ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Surteby socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 127 Naturnamn: 200 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Surteby socken Agnsjön, Stora sjö    
Surteby sn Agnsjön, Stora sjö    
Surteby sn? Anneberg delvis odlad mark    
Surteby sn? Apelås torp    
Surteby sn Backlundsvik vik    
Surteby sn Barkasjön sjö    
Surteby sn Barkasjön sjö    
Surteby-Kattunga sn Brattås ås    
Surteby-Kattunga sn /Se Brattås triangelpunkt    
Surteby sn Brattås berg o. triangelpunkt    
Surteby by och socken Bryckesmosen mosse    
Surteby sn /Se Bryckesmossen mosse    
Surteby sn Bökebäck bäck    
Surteby sn Dalabacken skogsmark    
Surteby sn Dammstorpet ägomark    
Surteby sn Djupa mysten sankmark    
Surteby sn Djupa mysten sankmark    
Surteby sn Djupatorp terräng    
Surteby sn Drivesten ö    
Surteby sn Eddåsakärr sankmark    
Surteby-Kattunga sn Eddåsakärr sankmark    
Surteby sn Eddåsen terräng    
Surteby-Kattunga sn Eddåsen ås    
Surtaby sn Enehagen terräng    
Surteby-Kattunga sn Enehagen skogsmark    
Surteby sn Enet terräng    
Surtaby sn Flatö ö    
Surteby sn Fruasdamm damm    
Surteby sn Fruasdamm tjärn    
Surteby sn Gallåsen ås    
Surteby-Kattunga sn Gallåsen triangelpunkt    
Surteby-Kattunga sn Galnesåås wåll Saknas    
Surteby-Kattunga sn Gravkärr, Lilla sjö    
Surteby sn Gravkärr, Lilla tjärn    
Surteby sn Gravkärr, Mellan tjärn    
Swrteby sn Gravkärr, Stora sjö    
Surteby sn Gravkärr, Stora tjärn    
Surteby-Kattunga sn Gravkärrsmosse mosse    
Surteby sn Gravkärrsmosse sankmark    
Surteby sn Grinnemosse mosse    
Surteby sn /Se Grinnemossen mosse    
Surteby-Kattunga sn /Se Gärdessjöbäcken bäck    
Surteby sn /Se Gärdessjöbäcken bäck    
Kattunga, se Surteby-Kattunga sn Gärdessjön sjö    
Apelskog gd Gärdessjön sjö    
Appelskog gård Göstastorpet terräng    
Apelskog gård Hagasjön sjö    
Apelskog gård Hagasjön sjö    
Apelskog gd Hjortemossen mosse    
Apelskog gd Hjortemossen mosse    
Apelskog gd Hultet ägomark    
Apelskog gård Hultet skogklädd höjd    
Apelskog gård Hunsberg torp    
Apelskog gård Håberget berg    
Asgershall Saknas Häggesjön sjö    
Asstorp hrgd.? Högareberg höjd    
Backa gd Hösjön sjö    
Björketorp by Hösjön tjärn    
Björketorp Saknas Hösjön sjö    
Björketorp by Ideholmen ägomark    
Björketorp by Igelsjön sjö    
Björketorp by Igelsjön tjärn    
Björketorp by Igelsjön tjärn    
Björketorp by Jönsberget berg    
Björketorp by Kedjebäcken bäck    
Björketorp by Kedjebäcken bäck    
Björketorp by Kedjemossen mosse    
Björketorp by Kistebacke kulle /Se    
Björketorp by Kluttreåsen terräng    
Björketorp by Kluttreåsen ås    
Björketorp by Knaltarna terräng    
Björketorp by Kronön, Stora ö    
Björketorp by Kroppedammet damm    
Björketorp by Kvarnabäcken bäck    
Byrketorp gd /Se Kvarnabäcken bäck    
?Bäckabo gd Kvarnabäcken bäck    
»friiaridt» gd Kvarnabäcken bäck    
Fruöö Saknas Kvarnafallet fall    
Hallagärde gd Kvarnafallet sankmark    
Holmåkra by Kyrkmossen terräng    
Holmakra Saknas Källekullen terräng    
Holmåkra by Källekullen skogsmark    
Holmåkra? Saknas (*)Kärrvik nu kärr, förr synbarligen vik    
Holmåkra by Larsamossen mosse    
Lyssahall Saknas Liderna ägomark    
Lysserholtalyra Saknas Lillasjö sjö    
Mjöllösa gd /Se Lillasjödamm tjärn    
Merckebeck Saknas Långaremossen mosse    
Olsgården gd Lökasten höjd    
Oxebåss Saknas Lökastensmossen mosse    
Prästetorp gård /Se Lövsjö sjö    
Prestetorp gd /Se Markustorp terräng    
Reutershov gd /Se Mellan-Gravkärr sjö    
Senås? Saknas Mellom terräng    
Senås by Mellom terräng    
Senås by Melloms torvmosse mosse    
Senås by? Melloms torvmosse sankmark    
Slätthult by Mjösjöbäcken bäck    
Slätthult gd Mjösjöbäcken bäck    
*Smedstomten Saknas Mjösjön sjö    
Stommen Saknas Mjösjön sjö    
Storefylle mysth Saknas Mörkakärr sjö    
Surteby by o. sn Mörkakärr tjärn    
Surteby förr sn, nu del av sn Nabbareås terräng    
Surteby by o. sn Nabbareås ås    
Surteby by Navsjön, Lilla tjärn    
Surteby by Navsjön, Stora sjö    
Surteby by Navsjön sjö /Se    
Surteby by Navåsen höjd    
Surteby by /Se Nilsagärde ägomark    
Surteby by /Se Offerkast fornlämning /Se    
Syndreåss Saknas Offerkast fornlämning /Se    
Systreliidt Saknas Offerkast fornlämning /Se    
Toffta rettaredöme Olas delvis odlad mark    
Tofta gdr Olåsen terräng    
Tofta by /Se Olåsen ås    
Tormundstorp gård /Se Ormakullarna höjd    
Tormundstorp gd /Se Ormakullen terräng    
Toxlebergh Saknas Ormakullen kulle    
Vågerse by /Se Ormmossen mosse    
Vågerse by /Se Ormmossen mosse    
Vågerse by /Se Pers ö ö    
Ågården gård Petterstorp ägomark    
Ågården gd Putten terräng    
Ågordenn gd Ramnaberget höjd    
Ågården gd? Råslätt terräng    
Ågården gd Råslätt ängsmark    
  *Rörvik vik, numera synbarligen kärr    
  Sandvik skogsmark    
  Sareslycka ägomark    
  Sjöatorpet terräng    
  Sjötorpet ägomark    
  Skarparehed hed med gränsmärke /Se    
  Skarparehed hed med gränsmärke /Se    
  Skarparehed hedmark /Se    
  *Skarpes hed hed    
  Skäggekulla terräng    
  Skäggekulle terräng    
  Slättåsen (*Slättås) ås    
  Slättåsen terräng    
  Slättåsen ås    
  Småsjöamossen mosse    
  Småsjöamossen mosse    
  Småsjöarna sjöar    
  Småsjöarna sjöar    
  Soldattorpet terräng    
  Stampekullen terräng    
  Stampekullen skogsområde    
  *Stenkistan gränsmärke    
  Stenkistan hällkista /Se    
  Stentångeudde udde    
  Surtan å    
  Surtan å /Se    
  Svenskens delvis odlad mark    
  Svärtesjöarna sjöar    
  Sålen sjö    
  Sålen tjärn    
  Torpadamm damm    
  Torpadamm sjö    
  Trindekulle terräng    
  Trindekulle kulle    
  Trångamossen mosse    
  Tån terräng    
  Tån terräng    
  Tångamossen mosse    
  Tångamossen mosse    
  Tången terräng    
  Töva terräng    
  Tövamossen mosse    
  Tövamossen mosse    
  Udds terräng    
  Ulvaresjö, Stora sjö    
  Uttersjö, Lilla sjö    
  Uttersjö, Stora sjö    
  Waghasrythwath Saknas    
  »waghasrythwath» riksgränsmark    
  »waghasrytwath» gränsmärke /Se    
  Vasasjön sjö    
  Visjö sjö    
  Visjö sjö    
  Visjö sjö /Se    
  Visjön sjö och gränsmärke /Se    
  Visjön sjö och gränsmärke /Se    
  Visjöån el. Vågerseån å, gränsmärke /Se    
  Visjöån el. Vågerseån å, gränsmärke /Se    
  Visjöån å /Se    
  Vite sten sten    
  Vågerse vad förr vad /Se    
  *Vågersevad gränsmärke /Se    
  Äggsjöbäcken bäck    
  Äggsjöbäcken bäck    
  Äggsjömossen mosse    
  Äggsjömossen mosse    
  Äggsjön sjö    
  Äggsjön sjö    
  Öemossen, Lilla mosse    
  Öemossen, Stora mosse    
  Ökullen terräng    
  Ökullen skogsområde    
  Öresjön, Västra sjö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.