ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tranemo socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 190 Naturnamn: 253 Bebyggelsenamn: 27 Naturnamn: 6
Tranemo sn Abborresjön, Lilla tjärn Bredasten tp Abborresjöarna sjöar
Tranemo sn Abborresjön, Stora tjärn Ekenäset bebyggelse Algutstorpa sjö sjö
Tranemo sn Algutstorpasjön sjö Enebacken bs Gäddesjön sjö
Tranemo sn Annelund terräng Eneberg tp Jälmån å
Tranemo sn Arnåsakulle triangelpunkt Gudarp bebyggelse Månstadsån å
Tranemo sn Asman Tranemoån Saknas Hagelins tp Öresjön sjö
Tranemo sn Assman å Hyltenäs försv. tp  
Tranemo sn Assman å Hästhagen tp  
Tranemo sn Assman å Kronan tp o. hus  
Tranemo sn Backås terräng Källebacka bs  
Tranemo sn Bellmanskullen höjd Larsabygget tp  
Tranemo sn Bergasjön sjö Råhyltan tp  
Tranemo sn /Se Bergsås höjd Smedens tp o. bs  
Tranemo sn Björkesjö sjö Smedstorpet, jfr Smedens tp o. bs  
Tranemo sn Björkåsen ägomark Stenbäcken bs  
Tranemo sn Blaskebo terräng Stenkullen tp  
Tranamo sn Blåberget myrholme Stenåsen stp  
Tranemo sn Brandsjön, Lilla sjö Strömmen, se Strömsfors järnbruk  
Tranemo sn Brandsjön, Stora sjö Strömsfors järnbruk  
Tranemo Saknas Brandsmo terräng Såg(e)backen lht (såg)  
Tranemo sn Brogårdsmossen myr Tranemo Västra jvstn  
Tranemo sn Broholmen ägomark Tranemo Östra jvstn  
Tranemo sn Bråtahagen terräng Trädgårds villa, se 38 Gudarp Saknas  
Tranemo sn Bygget terräng Tuvahagen bebyggelse  
Tranemo Saknas Bystadbäcken bäck Tuvorna, se Tuvahagen bebyggelse  
Tranemo sn Bystadmosse myr Valhyltan gd  
Tranemo sn Bäckanäs ägomark Åsen tp  
Tranemo sn Bäckanäs mosse myr    
Tranemo sn /Se Bäckastugan terräng    
Tranemo sn /Se Dagersö terräng    
Tranemo sn /Se Draggsjön Saknas    
Tranemo sn /Se Drottning Dragas borg terräng    
Limmared förr egen sn, nu del av sn /Se Drottningrör fornlämning    
Tyggestorp förr sn, nu by /Se *Dumme mosse mosse    
Addeboda, se Uddebo gd Ekåsen terräng    
Arnås by Enebacken ägomark    
Arnås by /Se Fjärsvedskullen terräng    
Arnö torp Frubackamossen mosse    
?(Assaretorp. el.) Klippan gård Furåsen höjd    
Assarp by Getaryggen terräng    
Assarp gd /Se Gransjöbäcken bäck    
Assarp by /Se Gransjön sjö    
Berg Saknas Gransjön, Västra tjärn    
Berg by Grimmaredsmossen mosse    
Bestadhe Saknas Gråsken Saknas    
Betan gd /Se Gräsholmen terräng    
Bohult by Gräsö terräng?    
Bohult by Grönelund terräng    
Bratteberg by /Se Grönemad myr    
Bratteberg hg Gungsekullen skogsbacke    
Bratteberg gd /Se Hagamossen myr    
Bratteberg by Hagasjön Saknas    
Bratteberg by Hagasjön sjö    
*Breyagaard förr egen sn, nu del av sn Hagelinds ägomark    
Buren avs. /Se Hages ägomark    
Byn Saknas /Se Hallarna terräng    
Bystad by Hallåsen ägomark    
Bystad Saknas Hammarn terräng    
Bystad by Hansalaggen mosse    
Bystad by Harakullen terräng    
Bystad by Haråsen terräng    
Bystad by *Hedenhög ättebacke    
Bystad by *Hedenhög ättebacke    
?Bystad by Hismaden myr    
?Bystad by Hjelmaån Saknas    
Bystad by Hjortabalarna terräng    
Bystad by /Se Hjortahall ägomark    
Golbrantboda by Hjortakärren mosse    
?Grimmared by Hornbetan Saknas    
Gudarp Saknas Horsekärr myr    
Gudarp by Hultaberg terräng    
Gudarp by Hultet ägomark    
Gudarp by Hylsmossen myr    
Gudarp by Hylsmossen myr    
Gudarp by Hyltegärdsmossen myr    
Gudarp by /Se Hynnemad myr    
Gudarp by /Se Hålsjön sjö    
Gullbrandsbo by Hässelåsen terräng    
Gullbrandsbo Saknas Hässleberget ägomark    
Gullbrandsbo Saknas Hästabergen terräng    
Gullbrandsbo gd Hästhagen ägomark    
Gullbrandsbo by /Se Hästhagen terräng    
Gullbrandsbo by /Se Hästö myrholme    
Gästarp gd Högalid terräng    
Hestra by Högarör terräng    
Hestra by Hökamo terräng    
Hestra gd /Se Hökamossen myr    
Hestra gd /Se Hökamossen myr    
Hjortahall torp Hökåsen terräng    
Hultsbacken ödetorp? Hörnet terräng    
Hyltigärde gård Johana ö skogsparti    
Järphult gård Johannesa mad myr    
?Kila gd Johansmad myrmark    
?Kila gd Johanstorp ägomark    
Klippan gård Juttkärr ägomark    
Kopparhemmet gd /Se Jälmån å    
Kungsängen gd Jälmån å    
Ladulöpen gd /Se Järnbäcken bäck    
Larsabo gd Jätteberget berg    
Larsabo gd Kallsebosjön sjö    
Limmared förr egen sn, nu hg o. del av sn /Se Kalvängsberget berg    
Limmared säteri Kattesjö sjö    
Limmared gd /Se Kila mosse mosse    
Limmared sn (nu del af Tranemo) Kilasjön sjö    
Limmared Saknas Klevaberget berg    
Limmared förr egen sn, nu del av sn Komosse mosse    
Limmared hg *Kongzberg berg /Se    
Limmared f. egen sn, nu bruk och hg *Kongzgraf gravplats /Se    
Limmared gd Kornbrobäcken bäck    
Limmared hg /Se Kroksjön sjö    
Limmared hg Kroksjön, Lilla sjö    
Limmared gd Kroksjön, Stora sjö    
Limmared hg Krusakulle triangelpunkt    
Limmared gd Kungarör fornlämning    
Limmared by /Se *Kungsberget berg    
Limmared gd Kungsbron terräng?    
Limmared gd *Kungsgrav gravhög    
Limmared hg Kungskällan myr?    
Limmared förr egen sn, nu by Kvarnsvedjan terräng    
Limmared f. egen sn, nu del av sn Kyrkemossen myr    
Limmared förr sn, nu by Källebacka skogsmark    
Lymnaryd socken Källekullen skogsbacke    
Limmared hg Källäng ägomark    
Limmared förr egen sn, nu del av sn Kärr sankmark    
Limmared hrgd. Lillasjön sjö    
Limmared förr egen sn, nu del av sn Öfre Lillån Saknas    
Limmareds Saknas Limsjömossen myr    
Limmared gård /Se Limsjön, Lilla sjö    
Limmared by /Se Limsjön, Stora sjö    
Limmared Saknas /Se Linnekärret kärr    
Limåsen hus Ljungsnäsa sjö sjö    
Ljungsnäs gd Ljungsäter terräng    
Lygxsenæs Saknas Ljungö myrholme    
Ljungsnäs gd Lomsjödal ägomark    
Lyungxsenesz Saknas Lomsjömossen myr    
Ljungsnäs gd Lomsjön sjö    
Liungnäs Saknas Lomsjön sjö    
Ljungsnäs gd Lomsjön sjö    
Mulsebog Saknas Lunnön skogsområde    
Mus..quern Saknas Långbro mader myr    
*Mws... kvarn Långekärr myr    
Normanslid by Långsjön sjö    
Normanslid gd Lövöbäcken bäck    
Normanslid gd Madabackarna terräng    
Normanslid gd Stora Malen Saknas    
Normanslid gd /Se Moamaden myr    
Normanslid gd /Se Mon ägomark    
Normanslid gd /Se Mossebosjön Saknas    
Nygården gd Muntebo ägomark    
Olofstorp(?) Saknas Musån Saknas    
Slatæ Saknas Musån å    
Slätta Saknas Musån å /Se    
Slätte gd Månstadsån Saknas    
Slättu by Månstadsån å    
Slätte by Månstadsån å    
Snarås gd Mårdåsen höjd    
Snarås gd /Se Mörkeö ägomark    
Stenbäcken torp Nabben terräng    
*Stenebo Saknas Nordlid terräng    
Stommen f.d. gd Nordmaderna myrar    
Stommen = 4 Trygghetstorp gd Nydal skogsmark    
*Svinås», se Bratteberg by Nygården ägomark    
Swineåse, se Bratteberg by Nygårds mader myr    
Swineåse, Lille, se Bratteberg gd Olarpabäcken bäck    
Svinåsa Saknas Olas ägomark    
Svinåsa? Saknas Ormakärret myr    
Swinåss gårdar Orremad ägomark    
Svinåsa, L. o. St. gd:ar /Se Oxhagabäcken bäck    
Sävared gd /Se Oxhagamossen myr    
Tostarp gd Pekemossen mosse    
?Tåstarp gd Pengaberget berg    
Tostarp Saknas /Se Piggestensmossen myr    
Tranemo by o. sn Piggestensön myrholme    
Trantorpet ödetorp? Prästakällan terräng    
Tyggestorp förr egen sn, nu by Ranabobäcken bäck    
Tyggestorp f. egen sn, nu del av sn Ranabo mosse myr    
Tyggestorp förr sn, nu by Raskes myr?    
Tyggestorp förr egen sn, nu del av sn Rasslehultet ägomark    
Tåstarp gd Resesten terräng    
Tåstarp by Risbacken terräng    
Uddarp gd Rockleberg terräng    
Uddetorp Saknas Ryttersberg berg    
Uddarp gd /Se Råhultakärret myr    
Uddarp Saknas /Se Rökärret myr    
Uddarp by /Se Sandins skogsmark    
Uddebo gd Sekabäcken bäck    
Uddebo Saknas /Se Sjöryd ägomark    
Uddebo samh. /Se Sjötoftaån Saknas    
Uddebo jvst. /Se Skogen terräng    
Ömmestorp herrg. Skogssjön Saknas    
  Skvättebäcken bäck    
  Svättebäcken bäck    
  Skvättebäcken bäck /Se    
  Skyåsen terräng    
  Skällsjö sjö    
  Skällsjömossen myr    
  Skärsjön, Lilla sjö    
  Skärsjön, Stora sjö    
  Slumsåsberget Saknas    
  Slumsåssjön Saknas    
  Slätte kulle skogsbacke    
  Slättåsen terräng    
  Småvedsöarna terräng    
  Snaråsasjön sjö    
  Spångamossen myr    
  Stallsbacken ägomark    
  Stenö udde    
  Stomsmossen myr    
  Stora kärr myr    
  Stora mossen myr    
  Store mossen myr    
  Store mossen myr    
  Stridskull terräng    
  Sundsjön, Lilla sjö    
  Sundsjön, Stora sjö    
  Svarte mosse mosse    
  Svinasten sankmark    
  Söderlid terräng    
  Söderlidmossen myr    
  Sörängen terräng    
  Tingsåsen terräng    
  Tinkaån Saknas    
  Tjärbacken terräng    
  Toddebäcken bäck    
  Tomten ägomark    
  Tomten terräng    
  Tosjö sjö    
  Tranebäck terräng    
  Tranebäcksmossen mosse    
  Tranemosjön Saknas    
  Tranemosjön sjö    
  Trenneön skogsområde    
  Trollemad terräng    
  Tuvahagen terräng    
  Tyggestorpsjön f.d. sjö    
  Unnebergen terräng    
  Vasakärret mosse    
  Videsjön göl    
  Åhagen terräng    
  Ålkistebråten terräng    
  Ålleberg ägomark    
  Åsen terräng    
  Öfre, Yttre Elgsjön Saknas    
  Ängamossen myr    
  Ängen ägomark    
  Ävjan å /Se    
  Ävjan å /Se    
  Ögrens ägomark    
  Örbäcken ägomark    
  Örebäcken bäck    
  Örnakulan terräng    
  Ösjön sjö    
  Österlid terräng    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.