
      Ängahagen skog
      Ängahagen hage
      Ängahagen skog
      Ängahagen betesmark
      Ängahagen skog
      Ängahagen skog
      Ängahagen skog
      Ängahagen ängsmark
      Ängahagen åker
      Ängahagen skogsparti
      Ängahagen åker
      Ängahagen hage
      Ängahagsgärde åker
      Ängshagslyckan åker
      Ängahagslyckan åker
      Ängahagsviken vik
      Ängahagsåker åker
      Ängarna skog
      Ängastugan Saknas
      Ängen skog
      Ängen ängsmark
      Ängslyckan hage
      Ävjan betesvall
      Öamossen mosse
      Öarna mosse
      Ödesåker äng
      Öjamadenstegarna åker
      Öjasjön sjö
      Öjategarna betesmark
      Öjaåkrarna åkrar
      Ölkestorpabäcken bäck
      Ölkestorpamossen mosse
      Ölkestorpamossen mosse
      Ölkestorpategen åker
      Östergärdet åker
      Österhagen skog
      Östra Maden åker
      Östra Skogen skog
      Östra åkern i Lyckan åker
      Östra ängarna skogsmark
      Övatorpahygget hygge
      Övergårdsgärdet åker
      Överskogen skog
      Överskogen skog
      Överstaåker åker
      Övre Stenshults kvarn kvarn
      Öåker åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.