ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torestorps socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 163 Naturnamn: 128 Bebyggelsenamn: 30 Naturnamn: 13
Torestorp sn Abborrsjön sjö Torestorp sn Kullahagaberg berg
Thoristhorp sn Abborrsjön sjö /Se Alstorpet tp Kyrkemossen mosse
Torestorp sn Andersabur ägomark Brattehall tp Lillagärde gärde
Torestorp sn /Se Bergalund ägomark Furubäck tp Lommaråsen ås
Torestorp sn Björkelund skogsmark Fåglaberg tp Spelemossen mosse
Torestorp sn /Se Björnåsen berg Hälse lycka tp Stora mossa mosse
Torestorp sn Blåkärr göl Kibbaledet, se 1 Strömmen Saknas Storamossen mosse
Torestorp sn /Se Bottenlösen tjärn Kilamaden försv. tp Svinamossen mosse
Torstorp sn Bratthammar terräng Kolabacken tp Tolbagga kärr kärr
Torestorp sn Bulandsmossen mosse Korslid tp Vammadal, se Våmmadal sumpig mark
Torestorp sn Busken terräng Krihålet tp Våmmadal sumpig mark
Torestorp sn Bålabygdssjön sjö Krokslid tp Våmmen mad
Torestorp sn Bäckalid terräng Kvarnen tp Älekullsgärde gärde
Torestorp sn Bäckåsen höjd Kvisseln bebyggelse  
Torestorp sn Bäckåsen åker? Lässebacken tp  
Torestorp sn Bölabromossen mosse Måbäcken tp  
Torestorp sn? Bölabroudde terräng Nyaled tp  
Torestorp sn Dalbäcken bäck Nyhagen tp  
Toristorp sn Djupeberg berg Nylyckan tp  
Torestorp sn Ekåsen åker? Nyländet, se Nylyckan tp  
Torestorp sn Falkasjön sjö Näset, se Nästorpet tp  
Torestorp sn Fredriks terräng Nästorpet tp  
Torestorp sn Furubäck ägomark Petters på illa ute tp  
Thoristorp sn Gatesjön sjö Strömmen bebyggelse  
Torestorp sn Granhult terräng Svanefors lht o. hus  
Torestorp sn Grönemad sankmark? Töresvik bebyggelse  
Thoristorps Saknas Grönkärr ägomark Valters, se Nyaled tp  
Torestorp sn Gullbringa terräng Vammens, se Våmmens tp  
Torestorp sn Gönnesjö sjö Våmmens tp  
Torestorp sn Hagalyckan åker Åsen tp  
Torestorp sn /Se Hagaslätt ägomark    
Torestorp sn /Se Hagen ägomark    
Abborrhult gd Harsåsen höjd    
?Abborrhult by /Se Harsåsen triangelpunkt    
Abborrhult gd /Se Hjortnäs udde    
Backa gd Hosjön tjärn    
Bergese by Håkullen berg    
?Bjensered, se Bergese by Häggeberg berg    
Broken, (även Brokan) by /Se Hälleberg höjd?    
Brännare Saknas Hälleberg berg    
Brennurydh Saknas Hällesjö sjö    
Bålabygd gd /Se Hällesjö sjö    
Fjäråsen lg /Se Hästhagberg berg    
Fjäråsen lht /Se Hönerör fornlämning /Se    
Fjäråsen lg /Se Iglakärrssjön sjö    
Fåglabäck gd Intagabackarna backar    
Fönhult by Intaget terräng    
Fönhult gd:ar /Se Jakobsberg terräng?    
Fönhult gd:ar /Se Jättegraven fornlämning /Se    
Fönhult gd:ar /Se Klevabäcken bäck    
Fönhult by /Se Kroksjö tjärn    
Getabo by /Se Korshammarsmossen mosse    
Getabo by Kroksjön sjö    
Getabo by Kvarnholmasjön sjö    
Getabo by Kvarnholmen åker    
Getabo by Kvisslerna bäckar    
Getabo by Kärrsjön tjärn    
Getabo by Kättelö ö    
Getabo by Ladberget berg    
Getabo by Lagåsen höjd    
Getabo by Lagåsmossen mosse    
Getabo by Lersik ägomark?    
Getabo, Lillegården gd /Se Lidatorpet terräng    
Getabo, Lillgården gård Lillasjön tjärn    
Getafors by Lillesjön tjärn    
Getafors by Lundaboån å    
»Gettefors» gård Lundaboån å    
Harsås by Lyckorna terräng?    
Heden by Måbäcken bäck    
?Heden by Måsjö, Lilla sjö    
Hägghult gd Måsjö, Stora sjö    
Hägnen gård Näset udde    
Hälse gård /Se Nästorpet terräng    
Jutabacka, se Backa gd Näsviken vik    
Jutebacka gd? Osudden udde    
Kulla gd Pengaberget berg    
Ladhall del av hmnet Planterbacken ägomark    
Magerhult gd Plite sjö    
Magerhult gd Rösjö tjärn    
»rylløsyø», se Röllese gårdar Sandsjön sjö    
Rökås Saknas Sandsjö sjö    
Rökås gd Skogen terräng    
Röllebo Saknas Skogen triangelpunkt    
Röllese gdar /Se Skogssjön, Lilla göl    
Röllesö by Skogssjön, Stora sjö    
Röllese by Slåbotorp åker?    
Röllese by Steket vattendrag    
Röllese by? Store mosse mosse    
Skog gd Strömsån å    
Skog by Strömsö holme    
Skog gd Sundslund ägomark    
Slåbo gd Svansjömossen mosse    
Slobo Saknas Svansjö vik vik    
Strömmen med Kibbeleder hmn Svinasjö göl    
Strömmen gd Svärtamossen mosse    
Strömmen gd Sågebacken backe    
Strömmen gd Sågebäcken bäck    
Strömmen gd Sönnåsaberget berg    
»Strømshegnatt», se Hägnen gård Sönnåsen ägomark    
Sund by Tokabosjön sjö    
Sund Saknas Tolken sjö    
Sund gdar /Se Tolken sjö    
Sund by Tolken sjö    
Sund by Tolken sjö    
Sund gd Tolken sjö    
Sund gd Tolken sjö /Se    
Sund gd Tolken sjö /Se    
Sund by Tolken sjö /Se    
Sund by Tolken sjö /Se    
?Sund gd Torbaggen sjö    
?Sund by Torestorpsån å    
Svansjö gd Varpet terräng    
Svansjö gd Varpet offerkast    
Svansred, se Svansjö gd Vassberget, Främre berg    
Svansered Saknas Vassberget, Nedre berg    
Svansjö gård /Se Ålbäck terräng    
Swansridh Saknas Ålbäcken bäck    
Svansjö kronodomän Ögasjön sjö /Se    
Svansjö indr. häradshövdingeboställe Öjasjön sjö    
Svansrydh Saknas Ön mossholme    
Svansjö hg Ören, se Öresjön, Östra sjö    
Svansjö hg Öresjön, Östra sjö    
Svansjö gd Öresjön sjö    
Svansjö hg Öresjön sjö    
Svansjö gd Öresjön, Östra sjö    
Svansjö gd Öresjön, Östra sjö    
Svansryd gd Övermån sjö    
Svansjö hg Övermån sjö /Se    
Svansridt Saknas      
Svanssrydt Saknas      
Svansjö hg      
Svansjö herrg.      
Svansjö gd /Se      
Svansred Saknas      
Svansjö hg      
Swansrydh Saknas      
Svansjö hg      
Svansjö gd      
Swansridh, se Svansjö indr. häradshövdingeboställe      
Swansridh, se Svansjö Saknas      
Torestorp by      
Torestorp prästgård      
Torestorp samh.      
Torestorp Prästegården gd      
»Torssars», se Torestorp Saknas      
Vallsås gd      
Vallsås gd /Se      
Vallsås gd /Se      
Vik by      
Vik gdar      
Vik by /Se      
Vik by      
Vik gård el. by      
Vik by      
Vrå by      
Vrå by      
Vrå by      
Vrå gd      
Vrå gd      
Vrå by      
Vrå by      
?Vrå gård      
Ytrasund, se Sund by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.