ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hajoms socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 90 Naturnamn: 83 Bebyggelsenamn: 17 Naturnamn: 145
Hajom socken Abborrön holme Buaslätt tp Abrahamsåker åker
Hajom sn /Se Alamossaviken vik Forsebäck tp Alehagen äng
Hajom sn Andre bäck bäck Furubäck försv. hus Alet hage
Hajom sn Asksjön sjö Hajom pst Andabäcksäng äng
Hajom sn Bergaråsen höjd Hjorttorp, se Hajom pst ?Annabäcksäng, se Andabäcksäng äng
Hajom sn Björkeknatten triangelpunkt Hjorttorps Hed försv. tp Barräng förr äng o. åker, nu åker
Hajom sn Björnmossen mosse Hulan försv. tp Björsdalen dal
Hajom sn Buasjö ägomark Hulten lht Björsåker(n) åker
Hajom sn Buasjöbäcken bäck Kalvhagen försv. tp Björsåkrar(na) åkrar
Hajom sn Buasjön sjö Kroksdal försv. tp Blekebacken åker
Hajom sn Bårredsjön sjö Ledet tp Blåkareåker åker
Hajom sn Dalen skogsmark Mossen försv. lht Brokilen äng
Hajum sn Flomossen mosse Skogsslätt tp Brätterna åker
Hajom sn Fröjdekullen fornlämning Stenkärr gd Byängen åker o. äng
Hajom sn Gråkullen skogsbacke Svedjorna tp Börkeknalten höjd
Hajom sn Gärdsåsemossen mosse Varnäs försv. tp Bötesdal åker
Hajom sn /Se Gärdsåsesjön sjö Ängarna försv. tp Dammet åker
Hajom sn /Se Hallabroån bäck   Dera(s)farmors åker åker
Hajom sn /Se Hedbodal skogsmark   Eket åker
Askersred by Hedbodalsbäcken bäck   Eldsäckra(n) åker
Askersred by Hjortemossaås skogsmark   Flatåkern åker
Backagården gård Hjorttorps Hede skogsmark   Freaby(gd)sbäcken bäck
Backagården gd Holke damm tjärn   Gamle klockarens åker åker
Boorydh Saknas Hulten skogsmark   Getaspjället åker
Bårred by Hus siön, se Hålsjön, Stora sjö   Gilleråsen utmark
Bölabron lg /Se Hyttan skogsmark   Givaregren åker
Bölabron lg /Se Hålsjön, Stora sjö   Grässkiftet åker
Bölabron lg /Se Hålsjön, Stora sjö   Hackkullelycka(n) åker
Friared by Hårsåssjön sjö   ?Hagkullelycka(n), se Hackekullelyckan åker
Friared by Hällebron bro?   Hallabro, Lilla o. Stora broar
Friared by Högklev höjd   Hasslehage hage
Friared by Höljemossen mosse   Hemgärdet lycka
Friared prästgd /Se Iglabäcken å   Hjortemossen mosse
[Giøtzsrith] Saknas Kajberget skogshöjd   Hjorttorpalotten jordlott
Gyltegården gd:ar /Se Kalles tjärn tjärn   Holken källa
Hajom by Klevarna terräng   Holken äng
Hajom by o. sn Kleven ägomark   Holmarna ägonamn
Hajom by /Se Kleven skogsmark   Holmen förr åker
Hallabron tp /Se Klyvesten sten   Holmen åker
Hede by Koflogen sankmark?   Hosa(n) åker
Hestrebacken torp /Se Kullalyckan skogsmark   Hulingsberg berg
Hjorttorp by Kullen ägomark   Håldjupemossen mosse
Hyttan avs /Se Kullen ägomark   Håldjupet mosse
Hårsås gd Källelyckan terräng   Hålsjön, Stora, se även Storasjö(n) sjö
Hårsås gård Kärrås ägomark   Hålsåker åker
Kurse by Kättilasjön tjärn   Hålsängen äng
Kursryth Saknas Lillhagsbäcken bäck   Hällebro bäck bäck
Medelby Saknas Linås skogsbacke   Hällebron bro
Mellby by /Se Ljungbergs slätt sankmark   Hällebroåkern åker
Mellby by, förr tingsställe /Se Ljunglid terräng   Häringsås utmark
Mellby by Långakärret kärr   Hässlaråker åker?
Mellby by Mjösjömossen mosse   Hästhagen hage
Mellby by Mjösjön tjärn   Högehallar höjd
Mellby förr tingsställe, nu by Munkåsaviken vik   Högen höjd
Mellby by /Se Munkåsen skogshöjd   Iglabäcken bäck
Mellby by Nolhagen skogsmark   Iglavadet vadställe
Mellby by Nordmarken sankmark   Ingerí lyckåker åker
Mellby by Ringebäcken bäck   ?Ingrids lyckåker, se Ingerí lyckåker åker
Mellby by Rådamosse mosse   Intaket lycka
Mellby by Rådasjön sjö   Intaket åker
?Mellby by Rågås skogsmark   Jons bäck bäck
Mellby by /Se Sanddalarna ägomark   Kallekälla(n) källa
Mossaberg gd Skansen ägomark   Kallekälleåker åker
Mölnebacka by /Se Skaremossen mosse   Kallemosse mosse
»nudwigh», se Nödinge by Skogslund sankmark   Kalvhagen hage
Nythinge, se Nödinge by Småsjöarna tjärnar   Katrineåker åker
Nödinge by Stenabacken skogsbacke   Kilen åker
Nödinge by? Surtan å   Kilen åkrar
Nödinge by Surtan å   Klevamossen mosse
Nödinge by Svarte mossen mosse   Kleven beteshage
Nödinge by Sveaborg skogsmark   Klinkåker åker
Nödinge by Svedjorna ägomark   Klockareåker åker
Nödinge by Söderbackatjärnen tjärn   Knektäng mad
Nödinge by Sörkärrsmossen mosse   Knäet åker
Nödinge by /Se Tassamossen mosse   Kolavadet vadställe
Nödinge by Trehörningen sjö   Koren äng
Nödinge by Trehörningen sjö /Se   Krikehagen hage
Nödinge by Tåberg skogsmark   Krokaremosse mosse
Nödinge by Tången skogsmark   Krokskiftet åker
Nödinge by Vanäs sankmark   Krokåker åker
Nödinge? Saknas Åkermossen tjärn   Krokåkersdal dal
?Nödinge by Älmhultsviken vik   Kyrkåkern åker
Nödinge by Ösjön sjö   Källedalen åker
Nödinge gd /Se     Källedals åker, Stora o. Lilla åkrar
Nödinge by /Se     Kärrsåker åker
Skallared gd /Se     Kölneledet grind
Svedjan hus     Ladhagen hage
Sörbacka by     Lammalyckeåker åker?
Sörbacka by     Lammhagen hage
Sörbacka by     Leråker åker
      Leråkrar(na) åkrar
      Liareåker åker
      Liden åker
      Lilla hagen hage
      Lådafaster åker
      Långareåker åker
      Långaråker åker
      Malenes lycka lycka
      Mellangärdet åker
      Mellombäck i Kulla(rna) åker
      Nordhagen hage
      Nordängen äng
      Olestofter åker
      Olshagen buskäng
      Prästakullelycka(n) åker
      Ramnås utmark
      Rannamossen mosse
      Rannlycka(n) åker
      Rinnabro bro
      Rävhall berg
      Sandhögen åker
      Sandäckra(n) åkrar
      Skaberg gruskulle
      Skatekärr kärr
      Skinterna äng
      Skoberg?, se Skaberg gruskulle
      Slätten förr äng, nu åker
      Smalakilen hage
      Småkullar(na) kullar
      Snärskulle kulle
      Stenslycka(n) åker
      Storasjö(n) sjö
      Storelycka(n) åker
      Storåker åker
      Svartemosse mosse
      Svensåkern åker
      Säteren åker
      Södergårdstå utmark
      Tassamossen mosse
      Tattkärr förr äng o. åker, nu åker
      Tomtabackeåkern åker
      Tomtåkern, Lilla o. Stora åkrar
      Torsåker åker
      Tranelången åker
      Tuvet åker
      Tåamarjeåker åker?
      Tålycka(n), Lilla o. Stora åkrar
      Vintergapsåkern åker
      Virven åker
      Våmmen åker o. äng
      Värven åker
      Åkermossen mosse
      Ålgårdskärr åker
      Åsar(na) förr äng
      Östergärdet jordlott

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.