ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örsås socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 97 Naturnamn: 251 Bebyggelsenamn: 33 Naturnamn: 9
Örsås sn Abborrasjön, Lilla tjärn Örsås sn Abborresjöarna sjöar
Örsås sn Abborrasjön, Stora tjärn Berget tp Assmabro kvarn
Örsås sn /Se Abborresjön, Lilla tjärn Borryd bebyggelse Assmakvarn, se Assmabro kvarn
Örsås sn Abborresjön, Stora tjärn Brändebacke tp Broakvarn, se Assmabro kvarn
Örsås sn Agnsjöholm terräng Brännared f.d. tp Lillån å
Örsås sn Agnsjömossen mosse Eneberg tp Opperhalen sjö
Örsås sn Agnsjön, Lilla tjärn Gullskog bebyggelse Storån å
Örsås sn Agnsjön, Stora tjärn Hällarn tp Stångån å
Örsås sn Alsberg berg Klevalund hus Ätran å
Örsås sn Arrebacken höjd Kullen, se Eneberg tp  
Örsås sn Assman å Kyrkebacken tp  
Örsås sn Avan sjö Källsvedjan f.d. tp  
Örsås sn Bingsåsen ås Laberg förr tp  
Örsås sn Bjällermossen mosse Lunnabäck tp o. bs.  
Örsås sn Björkelund terräng Lövåsen f.d. tp  
Örsås sn /Se Blekmossen Saknas Norlingsberg tp  
Örsås by och sn /Se Blekmossen mosse ?Nybo, se Nytorp tp  
Örsås sn /Se Bockakilen ägomark Nybygget lht  
Örsås sn /Se Bocksberg berg Nytorp tp  
Örsås socken /Se Bocksåsen höjd Risa kvarn gd  
Örsås sn /Se Boholmen skogsmark Röstorp bebyggelse  
örsingar inbyggarbeteckning /Se Bohyltan ägomark Sjövik tp  
Björlida gård Bohyltekullen höjd Skrevhuset, se Kyrkebacken tp  
Björlida gd Bolins terräng Skäggåsen, se Slättåsen stp  
Björlida gård /Se Borrotorpet ödetorp? Slåssbo, se Nytorp tp  
Biærnalidha Saknas Bredsjömossen mosse Slättåsen stp  
Björlida gd Brodal dal Strömsholm försv. bs.  
Björlida by Bruadalskullen fornlämning /Se Sågebacken, se Hällarn tp  
Björlida by Brådamossen mosse Vallen, Lilla beb.  
Björlida gd /Se Bråtås ås Vallen, Övre beb.  
*Biørnbæksrøth gd Bråtåsamossen mosse Stångsjön stp  
Biörnbæksröth gd Brännared terräng Örsås bebyggelse  
?*Björnbäcksrud försv. gd *Bullsänga hed Saknas /Se Örsås Kvarnplats, se 10 Örsås Saknas  
?Boda gd Bullsängssjön sjö    
Bullsäng by Bultåsen terräng    
Bullsäng by Båsaboviken vik    
Bullsäng by Bäckanäs skogsmark    
Bullsäng by Dammen sankmark    
[Domsmo] tingsplats Dammsjön sjö    
Domsmo f. tingsställe Danavallen terräng    
*Domsmo förr tingsställe /Se Djupasjön tjärn    
»Domsmo» tingsplats »domsmo» förr tingsställe    
Dompsma Saknas Dragkällan tjärn    
Domsmo tingsplats Drakåsen höjd    
*Domsmo tingsställe Ekeberg höjd    
Domsmo tingsplats Enehagen sjö /Se    
Domsmo tingsplats /Se Enhangen sjö    
Dumsäng by Enåsaberget höjd    
Dumsäng by Fattigstugplanen terräng    
Dumsäng by Foxsjön sjö    
Dumsäng gd Fågelvik ägomark    
Dumsäng gd Fältspatberget berg    
Enebo gd:ar /Se Galtabäcken bäck    
Enegården gd Gastbäcken bäck    
Gullskog gd /Se Gatekullen höjd    
Gullskog by /Se Getamossen mosse    
Holm gård Glupemossen mosse    
Hurråsen gd /Se Gnipebobäcken bäck    
Högagården gd Granberget höjd    
Högagården gård Gråberg skär    
Högagården gård Grävlingamossen mosse    
Opperhanen Saknas Gullsjön sjö    
Ostatorp, se Åstorp by Gullsjön sjö /Se    
Passarp by Gullsjön sjö /Se    
Passarp by Gullskoghöjden höjd    
Passarp Saknas Gungsö skogsmark i mosse    
Passarp by Gungsömossen mosse    
?Passarp by Guskullen kulle    
?Passarp by Gökholmen jaktstuga    
Risa hrgd Gölen tjärn    
Risa hgrd? Hagabacken höjd    
Risa gd /Se Hagakullen höjd    
Risa gd Hagen ägomark    
Risa hg Hagersås ödetorp?    
Risa hg Hallabokullen höjd    
Risa gd Hallåsen höjd    
Risa hrgd? Hammarbäck terräng    
Rörstorp Saknas Hjortronmossen mosse    
Röstorp by Hjälmen område mellan mossar    
Röstorp by Holmaberget höjd    
Röstorp by Holmen ägomark    
Siökolla Saknas Hultet terräng    
Stommen gd Huskärret kärr    
Strömsfors jvst. /Se Hyltorna terräng    
Strömsfors samh. /Se Hyndsjön, Lilla sjö    
Tittebo by /Se Hyndsjön, Stora sjö    
Ugglebo by /Se Hålekärr sankmark    
?Vallen by Hällamossen mosse    
?Vallen by Hällarn ödetorp?    
Ågärde gd Hästaberget berg    
Åstarp by Hästanabbe udde    
Ostathorp Saknas Hästhagen höjd    
Åstarp Saknas Höghultsviken vik    
Åstarp by Hökaberget höjd    
Åstarp by Höljamossebergen höjd    
Åstarp Saknas /Se Höljamossen mosse    
Örsås by o. sn Isberget triangelpunkt    
  Jägersnäsaviken vik    
  Järnberget höjd    
  Kalabrinken höjd    
  Kartsnäsviken vik    
  Kassakullen kulle    
  Kattekullen höjd    
  Kattmossen mosse    
  Kattstensberget höjd    
  Kavlabromossen mosse    
  Kettilsjön sjö /Se    
  Klevaås skogsmark    
  Knektängen ägomark    
  Kolaveden skogsmark    
  Kolsjömossen mosse    
  Kolsjömossen mosse    
  Kolsjön, Lilla tjärn    
  Kolsjön, Stora tjärn    
  Komosse mosse    
  Korpaberget höjd    
  Kronäng sankmark    
  Kronäng terräng    
  Kroppedammen tjärn    
  Krypplingsmossen mosse    
  Kråkön mossholme    
  Kungseken fridlyst träd    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnviken vik    
  Kyrkviken vik    
  Källsvedjan terräng    
  Kämpastenen terräng    
  Kärrbackmossen mosse    
  Köljesjön sjö    
  Laberg terräng    
  Lassakärr sankmark    
  Lilla hägnen terräng    
  Lillenabbe udde    
  Lillesjön tjärn    
  Lilleö mossholme    
  Lillsjön tjärn    
  Lillån bäck    
  Lillätran, Tranemoån Saknas    
  Öfre Lillån, Lill-Ätran Saknas    
  Linaberget berg    
  Lommasjön göl    
  Lunnabergskullen höjd    
  Lunnabäck terräng    
  Lunnabäcken bäck    
  Lurboberget höjd    
  Lyckås terräng    
  Långabergen höjd    
  Långemosse mosse    
  Långemossen mosse    
  Lövåsen höjd    
  Maderna ägomark    
  Manhult ägomark?    
  Marieberg sankmark?    
  Mellomön terräng    
  Mordbron bro    
  Mosjömossen mosse    
  Mosjön tjärn    
  Mossön terräng    
  Nissanabbe udde    
  Nordhagen terräng    
  Nordsjön sjö    
  Nybygget terräng    
  Näset udde    
  Odens flisor fornlämning /Se    
  Opperhalen sjö    
  Oxabetet terräng    
  Oxhagen terräng    
  Rackerydsgöl tjärn    
  Ramundarör fornlämning /Se    
  Ringsjön sjö    
  Rudavan tjärn    
  Runnäsamossen mosse    
  Rävaberget berg    
  Rävaberget skogshöjd    
  Rävakullen kulle    
  Röasjöäng ägomark    
  Röstorpasjö sjö    
  Sandbäcken terräng    
  Sandvad terräng    
  Sandåsen höjd    
  Sjölyckan terräng    
  Sjöudden udde    
  Skattagårdssjö sjö    
  Skogstorpet terräng    
  Slasamossen mosse    
  Slättåsen ägomark    
  Smalingen sjö    
  Smedagårdsås höjd    
  Smedavallen triangelpunkt    
  Stampbäcken bäck    
  Stensmossen mosse    
  Stora hägnen terräng    
  Stora mossen mosse    
  Store kile ägomark    
  Storemossen mosse    
  Storenabbe udde    
  Storeö mossholme    
  Storsjön vik    
  Strömsholm terräng    
  Stångsjön ägomark?    
  Stångsjön, Övre sjö    
  Stångsjön sjö /Se    
  Stångsjön, Yttre o. Övre sjöar /Se    
  Stångsjön sjö /Se    
  Stångån å    
  Stångån å    
  Stångån å /Se    
  Stångån å /Se    
  Svartemossen mosse    
  Svedjelyckberget berg    
  Svinahultskärret kärr    
  Sågebäcken bäck    
  Tomtebokullen terräng    
  Tomtåkerkullen kulle    
  Torparebäcken bäck    
  Torpastället skogsmark    
  Torstenshall skogsmark    
  Torstens lycka terräng    
  Tossemosse mosse    
  Trinnemosse mosse    
  Trollaströmmen terräng    
  Tränggölen tjärn    
  Tränghult terräng    
  Ugglebosjön sjö    
  Ulvaberget höjd    
  Vallsbäcken bäck    
  Videsjön göl    
  Vikasjön sjö    
  Viken strandområde    
  Vindåsen Saknas    
  Vindåsen triangelpunkt    
  Visen Saknas    
  Våksjön sjö    
  Åmotet åmöte    
  Åsaberget berg    
  Åsen terräng    
  Åsen ägomark    
  Åstarpasjön sjö    
  Älgö skogsmark omgiven av mossar    
  Älvsjön, Yttre sjö    
  Älvsjön, Yttre sjö    
  Änghagsmossen mosse    
  Ängmossen mosse    
  Ätran å    
  Örberget Saknas    
  Örnakullsberget höjd    
  Örsåssjön Saknas    
  Örsåssjön sjö    
  Österlid terräng    
  Övrabo skogsmark    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.