ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kattunga socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 52 Naturnamn: 1 Bebyggelsenamn: 19 Naturnamn: 0
Kattunga, se Surteby-Kattunga sn Ulvaresjö, Lilla o. Stora sjöar /Se Apelås tp  
Kattunga sn   Bjällehålan försv. soldattp  
Kattunga sn o. gd   Björkeshult tp  
Kattunga socken   Björketorp by  
Kattunga sn   Bockaberg tp  
Kattunge Saknas   Enet tp  
Kattunga sn   Göstastorpet tp  
Kattunga sn   Hyltan, se Göstastorpet tp  
Kattunga sn?   Kriken tp  
Kattwnga Saknas   Kyrkås försv. tp  
Kattunga sn   Liderna tp  
Kattunge, Katungge, Kattunghe by o. sn   Mjösingen tp  
Kattunga sn   Munkes tp  
Kattunga sn /Se   Ramnaslätt tp  
Kattunga, numera Surteby-Kattunga sn /Se   Sakris i Mjösingen tp  
Kattunga sn /Se   Slätten tp  
Kattunga sn /Se   Sollid tp  
Kattunga sn   Sprakatorpet, se Apelås tp  
Kattunga sn /Se   Unnetorpet försv. tp  
Björketorp by      
Björketorp by      
Björketorp by      
Björketorp Saknas      
Björketorp by      
Björketorp by      
?Bua by      
Bua by      
Bua gd      
Bua gd      
Bua gd      
Bua by      
Bua by      
Bua by /Se      
Hulebo gd      
Katinge, se Kattunga by      
Kattunga by      
Kattunga by      
Kattunga by      
Kattunga by      
Kattunga by?      
Kattunga by      
?Kattunga by      
Kattunga by      
Kattunga by      
Kattunga by /Se      
Kattunga by /Se      
Kattunga by /Se      
Kattunga by /Se      
Reutershov gd /Se      
Skattegården gård      
Smedsbo gd      
?Smedsbo gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.