ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ullasjö socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 106 Naturnamn: 91 Bebyggelsenamn: 24 Naturnamn: 0
Ullasjö sn Anneberg terräng Ullasjö sn  
Ullasjö sn Aspakullen skogsbacke Backa, se 8 Mårtenstorp Saknas  
Ullasjö socken Barnabergskullen skogshöjd Berget, se Ringaberg tp  
Ullasjö sn Bergabäcken bäck Bergfors bebyggelse  
Ullasjö sn Björlida terräng Blåsut, se Hagastugan bs  
Ullasjö sn Bockshall skogsmark Brostorp bebyggelse  
Ullasjö socken Brostorps mosse mosse Ebo bs  
Ullasjö sn /Se Buremad mosse Enet bs  
Ullasjö sn Bållebo göl göl i mosse Enet, Lilla tp  
Ullasjö sn Bäckalund skogsmark Fridhem tp  
Ullasjö sn Ekelund ägomark Hagastugan bs  
Ullasjö sn Eneberg ägomark Kortöström bebyggelse  
Ullasjö sn Eneberg skogsmark Ledet bs  
Ullasjö sn Enelund ägomark Masen, se Fridhem tp  
Ullasjö sn Enet ägomark Mårtenstorp bebyggelse  
Ullasjö sn Enet ägomark Norregården gd(?)  
Ullasjö sn Frumossen mosse Ringaberg tp  
Ullasjö sn Furubäck terräng Rydshult gd  
Ullasiö sn Galgberget skogshöjd Storslätt tp  
Ullesiö sn Gniporna skogsmark Svedjorna försv. bs  
Ullasjö sn Gnälla skogsmark Totebo bebyggelse  
Ullasjö sn /Se Granåsen ägomark Västerlid tp  
Ullasjö by och sn /Se Gölemossen mosse Älmekull bebyggelse  
Ullasjö by och sn /Se Hagen sankmark Ögärdsledet tp  
Ullasjö sn /Se Hallamossen mosse    
Ullasjö sn /Se Hjortahall ägomark    
Ullasjö sn /Se Holmen holme    
Ullasjö sn /Se Hulan terräng    
Ullasjö sn /Se Hultaberg ägomark    
Allmusebo gård Hympa göl göl    
Almesabo gd Kalvhagen ägomark    
Almesabo gd Kilen öde torp?    
Amundtorp by Klippeberg berg    
Amundtorp by Klockehålan mosse    
Amundtorp by Klovarpasjön tjärn    
Amundtorp Saknas Klämman öde gård?    
Amundtorp by? Kolarpasjön tjärn    
Amundtorp by? Kulan terräng    
Amundtorp Saknas Kullen berg    
Amundtorp Saknas Lillaholmen ägomark    
Amundtorp by Lillsjön tjärn    
Amundtorp by /Se Lillån å    
Annatorp, se Ånarp gd Lillån å    
Backa gd Ljunghagasjön tjärn    
Backa gd Ljungsbomossen mosse    
Brostorp by Långemosse Saknas    
Brostorp gd Långemosse mosse    
Brostorp med Tomten gd Långemosse mosse    
Brunnsbo gd /Se Länsmansdråget skogsmark    
Fjärhestra gd /Se Lövbryna skogsmark    
Hallarp gård Lövsvedjan ägomark    
Hallathorp Saknas Maderna ägomark    
Hallarp gd Maderna ägomark    
Hallarp gård Manstorpet ägomark    
Hallarp gd /Se Medelröret fornlämning /Se    
Herrekvarn Saknas /Se Mårtenstorpamossen mosse    
Himmersberg lht /Se Nabbarna skogsmark    
Hulåkra Saknas Nybygget ägomark    
Hulåkra gård Ringaberg terräng    
Hulåkra gård Rosenberg skogsmark    
Hulåkra Saknas Rosendalssjön sjö    
Hulåkra gd? Rosendalssjön sjö /Se    
Hulåkra gård Rydal ägomark    
Hulåkra by Rävakullen skogshöjd    
Hulåkra by Rävåsen ägomark    
Hulåkra by Rönnebacken skogsbacke    
Hulåkra Saknas /Se Rönåsen skogsmark    
Klovarp by Simmesjön Saknas    
Kolarp gd Simmesjön sjö    
Kullorpæ Saknas Simmesjön sjö /Se    
Kolarp gård Simmesjön sjö /Se    
Kärrsgärde gd Simsjön sjö /Se    
Kärrsgärde by Sjöslätten sankmark    
Mundatorp Saknas Skarholmsmossen mosse    
Murte gd /Se Totebomossen mosse    
Påbo by Tranemosse mosse    
?Påbo by Trädet ägomark    
Påbo gd Ullasjöhed Saknas    
Pärekulla by Ullasjön sjö /Se    
Pärekulla by /Se Ullasjön sjö /Se    
Ringhestra by Ullasjön sjö /Se    
Ringhestra gd /Se Ullasjösjön sjö    
Rydshult gd /Se Vägabo terräng    
Simmekvarn hus Yttreled sankmark    
Simmekvarn gård Åkershult sankmark    
Simme kvarn Åkerslund skogsmark    
Skymme Saknas Åsen terräng    
?Simmekvarn gd Åsen skogsbacke    
Simmekvarn gd /Se Ävjan bäck /Se    
Simmekvarn gd /Se Ödegärdet ägomark    
Simmekvarn gd /Se Öna sankmark    
Stommen = 1 Ullasjö gd      
?Ullasjö by      
?Ullasjö by o. sn      
Ullasjö by      
Ullasjö by o. sn      
Ullasjö kyrkby      
Ullasjö by /Se      
?Åkra gård      
Åkra gd?      
?Åkra gård      
?Åkra by      
Ånarp gd      
Ånarp Saknas      
?Ånarp gd      
Ånarp gd /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.