ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Redslareds socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 30 Naturnamn: 200 Bebyggelsenamn: 34 Naturnamn: 7
Redslared sn Alkärret kärr Redslared sn Björstorpasjön, Stora o. Lilla sjöar
?Redslared sn Annakärret kärr Redslared sn Grobosjön sjö
Redslared sn /Se Annelund terräng Backen bs Holmsjön sjö
Redslared sn Apelås terräng Brandtsborg bs Holsjön, se Holmsjön sjö
Redslared sn Backen skogsbacke Brattåsen, se Backen bs Redslaredsberg, jfr Stomsberg berg
Redslared sn Baskeredsmossen mosse Brattåsen, se Skogslid bs Rösjön sjö
Redslared sn Bergakullen skogsbacke Bron, se Marbäcksbro bs Stomsberg, jfr Redslaredsberg berg
Redslared sn /Se Bergalund terräng Gunnarsbo beb  
Redslared sn /Se Bergalund ägomark Gunnarsjölid, se Gunnarsled bs  
Redslareds kyrka kyrka /Se Bisters mad sankmark Gunnarsled bs  
Baskered gd /Se Björkamossen mosse Haga dy bebyggelse  
?Björstorp by /Se Björstorpasjön, Lilla tjärn Hällbäcksås tp  
Björstorp by Björstorpasjön, Stora sjö Kaffekullen bs  
?Björstorp by Bockamossen mosse Knektatorpet stp  
Björstorp by Bocksbolssjö sjö Kullen, se jfr Kaffekullen bs  
?Boda by Branta skogsbacke Käggabacken, se Hällbäcksås tp  
Brännabo gd Brattamossen mosse Lundsdal bs  
?Brännabo gd Bredamaden mosse Marbäcksbro bs  
Grobo gd /Se Brede mad sankmark Myrbränningen bs  
Guttorp by Broamorsdiket bäck Nyhagen, se Myrbränningen bs  
Guttorp Saknas /Se Broamossen mosse Perstorp, se Tuppabo tp  
Jordhyttan gård /Se Brunnsnäs skogsmark Ryggebo bebyggelse  
Mossöja by Buskabacken ägomark? Skogslid bs  
Mossöja by Bäckabo skogsmark Skogslund bs  
Mossöja by Bäckalund terräng Soldattorpet Älghult se 1 Älghult Saknas  
Reaskäl by /Se Bäckäng skogsmark Stenkullen tp  
Rossere sokn, se ?Redslared sn Ekedal skogsmark Stomsås, jfr Marbäcksbro bs  
Rÿslaryd Saknas Ekenäs skogsmark Svenstorp, jfr Åsen tp  
Rävlan Saknas /Se Ekesjöbäcken bäck Tuppabo tp  
Stommen gd Ekesjön sjö Tvärbäcken tp  
  Ekornamossen mosse Älghult bebyggelse  
  Erlandsbo terräng Älghult, jfr Knektatorpet stp  
  Erlandsboberget berg Åsen, se Stenkullen tp  
  Flybrobäcken bäck Åsen tp  
  Flybron bro?    
  Flymaden mosse    
  Flyåsen skogsmark    
  Furubäck ägomark    
  Furulund sankmark    
  Furåsamossen mosse    
  Furåsen höjd    
  Fålla terräng    
  Fältspatberget berg    
  Getaryggen skogsmark    
  Goegärsmossen mosse    
  Goegärsudden skogsudde    
  Grannäs skogsmark    
  Grannäsa lider skogsmark    
  Granåsa mosse mosse    
  Granåsen skogshöjd    
  Grevabäcken bäck    
  Grimshulta mad mosse    
  Grobosjön sjö    
  Grobosjön sjö /Se    
  Grönelid ägomark    
  Grönelidskullen skogsbacke    
  Guldkullen åkerbacke    
  Gullegärde terräng    
  Gullegärdsrutor terräng    
  Guttorpsån å    
  Götabäcken bäck    
  Haga damm tjärn    
  Hagalund åkerholme    
  Haga mosse mosse    
  Hagen terräng    
  Hallabo ödetorp?    
  Hallalyckan terräng    
  Halltorp skogsmark    
  Herråsen skogshöjd    
  Hestrabäcken bäck    
  Hjortahall, Stora mossholme    
  Holm, Lille skogsmark    
  Holma terräng    
  Holmen terräng    
  Holmsjön sjö    
  Holmåkra skogmark    
  Hulkåsen skogshöjd    
  Hulta mosse mosse    
  Hunnasjön tjärn    
  Hyltemossen mosse    
  Hyltenäs terräng    
  Hyltenäsa mosse mosse    
  Hyltorna skogsmark    
  Hyrsåsaån bäck    
  Hyrsås mosse mosse    
  Hyvelbäcken bäck    
  Hyssberg skogshöjd    
  Håle mosse mosse    
  Häggån, Lilla bäck    
  Hästhagen terräng    
  Högahemmet höjd    
  Höga rör fornlämning /Se    
  Högelycke terräng    
  Hökaskogen skogsmark    
  Jordbromossen mosse    
  Karlsberg skogsmark    
  Kilen ägomark    
  Klinten ägomark    
  Klippan skogsmark    
  Kortö skogsholme    
  Kråkemosse mosse    
  Kråkeryd terräng    
  Kullen höjd?    
  Kusalyckan skogsmark    
  Kvarntorpa mosse mosse    
  Kvarntorpet terräng    
  Kvarnåsabäcken bäck    
  Kyrkåsen skogsmark    
  Källekullen skogsbacke    
  Källered ödetorp?    
  Källåsen skogsbacke    
  Källäng skogsmark    
  Lagga terräng    
  Lantmätarkullen mossholme    
  Lillasjöbäcken bäck    
  Lillasjön tjärn    
  Lillasjön tjärn    
  Lindåsen höjd    
  Ljungsdal sankmark    
  Ljungsdalsbäcken bäck    
  Ljungåsen höjd    
  Långakärret kärr    
  Långemosse mosse    
  Långtegarna sankmark    
  Lönebo terräng    
  Lönåsen skogsmark    
  Mansåsen skogshöjd    
  Mansåsen, Lilla skogshöjd    
  Marbäcken bäck    
  Marbäcken bäck    
  Marbäcksbro bro?    
  Mellom - Mossöja terräng    
  Mossöja, Yttre terräng    
  Mossöja, Övre terräng    
  Myrbränningen skogsmark    
  Mörkhult terräng    
  Nores berg    
  Nyckramossen mosse    
  Nydala terräng    
  Nyhagen sankmark    
  Ormdrågen mosse    
  Palmsbo ägomark    
  Perstorpet skogsmark    
  Prästaberget skogshöjd    
  Remmamossen mosse    
  Rosendal terräng    
  Rosenlund skogsmark    
  Ryden skogsmark    
  Rådsled skogsmark    
  Råholmen skogsmark    
  Rävakullsberget berg    
  Rösjön tjärn    
  Sakrisamosse mosse    
  Sandvik skogsmark    
  Sjöbo terräng    
  Skogatorpet terräng    
  Skogslid skogshöjd    
  Skärskulle ägomark    
  Snarekärret kärr    
  Spångsbäcken bäck    
  Stakadungen skogsmark    
  Stenvadet sankmark    
  Stollabäcken bäck    
  Stollabäcken bäck    
  Store mossen mosse    
  Storemossen mosse    
  Strängs terräng    
  Svartebäcken bäck    
  Svartekullen myrholme    
  Svartekullsmossen mosse    
  Svartemossen mosse    
  Svartemossen mosse    
  Svenstorp skogsmark    
  Sågbacken skogsbacke    
  Söderbäck sankmark    
  Södergårdsbacken skogsbacke    
  Tegabacken skogsmark    
  Tjärnsmosse mosse    
  Tjärns sjö tjärn    
  Tvärbäcken terräng    
  Uttersjön göl    
  Vilesten terräng    
  Värsåsen höjd    
  Värsåsen skogsmark    
  Västergårds berg berg    
  Yttre udden skogsmark    
  Ålegårdsberg skogshöjd    
  Åsamossen mosse    
  Åsen terräng    
  Ålesjön sjö    
  Äluddarna skogsmark    
  Ängahagen skogsmark    
  Ängahagen terräng    
  Ängahagsbäcken bäck    
  Ängalund sankmark    
  Ässjö, Lilla tjärn    
  Ässjö, Stora sjö    
  Ögärdet terräng    
  Öja mosse mosse    
  Öjaån å    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.