ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Revesjö socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 44 Naturnamn: 68 Bebyggelsenamn: 25 Naturnamn: 2
Revesjö sn Agnsjön tjärn Revesjö sn Kiståsaberget berg
Revesjö sn Agnsjöberget berg Axelfors gd och fabrik Ätran å
Revesjö sn /Se Allmänningen ägomark Axelforshed tp  
Refvesjö sn Blåsjön tjärn Backgården gd  
Revesjö sn Bockberget berg Brändebacke tp  
Räfvesjö sn Brändebacke terräng? Dungen försv. tp  
Revesjö sn Bränningen terräng Ekeryd lht  
Revesjö sn Bäckabo terräng Göjeholm tp  
Revesjö sn Bäckalund ägomark Hallabo tp  
Revesjö sn Bäckanäs terräng Hallåsen försv. tp  
Rÿfuesiö Saknas Dammsberg terräng Heden, jfr Axelforshed tp  
Revesjö sn Danavallen Saknas Hultet hemmansdel  
Revesjö sn Danavallen terräng Lillön, se Ö, Lilla försv. beb?  
Refvesjö sn? Danavallen fornminne /Se Mossabo gd  
Revesjö sn Enesbo ägomark Nygården gd  
Revesjö sn /Se Flyåsen höjd Näsbolund, se Näset bs  
Revesjö sn /Se Furuberg triangelpunkt Näset bs  
Revesjö sn /Se Fästamsberget berg Nöden, se Göjeholm tp  
Revesjö sn /Se Grälåsen terräng Sjölyckan försv. backstuga  
Axelfors gd o. jvstn /Se Göjesjön sjö Skallamoga hpl  
Bergagärde by /Se Harrbäcken bäck Sunds, se Sundsholm lht  
Bergagärde by Hedensberg terräng Sundsholm lht  
Hedsterås, se Katrineberg gd Hjortalund ägomark? Svensborg tp  
Hesterås gd /Se Hulan ägomark Varetorpet tp  
Karkashult gd Hulebäcken bäck Ö, Lille försv. bs  
Karkashult gd Hällsberget berg    
Karkashult by Hästakilen terräng    
Karkashult Saknas Hästhagaviken vik    
Karkashult gård Karken sjö    
Karkashult by /Se Karken sjö /Se    
Karkashult by /Se Karken sjö /Se    
Katrineberg gd Karken sjö /Se    
Mjölstocka by Kilen ägomark    
Mjölstocka by Kiståsaberget berg    
Mjölstocka by Koppartorpet ägomark?    
Mjölstocka by Krokaliden backe    
Refvesjö gd? Kvarnsjön Saknas    
Refvesjö gd? Kvarnsjön, Lilla sjö    
Revesjö gd Kvarnsjön, St. Saknas    
Revesjöholm hg Kvarnsjön, Stora sjö    
Revesjö Stommen gd Kyrkekullen höjd    
Ryd gd Kyrkesjön sjö    
Råhult gd Kyrkesjön sjö /Se    
Rävasten torp Kårtorp ägomark    
  Lillön skogsområde    
  Lindsbo terräng    
  Ljungaslätt ägomark    
  Lorensberg ägomark    
  Långemad sankmark    
  Mossön terräng    
  Norrsjön sjö    
  Näset udde    
  Revasten höjd    
  Refvesjön Saknas    
  Revesjö sjö /Se    
  Råhultaviken vik    
  Skogatorpet terräng    
  Smalsundet sund    
  Sommarmossen mosse    
  Stenkullen höjd    
  Store mosse mosse    
  Storemosse mosse    
  Sundsholm terräng    
  Tjocke mosse mosse    
  Varaskogen skogsområde    
  Varatorpet terräng    
  Vrån terräng    
  Åmotet ställe    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.