ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fotskäls socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 82 Naturnamn: 73 Bebyggelsenamn: 27 Naturnamn: 83
Fotskäl sn Barekullen terräng Fotskäl sn Ambjörns lycka åker
Fotskäl sn Blekaremossen mosse Bredaräng tp Apelåker åker
Fotskäl sn /Se Blekaremossen mosse Brännelycke tp Aspareåker åker
Fotskäl sn Brattelid terräng Brännlyckan, se Brännelycka tp Blekelycka(n) åker
Fotskäl sn Brattelid ängsmark Buens tp Bredaråker åker
Fotskäl sn Bromossen mosse Dristigs lycka tp Burakulle åker
Fotskäl by och socken Bromossen mosse Elsens tp Buskaråker åker
Fotskäl by o. sn Brännehult terräng Gröngatan tp Dalar(na) äng
Fotskäl sn Brännehult terräng Gångemad gd Diserna äng
Fotskäl sn Dötjärn tjärn Holmen försv. lht Fällemosse mosse
Fotskäl sn Dötjärnsbäcken bäck Karins-Bengts tp Gatelången, Lilla åkrar
Fotskäl sn Ekås ägomark Karja-Bengtsa, se Karins-Bengts tp Gatelången, Yttre åker
Fotskäl sn Enån å Komministergården bebyggelse Gatubreden åker
Fotskäl sn Enån å Markus(a) tp Grevakullen kulle?
Fotskäl sn Enån å Nyhagen tp Gräskiftet betesmark
Fotskäl sn Froms ägomark? Nyslätt tp Gärdet, Nedre Saknas
Fotskäl sn Fällemossen mosse Pissa tp Gärdet, Nedre åker
Fotskäl sn Förste bäck bäck Rinna gd Gärdet, Nedre åker o. äng
Fotskäl sn Grimsmosse mosse Skealyckan tp Hagalycka(n) åker
Fotskäl sn Grindabackebäck bäck Skedalyckan tp Hanse lyckåkrar åker
Fotskäl sn Grindabackebäck bäck Skogen tp Harakällan, se Haraldskälla(n) källa
Fotzskel Saknas Grönemad, Stora sankmark Skytts(a) tp Haraldskulle gravhög(?)
Fotskäl sn Gunnle hus åker Slaggens torp tp Haraldskälla(n) källa
Fotskäl sn Gärdsdal ägomark Vikatå, se Viktån försv. tp Hirnet åker
Fotskäl sn /Se Gärdsåsesjön sjö Viktån försv. tp Holmakärr betesmark
Fotskäl sn /Se Haraldskulle terräng Äckrorna tp Hålåker åker
Fotskäl sn /Se Haraldskällan källa Östena tp Hägnalyckorna åker
Fotskäl sn /Se Hedån å   Jordbärskulle kulle
Backasten gd Hedån å   Jutaberg berg
Backe gaardhen Saknas Hjortamossen, Lilla mosse   Jättasten sten
[Backegården] Saknas Hjortamossen, Lilla mosse   Kalvhagen äng o. åker
Bönhult by /Se Hjortamossen, Stora mosse   Kolgården åker
Dalagården gd Hjortamossen, Stora mosse   Krokäcker åker
Dunevad by Höga mosse mosse   Kvin åker
Edared by Kleven ägomark   Kyrkeberg berg
Edheridt Saknas Kransatorpet ägomark   Kärrsåker åker
Edared by Krokaremossen mosse   Kökslycka(n) trädgård?
Edheridt Saknas Kvarnsjön sjö   Lindekulle kulle
Edared by Kyrkeberget triangelpunkt   Lycka(n) åker
Edared by Kyrkås terräng   Lyckan, Stora åker
Fotskäl by /Se Kållemosse mosse   Lyckorna åker
Frigärde by Kållemossen mosse   Lyckåkrar(na) åker
Frigärde gd Lillån å   Madlycka(n) åker
Frigärde gd Lussebäcken bäck   Marås berg
Frigärde by Lussebäcken bäck   Märket äng
Ginkagården gd /Se Maden ägomark   Nycklaråker åker
Grefvared by Markens mader sankmark   Nyslätt slätt
Grevared by Maråsberget terräng   Pärs lycka åker
Grefvared by Maråsberget berg   Ringebäck bäck(?)
Grevared by /Se Mjösjöbäck bäck   Ringsjöar(na) sjöar
Guthult by Märkelsbäck bäck /Se   Rinna, Yttre åker
Guthult by Märket terräng   Roland, se Roveland åker
Gärdsås gd /Se Ringebäcken bäck   Roveland? åker
Hulie Saknas Ryds terräng   Runnåker åker
Hålwna, se Vikulla gd Rådamosse mosse   Rådakulle berg
[Härsnäs] Saknas Rådasjöbäcken bäck   Rävdalar(na) dalar
*Hærsenes gd Rådesjön sjö   Röringen åker
Höga by Råda sten fornlämning   Röringen ägomark
Höga by Rönnemossen mosse   Rörkärr kärr?
Höga by Slinnerdalen terräng   Rörkärren åker o. kärr
Höia gård Stora rör fornlämning   Slättåkern åker
Klockaregården = 1 Fotskäl Saknas Surtan å   Spjället åker
Nabbaretorpet ödetorp? Svingåsen ås   Stenhåla(n) åker
*Nudrung Saknas Varme mossen mosse   Stenlycka(n) åker
Nudrunge Saknas Vintervadet ägomark   Storahögen gravhög(?)
*Nudhrunge Saknas /Se Vita sten fornlämning   Storåker, Nedre åker
Sandryd by Vrålemossen mosse   Storåker, Övre åker
Sandryd by? Älvsäng ägomark   Storäng åker o. äng
Sandryd by Öjersås höjd och triangelpunkt   Storäng äng?
Sträte by Öjersås höjd, (triangelpunkt) o. by   Stugåker åker
Törestorp by Öjersåsmossen mosse   Stöttingen åker
Törestorp by? Öjersåsmossen mosse   Såtetippen kulle
Uddatorp by Össjöbäcken bäck   Södra sten berg
?Uddetorp by     Toften äng
Varagärde lg /Se     Trehörningen åker
Vik gård el. by     Trekanten åker
?Vik gd     Tröskjeåker åker
Vik gd     Tåhagen åker
Vik gd     Vasaliderna vägbackar
Vikulla gd /Se     Vasshagen åker o. äng
Vilg by     Vita sten berg
Vilg by     Vårkulle åker o. kulle
      Äckrorna åker

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.