ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öxnevalla socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 123 Naturnamn: 95 Bebyggelsenamn: 36 Naturnamn: 85
Öxnevalla sn? Agnbäcken bäck Öxnevalla socken sn Aspalycka(n) åker
Öxnevalla sn Agnsjö sjö Öxnevalla sn Backalycka(n) åker
Öxnevalla sn Burhult terräng Öxnevalla sn Backaspjället åker
Öxnevalla sn /Se Bökebäck bäck Karstorpesa inbyggarbeteckning Bokalycka(n) åker
Öxnevalla sn Dammen, Stora sankmark Källebergarn inbyggarbeteckning Brandsliderna? vägbackar o. åkrar
Öxnevalla sn Dammet terräng Lidsamora inbyggarbeteckning Börsåkrar(na) åker
Öxnevalla sn Dammet sankmark Tordsamora inbyggarbeteckning Deralycka(n) åker
Öxnevalla sn Drivesten ö Aplagården gd Dykärr hage
Öxnevalla sn Enåsen höjd Berg gd Därralycka(n), se Deralyckan åker
Öxnevalla sn Fillemossen mosse Bergabo, se 1 Segerstad Saknas Felemossen mosse
Öxnevalla sn Gastås höjd? Brännared by Fyrkanten åker
Öxnevalla sn Gillaresjön sjö Bökenäs torp Getakleven berg
Öxnevalla sn Gömmorna höjd Deragården gd Gåsakullen kulle
Öxnevalla socken Hjältarös fornlämning Dälden? tp Hagalycka(n) åker
Öxnevalla sn Holmen skogsmark Hålatorp gd Hagen åker
Öxnevalla sn /Se Holmkvistsberget höjd Hås gd Haraldslid åker
Öxnevalla sn Hovgårdsnabb udde Intaget försv. tp Heden utmark
Öxnevalla sn Hyltenäsån å Karstorp gd Hjältarö(r)smossen mosse
Öxnevalla sn Högafjäll skogsmark Koberg torp Hyltenäsa sten berg
Öxnevalla sn Högåsen höjd Kobergshålan tp Håsaberg kulle
Öxnevalla sn Igelsjön tjärn Kronogården gd Hällekleven berg
Öxnevalla sn Karlstorp terräng Källeberg by Hälleklevslycka(n) åker
Öxnevalla sn Kassberg höjd? Kärragärde gd Hökaslätten åker
Öxnevalla sn Kassberg höjd Lersik torp Hökslycka(n) åker
Yxnavalla Saknas Klevakullen höjd? Liden gd Kittelahöljen grop
Öxnevalla sn Klockemossen mosse Ljungslätt tp Klevahöljen grop
Öxnevalla sn Knopps terräng Nordstjärnslyckan försv. tp Klevaliden lid
Öxnevalla sn Korsåkern ägomark Olofsdal Saknas Kleven berg
Öxnevalla sn Kransens terräng Rödes tp Klintslätt åker
Öxnevalla sn Krigarhögen terräng Rödestorp tp Klockemossen mosse
Öxnevalla sn Kullaberg åker? Segerstad bebyggelse Knallen berg
Öxnevalla sn Kvarnabäcken bäck Segerstad gd Koberg berg
Öxnevalla sn Kättelö ö Siken tp Kohagen åker
Öxnevalla sn Lilla dammen mosse Siris »åkerlycka o. boningshus» Kruthornet ägonamn?
Öxnevalla sn Lillasjö sjö Tordsgården gd Kungshögen äng
Öxnevalla sn /Se Lilla sjö sjö Äskebo gd Kvarnabacken kulle
Öxnevalla sn /Se Lillasjömossen mosse   Källebergs kulle Saknas
Öxnevalla sn /Se Lillasten skogsmark   Källebergs kulle kulle
Öxnevalla sn /Se Lillån å   Källebergs sten kulle
Aplagården by Lillön ö   Källemossen mosse el. källa?
Arnungared by Ljungsjö sjö   Lersida(n) åker
Arnungared by /Se Ljungsjödal delvis odlad mark   Lillasjö mosse mosse
Berg gd Ljungviks udde udde   Lillehagen åker och hage
Biornarudh = Brännared by Lundkvists terräng   Lindedrätterna åker
*Bjärsäter Saknas Lövåsen höjd?   Lindelycka(n) åker
*Bjärsäter Saknas Midskogsliden åker   Ljungäckra(n) åkerlycka
Brännared by Mycklamossen mosse   Lyckekullen kulle
Brännared by Nickatången udde   Långaremossen mosse
Brännared hgd *Nytiabol äng   Lövåsen kulle
Brännared hg Planternabben udde   Nordhagen åker
Brännared Saknas Ransberg berg   Nycklamossen mosse
Brännared hg Risås höjd?   Nyländena åker
Deragården gdr Rovelyckan terräng   Parterna delar av åkrar
Elofstorp by? Ryssåsen höjd   Plöjningen åker
Elofstorp by? Rättarns terräng   Preke kulle kulle
?Elovstorp by Röddemossen mosse   På höjden vägavsnitt
Gunnabo by Rönne åker   Resegårdshult dal
Gunnabo by Rönnemossen sankmark   Rommalycka(n) åker
Hyltenäs by Röret ägomark   Rumpekullgården f.d. hustomt
Hyltunæs Saknas Seatons kulle triangelpunkt   Rönnemosse mosse
Hyltenäs by Sikatorpet terräng   Röringen åker
Hyltenäs by /Se Skogsmossen mosse   Salskullen klippa
Hyltenäs by Skomakarön ö   Siris boningshus o. åkerlycka
Hyltenäs by Spånåsen terräng (gård)   Skitnehål åker
Hyltenäs by Spättemossen mosse   Skogsmosse mosse
Hyltenäs by Storön ö   Stenstuga(n) hage
Hyltenäs by Svarthall skogsmark   Stenstätta(n) hage
Hyltenäs by Timmeråsen ås   Stocksåkrar(na) åker
Hyltenäs gård Tolken sjö   Stora mossen mosse
Hyltenäs by Tolken sjö   Stötakällan källa
Hyltenäs by Tolken sjö   Sundsåsen skogsås
Hyltenäs gd Tolken sjö   Svarta hålan f.d. åker
?Josskulla gd Tolken sjö /Se   Säggmossakullen kulle
Karstorp by Tolken sjö /Se   Säggmossen mosse
Karstorp by Tolken sjö /Se   Tjärsåkrar(na) åker
Karstorp by Torins terräng   Trekanten åker
Karstorp by Tåkullen höjd   Tykahölj grop
Karstorp by Ulvakulen, Lilla kulle   Tån betesmark
Karstorp by Ulvakullen, Stora kulle   Undantaget ägonamn?
Karstorp by Ulvaresjö, Stora sjö   Underrör åker
Karstorp by Ulvasjön, Stora sjö   Vrätterna åker
Karstorp by Uttersjö, Stora sjö   Västerlycka(n) åker
Karstorp by Viskan å   Yxnebäcken bäck
Karstorp by Ålledal höjd?   Åsen utmark
Karstorp Saknas Åsa terräng   Öxnebäcken, se Yxnebäcken bäck
Kataskog gård Åsen höjd    
Kransbro gd Åsängskullen höjd?    
Kyrkebacka gd /Se Älgmossen mosse    
Källeberg by Ören, se Öresjön, Östra sjö    
Källeberg by Öresjön, Östra sjö    
Källeberg by Öresjön, Östra sjö    
Källeberg by Öresjön, Östra sjö    
Källeberg by Öresjön, Västra sjö    
Kärragärde gd Öresjön, Östra sjö    
Ljungvik gård Öxnevallabäcken bäck    
?Ljungvik gd      
Nordhrowiik Saknas      
*Nýtiabol gd? /Se      
Preke gd      
Sigården by      
Sigården by      
Stommen gd /Se      
Sudherwiik Saknas      
*Sund gård      
Ussbo gd      
Vik gdar /Se      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik by      
Vik gård el. by      
Vik by      
Vik by      
Viskebacka gd      
Viskebacka gård      
Viskebacka gd      
Viskebacka gd      
Viskebacka gd      
Viskebacka gård      
Viskebacka gd      
Viskebacka gd      
?Öxnevalla by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.