ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svenljunga socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 92 Naturnamn: 42 Bebyggelsenamn: 27 Naturnamn: 1
Svenljunga socken Altarberget berg Svenljunga sn och by Ätran å
Svenljunga sn o. gd Baståsen ägomark? Svenljunga sn  
Svenljunga sn Bergsholm ägomark Bodabacka försv. bs  
Svenljunga sn /Se Ebbarps mosse mosse Bylin(g)sbo f.d. tp  
Svenljunga sn Furudungen skogsmark Enedal lht o. garverifabrik  
Svenljunga sn Fäbron skogsmark Furuberg lht  
Svenljunga sn Galgbacken skogsbacke Gustavsberg tp  
Svenljunga sn Gammalbygget ägomark Hästhagen tp  
Svenljunga sn Grönelid terräng Karlslund lht  
Svenljunga sn Göjesjön sjö Kinds härads tingshusplan, se 13 Svenljunga Saknas  
Svenljunga sn Hedenskog skogsmark Lillastugan bs  
Svenljunga sn Hägnalund ägomark Ljungadamm bebyggelse  
Svänaliunga sn Hökakullen skogsbacke Ljungsborg lht  
Svenljunga sn Karken Saknas Lundby lht  
Svenliunga sn Kilen ägomark Mejeriet, se Svenljunga mejeri mejeri  
Ljunga stad Kongsstol kulle Mellanstugan, se Mellantorpet försv. bs  
Svenljunga prstgd Kongsstol kulle Mellantorpet försv. bs  
Svenljunga sn Kringrännarkullen skogsbacke Norrvägsholm lht  
Svenljunga sn Kråkön mossholme Nybygget tp  
Svenljunga sn & pastorat Lillån å Skillnabo lht  
Svenljunga sn /Se Lottasbäcken bäck Stenstorpet bs  
Svenljunga sn /Se Marbäcken bäck Stick emellan, se Nybygget tp  
Svenljunga sn /Se Moga hed Saknas Svenljunga bebyggelse  
Svenljunga Saknas /Se Moga hed Saknas Svenljunga mejeri mejeri  
Brokvarn lhtr /Se Nybygget terräng Toddåsen beb  
Bröteln torp /Se Ridbanan plan Torsberg lht  
Bröteln tp /Se Risåsen skogshöjd Torstorp gd  
Ebbarp Saknas Råkull berg    
?Grimstorp by *Simme bro ?bro /Se    
Hagatorpet ödetorp? Skogen betesmark    
Herrakvarn avsöndr. /Se Slätten ägomark?    
*Holm f. gård Smedabyggebäck bäck    
Kilagården gd Store mossen mosse    
Kilagården gd Toftamossen mosse    
Kilagården gård Trollsjön tjärn    
Moga gd Viseberget Saknas    
Skinnarebo gd /Se Viseberget Saknas    
Snippen gd /Se Viseberg berg    
Svenljuna köping Viseberg berg /Se    
Svenljunga köping Åstarpamossen mosse    
Svenljunga köping Åstarpasjön sjö    
Svenljunga köping Ätran Saknas    
Svenljunga köping      
Svenljunga köping      
Svenljunga köping      
Svenljunga by /Se      
Svenljunga köping /Se      
Svenljunga köping /Se      
Svenljunga köping /Se      
Svenljunga köping /Se      
Svenljunga Saknas      
Tordstorp, se Torestorp hg      
Torestorp hgd      
?Torestorp hg      
Torstorp gd      
Torestorp gård      
Torestorp hg      
Torestorp hg /Se      
Torestorp v      
Torestorp hg      
Torestorp hg      
Torestorp gård      
Torestorp gd      
Torestorp herrgård      
Torestorp hg      
Torestorp gd      
Torestorp hg      
Torestorp hg      
Torestorp hg      
Torestorp gd      
Torestorp hg      
Torestorp hrgd      
Torstorp hg      
Torestorp hg      
Torestorp hg      
Tåstorp Saknas      
Viseberg Saknas      
?Änglarp by      
Änglarp gd      
Engletorp gd?      
?Änglarp gd      
?Änglarp gd      
Änglarp by      
Englarp Saknas      
Änglarp by      
?Änglarp by /Se      
Änglarp by      
Änglarp by      
Änglarp by      
Änglarp by      
Änglarp by      
Änglarp by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.