ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sätila socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 246 Naturnamn: 678 Bebyggelsenamn: 33 Naturnamn: 161
Sätila sn *Abborrtjärn tjärn Sätila landskommun Abborrkärrs klev berg
Sättila sn Abborrtjärn, Lilla tjärn Sätila sn Abborrkärrs mosse mosse
Sätilla sn o. by Abborrtjärn, Lilla tjärn Sätila socken Abborrtjärn, Östra o. Västra tjärnar
Sätila sn Abborrtjärn, Lilla tjärn Almered Storegården, se Lida traktnamn Andtjärn tjärn
Sätila socken Abborrtjärn, Stora tjärn Bolgakulla tp Aspesjö mad mosse
Sätila sn Abborrtjärn, Stora tjärn Buarås bebyggelse Aspsjömossen, se Äspesjömossen mosse?
Sätila sn /Se Abborrtjärn, Stora tjärn Byagården gd Ballamossen mosse?
Sätila socken Abborrtjärnsmyst mosse Byhägnen tp Benntjärn tjärn?
Sätila sn Alekärret sankmark Flohulte mosse lht Bergsjö bråte skogsmark
Sätila sn Andtjärn tjärn Flyksnäs tp Bindtjärn?, se Benntjärn tjärn?
Sätila sn Angeredsmossen mosse Grimmered bebyggelse Björnemossarna mossar
Sätila sn Askedalstjärn tjärn Grönadal, se Flohulte mosse lht Björnemosse mosse
Sätila sn *Backmossen mosse Hallasmäckan, se Rävkärr tp Blekamossen, se Bledaremossen mosse
Sätila sn Berget skogshöjd Hjorthålan bebyggelse Blekaremossen mosse
Sätila sn Bergsjön, Lilla sjö Hultet tp Bobygdstjärn tjärn?
Sätila sn Bergsjö, Lilla sjö Hultsviken tp Brattamossen mosse
Sätila sn Bergsjön, Stora sjö Hyltorna lht Brattamosse(n), Lilla o. Stora mossar
Sätila sn Bergsjö, Stora sjö Hästabacken hemman Brearemossen mosse
Sätila sn Bergtjärn tjärn Ingsered hemman Brearemossen mosse?
Sätila sn Bessklev terräng Järemosse försv. tp Brearetjärn, Lilla tjärn
Sätila sn *Björnbäck gränsmärke Kalvshult gård Brearetjärn, Stora tjärn
Sätila sn *Björneberg berg /Se Kulla lht Broddamossen mosse
Sätila sn *Björneberg berg /Se Kulla tp Brokamossen mosse?
Säätela, Setældra Saknas *Björneberg gränshöjd Kullen fösv. lht Brokasvedjorna terräng
Sæteldre, Setteldre Saknas *Björneberg höjd Kölnåsen tp Brokatjärn tjärn
Setelder, Seteldre, Setteldre Saknas *Björneberg höjd Lida traktnamn Bruaredalen dal
Sätila sn *Björneberg berg Lygnersvider fst Bruaremossen mosse
Sätila sn *Björneberg höjd(?) och gränsmärke Mossen, se flohulte mosse lht Brudaredalen, se Bruaredalen dal
Sætilla Saknas Björneberg gränsmärke /Se Rävkärr tp Brudaremossen, se Bruaremossen mosse
Sätila sn *Björneberg röret gränsmärke Sjövik, se Flohulte mosse lht Brunntjärn tjärn
Sätila sn Björnehed gränsmärke /Se Smälteryd gd Bryngelstjärn tjärn
Sätila sn Björnemosse terräng /Se Tostakulla bebyggelse Brådalsmossen, se Broddamossen mosse
Sätelie Saknas Björnemossen mosse Ällekullen försv. beb. Börkamossen mosse
Sätila sn Biörnhögz bergh Saknas   Djupareåsen bergås
Sätila sn Björnmysten terräng   Flatatjärn tjärnar
Sätelra Saknas Blekaremossen sankmark   Flottatjärn tjärn
Settela Saknas Blekaremossen mosse   Flytjärn tjärn
Sätila sn Blekaremossen, Lilla mosse   Frellingetjärnarna tjärnar
Settele sn Bockö halvö   Fuglamossen mosse
Sätila sn Bockö halvö   Fuglatjärn tjärn
Sätila sn Bockön, Lilla ö   Fällebråtemossen mosse
Sätila sn Bockön, Lilla ö   Getabergsmossarna mossar(?)
Sätila sn Bockön, Stora ö   Glippetjärn tjärn?
Sätila sn Bockön, Stora ö   Gode mosse? mosse
Sätila sn Bokeliden terräng   Godetjärn tjärnar
Sätila sn Bokeliden lid   Goesmosse? mosse
Sätila sn Bolemosseö, se Bulvermoseö höjd   Gåsamossen mosse
Sätila sn *Bolemosseö »ö» i mosse   Gärdatjärn tjärn?
Sätila sn /Se *Bratemosse mosse   Gärdesmossen gärde el. mosse?
Sätila sn /Se Brattberget berg   Gärdetjärn tjärn
Sätila sn /Se Brattesmossen mosse   Gärån å
hedebo inbyggarbeteckning Brearemossen mosse   Gölen tjärn?
sätilabo inbyggarbeteckning *Breared tjärn? tjärn   Göpareåsen, jfr Djupareåsen ås?
Almadh Saknas Brearetjärn tjärn   Hjortamossen mosse
Almadh Saknas Brearetjärn tjärn   Holbomosse, jfr Hålbo mosse ägonamn
Almadh Saknas Bredaretjärn, Lilla tjärn   Holkemossen mosse
Almered by Brearetjärn, Lilla tjärn   Holkemossen, Östra mosse
Almered by Bredaretjärn, Stora tjärn   Hultagärdsmossen mosse
Almarydh Saknas Brearetjärn, Stora tjärn   Hultamossen mosse
Almered by Brokatjärn tjärn   Hultemossarna mossar(?)
Almered by /Se Bromossen, Lilla mosse   Hultemossen, Stora o. Lilla mossar(?)
Backåkra gd /Se Bromossen, Lilla mosse   Hyndetjärn tjärn
Backäckra by Bromossen, Stora mosse   Hålbo mosse mosse
Björlanda by Bromossen, Stora mosse   Hållbomossen, se Hålbo mosse mosse
Biærghlandhom Saknas Brunntjärn tjärn   Högmossar(na) mossar
Björlanda by *Brunstjärn gränsmärke   Hörsöckan vattensamling
Björlanda by *Brunstjärns dal gränsmärke   Iglakärrsmosse mosse?
Biærlanda Saknas Bryngelstjärnen tjärn   Ingsjölider terräng?
Björlunda by *Bryniunxdal gränsmärke   Isakkärrs mosse mosse?
Björlanda by /Se *Bryniunxdal gränsmärke /Se   Jordmossen, Stora mosse
?Bobygd gd Brådalsmosse terrängparti   Jäxtjärn tjärn
Bobygd by /Se Buaberget höjd   Kammarjö mossar? mossar
Bosgård gård Buamossen mosse   Kammarsjön sjö
?Bosgården gd Buamossen mosse   Kavlamossen mosse
?Bosgård hg Buamysten mosse   Klintemossen mosse
Botzgårdhen Saknas Buasjön sjö   Klippetjärn, jfr Glippetjärn tjärn
Bosgården gd *Buasjövass vassbeväxt omr.   Kroksjö sjö?
?Bosgård hg *Budaslätt ödegärde   Kromossen mosse?
Bredegerde Saknas *Budegärde ödegärde   Kromossen mosse
*Bredegerde gård *Buerås höjd   Kråemosse, se Kråmossen mosse
Brotha Saknas Bulvermosseö höjd   Kråmossen mosse?
Bråta gd Bulvermosseö område i sankmark   Kråtjärn tjärn
Bråta gd /Se *Bulvermosse ö »ö» i mosse   Källsjömossarna mosse
*Bråtås Saknas Bulveråsen triangelpunkt   Källsjö öga tjärn
Buarås gdr /Se Bulveråsen berg o. triangelpunkt   Kältamossen mosse?
*Budegärde tomt Dacktjärn tjärn   Käringeputten tjärn?
*Budegärde försv. torp Dala ås höjd   Kärramossen mosse?
Budegerde tomt Dala ås ås   Kättilamossen, jfr Kältamossen mosse
Budegerde torp Dammen tjärn   Lommamossen mosse?
*Budegärde försv. gd Dammsjön del av Oxsjön   Lommatjärn tjärn
*Budegärde försv. torp Dammsjön vik   Lommatjärn, Stora o. Lilla tjärnar
*Budegärde försv. torp Daxnäse Stufwudör gränsmärke /Se   Långkärren kärr?
Budegerde Saknas *Djupedal förr punkt på riksgräns /Se   Lövatjärn tjärn?
Budegerde, Budegärde torp *Djupadal gränsmärke   Matstjärn, jfr Mattjärn tjärn
?*Budegerde försv. gd *Djupadal gränsmärke /Se   Mattjärn? tjärn?
Budegierde ödegerde Djupadal gränsmärke /Se   Mölnaretjärn tjärn
Buerås by Djurkullen skogsbacke   Mörkakärrsmosse mosse
Buarås by *Dumedals rör gränsmärke   Mörkatjärn tjärn
Buerås by /Se »dyupædal», se Djupadal gränsmärke   Nötö ö
Byagården Saknas /Se Ekeliden lid   Oxakärrs fjäll berg
Dala gd Ekåsamossen mosse   Oxakärrs mosse mosse?
*Digregården försv. gd *Ensio kalv, se Kalven vik   Oxakärrs ås ås?
*Digergården förr gd »ensyokalf» avsnöring av V. Ingsjön /Se   Oxatjärn tjärn
Digregarden gård *Ensjö sjö   Oxatjärn tjärn?
Digregården gård Enskogen skogsområde   Oxkärrsmosse, se Oxakärrs mosse mosse?
Degregården Saknas Fagrasjön sjö   Oxsjön sjö
*Digregården försv. gd Fagrasjö sjö   Oxsjön sjö
*Digregården försv. gd Fjälamossen mosse   Porsmossen mosse
*Digregården försv. gd Fjälamossen mosse   Prästetorps mosse mosse?
Degragarden Saknas *Flohulta skog skogsområde   Rammsjö öga tjärn?
*Digregården försv. gd Flottamossen sankmark   Ramnabergen skogstrakt
*Digregården försv. gd Flottamossen mosse   Ryd(e)bäcken bäck
Degeregården Saknas Flottatjärn tjärn   Rydekärrs mosse mosse?
Flohult by *Flugrör gränsmärke   Rydetjärn tjärn
Flohult by Flygsnäs terräng   Rytjärn tjärn?
Flohult by Flysmossen mosse   Råbäcksdalen dal
Flohult by Flytjärn tjärn   Råryggestall mark
Flohult by Flytjärn tjärn   Rävamossen mosse?
Flohult by *Flöletjärn tjärn   Sandakärrs mosse mosse?
Flohult by *Flötasjön sjö   Sandatjärn tjärn
Flodhult Saknas Forsabäcken bäck   Sandån å
Flodhult Saknas Forsabäcken bäck   Skoblöten naturnamn (mosse?)
Flågen gård /Se Fuglamossen mosse   Skätjärn tjärn?
Grebbeshult gd Fuglamossen mosse   Snaremysten mosse
Grebbeshult gd /Se Fuglatjärn tjärn   Snålemossen mosse?
Grimmered by /Se Fuglatjärn tjärn   Stacktjärn tjärn
Gunlered gd /Se *Fulaker gränsmärke   Stamtjärn tjärn
Gäddhult gd Getaryggen skogsterräng   Stenmossen mosse
Hede by Gisslebäcken bäck   Stockatjärn tjärn
Hede by Gjudabergen berg   Stomsmossen mosse?
Hede by? Gjusgatan? passage m. gränsmärke o. fiskeplats   Stora dammen tjärn
Hede by Glärebo triangelpunkt   Storatjärn tjärn
Hede by Glärebo triangelpunkt   Storehultamossen mosse
Hestra gd Gode mosse sankmark   Svintjärn tjärn
Hestra gd /Se Gode mosse mosse   Svintjärn tjärn
Hestra gd /Se Godetjärn, Lilla tjärn   Svärdstjärn tjärn?
Hulta by Godetjärn, Lilla tjärn   Tjugensjön, jfr Tjuvatjärn sjö
Håvet by Godetjärn, Stora tjärn   Tjuvamossen mosse?
Hofvet, Håfvet by Godetjärn, Stora tjärn   Tjuvamossen mosse?
Håvet by *Golgatan höjd(?)   Tjuvatjärn tjärn?
Hofvet Saknas Granbäcken terräng   Tjärnet tjärn?
Hulta by Granvik vik   Torkelsmossen mosse
Hulta by? Granvik vik   Tranemosse, Stora o. Lilla mossar?
Hyarsanæs by Grimmeredsviken vik   Trantjärn tjärn?
Håvet by /Se Grimmeredsviken vik   Tvillingemossen mosse?
Härkila by Grimmeredsån å   Tvillingtjärnarna tjärnar
Härsnäs by Grimmeredsån å   Tölsaremossen mosse?
Härsenäs Saknas Grundasjö sjö   Ularåsevad mosse
Härsnäs by Grunnasjön sjö   Vidjebottnen mosse
Ingsered gd /Se Gråsandsviken vik   Våtaretjärn tjärn
Kalvshult gd /Se Gråsandsviken vik   Ålakärrs mosse mosse?
Kerlingæskedhe gd Gräsmossarna mosse   Ålatjärn tjärn
Kråkered bost? Gräsmossarna mossar   Ålkärrsmossen, se Ålakärrs mosse mosse?
Kråkered by Gräsmossen mosse   Åsamossarna mossar?
Kråkered gd Grönenabb udde   Åsamossen mosse?
Kråkered gd /Se Grönenabb udde   Åsatjärn tjärn?
Käringskedet gd Gubbens ö, Lilla ö   Äggsjö mossar mossar?
Kärringeskede Saknas Gubbens ö, Lilla ö   Äggsjön, Stora o. Lilla sjöar
Käringskedet gd Gubbens ö, Stora ö   Änkakärrsmosse mosse
Käringskedet gd Gubbens ö, Stora ö   Äspesjömossen mosse?
Käringskedet gård Gubbersvik vik   Öresjön, Stora sjö
Käringskedet gd? Gubbersvik vik    
Käringskede gd *Gulgatan ?höjd på gräns    
Käringskede gd Gulgatan höjd    
Käringskede gd /Se Gullgatan råmärke    
Käringskede gd /Se Gullvatten, se Öresjön, Stora sjö    
Kärringskedet gd /Se »gundemossa öö» ö /Se    
Käringskede gd /Se Gunnadamm tjärn    
Kärrsgärde by Gunnatjärn tjärn    
Kärrsgärde by Gårdatjärn tjärn    
Kärrsgärde by Gårdatjärn tjärn    
Kärrsgärde by Gåsamossen mosse    
Lida gd *Gälatjärn(?) tjärn    
Nedregården Saknas Gärdestjärn tjärn    
?Nygården by Gärdetjärn tjärn    
*Næthtæ gardhen Saknas Gärdetjärn tjärn    
Næthræ gardhen Saknas Gärån bäck    
Orrakullen ödetorp? Gärån å    
preste bordet Saknas Gökalidssjön sjö    
prestens bord Saknas Gökalidssjön sjö    
Prästgården gd Göparåsen skogshöjd    
preste stompnen Saknas Göparås kyrka skogsmark    
Rÿdh Saknas *Hallekärrsås gränshöjd    
Ryda by *Hallekärsås trol. höjd    
Rÿdh Saknas *Hallakärrsåsen ås    
Ryda by *Hallekärrsås höjd    
Rya by *Hallen gränsmärke    
Rya by *Halsröret gränsmärke    
Ryda by *Halvarsmossehall gränsmärke    
Rålkeg[ården] Saknas /Se Halvorsgärdemosse ägomark    
Smältryd indr. militieboställe Halvorsgärdemosse mosse    
Smälteryd Saknas *Hatta-(Halta?-)kärrsos bäckmynning    
Smälteryd gd *Hattakiärsooss os /Se    
Smelteridt Saknas Hattatjärn tjärn    
Smälteryd gård Hattatjärn tjärn    
?Smälteryd gd *Havmåsehall ?höjd eller gränssten    
Smälteryd gd /Se *Havmossehall gränsmärke    
Stompnen Saknas *Havemossehall höjd o. gränsmärke    
Storagården Saknas Hedås ägomark    
*Storagaarthen Saknas Hjorthall gränsberg    
Storagaarthen Saknas Hjorthall berg    
Strömma by Hjulet terräng    
Strömma gd Hjulet skogsmark    
Srömma by Hjärmingetjärn tjärn    
Strömma hgd Hjärmingetjärn sjö    
?Strömma hg *Hokhall höjd eller gränssten    
?Strömma by Holmakärr sankmark    
Suineknippa Saknas Holmakärr kärr    
Seteldreboo Saknas *Holtatjärnsås gränshöjd    
Sätila by Horsamossen mosse    
Sätila by o. sn Horsamossen mosse    
Sätila by o. sn Hultabäcken bäck    
Sätila by och socken Hulta nabbar uddar    
Sätila by Hulta nabbar uddar    
Sätila by Hultsmossen mosse    
Sätila by *Huvemossa mosse    
Sätila förr tingsplats, by *Hylle mosse mosse    
Sätila by Hyltemossen, Lilla mosse    
Sätila by Hyltemossen, Stora mosse    
Sätila by *Hyltmossen, St. mosse    
Tolared gd /Se Hyltorna terräng    
Torrås by Hyndetjärn tjärn    
Torrås by Hyndetjärn tjärn    
Tåstekulla Saknas Hystraberg höjd o. gränsmärke /Se    
Tåstekulla by *Hålekärrsås höjd eller ås    
Tåstekulla gd Hålemyst mosse    
Tåstekulla gd Hållbomossen mosse    
Tåstekulla gd *Håmon mosse?    
Tåstekulla by Håtjärn tjärn    
Tåstekulla by Håtjärn tjärn /Se    
Tåstekulla gård Hägnen, Östra terräng    
Ubbhult by Hägnen skogsterräng    
Ubbhult by Härsjön sjö    
Ubbhult by? Härsjön sjö /Se    
Ubbhult by Härsjön sjö /Se    
Ubbhult by Härån å /Se    
?Ubbhult by Hästö ö    
Årnäs by Hästö ö    
Årnäs Saknas Högeås ägomark    
Årenäs by Högeås ås    
Årenäs gd Högeås ås    
Årenäs gd Högmossen mosse    
Årenäs gd Högmossen mosse    
Årenäs by Hökasten flyttblock /Se    
Årenäs by *Hökhall höjd    
Årenäs gård *Hökhallsröret gränsmärke    
  Höljemossen sankmark    
  Höljemossen mosse    
  Iglakärrsmossen mosse    
  Ingesjökalv del av V. Ingsjön /Se    
  Ingesjökalv del av V. Ingesjön /Se    
  Ingserö ö    
  Ingserö ö    
  Ingseredsö ö    
  Ingsjön, V. (resp. Ned.) sjö    
  Ingsjön, V. (resp. Ned.) sjö    
  Ingsjön, V. sjö    
  Ingsjön, V. sjö    
  Ingsjön, Ö. sjö    
  Ingsjön, Västra sjö    
  Ingsjön, Västra sjö    
  Ingsjön, Yttre sjö    
  Ingsjön, Västra sjö    
  Ingsjön, Övre sjö    
  Ingsjön, Övre sjö    
  Ingsjön V. o. Ö sjöar /Se    
  Ingsjön, Yttre el. Västra sjö /Se    
  Ingsjön, Övre el. Östra sjö /Se    
  Ingsjön, Övre o. Yttre sjöar    
  Inseresiön, se Ingsjön, Övre o. Yttre sjöar    
  Inserossjön, se V. Ingsjön sjö    
  Jordmossen mosse    
  Jordmossen mosse    
  Jällsmosseberg höjd    
  Jällsmossen mosse    
  Järbäcks mosse mosse    
  Jäsåsen ås    
  Jäxtjärn tjärn    
  Jäxtjärn tjärn    
  ?Kalven sjö /Se    
  Kalven sjö    
  Kalven vik    
  Kalven del av Tolaredssjö    
  Kalven vik    
  Kalven del av Yttre Ingsjön    
  Kalven vik /Se    
  Kammarsjön tjärn    
  Kampakullen skogsterräng    
  Kampakullen höjd    
  Karl-Petters ägomark o. ödetorp?    
  Karl Petters ägomark    
  Klacksa skogsterräng    
  Klevekärr skogsterräng    
  Klevekärr terräng    
  Klippetjärn tjärn    
  Kluttreberg höjd    
  Knaltamossarna mossar    
  Knalten triangelpunkt    
  Kolardalen dal    
  Korpabergen höjd    
  Kringelsmosse mosse    
  *Krockmosse? mosse    
  Kroksjömossen mosse    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjöås berg o. triangelpunkt    
  Kromossen mosse    
  Kråemosse mosse    
  Kvarnmossen mosse    
  Kvarnmossen mosse    
  *Kyrkväggen berg    
  Källsjö sjö    
  Källsjö sjö    
  Källsjö mosse sank mark    
  Källsjö mosse mosse    
  Källsjö öga tjärn    
  Källsjö öga tjärn    
  Källäng terräng    
  Kärramossen mosse    
  Kärrgärdsö ö    
  Kärrgärdsö ö    
  Kärrmyst sankmark    
  Kärrmyst sankmark    
  Kättilamossen mosse    
  Laggamossen sank mark    
  Laggamossen mosse    
  Lilla mad mosse    
  Lilla myst mosse    
  Lillesjön sjö    
  Lillås terräng    
  *Linerensjön sjö    
  Logneren, se Lygnern sjö    
  Lommatjärn, Lilla tjärn    
  Lommatjärn, Stora tjärn    
  Lommatjärnen tjärn    
  Lommatjärnsmossen mosse    
  *Lundaleds rör gränsmärke    
  Lunna ö ö    
  Lunna ö ö    
  Lyckorna terräng    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  Lygnern sjö    
  *Lygnersvider skog    
  Lygnersvider skogsterräng    
  Lygnevi idrottsplats /Se    
  Långaretjärn sjö /Se    
  *Långatjärn tjärn    
  Långatjärn tjärn    
  Långatjärn tjärn    
  Långatjärn tjärn    
  Långatjärn sjö /Se    
  Långkärr kärr    
  Långåsemosse mosse    
  Långåsen ås    
  Långåsetjärn tjärn    
  *Lilla Långåskölen? gränsmärke (höjd?)    
  *Lårviken vik    
  *Lögnaren sjö    
  Lögnaren, se Lygern sjö    
  *Lögnarensjön sjö    
  lögneren Lacus, se Lygnern sjö    
  Lögnern Lacus, se Lygnern sjö    
  *Lövmossen mosse    
  Lövåsmossen mosse    
  Lövåsmossen mosse    
  Lövåsmossen mosse    
  Madöarna öar    
  *Mas...en gränsmärke?    
  Matjärn tjärn    
  Madtjärn tjärn    
  Madöarna öar    
  Matstjärn tjärn    
  Matstjärn tjärn    
  Mellanmossen mosse    
  Mellanmossen mosse    
  Mellanön holme    
  Mellö ö    
  Mellö ö    
  »merckebeckenn» gränsmärke /Se    
  Mjölnartjärn tjärn    
  Mullmossen mosse    
  *Märkebäcken, se merckebeckenn gränsmärke /Se    
  Mölnaretjärn tjärn    
  Mölnaretjärn tjärn    
  Mölnaretjärn Saknas /Se    
  Mörkamyst mosse    
  Mörka myst mosse    
  Mörka myst mosse    
  Mörkatjärn gränstjärn    
  Mörkatjärn tjärn    
  Mörkatjärn tjärn    
  Mörkatjärn tjärn    
  Mörkatjärn tjärn    
  Mörkatjärn tjärn    
  Näset udde    
  Näset udde    
  Nötö ö    
  Nötö ö    
  Nötö, Lilla ö    
  Nötö, Lilla ö    
  Nötönabb udde    
  Nötönabb udde    
  »oppsiö öö» ö /Se    
  Oset vik    
  Oset vik    
  Osetjärn tjärn    
  Oxatjärn tjärn    
  Oxatjärn tjärn    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Pipekärr kärr    
  Putten tjärn    
  Putten tjärn    
  *Raffsiön sjö    
  rafna Saknas    
  »rafna» riksgränsmärke    
  Rafna å /Se    
  Raglabergskulle höjd    
  *Ramberg berg    
  Rambergen terräng    
  *Rambergs flog höjd, gränsmärke    
  *Rambergs hög kulle    
  *Rambergshögen höjd och gränsmärke    
  *Rambuhulta skog skogsområde    
  Rammsjön sjö    
  Rammsjön sjö    
  *Ramnebergs flog höjd    
  *Ramnebergsflog berg    
  Ramnåmosse sankmark    
  Ramnåmosse mosse    
  ?Ramnån å /Se    
  Ramnån å    
  Ramnån å    
  Ramnån å /Se    
  Ramnån å /Se    
  ?Ramsjön sjö    
  *Ramsjön sjö    
  Ramsjön sjö /Se    
  *Ramskälla gränsmärke    
  *Ramskälla Saknas /Se    
  *Rodhka å /Se    
  Rydet terräng    
  Rydetjärn tjärn    
  Rydetjärn tjärn    
  Rydskullen skogsterräng    
  Rydskullen höjd    
  Rysstjärn tjärn    
  Rysstjärn tjärn    
  Ränndalsbäcken bäck    
  *Ränneln? mosse    
  Rävakullen terräng    
  Rävamossen, Lilla mosse    
  Rävamossen, Stora mosse    
  Rävåsen terräng    
  Rävåsen ås    
  Rörmossen mosse    
  Sandatjärn tjärn    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  *Sinuas råmärke    
  Sionuas ås /Se    
  Sjökullen terräng    
  Sjökullen kulle    
  Sjöviken vik    
  Sjöviken vik    
  Skarsäck, Lilla mosse    
  Skarsäck, Stora mosse    
  Skogablöten sankmark    
  Skogablöten sankmark    
  Skogshäll ägomark    
  Skripetjärn, Lilla tjärn    
  Skripetjärn, Lilla tjärn    
  Skripetjärn, Stora tjärn    
  Skripetjärn, Stora tjärn    
  Skripetjärnsmossen sankmark    
  *Slembäcks rör gränsmärke    
  Smaabecke (el. Smaaberke) gränsmärke /Se    
  Snabo mosse mosse    
  Snarmysten mosse    
  Spängerna terräng    
  Stacktjärn tjärn    
  Stamtjärn tjärn    
  Stamtjärnsmossen mosse    
  Staråsasand vik    
  Stavas lycka glänta?    
  Stensgårdsö ö    
  Stensgårdsö ö    
  Stensmossa sten gränssten    
  Stensmosse mosse med råsten /Se    
  *Stensmossen mosse    
  Stensmossen mosse    
  Stensmossen mosse    
  Stensmossen sank mark    
  Stensmåsse mosse /Se    
  Stigabergen höjd    
  Stockatjärn tjärn    
  Stockatjärn tjärn    
  Stockmysten mosse    
  Stora dammen tjärn    
  Stora mad mosse    
  Stora mossen mosse    
  Stora Tjärn gränssjö    
  Stora tjärn tjärn    
  Stora tjärn tjärn    
  Store mosse mosse    
  Store mossen mosse    
  Storemossen mosse    
  Storemossen mosse    
  Store mossen mosse    
  Storån å    
  Storån å    
  Storön ö    
  Storån å    
  Storån å /Se    
  Suanthelta wadtt vadställe /Se    
  Suntro asi gränsmärke /Se    
  Suttes grav mosse    
  *Svanshulta röret gränsmärke    
  *Svanshults vad vadställe /Se    
  Svansjön, St. sjö    
  Svansjö, Lilla sjö    
  Svansjö, Lilla sjö    
  Svansjö, Stora sjö    
  Svansjö, Stora sjö    
  Svansjöbäcken bäck    
  Svansjöbäcken bäck    
  Svansjönäs udde    
  Svartamossen, Stora mosse    
  Svedjeberget triangelpunkt    
  Svensamossen mosse    
  Svinaknipan, Lilla o. Stora Saknas /Se    
  Svinaknipan bergås    
  Svinaknipan, Lilla gränsmärke /Se    
  Svinaknipen, Stora gränsmärke /Se    
  *Svinakärrs knipa Saknas /Se    
  *Svinanäs gränsmärke    
  *Svineknibe höjd    
  *Svinekärrsknipe höjd    
  *Svinknipans rör gränsmärke    
  Svintjärn tjärn    
  Svintjärn tjärn    
  Svintjärn sjö /Se    
  *Svintjärnsknipe gränshöjd    
  *Svintjärns os bäckmynning    
  *Svinkiärns oss os /Se    
  *Svinners- (resp, *Svinkärs-)kimpe höjd    
  Svinås ås /Se    
  Svärdstjärn tjärn    
  Svärdstjärn tjärn    
  Sågdammen tjärn    
  Sågebacken backe    
  Sågviken vik    
  Sätila sand strandområde    
  Tjugensjön sjö    
  Tjuvaputtamossen mosse    
  Tjuvaputtamossen mosse    
  Tjuvaputten tjärn    
  Tjuvaputten tjärn    
  Tjärnet tjärn    
  Tjärnsmossen mosse    
  Tjärnsmossen mosse    
  Tjärnsmossen mosse    
  Tjärnviken vik    
  Tolaredsbäcken bäck    
  Tolaredsbäcken bäck    
  Tolaredssjö sjö    
  Tolaredsjön sjö    
  Tolaredssjö sjö    
  Tolaredssjön sjö /Se    
  Torkelsmossen mosse    
  Torkelsmossen mosse    
  Torkels-(Torkils-)tjärn tjärn    
  Torkelstjärn tjärn    
  Torkelstjärn tjärn    
  Torkelstjärn tjärn    
  Torkilsmosse mosse    
  Torraremossen mosse    
  *Torråsa skog skogsområde    
  Tåredhsa skogh, se *Torråsa skog skogsområde    
  *Tove källa källa    
  Trantjärn, Lilla tjärn    
  Trantjärn, Lilla tjärn    
  Trantjärn, Stora tjärn    
  Trantjärn, Stora tjärn    
  Tranåsmossen mosse    
  Trehörningen tjärn    
  Trinnemosse mosse    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tyltaremossen mosse    
  Tåmossen mosse    
  Tåmossen mosse    
  *Tåstekullaröret gränsmärke    
  *Ubbsjö ö ö /Se    
  Uggsjön sjö    
  Uggsjön sjö    
  Uggsjön sjö /Se    
  Uggsjön sjö /Se    
  Ularåsbäcken bäck    
  *Usjön sjö    
  Vargabrännan skogsmark    
  Vargabrännan skogsområde    
  Varpamossen mosse    
  Varpet ägomark(?)    
  Varpet terräng    
  Vasadalen terräng    
  Vasadalen dal    
  Vasen mosse    
  *Vitabergs rör gränsmärke    
  Våtaremossen mosse    
  Ålagsliderna terräng    
  Ålagsmossen mosse    
  Ålatjärn tjärn    
  Ålatjärn tjärn    
  Ålkistebäcken bäck    
  Ålkistebäcken bäck    
  Ålkisteö ö    
  Ålkisteö ö    
  *Årenäs knös berg    
  Åxsjön, se Oxjsön sjö    
  Äggsjön, Lilla tjärn    
  Äggsjön, Stora tjärn    
  Änketjärn sjö    
  Änkatjärn tjärn    
  Änkatjärn tjärn    
  Äspebäcken bäck    
  Äspebäcken bäck    
  Äspesjö sjö    
  Äspesjö sjö    
  Äspesjö sjö    
  Äspesjömader sank mark    
  Äspesjö mader sankmark    
  Ögat tjärn    
  Ögat tjärn    
  Örsio sjö    
  Öresjön, Stora sjö    
  Öresjön, L. sjö    
  Öresjön, Stora sjö    
  Öresjön, St. sjö    
  Öresjön, Stora Saknas    
  Öresjön, Lilla sjö    
  Öresjön, St. sjö    
  Öresjön, St. sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön, L. sjö    
  Öresjön, St. sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön, Lilla sjö    
  Öresjön, Stora sjö    
  Öresjön, Stora sjö    
  Öresjön, St. sjö /Se    
  Örsiöö, se Oxsjön sjö    
  Ösjö sjö    
  Ösjön sjö    
  Ösjönabben udde    
  *Öxen, se Uggsjön sjö /Se    
  *Öxsjön sjö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.