ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ambjörnarps socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 54 Naturnamn: 258 Bebyggelsenamn: 26 Naturnamn: 12
Ambjörnarp sn /Se Abborrasjön sjö Ambjörnarp bebyggelse Agnsjön sjö
Ambjörnarp sn Agnsjön sjö Bäckanäs försv. backstuga Gryssjön sjö
Ambjörnarp sn Alanäsviken vik Enekull backstuga Gölen sjö
Ambjörnarp sn Alanäs ö holme Fridhem hus Holmsjön sjö
Ambjörnarp sn Bergasjön sjö Heddal, se Stick emellan försv. tp Hyltemossarna mossar(?)
Ambjörnarp sn Björnhyttan ägomark Högalids kvarn, jfr Kvarnen beb.? Höljabäcken bäck
Ambjörnarp sn Blötamaden myr Högalund försv. backstuga Källängssjöarna sjöar
Ambjörnarp sn Bockamossen myr Högelid försv. backstuga Lille-Malen sjö
Ambjörnarp sn Bockanäsaviken vik Hyltan försv. backstuga Lillån å
Ambjörnarp sn /Se Bockanäset udde Krusatorpet tp Store-Malen sjö
Ambjörnarp sn /Se Bockamossen mosse Krusenhult tp Storemosse mosse(?)
Ambjörnarp sn /Se Bockasten terräng Kvarnen tp? Videmossen mosse
Ambjörnarp sn /Se Bockasvedjorna terräng Kvarntorpet, jfr Kvarnen tp?  
Ambjörnarp Stommen gd Bockö mossholme Källemo rälsbusshållplats  
Anbiörnatorp Saknas Braxna tuv holme Mossebo backstuga  
Björkered gd /Se Broviken vik Nybygget försv. soldattp  
Björkered säteri Brusarebäcken bäck Stenbacken tp  
Björkered gd Bråtåsen höjd Stenshult backstuga  
Björkered gd Bråtåsen höjd Stenö lht  
?Björkered gd Brölången tjärn Stick emellan, Heddal försv. tp  
?Björkered hg Byakäring sten /Se Stjärnebo bebyggelse  
Björkered gd Byasjön sjö Sågebacken tp  
Björkered gd Byasjön sjö Söderlid försv. backstuga  
Björkered by /Se Bäckalund ägomark Tosthult bebyggelse  
By by /Se Bäckanäs terräng Vändet försv. tp  
By Saknas Börrviken, Lilla vik Ämtashult bebyggelse  
?By by Börrviken, Stora vik    
By by Börrviksudden udde    
By by Dygölen tjärn    
Böttnebo by Ekhyltan, Lilla hus    
Hallabo by Ekåsen terräng    
Hallabo by Fiskdammen damm    
Hannebo gård Flogen sankmark    
Hunnabo gd Furö udde    
Hylte by Fäbromossen mosse    
Hylte by Galta bäcken bäck    
Hylte by Gransjön, Östra tjärn    
Högalid hg Gransjön, Västra tjärn    
Högalid hg /Se Grysjön sjö    
Hölte Saknas Grysjön sjö    
Korsgården gd Grysjön sjö /Se    
Krusenhult Saknas Grytmossen mosse    
*Kyrkeryd Saknas Gröneslätt terräng    
Lalabo by /Se Gunnarsbo ödetorp?    
Lida by Gårdssjön tjärn    
?*Reshult gd? Gäddesjön sjö    
Solvik by? Gäddviken vik    
Solvik by? Gölen tjärn    
Ulvshult gd Hagasjön sjö    
»æleshult», se Älvshult bebyggelse Hagasjön sjö    
Älvshult, (numera Yttre och Övre) byar Hagen terräng    
Elfshult by Hallagårdsgöl tjärn    
Älvshult by Hallagårdsmosse mosse    
Älvshult by /Se Hallasvedjan terräng    
  Holkakärret ägomark    
  *Hollingsmo Saknas    
  *Hollingsmo Saknas    
  (*)Hollingsmoo Saknas /Se    
  Holmen terräng    
  Holmen betesmark    
  Holmsjön Saknas    
  Holmsjön sjö    
  Holmsjön sjö    
  Holmån å    
  Holmö myr?    
  Horsanabben udde    
  Hovet, Lilla ägomark    
  Hovet, Stora ägomark    
  Hunnaboån å    
  Husö holme    
  Hyltan terräng    
  Hyltemosse mosse    
  Hyltesjön sjö    
  Hyvlabäcken bäck    
  Hålakärr sankmark    
  Hållsdammen myr?    
  Häljemossen mosse    
  Hästafoten sjö    
  Hästeråsen hagmark /Se    
  Hästhagsviken vik    
  Hästömossen mosse    
  Högalund terräng    
  Högelid terräng    
  Höghult terräng    
  Höghultsviken vik    
  Höljabäcken bäck    
  Jägersnäsaviken vik    
  Järbomossen myr    
  Jältaberget strandhöjd    
  Jättastenen sten    
  Jättens grotta terräng    
  Jättens likkista terräng    
  Kallkärret sankmark    
  Kalvån å    
  Kattsjön tjärn    
  Kistebacken höjd?    
  Klacksjön sjö    
  Klavhallen skär    
  Klovhallen terräng    
  Klovhallsberget terräng    
  Kobensmossen myr    
  Kollerkärret myr    
  Komossen myr    
  Korpabergen berg    
  Krokebäcken bäck    
  Kroken ägomark    
  Kroksjödal terräng    
  Kroksjön sjö    
  Krusakulle triangelpunkt    
  Krusatorpet ödetorp    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarntorpet terräng    
  Kvarnängen terräng    
  Kyrkesjön sjö    
  Kyrksundet sund    
  Källebäck sankmark    
  Källebäcken bäck    
  Källemo ägomark    
  Kärralund terräng    
  Kärningsviken vik    
  Ladda lyckan del av mosse    
  Lidakullen höjd    
  Lidamossen mosse    
  Lille-Malen sjö    
  Lillanäset udde    
  Lillanäset holme    
  Lille-Malen sjö    
  Lillsjön tjärn    
  Lillån å    
  Lillö holme    
  Lindås ägomark    
  Lommaberget berg    
  Lurbokullen höjd    
  Långakärret terräng    
  Långakärret myr    
  Långakärret terräng    
  Lövåsen terräng    
  Maderna ägomark    
  Malen, Stora sjö    
  Malen, Store sjö    
  Malen sjö /Se    
  Manåsen höjd    
  Mellangårdssjön tjärn    
  Mellom mossen mosse    
  Mossebo terräng    
  Musån å    
  Myrö holme    
  Mölnebyhygget terräng    
  Mörkebäcken bäck    
  Nabbaviken vik    
  Nabben udde    
  Nabben udde    
  Nilsahage terräng    
  Nordnäset udde    
  Nordsjön sjö    
  Norsbergen terräng    
  Norsbron landtunga    
  Norsbron bro    
  Norsbron bro    
  Nyberg terräng    
  Nytorpet ägomark    
  Nässlingen sjö    
  Oljunsskogen, Lilla skogsmark    
  Opperhalen sjö    
  Opperhalen sjö    
  Opperhalen sjö /Se    
  Orrakärret kärr    
  Oxabetet terräng    
  Oxhagabäcken bäck    
  Oshagakärret kärr    
  Oxnäs terräng    
  Oxö udde    
  Paradiset terräng    
  Pellahölj terräng    
  Pjukamossen myr    
  Pjukasjön sjö    
  Pjukasjön sjö    
  Runnekullen kulle    
  Ryasjön Saknas    
  Ryen sjö    
  Ryttersberget triangelpunkt    
  Rävaberget udde?    
  Rödebäcken bäck    
  Rödjenäs ägomark    
  Sandbäcken bäck    
  Sandbäcken terräng    
  Sandåsen ås    
  Sjöberg ägomark    
  Sjöboviken vik    
  Skogabäcken bäck    
  Skogatorpet terräng    
  Skogslund terräng    
  Skogssjömossen myr    
  Skogssjön, Lilla sjö    
  Skogssjön, Stora sjö    
  Skogssjön sjö    
  Skrikemosse myr    
  Skrikemosse terräng /Se    
  Slåttersvedjan terräng    
  Slädviken vik    
  Slättåsen Saknas    
  Slättåsen triangelpunkt    
  Smalanabben udde    
  Smalingen sjö    
  Spången terräng    
  Stenbacken terräng    
  Stenshult ägomark    
  Stenö terräng    
  Stjärneö myr?    
  Storanäset udde    
  Store-Malen sjö    
  Storsjön del av sjö    
  Storängen sankmark?    
  Svansjön, Lilla sjö    
  Svansjön, Stora sjö    
  Svartegölen göl    
  Svartresorna myr    
  Svinsundet sund    
  Synddalsbäcken bäck    
  Sågdammen tjärn    
  Sågdammsåsen terräng    
  Tjäder ö skogmark    
  Torstenshall skogsmark    
  Tosthultamosse mosse    
  Trindö mossholmen    
  Trinnemosse myr    
  Tråssebäcken bäck    
  Täppaviken vik    
  Uddasjön tjärn    
  Uvåsen höjd    
  Vargakärret kärr    
  Vargakärret myr    
  Videmossen myr    
  Vinterkärret kärr    
  Vintervägsmossen myr    
  Visen Saknas    
  Visen sjö    
  Visen sjö    
  Visen sjö /Se    
  Visen sjö /Se    
  Visen sjö /Se    
  Visen sjö /Se    
  Vändet ägomark    
  Vättaflogen tjärn    
  Vätteflogen sankmark    
  Årtalsberget höjd    
  Åsakullarna höjd    
  Åsaviken vik    
  Åsberget höjd    
  Åsberget berg    
  Älgö skogsmark    
  Älvsjön, Yttre sjö    
  Älvsjön, Yttre sjö    
  Älvsjön, Övre sjö    
  Ämtasjön sjö    
  Ämtasjön sjö /Se    
  Ön udde    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.