ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skepphults socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 34 Naturnamn: 134 Bebyggelsenamn: 25 Naturnamn: 23
Skepphult sn Abborrasjön, Lilla sjö Skephult sn Abborrasjön, Stora o. Lilla sjöar
Skephult sn /Se Abborrasjön, Lilla tjärn Skephult sn Björkareåker åker
Skepphult sn Abborrasjön, Stora sjö Bäckabo tp Björsjölid lid
Skepphult sn Abborrasjön, Stora sjö Bäckabo lht Buareåker åker
Skepphult sn Abborrasjön, Stora sjö Bäckalund tp Dängevika vik, se Dängeviksviken vik
Skephult sn Abborrasjön, Stora sjö Dalslund lht Dängeviksviken vik
Skepphult sn Alkärren kärr Dängeviks ås försv. tp Frisjön sjö
Skipholth Saknas Backa-Johannesa terräng Fredared bebyggelse Gärdesgårdsåker åker
Skepphult sn Bergsmossen mosse Hagalund försv. tp Hacket åker
Skepphult sn Bjärbosjön tjärn Hagaslätt tp Hålviksåker åker
Skepphult sn Björkelund skogsmark Hagen tp Högelid backe
Skepphult sn /Se Björkesbacke ägomark Hagen tp Kärrsåker åker
Skepphult sn /Se Björsjön tjärn Karlsås försv. tp Liareåker åker
Skepphult sn /Se Björstorp terräng Karstorp, se Karlsås försv. tp Lilla äckre åker
Skepphult by, sn /Se Bottnaviken vik Kyrkeledsäng försv. tp Nordlidsåker åker
Skephult sn /Se Breamossen mosse Kyrkäng, se Kyrkeledsäng försv. tp Norra åker åker(?)
Skepphult by o. sn /Se Brearedsmossen mosse Källäng tp o. lht Rönnsåker åker
?Bottnen gd Brolyckan terräng Källängstorp, se Källäng lht Stora äckre åker
Dängevik by /Se Bylins lycka skogsmark Kärret tp Storåker åker
*Fælgholt, se Falghult by Bäckalund skogsmark Lammåsen bebyggelse Sävsjön sjö
*Hässleås försv. gd Bäckalund sankmark Lindåsen soldattp Tyvika vik, se Tyviksviken vik
*Hässleås gård Böke mosse mosse Slättåsen försv. tp Tyviksviken vik
Hæsleaas Saknas Dängeviksviken vik Svedjan försv. lht Vännebosjön sjö
Hässleås by Dängeviksviken vik Vännås tp  
Källeberg ödetorp Ekåsen terräng Åsen försv. tp  
Rönnaled koja? Fingalstorp skogsmark    
Skiihult gd Frisjön sjö /Se    
Skepphult gd Furulund terräng    
Skephult by Furumossen mosse    
Skephult by /Se Furusten terräng    
Skephult by /Se Fäbrohult ägomark    
*Stommen f.d. gd Färms ägomark    
Tyvik by /Se Färmsbäcken bäck    
Vännered gd:ar /Se Gammelgården terräng    
  Gullskog terräng    
  Gunnarsbo sankmark    
  Handskabacken terräng i mosse    
  Hedarna sankmark    
  Hjortaslätt ägomark    
  Holmamossen mosse    
  Holmen ägomark    
  Hästhagen sankmark    
  Hästhagsmossen mosse    
  Hökåsen höjd    
  Karlsås skogsmark    
  Kismossen mosse    
  Knektatorpet skogsmark    
  Korshall terräng    
  Kransatorpet skogsmark    
  Krokaberget terräng    
  Krokssjön tjärn    
  Kråkemossen mosse    
  Kyrkåsen skogsmark    
  Källsholma terräng    
  Källäng sankmark    
  Kärret ägomark    
  Kärrsjön tjärn    
  Lillasjön göl    
  Lillsjön göl    
  Ljungaån å    
  Ljungsjön tjärn    
  Markusamossen mosse    
  Mellanbacken skogsbacke    
  Mossaberg berg    
  Mossasjön sjö    
  Mossasjön tjärn    
  Mossebo koja?    
  Mossjön tjärn    
  Mönstret sankmark    
  Nabba viken vik    
  Nakersjön, Lilla tjärn    
  Nakersjön, Stora sjö    
  Nordamossen mosse    
  Norden sankmark    
  Nordensberg terräng    
  Nybomossen mosse    
  Näset halvö    
  Näset terräng    
  Nötö halvö    
  Pinkö ö    
  Porsebäcken bäck    
  Porssjön tjärn    
  Risö ö    
  Rollabacka terräng    
  Rydsberg terräng    
  Råmossen mosse    
  Rökärren kärr    
  Rönnebacken skogsbacke    
  Saxasjömossen mosse    
  Saxasjön tjärn    
  Skepsmosse mosse    
  Skeppvidahult skog    
  Skeppvidahult skog    
  Skeppvidahult skog    
  Skeppvidahult skog /Se    
  Skeppvidahult skog /Se    
  Skepsmosse mosse    
  Skogskärret kärr    
  Skogslund skogsmark    
  Skårsjön tjärn    
  Slättåsen sankmark    
  Slättåsmossen mosse    
  Stamhult ägomark    
  Stenabo ödetorp?    
  Stockakärr kärr    
  Svedjan terräng    
  Sågabäcken bäck    
  Sävsjön sjö    
  Trehörningen sjö    
  Tyvikssjön sjö    
  Tyviksviken vik    
  Tyviksån å    
  Tåmossen mosse    
  Tärnsjön, Lilla Saknas    
  Tärnsjön, Stora sjö    
  Uttermossen mosse    
  Uttersjön göl    
  Vännebosjön sjö    
  Vännebosjön sjö /Se    
  Vänneredskälla källa    
  Yrekullen höjd    
  Åmossen mosse    
  Årelund ägomark    
  Åsabacken skogshöjd    
  Åsen skogsmark    
  Åsjön tjärn    
  Åstorp sankmark    
  Åstorpamossen mosse    
  Älmåsa berg triangelpunkt    
  Älmåsaberg Saknas    
  Ålmåsa mosse mosse    
  Örnamossen mosse    
  Örnaviken vik    
  Österhagamossen mosse    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.