ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Berghems socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 111 Naturnamn: 71 Bebyggelsenamn: 41 Naturnamn: 358
?Berghem sn Alekärret kärr Berghem bebyggelse Alekrokar(na) alhage
Berghem sn Apelslätt terräng Börjes förr gd? Alekullar(na) hage
Berghem sn Binkamossen mosse Börjes förr gd? Allmänningsdalen dalgång(?)
Berghem sn Boberg skogsområde Danmark förr torp Angesberg berg?
Berghem sn Ekeberg terräng Grenadal lht Apelspjäll äng o. åkerren
Berghem sn Framnäs ägomark Grenadal lht, torp Aspemossen mosse
Berghem sn /Se Furet terräng Hagaslätt försv. hus Attareberg berg
Berghem socken Furulund terräng Hagaslätt förr tp, nu hus Backen åker
Berghem sn Galgbacken fornlämning Heden försv. tp Backåker åker
Berghem sn Grytedal terräng Heden försv. tp Bastehagen hage
Berghem sn Grytedalsberget berg Holstein försv. tp Baståker åker
Berghem sn Grytedalsbäcken bäck Huledal gd Bergagårds Ebbadal bäckdal
Berghem sn Gullerör fornlämning Huset tp Bergagårds gamla hage hage
Berghem sn Hagalund terräng Hyltelid torp Bergagårds åkrar åkrar
Berghem sn Hagen terräng? Karls Saknas Bistelycke åker
Berghem sn Hallaspång terräng Karls Saknas Björnabäcksåker åker
Berghem sn Hammarhall terräng Kokler tp Björnabäcksäng äng
Berghem sn /Se Horsamossen mosse Kroka(s) förr gd? Blekelycka(n) åker
Berghem sn Huleberg berg Lekvads vattenfallsområde, se 12 Berghem Saknas Blötakärr kärr o. betesmark
Berghem sn Hulten terräng Lillekullen försv. tp Boberg berg?
Berghem sn Husabäcken bäck Lillekullen försv. tp Borgareås berg
Berghem sn Hyltelid ägomark Ljungstena tp Bottenåker åkermark?
Berghem sn Höståsen höjd Lulla, se Lulledal försv. tp Broliden lid
Berghem sn Kompamossen mosse Lulla, se Huledal gd Broåker åker
Berghem sn Kroppedamm sankmark Luddedal försv. tp Broängen åker o. äng
Bergem, Berghem Saknas Kullen ödetorp? Maden tp Brumslycka(n) äng
Berghem sn Kungskullen fornlämning Nabbe hus Bråkåker åker
Berghem sn Kvarnabäcken bäck Olas Saknas Byxen åker
Berghem sn Kvarnåsabäcken bäck Platten försv. tp Bårareberg berg
Berghem sn Kvarnåsen terräng Sandgatan försv. tp Böreslycka(n)? åker
Berghem Saknas Käringstenen fornlämning Snurralyckan försv. hus Böråker åker
Berghem sn Lerbäck ödetorp? Sundsnabb, se Nabben hus Böråker åker
Berghem sn Lerbäcken bäck Synnaregården, se Olas gårdar Börkäng, Nedre äng
Beriems Saknas Liljegrens sankmark Tingsslätt bebyggelse Börkäng, Övre äng
Berghem sn Lillasjö tjärn Tingsslätt hus Dalsåker åker
Berghem sn Lillmossen mosse Tingsslätt tp Dalsåker åker
Berghem sn Lillön holme Torget försv. tp Dannemarke lycka ägomark
Berghem sn /Se Limmossen mosse Ullbergshagen, se Huset tp Ebbadal dal
Berghem sn /Se Ljungberg, Lilla berg Äckrelund gd Ekebaken utmarksskifte
Berghem sn /Se Ljungberg, Stora berg Ängarna, se Östragärde lht Ekelunden hårdvallsäng
*Berg Saknas Ljungkullen höjd Östragärde lht Enebacken backe
Berghem by o. sn Nabben udde   Eneshage hage
Berghem by o. sn Ringebäcken bäck   Flatan åker
Berghem förr tingsställe, nu gård Ringemosse mosse   Flaten klapperstensåker
Berghem by, förr tingsställe /Se Ringsjöarna sjöar   Flaten, Övre ägomark?
Berghem by Ringsjömossen mosse   Flatorna naturnamn
Berghem by Sjölidsmossen mosse   Flättebacke backe
Berghem kyrkby, f. tingsplats Skinntera backar /Se   Fonabro stenrös
*Bierkerij hemman Skinntera backar /Se   Fonabro äng
Binkaryd gd Skogen terräng   Fonäng hårdvallsäng
Binkaryd gård Skogsdal terräng   Foten åker
?Binkaryd (Brinkaryd gd Skogslid ägomark   Foten åker
Bua by Skomakareberget höjd   Gamlehagen hage
Bua by Skulahagen terräng   Gatehagen hage?
Bua by Skäggasjön tjärn   Gatåker åker
Dala by? Slottsån å   Getaryggen berg
Dala Saknas Slätten terräng   Grensåkrar(na) åkermark?
Dala by Småsjöarna tjärnar   Gryteberg berg
Dala by Spångadalen terräng   Gräskiftet äng
Dala by Stefanusmossen mosse   Gullahåla(n) hage
Dala by Stenlid sankmark   Gullpengen åker
Dala by Stormossen mosse   Gullrörsmossen mosse
Dala by Storön holme   Gunntorpegärde åker
Dalagard, se Dala by Strömmaberget höjd   Gårdsåker åker
Desarehult gd Sundet sund   Gönnespjällssiken äga
Desarehult gd Sundsnabb udde   Hagaslätten slätt
Desarehult gd /Se Svamossen mosse   Hagäng äng
Grönelid ödetorp? Sördalsbäcken bäck   Hasslareäng äng
Grönskog gd Tvillingmossen mosse   Hasslaråker åker
Gunntorp by Uggleåsen höjd   Hasslaråker åker
Guntorp by Öresjön, Västra sjö   Hasslekullen kulle
Halatorp, se Hulatorp by, förr tingsställe     Heden hage
*Hallatorp, se Hulatorp by     Heden hage
Halvås ödetorp?     Hjälmekile åker
Hattestad by     Holmarekullen kulle
Hattestad by     Holmareåker åker
Hattestad by /Se     Holmareåker, Lilla åkermark?
Hattestad by /Se     Hopalycka(n) åker
Hulatorp by, förr tingsställe /Se     Hopalycka(n) åker
Hulatorp by     Horsamosse(n) torvmosse
Hulatorp by     Horsastallskärret kärr
?Hulatorp by     Huleberg berg
Koklev ödetorp?     Huttje äng
Lekvad by     Huttje rutor åker
Lekvad by     Huvudet åker
Lekvad by     Hyltan hage
Lekvad by /Se     Hyltedalen dal
Lekvad by     Hyltekullar(na) hage
Lekvad by     Hyltelycka(n) åker
Lekvad by     Hyltorna hage
Lekvad by     Håkullehagen hage
Lekvad by     Hålsäng äng
Lekvad by     Hägnashallerna berg
Lekvad by     Hämningen åker
Lekvad by     Hässläng äng
Lecknat Saknas     Hästhagen hage
Lekvad by     Högareberg berg
Lekvad by     Högsgärdet åker
Lekvad by     Höljedalen dal
Lekvad by     Höljedals äng äng o. åker
Mälby by     Intaget äng o. hage
Mälby gård     Intaget, Lilla äng o. hage
Nödinge Saknas     Jeppasten naturnamn
Pinkeridh gård     Kakan åker
Skogum by     Kalvakulle kulle o. äng
Staxared by     Kalvhagebackar(na) backar
Staxared by     Kampamossen kärr
Stenbacken jaktstuga     Karls kulle kulle
Torp by     Kilen åkermark?
?Torp by     Killingehagen hage
*Åsen förr gd     Kilåker åker
      Kinnatomt öppen plan
      Kleven skogstrakt
      Kneppleberget berg
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohylta(n) hage
      Kolaberg bergvägg
      Kolareåker åker
      Kolekulle kulle
      Kolekullekärret utmark
      Kolgårdslycka(n) åkerbitar
      Korslid backar
      Krokar(na) trakt
      Krokaspjäll åker
      Kroken åker
      Krokåker åker
      Krokåker åker
      Krokåker, Lille åker
      Kroppedamm mosse
      Krusakullen kulle
      Krusalycka(n) åker
      Kubbaledet grind
      Kullalycka(n) åker
      Kullastyckena åkrar
      Kullen åker
      Kungskullen kulle
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnadammet utmark
      Kvarnakulle kulle?
      Kyrkeledet grind
      Källemaden äng
      Källemadsåkern åker
      Källåkrar(na) åker
      Källängshåla(n) äng
      Kärrsåker åker
      Kärrsäng äng
      Kölnåker åker
      Ladareåker åker
      Ladulycka(n) ängsmark
      Ladulycka(n), Stora åker
      Ladåker åker
      Lagerasåker åker
      Laggrasåkrar(na) äga
      Larsegårds gamle hage hage
      Larsegårds gärde åker
      Lassa kärr äng o. åker
      Lassalycka(n) åker
      Lergärdet åker
      Lerspjället åker
      Leråker åker
      Liderna åker
      Lillasjö sjö
      Lillehage hage
      Lillehage klippa berg
      Lillekulle åker o. äng
      Lillö holme
      Limmossen mosse
      Lindarekullen hårdvallsäng
      Lindareåker åker
      Lindareäng äng
      Lindareängsbacken hårdvallsäng
      Lindmossen kärr
      Lindåsen hage
      Lofsåker åker
      Lugvrån, se Lågvrån hage
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan, Lilla ödeåker
      Lyckåker åker
      Lyckåkar(na) åkermark?
      Lågvrån hage
      Långarelycka(n) åker
      Långareåker åker
      Långareåker åker
      Lången åker
      Malmstöms lycka åker
      Marka sjön sjö
      Molkebacken backe?
      Molkestad utmark
      Mossahagen betesmark
      Mossahagen hage
      Mossalycka(n) åker?
      Mossalycka(n) åker
      Mossalycka(n) åker
      Mossen betesmark
      Mölnedal slätt
      Norddal brink
      Norddalar(na) dalgångar?
      Norddalar(na) dalsänkor?
      Nordkile? äng
      Notkile? äng
      Nyahage hage
      Nyehage hage
      Nyehagen hage
      Nyhagen hage
      Nyländerna ägomark
      Näckasten sten
      Olaskulle berg
      Olsagårds gamla hage hage
      Olsagårds gärde åker
      Planterekulle ägomark
      Plöjningen ägomark?
      Plogåker åker
      Plöjningsåkrar(na) åkermark?
      Prästäckra(n) äng
      Prästäckrebacken åker, stenrös o. äng
      Prästäckrelycka(n) åker?
      Prästäckresiken Saknas
      Pölagårds äng äng
      Ringemosse mosse
      Ringsjöar(na) sjöar
      Risåker åker?
      Roåker, se Roregården utmark
      Rolycka(n)? åker
      Rolycka(n)? åker
      Rovegården utmark
      Rovegården mark
      Rovelycka(n)? åker
      Rovelycka(n) åker
      Ryggekile åker
      Rådalen dal
      Råglycka(n) åker
      Rålycke åker
      Sanddalen dalgång
      Sanden åker
      Sandgata(n) landsväg
      Sjöberg berg?
      Sjömossar(na) mossar
      Sjömossen kärr
      Skanhåla(n)? slåtteräng
      Skarnhåla(n)? slåtteräng
      Skinterna ängar
      Skogsåker åker
      Skäggasjön, se Skäggsjön sjö
      Skäggsjön sjö
      Smedgata(n) fädrev
      Småsjöarna sjöar
      Snipäng äng
      Snurralycka(n) ägomark
      Sodalen dal
      Sodalsåkrar(na) åkrar
      Sokile åker o. äng
      Spjället åker
      Spångadal åker o. äng
      Spångarehagen hage?
      Spångäng äng
      Spångängs backe backe
      Stenaråker äga
      Stenen åker
      Stenhåla(n) stenhåla
      Stenåker åker
      Stenäckre åker
      Stenäng äng
      Stenäng äng
      Storebro bro
      Storehagen hage
      Storstycket åker
      Storåker åker
      Storåker åker?
      Storåker åkermark
      Storängshage hage
      Storö holme
      Stubbahåla(n) åker
      Stubbe åker o. äng
      Stubbeberg berg?
      Stuguträdet åker
      Sundskärr kärr
      Surke naturnamn
      Suttran betesmark
      Svamossen mosse
      Svensgårds gamla hage hage
      Svensgårds gärde åker
      Svinahagen hage
      Svinakulle kulle
      Svinalycka(n) åker
      Svinalycka(n) åker?
      Svinåker åker
      Syltereddal dalgång
      Söckehåla(n) åker
      Sördal dal
      Söråker åker
      Tattaräng dal
      Tinghall utmark
      Tingsslätterna slätter
      Tinken del av åker
      Tittebo åker
      Tittebohåla(n) åker
      Tittebolycka(n) åker
      Titteboåker, Långe åker
      Tjuvastenen sten
      Tjärlycka(n) åker
      Tofterna åker
      Tofterna åker
      Toftåker åker
      Tonäng äng o. åker
      Tonängsåkrar(na) åker
      Torrbråten åker
      Trindalycke åker
      Trollabacken backe
      Trossbodåkern åker
      Tåalycka(n) åker?
      Tåledet grind
      Tålycka(n) åker
      Tången åker
      Tåssåker åker
      Törneliden äng
      Uggleåseberg berg
      Uleberg berg
      Vallaråker åker
      Vallaräckre åkermark
      Vallen åkerren
      Vargagårds gamla hage hage
      Vasahagen hage
      Vasse lycka åker
      Vinnareberg berg
      Yrekulle hage, höjd
      Yrekullen kulle?
      Yttragärde åkermark?
      Yttragärde åkermark?
      Ådalen del av dalgång
      Åkergärdet åker
      Åkergärdet hage
      Åkilen betesmark
      Ålledal dal
      Ållorna sänkor
      Åselycka(n) åker o. äng
      Åängen äng
      Åängen äng
      Åängsmossen mosse
      Äcjrebackar(na) åker
      Äckrehagen hage
      Äckreåker åker
      Ändagårds gamla hage hage
      Ändagårds gärde åker
      Ängahagen hage?
      Ängahylta(n) äga
      Ängalycka(n) åkerbitar
      Änghagen hage
      Ökahagedalen dalgång
      Ökahagen åker
      Örekile åker o. äng
      Örekilebäcken bäck
      Örekiledalen dalgång
      Örejsön, (Västra) sjö
      Östragärde utksiften
      Östragärde åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.