ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hyssna socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 58 Naturnamn: 218 Bebyggelsenamn: 23 Naturnamn: 27
Hyssna sn Abborrsjö sjö Aven lht Borradalen dalgång
Hyssna sn Agntjärn, Lilla sjö Borradalen försv. tp Gulltjärn tjärn el .sjö
Hyssna sn Agntjärn, Mörka tjärn Brandskogs led stp? Hutja(n) ö
Hyssna sn /Se Agntjärn, Stora tjärn Brännet försv. tp Hålsjön, Stora, se även Storasjö(n) sjö
Hyssna sn Agntjärnsmossen mosse Bäcken försv. beb. Hökås ås ås
Hyssna sn Anseredssjön, Lilla sjö Furusjö tp Jutakärr kärr
Hysna sn Anseredssjön, Stora sjö Gräskärrs Bränne försv. tp Kriken utägor
Hyssna sn Balltjärn, Lilla tjärn Håltorp bebyggelse Kullerbyttemossen mosse
Hyssna sn Balltjärn, Stora tjärn Intaget tp Kuppletjärnsmosse mosse
Hyssna sn Balltjärn sjö /Se Intaget tp Lillaskog skogsomr.
Hyssna sn /Se Bergatjärn tjärn Korsås tp Långelid lid
Hyssna sn /Se Berttjärn tjärn Kroksjö Nabb tp Långemosse mosse
Hyssna sn /Se Bisterås terräng Led, Stora stp? Långemossebro bro
Hyssna sn /Se Björkemossen mosse Lockö bebyggelse Missik, se Mittsik naturnamn
Hyssna sn /Se Björkåsarna terräng Långebro försv. tp Mittsik naturnamn
Ansered gd /Se Björndalshult terräng Lövelid försv. tp Nabben allmänning
?Backa by Björsjö tjärn Nabben tp Sandvadsbäck bäck
Bockakullen hus Blekaremossen, Stora mosse Pjätared bebyggelse Sandån å
Bonared by? Blockarännan terräng Rings backe lht Skalleberg berg
Bonared by Blåvad sjö Snarekullen tp Slisskulle kulle
Dragered gård Bläsadamm ägomark Svedjorna tp Storasjö(n) sjö
Dragered gd /Se Bockakullen ägomark Tjurdal försv. beb. Stumsås ås?
Friared Saknas Bockanabben ö Vädurkullen lht Svinabergen berg
Getekulla gd Brakasjö sjö   Sätile kulle kulle
Getekulla gård Brattatjärn tjärn   Tjugensjö, se Tjuvatjärn sjö
Getekulla eller Boxberg gård Brattås skogshöjd   Torrshall naturnamn
Getekulla gd Brattås terräng   Älingsbäcken bäck
Grönered by /Se Brearemossen mosse    
Hyssna by /Se Brokullen ägomark    
Högarebacken Saknas /Se Brännesmossen mosse    
Hökås by /Se Bystjärn tjärn    
Klippsvedjan hus Byttemossen, Lilla mosse    
Korsås hus Byttemossen, Stora mosse    
Kulås hus Bärtåstjärn tjärn /Se    
Liagärde gd Dammen, Lilla terräng    
Liagärde by Dammen, Stora terräng    
Liagärde gd Dammtjärnarna tjärnar    
?Låckö by med kvarn o såg Djupasjö sjö    
Melltorp by /Se Drageredsviken vik    
Pjätared gd /Se Dukaredstjärn tjärn    
Sjöstugan koja? Ekås skogsmark    
Skämmingared gd Fagersåsen terräng?    
Skämningared by Fagrasjö sjö    
?Skämningared by Fagrasjöbäcken bäck    
Skämningared by Fagrasjöås terräng    
Skämningared? Saknas Fjällen terräng    
Skämningared gd Furusjö sjö    
Skämningared gd:ar /Se Furusjöbäcken bäck    
Stommen gd Furutjärn tjärn    
Surtedal gd:ar /Se Furutjärn tjärn    
?Svenshult gd Furåsedal skogsmark    
Svenshult by Furåsen terräng    
Svenshult Saknas Futtatjärn tjärn    
Svenshult gd Futten terräng    
Torsered by /Se Grankärr kärr    
Ängamot gd Granåsarna höjd    
Öndered gd /Se Grimtjärn, Lilla tjärn    
Önnered gd /Se Grimtjärn, Stora tjärn    
  Gripsatjärn tjärn    
  Gropabergen terräng    
  Gropabäcken bäck    
  Grottekullen skogsbacke    
  Grönberget berg?    
  Grönered triangelpunkt    
  Gröneredssjö sjö    
  Gulltjärn tjärn    
  Gulltjärn tjärn /Se    
  Gulltjärn sjö /Se    
  Gäddesjö sjö    
  Hagalyckan ägomark    
  Hessereds sjö sjö    
  Hopplatjärnarna tjärnar    
  Hus siön, se Hålsjön, Stora sjö    
  Hutjan holme    
  Hålsjön, Lilla sjö    
  Hålsjön, Stora sjö    
  Hägnabergen berg    
  Härsjöklint triangelpunkt    
  Härsjön sjö    
  Härsjön sjö /Se    
  Hässletjärn tjärn    
  Hästhagakulle skogsbacke    
  Högakärr kärr    
  Högeråsamossen mosse    
  Hökarunden terräng    
  Hökås ås triangelpunkt    
  Ilveretjärn tjärn    
  Ilverås skogsmark    
  Intaget ägomark    
  Jeriko terräng    
  Jonstorp skogsmark    
  Kalvåsakärret kärr    
  Kattekärren kärr    
  Kattesjö sjö    
  Klevaberget berg    
  Knalten ägomark    
  Kolbotjärn tjärn    
  Konabben udde    
  Krokamossebäcken bäck    
  Krokamossen mosse    
  Kroksjön sjö    
  Kråkekullen terräng    
  Kråkemossen mosse    
  Kråketjärn tjärn    
  Kulebäcken bäck    
  Kuletjärn tjärn    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kållebäcken bäck    
  Kållesjön sjö /Se    
  Källesjö gryta terräng    
  Liagårdsberget berg /Se    
  Liagärdsberget berg    
  Lilla ö holme    
  Lillemad terräng    
  Lillhagsbäcken bäck    
  Ljungslätt terräng    
  Lyckerydssjö sjö    
  Långa mossen mosse    
  Löjtnantstjärn tjärn    
  Madhagen terräng    
  Madkullen kulle    
  Masjön sjö    
  Mexiko skogsmark    
  Mjösjön sjö    
  Mjösjö sjö /Se    
  Mullsatjärn tjärn    
  Mörkatjärn tjärn    
  Nordbäcken bäck    
  Nordsjö sjö    
  Odalsviken vik    
  Osakärr kärr    
  Osbäcken bäck    
  Osåsakullen skogsbacke    
  Oxasjöbäcken bäck    
  Oxasjö sjö    
  Oxdalarna skogsmark    
  Oxdalasjö, Lilla tjärn    
  Oxdalasjö, Stora tjärn    
  Parkerna terräng    
  Perstjärn tjärn    
  Porssjön sjö    
  Ramnaberget terräng    
  Ramsmossen mosse    
  Raskens terräng    
  Ringtjärn tjärn    
  Rya åsar skogsmark    
  Rymossen, Lilla mosse    
  Rymossen, Stora mosse    
  Rymossen, Stora mosse    
  Råtjärn tjärn    
  Råtjärnskullen berg    
  Rävamossen mosse    
  Sandrydssjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Skeppartjärnarna tjärnar    
  Skogen terräng    
  Småmaderna mosse    
  Späcksmossen mosse    
  Stoms ås skogshöjd    
  Stora ö holme    
  Store nabb udde    
  Sundtjärn tjärn    
  Surtan å    
  Surtan bäck    
  Surtan ägomark    
  Svaleberget berg    
  Svaletjärn tjärn    
  Svaletjärn tjärn /Se    
  Svarta tjärn tjärn    
  Svedes terräng    
  Svensamossen mosse    
  Söanabb udde    
  Tandvärkstallen terräng    
  Tjugensjöbäcken bäck    
  Tjugensjömosse mosse    
  Tjugensjön sjö    
  Tjärnsås skogsmark    
  Tokamossen mosse    
  Torpa-Larsamossen mosse    
  Torpa-Larsas terräng    
  Torshall terräng    
  Tossebacken terräng    
  Tottatjärn, Lilla tjärn    
  Tottatjärn, Stora tjärn    
  Trehörningen sjö    
  Trindekulle ägomark    
  Trinnakärr kärr    
  Trånnemosse, Lilla mosse    
  Trånnemosse, Stora mosse    
  Trånnemossesjön tjärn    
  Täljemossen mosse    
  Ulvåsa lider terräng    
  Ulån å    
  Ulån å    
  Ulån bäck    
  Umetjärn tjärn    
  Ustjärn, Lilla tjärn    
  Ustjärn, Stora tjärn    
  Valhall berg /Se    
  Varpakullarna terräng    
  Vikatjärn tjärn    
  Vännemysten mosse    
  Västergårdssjön sjö    
  Åredal terräng    
  Åredalsbäcken bäck    
  Årås höjd    
  Åstjärn tjärn    
  Älmesjö sjö    
  Älmhultsviken vik    
  Älåsabäcken bäck    
  Ängkärret kärr    
  Ängkärrsbergen terräng    
  Änkatjärn, Lilla sjö el. tjärn    
  Änkatjärn, Stora sjö    
  Örnabokärret kärr    
  Ösjömossen mosse    
  Östersjö sjö    
  Öudden halvö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.