ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tostareds socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 53 Naturnamn: 72 Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 82
Tostared sn /Se *Bula bron bro Bränna tp Blekadalen äng
Tostared sn Dammen sjö Kalvhagen försv. tp Blekerna åkrar
Tostared sn /Se Dammen sjö   Bredaråker åker
Tostared sn Dammen tjärn   Brännesbacke åker
Tostared sn Dammskulle kulle   Brännesbacke äng
Tostared sn Djupadal gränsmärke /Se   Byaremosse mosse
Tostared by o. sn Dyupædal, se Djupadal gränsmärke   Byxen åker
Tostared sn Ellringslätt terräng   Börkåkrar(na) åker
Tostared sn *Flug, St. gränshöjd   Dalen dal
Tostared sn Galgbacken terräng   Fällemosse mosse
Tostarÿd Saknas Getakullen terräng   Gallången lid
Tostared sn Grips terräng   Gallångs lid lid
Tostared sn Göksmosse mosse   Gamlemosse mosse
Amunderidzgord Saknas Hagen åker   Grimsmosse mosse
Tostared sn Haralds kulle kulle /Se   Grimäng äng o. åkrar
Tostared sn Haralds källa källa /Se   Grindäng äng
Tostared sn /Se Holkemossen mosse   Göksmosse mosse
Tostared sn /Se *Håhall gränspunkt   Holkemosse mosse
Tostared sn /Se Håkälle källa ängsmark?   Hulkemosse, se Holkemosse mosse
Tostared sn /Se Kräcklingekullen terräng   Hultet äng
[Grimstorp] Saknas Kräcklingekullen höjd   Hultåker åker
*Itterkulla, (*Ytterkulla) gård *Kvarnstensås gränshöjd   Humlagårdsåker åker
Långhult by? Kyrkeberget triangelpunkt   Höksåker åker
Långhult by Kyrkebergstjärn tjärn   Intaget äng
Långhult by Lindekulle, Gamla terräng   Intagsåkrarna åkrar
Musskulla Saknas Lindekulle, Gamla kulle   Intäkt, Stora o. Lilla ängar
Sandryd gdr Logneren, Lygnern sjö   Jonsåker åker
Sandryd by Lyckan ägomark   Kaptensåker åker
Siöbeck Saknas Lygnern sjö   Karishåla(n) äng
Sjögärde by Lygnern sjö   Karisåker åker
Sjögärde by? Lygnern sjö   Kringla(n) åker
Skarperhedhe Saknas Lygnern sjö   Kronesmosse mosse
Stenkistann Saknas Lygnern sjö   Kullesåker åker
Sönderyd, se Sandryd by Lygnern sjö   Kullesäng äng
Tostared by Lygnern sjö   Kvarnäng äng
Tostared by Lygnern sjö   Kyrkeberg berg
Tostared by Lygnern sjö   Källåker åker
Tostared by Lygnern sjö   Kärret äng
Tostared by o. sn Lygnern sjö   Kättaberget berg
Tostared by Lygnern sjö   Ladalyckeåker åker
Tostared by Lygnern sjö   Ledsåkrar(na) åker
Hvatered gd /Se Lygnern sjö /Se   Lidaråker åker
Vatared gd Lögnaren, se Lygnern sjö   Liderna lider
»Vegeslett» by Lögnern Lacus, se Lygnern sjö   Liderna åker
Vitzåå Saknas lögneren Lacus, se Lygnern sjö   Lilla intäkt äng
Vitzssöö Saknas *Mossen, St. mosse   Lyckåker åker
?Äsjekärr gård Mosskulle kulle, f. med röse, gränsmärke /Se   Långareberg berg
Eskekärr hg Mosskulle kulle, f. med röse, gränsmärke /Se   Mellomåker åker
Eskekärr gård *Mosskullen gränshöjd   Myrekulle kulle
Äskekärr gd Mosskulle gränsmärke /Se   Mörkesäng äng
Äskekärr gd *Myglebäck förr punkt för riksgräns /Se   Nedre skoslätt äng
Eskekärr gård ?Märkelsbäck bäck /Se   Nyländet åker
Äskekärr gård Märkelsbäck bäck /Se   Radden åkrar
  Nordbäck bäck   Ringelen äng
  Rudsbäck bäck   Rävaberg berg
  Rudsbäcken bäck   Rävkulle kulle
  Rådalsbäcken bäck /Se   Rödjorna äng
  Rävaberget terräng   Sandryd hule ägo- el. naturnamn
  Rävaberjet terräng   Sjöaråker åker
  Sjöbäck bäck, gränsmärke /Se   Sjösåker åker
  Sjöbäck bäck och gränsmärke /Se   Skogsåker åker
  *Sjöbäcken gränsbäck   Skogsåkrar(na) åkrar
  Sjöbäck bäck /Se   Skoslätten åker
  Sjöhagen betesmark   Smalängar(na) ängsmark
  Stora mossen mosse   Spjällen åker
  Stora mossen mosse   Stallsåker åker
  Stora mossen mosse   Stora intäkt äng
  Storeslätt terräng   Stora lyckan åker
  Tjärnsmossen mosse   Storamosse mosse
  Tussängen skogsmark   Storåker åker
  Vatared sjö tjärn   Storäng äng
  Vatared sjö tjärn   Stugåker, se Stuvåker åkrar
      Stuvåker åker
      Stuvåker åker
      Stuvåker åker
      Stöttingen åker
      Trädgårdsåker åker
      Underliden äng
      Vallaråkrar(na) åkrar
      Äskehåla(n) äng
      Örnakulle kulle
      Övreskoslätt äng

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.