ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mossebo socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 67 Naturnamn: 246 Bebyggelsenamn: 115 Naturnamn: 4
Mossebo sn /Se Abborrkullen udde Mossebo sn Agnabo bäck bäck
Mossebo sn Agnabo göl göl Mossebo Saknas Marjeboön ö
Mossebo sn Alanäsviken vik Agnabo gd Mosseboön ö
Mossebo sn Alanäs ö ö Alanäs gd Store-Malen sjö
Mossebo Saknas Alanäs ö ö Björkelund tp  
Mossebo sn Assarebomossen myr Björnåsen torp  
?Mossebo by Baggakärret myr Bohult hmd  
Mossebo sn Barnamossen myr Bollsjö Saknas  
Mossebo sn Bjällåsen terräng Bollsjö stuga tp  
Mossebo sn Björnåsen skogsmark Broatorpet tp  
Moszebo Saknas Björnåsen terräng Bållebo hmd  
Mossebo sn Björnåsen ås Bållsjö gd  
Mossebo sn Björnåsen terräng Bäckagärdet torp  
Mossebo sn Björnängsbäcken bäck Bäckagärdet tp  
Mossebo sn Björnängsbäcken bäck Bäckahemmet torp  
Mossebo sn Bollebo mosse myr Dammen torp  
Mossebo sn /Se Bollsjöbäcken bäck Djupåsen torp  
Mossebo sn /Se Bollsjö mosse myr Djurgården torp  
Agnabo gård Bollsjön sjö Enehagen fattigstuga  
Agnabo gd /Se Bollsjö stuga terräng Falle torp  
[Asslebode] Saknas Broatorpet hus Falle, Lilla, jfr Staden tp o. sold.tp.  
Foglabo by Brånåsen terräng Fåglabo gd  
Grimsås by Brånåsen terräng Grimsås gd  
Grälebo gd Bäckagärdet ägomark Grimsåstorp Saknas  
Grönhult gård Bäckagärdet ägomark Grälebo gd  
Grönhult gd Bäckahemmet ägomark Grönhult gd  
Grönhult gd Dalen terräng Grönlid torp  
Grönhult gd Dammaden terräng Hallen hus  
Hallebodha gd Djurgården ägomark Hallåsen torp  
Häljabo gd Djurgården ägomark Hammarn torp  
Hallebodha gd Ebbetånge udde Hastabo torp  
?Häljabo gd *Ekebæc bäck Hinkelsbo, Lilla Saknas  
Hällhult by? Ebbetånge udde Hinkelsbo, Stora Saknas  
Järnhestra by Fårhagen terräng Hultet gd  
Järnhestra by Fårhagen udde Häljabo gd  
Järnhestra gd Gräbbe mader myr Hällhult gd  
Järnhestra gd Gölamossen myr Hästhagen hmd  
Järnhestra gd /Se Gölamossen myr Höganäs tp  
Järnhestra gdar /Se Göpåsen terräng Ingasjö Saknas  
Kilderås, se Skillerås by Göpåsen hus Järnhestra gd  
Kvarsebo gård Hagabäcken bäck Karjabo torp  
Kvarsebo gd Hagalund betesmark Klinten torp  
Kvarsebo gd Hagalund ägomark Kroken torp  
?Kvarsebo by Hallabron bro? Krubbo, se 1 Töfte med Krubbo Saknas  
Kvarsebo postkontor /Se Hastabo skogsmark Krubbo torp  
Malsbo gd /Se Hastabo terräng Kvarsebo gd  
Mariebo Saknas Hinkelsbogöl tjärn Kvihult hmd  
Måsebo by Hjortronmossen mosse Kyrkebo lht  
?Mossebo by Hjortronmossen myr Kyrkebo lht  
Mossebo by Holmåkra ägomark Källåsen hmd  
Mossebo gd:ar /Se Hultabäcken bäck Lassebygget torp  
Mossebolund poststation /Se Hundön myrholme Ledstorp torp  
Rude gd Hålsjön sjö Limåsen torp  
?Ryd gd Hålsjön sjö Limåsen tp  
Skillerås by Häggesbäcken bäck Lund försv. tp  
Skyås gd Häljabosjön sjö Långsö torp  
Skyås by /Se Hästhagen terräng Lövåsen gd  
?Stackebo by Hästhagen terräng Lövö torp  
?Stackebo by *Hästhagsklinten berg Malsbo gd  
Stackebo by Hästhagsviken vik Marjebo gd  
Stackebo by Ingridamossen mosse Mossebo säteri  
Stommen gd Johansbo terräng Mossebo, Lilla gd  
Stommen gd /Se Jungfrupölen myr Mossebo, Stora gd  
Toftö by /Se Jämnamo terräng Nabben hmd  
Trollabo gd Järnbergskärr myr Nordskog torp  
Åslabo by Järnhestra betesmark /Se Nybygget torp  
Åsslabo by Kalvamossen myr Nygården gd  
  Kalvhagamossen myr Nygården, se även Sumpebo gd  
  Karjabo ägomark Nytorp torp  
  Karlsmaden myr Nytorp tp  
  Kilabäcken bäck Näfshult gd  
  Kilabäcken bäck Passjö, se 2 Hinkelsbo, Lilla Saknas  
  Klintberget berg(?) Passjö Saknas  
  Klintberget terräng Perstorp, jfr Staden tp  
  Klinten triangelpunkt Rude gd  
  Klinten terräng Ryd gd  
  Klinten ägomark Sjölid torp  
  Klinten triangelpunkt Skillerås gd  
  Klämängen ägomark Skitåsen, se Åsatorpet tp  
  Klämängsbäcken bäck Skyås gd  
  Knappsgöl göl Snapphyltan torp  
  Knappsgöl göl Snapphyltan lht  
  Knappsgöl tjärn Spångatorp torp  
  Knivegöl göl Stackebo gd  
  Knivegöl göl Staden tp  
  Knivegöl tjärn Sumpebo gd  
  Knivemosse mosse Sumpen Saknas  
  Knivemossarna myr Sundsvall torp  
  Kroken terräng Svanseryd torp  
  Kroken terräng Svedhult försv. tp  
  Kroksjön sjö Svenstorp torp  
  Kroksjön sjö Sågbacken torp  
  Kroksjön sjö Sörskog torp  
  Kroksjön sjö Torpagården, se Kyrkebo lht  
  Krubbo göl tjärn Trollabo gd  
  Kullseberget berg Tyggestorp hmd  
  Kullseberget terräng Tyggesvedjan torp  
  Kungskullen myrholme Tyskabo, se Nytorp tp  
  Kvarnbäcken bäck Töfte med Krubbo Saknas  
  Kvarnbäcken bäck Töfte gd  
  Kvarsebo, Lilla terräng Ulvanäs torp  
  Kvarsebo, Lilla ägomark Ulvåsen soldattp.  
  Kvarsebosjön sjö Vraket torp  
  Kvarsebosjön sjö Vraket, se Höganäs tp  
  *Kåleled grind Vägabo försv. backstuga  
  Källebacken terräng Västerås torp  
  Källebacken terräng Ylen hmd  
  Källåsakärret myr Åsa torp  
  Lassabygget terräng Åsatorpet torp  
  Limåsa mosse mosse Åsatorpet tp  
  Limåsa mosse myr Åsen gd  
  Limåsen ås Åslabo gd  
  Limåsen terräng Österlund torp  
  Ljunget höjd Östersskog torp  
  Lund ägomark Övrabo hmd  
  Långakärr myr    
  Långeö terräng    
  Långkullen terräng    
  Långkullen skogsbacke    
  Lövebäcken bäck    
  Lövåsaknäpp terräng    
  Lövåsaknapp terräng    
  Lövö, Lilla myrholme    
  Lövö, Stora myrholme    
  Lövöbäcken bäck    
  Lövömossen myr    
  Malen, Store sjö    
  Malen St:a o. L:a sjöar /Se    
  Malen insjö /Se    
  Marjebosjön Saknas    
  Marjebosjön sjö    
  Marjebosjön sjö    
  Markåsbäcken bäck    
  Mjugsjön, se Kroksjön sjö    
  *Mortörnsrån gränsmärke    
  Musån å    
  Mässesjön sjö    
  *Mörke göl göl    
  Nabben, se Alanäs ö ö    
  Nordlidsmossen myr    
  Norskog terräng    
  Nytorp terräng    
  Nöjdersås skogsmark    
  Nöjdersås terräng    
  Oxhagabäcken bäck    
  Oxhagaåsen terräng    
  Pellaviken vik    
  Pellaviken vik    
  Pålåsen terräng    
  *Rudegölen f.d. göl    
  Rydssjön sjö    
  Rävaberget terräng    
  Rävaberget berg    
  Rävaberget terräng    
  Rävbäcken bäck    
  Rävbäcken bäck    
  Rävö terräng    
  Röde stenar terräng    
  *Sampsio sjö, gränsmärke    
  *Scuabæk bäck    
  *Scuasio gränsmärke    
  Sjöabosjön, se Skjutsebosjön sjö    
  Sjömossen mosse    
  Sjöåsagölen, se Knivegöl göl    
  Skallebackamossen myr    
  Skallebackarna terräng    
  Skillerås göl tjärn    
  Skinnarebäcken bäck    
  Skinnarebäcken bäck    
  Skjutsebosjön sjö    
  Skjutsebosjön sjö    
  Skjutsebosjön sjö    
  Skjutsebosjön sjö    
  Skjutsebosjön sjö /Se    
  Skyasio f.d. namn på Skjutsebosjön /Se    
  Slättåsamossen myr    
  Smedjan ägomark    
  Smedjemossen myr    
  Sobacke terräng    
  Sommarhusbacken skogsbacke    
  Stackebogöl tjärn    
  Stackebosjön sjö    
  Stenbäckaviken vik    
  Stenbäckaviken vik    
  Stenön, Lilla myrholme    
  Stenön, Stora myrholme    
  Stoltabygget terräng    
  Store-Malen sjö    
  Sore mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Store mosse myr    
  Store mosse myr    
  Store mossen myr    
  Storö myrholme    
  Svalebokärret myr    
  Svanseryd skogsmark    
  Svanseryd ägomark    
  Svartgölamosse mosse    
  Svartgölen sjö    
  Svartgölen göl    
  Svartgölen göl    
  Svartgölen tjärn    
  Svartgölemossen myr    
  Svedhult terräng    
  Svenstorpet ägomark    
  Svenstorpet ägomark    
  Södergärdet åkermark    
  Södergärdet ägomark    
  Sörhagen terräng    
  Sörskog terräng    
  Teklas mosse myr    
  Teklas udde skogsparti    
  Timmerön terräng    
  Tjuvakärret myr    
  Tjärbrännsmossen myr    
  Trantorpet ägomark    
  Tuppamossen myr    
  Töftebäcken bäck    
  Ulvanäs ägomark    
  Ulvanäs ägomark    
  Ulvylerna terräng    
  Ulvåsa mosse mosse    
  Ulvåsa mosse myr    
  Ulvåsen ås    
  Ulvåsen terräng    
  Unnebergen terräng    
  Valmossen myr    
  Vargön myrholme    
  Vedön myrholme    
  Vraka göl tjärn    
  Västeråsamossen myr    
  Yerskogen skogsparti    
  Åsa terräng    
  Åsakulle triangelpunkt    
  Åsakulle triangelpunkt    
  Åsatorpabäcken bäck    
  Åsatorpet ägomark    
  Älvsömossen myr    
  Älvsön skogsparti    
  Älvsön terräng    
  Äspåsaåsen, se Österskogs kulle höjd    
  Ön skogsparti    
  Österlund terräng    
  Österlund terräng    
  Österskog terräng    
  Österskogs kulle höjd    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.