ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örby socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 389 Naturnamn: 231 Bebyggelsenamn: 74 Naturnamn: 120
Örby sn Almsmossen mosse Attareberg, se Lilltorpet resp. Österlund tp Abborrasten sten
Örby sn Assbergs kulle höjd Bergabo hus Assbergs höga(r) gravhögar?
Örby sn Backen terräng Bergahagen bebyggelse Banehåla(n) utmark, f.d.
Örby sn Backtorp terräng Björket, Övre o. Nedre hus (försv.) Bergahagen hage
Örby sn Bergabo terräng Bugareberg tp Bergsåker åker
Örby sn Bergåsen terräng Bulabrosvedjan tp Björnakilen åker
Örby sn Bjärsmossen mosse Dalen soldattorp Björsgårds kulle höjd
Örby socken Björkelund sankmark Dansberg soldattorp Björsgårds kulle kulle
Örby sn Björkåsen terräng Dansberg tp Ekebacken åker
Örby socken Blekemosse mosse Enebacken försv. hus Enehagen hage
Örby sn Blötakärr kärr Enekullen lht Frisberget berg
Örby sn Bockanabben udde Enelid, se Kullen hus Fris lider lider
Örby sn Bockasvedjan terräng Fickasjö lycka tp Furemossen mosse
Örby sn Brakstorp sankmark Grevakila hus Galgakullen f. avrättningsplats
Örby sn Brattåsmossen mosse Gropehagen försv. tp Getaryggen höjd
Örby socken Bredemad sankmark Hagalund tp Grandalsbäcken bäck
Örby sn Brännekulla triangelpunkt Hanamosse soldattorp Grandalsliden lid
Örby sn Bränningen ägomark Hanelid tp Grandalsliden lid
Örby socken Bäckalund terräng Hanelid tp Grimsdalsbäck bäck
Örby sn Bäckaskogssjön tjärn Haratången bebyggelse Gripslid lid
Örby sn Bäckeliden terräng Heden lht Grips sjö sjö
Örby sn /Se Dalabäcken terräng Hjortalarsa hus Gräbbesås kulle
Örby sn Dalen terräng Hultet tp Gudsåsa berg berg
Örby sn Digerhuvudet udde Hultet, Lilla tp Gullbergskullen kulle
Örby sn Djupasjö terräng Hunnareslätt soldattorp Gåsalycka(n) åker?
Örby sn Djupasjön, Lilla sjö Johannesberg, se Kullen, Stora tp Gärdsäng äng
Örby sn Djupasjön, Stora sjö Karlsheds kvarn kvarn Hackkullen kulle
Örby sn Djuran å /Se Kinna-Örby poststation Hagakärr kärr
Örby sn Djursjön sjö Kolskulla, Stora bebyggelse Halen utmark
Örby sn Djursjön Saknas /Se Kolskulla, Lilla bebyggelse Hasslaråker åker
Örby sn Djurån å Kråkeflaten försv. tp Hedabäcken bäck
Örby sn Drakåsamossen mosse Kullen hus Hedakälla(n) källa
Örby sn Dräggsjön sjö Kullen, Stora tp Hedar(e)s bäck, se Hedabäcken bäck
Örby sn Dungatorpet terräng Källan hus Hedasten sten
Örby sn Eneberg ägomark Källeberg tp Heden skifte
Örby sn Enekullen höjd Levandeskulle tp Heden åker
Örby sn Fickasjön sjö Lilltorpet tp Hultalid lid
Örby sn Finnskog skogsmark Lisedal torp Huvudet åker
Örby sn Fickasjön sjö /Se Lunden beb Håberg berg
Örby sn Fiskbäcken bäck Lyckan, se Fickasjö lycka tp Hålsjön, Stora, se även Storasjö(n) sjö
Örby sn Fiskbäcken terräng Lyckan tp Hästaryggen höjning
Örby sn Forsebäck bäck Lycket försv. tp Häståsen kulle
Örby sn Frisksportarudden udde Lövskog soldattorp Höga Assberg berg?
Örby sn Furmossen mosse Madastens mader försv. soldattp Jönsa sten sten
Örby sn Furudungen ägomark? Musbäcken beb. Kilagärdet åker o. äng
Örby sn Furulund terräng Måfil gd /Se Klevs berg berg
Örby sn Galtasjön, Lilla tjärn Mäfil gd /Se Klevs lid lid
Örby sn Galtasjön, Stora sjö Nabben försv. beb. Klevs udde udde
Örby sn Getahagen terräng Nedre björket försv. hus Klåvsten berg
Örby sn Gripsjön tjärn Nyhem tp Kolared mosse mosse
Örby sn Grågåsastenen terräng Oksjölid försv. tp Krona(n) åker
Örby sn Gräbbesås kulle höjd Oxsjöslätt soldattorp Kråkeflaten åker
Örby sn Grönehagemosse mosse Ramnadal, se Nabben försv. beb. Kråkeflaten åker
Örby sn /Se Grönelid terräng Roaslätt, jfr Slätterna lht Kvarnåkrar(na) åkrar
Örby sn /Se Grönemad ägomark Skene köp. Kåklev berg
Örby sn /Se Gullbergsskogen skog Skene köping Kärrsåker åker
Örby sn /Se Gunnbo kvarn terräng Skene Tingsställe, se 1 Tingsstället Saknas Ladbacken backe?
Örby kyrka kyrka /Se Gunnboån å Skene by Ledsåker åker
Assberg by Gårmossen mosse Skene by Lera(n) åker
Assberg by Gäddevik terräng Slemhallen, se Lyckan tp Lersik åker
Assberg by Gäddeviken vik Slätten soldattorp Liden åker
Assberg by Gäddevikstången udde Slätten tp Lillabackar(na) väg o. angräns. mark
Assberg gd:ar Gömtakulle höjd Slätterna lht(r) Lilla hagen hage
Assberg by Hackekullen höjd Statheden tp Lindaråker åker
Assberg by Hagalyckan terräng Stenbrohage försv. tp Ljungadunge skogspark
Assberg by /Se Hagskullen festplats Stentorpet tp Ljungåsaberget berg
Aslatorp Saknas Hallåsen höjd Tingsstället bebyggelse Ljungåsen berg
Attared by Halvåshuvud terräng Täcksjohans tp Lumpebäcken bäck
Backa by? Hanamosse sankmark Utmål till Kraftanläggning, se 5 Öresten Saknas Lurigata(n) väg
Backa by Hanamossen mosse Vasse gård Lyckorna åkermark?
Björkesbacka gård /Se Heasjön sjö /Se Vrå, Stora beb. Lövåker åker
Botaskår by? Hedgärdessjö sjö Öresten bebyggelse Maden äng
Botaskår by Hedgärdsbäcken bäck Österlund tp Malbäckshagen hage
Brunnsgården gd Helveteskärret kärr Övre björket försv. hus Marbäckshagen?, se Malbäckshagen hage
Brättingstorp by Holmen udde   Mosåker åker
(?)Brättingstorp by Horsaberget berg   Mölnaråker åker
Brättingstorp by Horsamossen mosse   Mörkakärr kärr
Brättingstorp by Hulsjön tjärn   Nordbergen berg
Brättingstorp by Hulta vad ägomark   Nordgärdena, se Nordgärdet åkermark
Brättingstorp by /Se Hultet terräng   Nordgärdet åker
Bulabron lg /Se Hultet terräng   Nords lid lid
Bulabrosvedjan lg /Se Hultet, Lilla terräng   Nycklaberg berg?
Deragården gård Hus siön, se Hålsjön, Stora sjö   Plommaråker åker
Falghult gd Hyndeviken vik   Pottekullen kulle
Falghult by Hålsjön tjärn   Prästäng åker o. äng
Falghult Saknas Hålsjön, Stora sjö   Pålaliden lid
Falghult by Hålsjön, Stora sjö   Påliden lid
Faluslätt ödetorp? Häggån å   Ramnåsberget berg
Fickasjö gd Häggån å   Rytarehagen, se Ryttarehagen hage(?)
Fickasjö gård /Se Hässlet ägomark   Ryttarehagen hage(?)
Fjärhanakullen avs. /Se Häståsen terräng   Röråker åker
Flogen gd Höga kulle skogsbacke   Segarsåsa ås ås
Galtholmen gdr Högenhult ägomark   Sjögaråsa sjö sjö
Gränne Saknas Jäppahagen skogsmark   Sjöhagen hage
Gulberga Saknas Jättes mosse mosse   Skebro bro
Gullberg by Kalven vik   Skogsåker åker
Gullberg by /Se Kalven vik   Skulten åker
Gullberg by Kalvsjön tjärn   Smedsåker åker
Gullberg by Kavlabromossen mosse   Smörhålebäcken bäck
Gullberg by Kilen terräng   Stenåker åker
Gullberg by Klevskulle terräng?   Stora hagen hage
Gullberg by Knäppefors fors?   Storasjö(n) sjö
Gullberg Saknas Krakamad sankmark   Storåker åker
Gullberg by Kroksån å   Storåker åker
Gullberg by Kullabäcken bäck   Sönnåsen ås
Gullberg by Kullatorp terräng   Sörgärdena, se Sörgärdet åkermark
Gullberg by /Se Kungsfors fors   Sörgärdet åker
Gunnbo by Kungsfors vattenfall   Tegelbruksbäcken bäck
Gunnbo by Kungsfors terräng   Torekärr kärr
Gårda gd Kvapasjön utvidgning av Djurån   Uddaråker åker
Gårda by Kvarnakilen sankmark   Udden åker
Gårde Saknas Kvarnakullen höjd   Vallhagen äng
Haby by Kvarnamossen mosse   Varahagen hage?
Haby by Kyrkemossen mosse   Ålgårdsåker åker
Haby by Kyrkgärdet ägomark   Åsen berg
Haby Saknas /Se Källenäs ägomark   Åsäng äng
»Halland» okänd lokalitet Käringemossen mosse   Äckraåker åker
Hanatorp gdr Lerån å   Ängakärren äng
Haretången gd /Se Liden ägomark   Ärsaråker åker
Hedgärde gd Lillasjö göl   Örvallsåker åker
*Helsgården gd Lillasjö del av sjö    
Hult by Lillasjön sjö    
Hult by Lillön holme    
Hulu gd Linders Kulle höjd    
Hulu gd Ljungamad terräng    
Hyttenäs gård Ljungaån å    
Hyltenäs gd Lomö, Lilla holme    
Lilla Hyttenäs torp /Se Lomö, Stora holme    
Håven by Lunden terräng    
Hadhwet Saknas Långaremossen mosse    
?Håven by Lövskog terräng    
Håven gdr Lövåsen ägomark    
Håven by /Se Madastena sankmark    
Högaråsen avs. /Se Madåsen höjd    
Högen gd Marebäcken bäck    
Jeppagården = 3 Öresten gd Maresjö sjö /Se    
Karlshed gd Maresjö sjö /Se    
Kattekulla gd? Maris sjö tjärn    
Kattekulla gd Marsjön sjö    
Kattekulla gd /Se Mattistorp skogsmark    
Klev gd Mos kulle höjd    
Kolared gd Mossen ödegård?    
Kovra gård /Se Mörkakärr sjö    
Krok gd Nabben udde    
Kråkebacka gd Nordenabb udde    
?Kråkebacka gd Olaskullemossen mosse    
Kulla gd Oset sund    
Kungsfors gd Oset terräng    
Kungsfors gd Oset sund    
Kvarnströmmen (numera Karlshed) gd /Se Oxsjöbacke skogsbacke    
Kållared gd /Se Oxsjölid sankmark    
Kålskulla by Oxsjön tjärn    
*Kåve gd Pykabäcken bäck    
?Kölvarp gd Pälsatorp terräng    
Kölvarp gdr Ramnåsberget berg    
Kölvarp by /Se Rydsbäck ägomark    
Kölvarp gd:ar /Se Rydsbäcken bäck    
»ladhagardhen» gd Rydssjön göl    
Liden gd Rävamossen mosse    
Lillarehall st /Se Rönnåsen ägomark    
Lindhult gd Sandfallasjön tjärn    
Lindhult gård Sandfallet sankmark    
Lindhult by Sjöbjärsmossen mosse    
Ljunga gd Sjöbo ödetorp?    
Ljunga Saknas /Se Sjögaredberget berg    
Lydde(ström) gd Sjöhagen udde    
Lydde gd /Se Skebro bro    
Långhall hus Skeppsåsen triangelpunkt    
Mos gd Skogslid ägomark    
Mullskår gård Skogslund terräng    
Mullskär Saknas Skogssjön tjärn    
Mullskär gd /Se Skrålabäcken bäck    
Mäfil beb. /Se Skute gruva gruva    
*Nygard gård Skutesjön göl    
?Nygården gd Skute sten terräng    
Orathorp försv. gd /Se Slottsberget berg    
*Osith gd Slottsberget berg    
Ramnås gd Slottsån å    
Ramnås gd /Se Slätten terräng    
Ramsholmen gd Slättersnabb udde    
Ryd gd? Smörhålebäcken bäck    
?Ryd gd Spingekullen höjd    
*Ryd gd Statens terräng    
Sjögareberg avs. /Se Stekanabbe mossen mosse    
Sjögarås gd /Se Stenbacken ägomark?    
Sjögarås gd /Se Stockalyckan ägomark    
Sjökullen ödetorp? Stora rör fornlämning    
?Skallared gd Store mosse mosse    
Skallared gd Storemossen mosse    
Skallared gd Storens terräng    
Skäne by Storön ö    
Skene by Stugan terräng    
Skene by Stugubäcken bäck    
Skene gd Svartamossen mosse    
Skene gd Svedjan terräng    
Skene by Svänasjö kyrkplats begravningsplats    
Skene by Svänasjön sjö    
Skedene Saknas Svärtesiken sankmark    
Skene by Säljesmosse mosse    
Skene by Sörliden terräng    
Skene by Takersjön göl    
Skene by Timmeråsen terräng?    
Skene by Tomten terräng    
Skene Saknas /Se Toretjärn tjärn    
Skene samh. /Se Torpatången udde    
Skene by /Se Trollaberg berg    
Skene poststation /Se Tvättemossen mosse    
Skene m:e /Se Tången udde    
Skene samh. /Se Vareberget berg    
Skene köping /Se Vitsandsviken vik    
Skene by /Se Vrå terräng    
Smedsgården gd Vårdklinten höjd    
Sprakared gård Väremossen mosse    
Sprakared gd:ar Vävarevallen idrottsplats    
Sprakared gdr Åbrankera sluttning /Se    
Sprakered Saknas /Se Ålbäcken bäck    
Sprakared gd:ar /Se Ålbäcken bäck    
*Stommen f.d. gd Åkerlund terräng    
Stångared gdr Åsen terräng    
Sund by Åsen höjd    
?Sund by Åsjön tjärn    
?Sund gd Ören, se Öresjön, Östra sjö    
Sund by Öresjön, Östra sjö    
Sveningsrydh, se Svänasjö förr egen sn, nu by Öresjön, Ö. o. V. sjöar    
Svänasjö by /Se Öresjön, Östra sjö    
Svänasjö förr egen sn, nu by Öresjön, Östra sjö    
Svenasjö förr sn, nu by Öresjön, Östra sjö    
Svenasjö f. egen sn, nu del av sn Öresjön, Östra sjö    
Svänasjö förr sn, nu by Öresten fridlyst område    
Tåbol Saknas Österbo terräng    
Tåbol förr gård Östrahadhwet Saknas    
*Tåbol förr gård      
?Uddared gd      
Uddared by?      
Uddared gd      
Uddared gd      
*Vanvik gd      
Vännåkra by      
Vännåkra by      
Vänåkra by      
Vännåkra gd:ar /Se      
?Ålbäck by      
?Åsen by      
Åsen gd      
?Åsletorp by      
Åsletorp by      
Åsletorp by      
*Öratorp försvunnen gård eller by      
*Ørathorp by el. gd      
Öratorp försvunnen gård eller by      
*Ørathorp f.d. by      
*Öratorp nu försvunnen gård eller by      
Örby by      
Örby f.d. gd(?)      
Örby gd o. sn      
Örby by och socken      
Örby by och sn      
Örby by      
Örby by      
Örby Saknas      
Örby by      
Örby by      
Öresten hg /Se      
Öresten gd      
Öresten slott      
Öresten f.d. slott      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård (förr slott)      
Örsten slott      
Örsten medeltida fäste      
Öresten f. slott, nu kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten slott, nu kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten gård      
Öresten f.d. slott      
Öresten f.d. slott      
Öresten kungsgård      
Öresten slott      
Örsten slott      
Öresten kungsgård      
Oresteens Saknas      
Öresteen Saknas      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten slott      
Öresten slott, nu kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Örsten medeltida fäste      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten gd      
Öresten hg      
Öresten kungsgård      
Öresten gd      
Öresten förr slott      
Öresten kungsgård      
Öresten hg      
Öresten gård      
Öresten kungsgård      
Öresten förr slott, numera kungsgård      
Öresten gd      
Örsten medeltida fäste      
Öresten gd      
Öresten kungsgård      
Öresten Saknas      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård, indraget översteboställe      
Öresten förr slott, numera kungsgård      
Öresten hg      
Öresten gd      
Öresten kungsgård      
Öresten gd      
Öresten Saknas      
Öresten hg      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten slott      
Öresten slott      
Öresten slott      
Öresten hg      
Öresten kungsgård      
Öresten förr slott, numera kungsgård      
Öresten kungsgård, indr. översteboställe      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten förr slott, numera kungsgård      
Öresten slott, nu hgd      
Öresten hg      
Öresten kungsgård      
Öresten förr slott, nu gd      
Öresten förr slott, nu gd      
Örsten Saknas      
Örsten Saknas      
Öresten Saknas      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten hg      
Öresten hg      
Öresten hg      
Öresten hg      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Örsten Saknas      
Öresten förr slott, nu gd      
Öresten slott      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten förr slott, nu gd      
Öresten förr slott, nu gd      
Örsten Saknas      
Öresten förr slott, nu gd      
Öresten förr slott, nu gd      
Öresten förr slott, nu gd      
Öresten förr slott, nu hg      
Öresten kungsgård      
Öresten kungsgård      
Öresten förr slott      
Öresten kungsgård      
Öresten gd /Se      
Öresten gd /Se      
Öresten gd /Se      
Öresten by /Se      
Öretorp f.d. by      
Örsten förr slott      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.