ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sexdrega socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 135 Naturnamn: 168 Bebyggelsenamn: 61 Naturnamn: 6
Rötingesten, se Sexdrega sn Abborrsjön sjö Sexdrega sn Björsjön sjö
Sexdräga sn Arvids lund skogsmark Ringsåsarna inbyggarbeteckning Grobosjön sjö
Sexdräga sn Björsjö, Lilla terräng Asmundsgården gd Lysjön sjö
Sexdrega sn /Se Björsjöberg terräng Björkäng bebyggelse Stjärnesjöarna sjöar
Sexdräga sn Björsjömossen mosse Bondes, se Jansberg tp Svartsjön sjö
Sexdrega sn Björsjön Saknas Broholm försv. ullspinneri Ätran å
Sexdrega sn Björsjön sjö Bäckagärde bs  
Sexdräga sn Blankåsen terräng Dalen skolhus  
Sexdrega sn Blekasjön sjö Enebacken beb.  
[Sexdragha] sn Bondes ägomark Enelyckan tp  
Säxdräga sn Borgaråsen triangel-punkt Flogelund försv. tp  
Sexdrega sn Brunnsholmen skogsmark Fredriksdal tp  
Sexdrega sn Bränningen ägomark Furubäck tp  
Sexdräga sn Busabergen skogshöjd Grevabäckskvarn beb.?  
Sexdrega sn Buttorps mosse mosse Gråhult tp  
Sexdrega sn Bärtemosse mosse -gården beb.-namn  
Säxdrägh sn Bästö skogsmark i mosse Gärdstorp tp  
Sexdrega sn Bästö, Lilla myrholme Handbynäs gdr  
Sexdrega sn Dungen skogsmarksudde Hjärtaredsängen lht  
Sexdregz sn Dövens terräng Hulan försv. tp  
Sexdrega sn Ekåsen terräng Hålan, se Hulan försv. tp  
Sexdrega sn Enelyckan terräng Högstorp lht  
Sexdrega sn Fallbråten terräng Jansberg tp  
Sexdrega sn Flogelund skogsholme i ägomark Jonsbo bs  
Sexdrega sn /Se Fridenshöjd terräng Karlsberg lht  
Sexdrega sn /Se Fridhem mosse Kringlekärr tp  
Sexdrega sn /Se Furulid ägomark Krummerna, jfr Årtorpet försv. lht  
Sexdrega sn /Se Galten, se Såken sjö Kråkebacka bebyggelse  
Sexdräga kyrka kyrka /Se Galten, se Såken sjö Kårtemosse bebyggelse  
*Röthingæsten sn /Se Glasberget terräng Källan tp  
*Algarsvicæ Saknas Gnuggåsen triangelpunkt Kärret tp  
Billeberg by Granbacken terräng Ledet tp  
Billeberg by Granåsen ägomark Lockryd by /Se  
Billeberg by Grevabäcken bäck Lockryd bebyggelse  
Billeberg Saknas Grevabäckskvarn terräng Lundsvedjan tp  
Billeberg by Grobosjön Saknas Lysered, jfr Handbynäs by  
?Billeberg by Grobosjön sjö Lövdala hus  
Billeberg by Grobosjön sjö /Se Matorpet bebyggelse  
Billeberg by Gråhult terräng Nyberg bs  
Billeberg by? Grönelid skogsmark Nätsletorp bebyggelse  
Billeberg by Guldhålan terräng? Picke Backens Soldattorp, se 1 Björkäng Saknas  
Billeberg by Gåsamossen mosse Rumpebo, se 1 Kråkebacka Saknas  
Billeberg by /Se Gärdstorp terräng Rydet bs  
Billeberg by /Se Haga kärr Sandkullen tp  
Björkås by Hagalundssjön sjö Skultan tp  
Björkås Saknas Hagaslätt terräng Slätten tp  
Björkås by Hagen skogsmark Slättåkra lht  
Björkås by Heden ägomark Smedsåsen tp  
Björkås gdr Henrikslund skogsmark Snärsbo gdr  
Björkås by Hestramossen mosse Sofielund försv. tp  
»budethorp» , se ?Buttorp by Hestra Mossen Saknas /Se Soldatstommen Maatorpet, se 1 Matorpet Saknas  
?Buttorp by Hestra Sjöarne Saknas /Se Stenhestra gd  
Buttorp by Hestra Ljöl Saknas /Se Stenkullen tp  
Bäckalund öde torp Hestrasjön sjö Stenstorp tp  
*Friarisboda by Hinnemad mosse Svartsjöbacke tp  
Gedzholt Saknas Hinnemads mosse mosse Svensberg bs  
Gehorp = ?Givarp by Hjärtaredsmossen mosse Svenskog tp  
Götshult gård Hjärtareds äng ägomark Söderkulla hus  
Götshult gd Holma bäcken bäck Sörlid tp  
Götshult gd Holmen skogsmark Årtorpet försv. lht  
Götshult gård /Se Hornbetasjön sjö /Se Åkerstad bebyggelse  
Götshult gd Hulsjön sjö    
Götshult gård /Se Hyltenäs terräng    
Götshult gd /Se Hyrsås skogsmark    
Götshult gd /Se Hyttan terräng    
Hestra Saknas /Se Hyttsjön = Tranesjö sjö /Se    
Hestra gd /Se Hålabäck ägomark    
Hestra gd /Se Hålabäcken bäck    
Hökabökæ Saknas Hägnalund sankmark    
Klockaregården f.d. gd Hällebäcken terräng    
Kråkebacka gd Hästhagen terräng    
Lalarp by Högåsen terräng    
Lalarp Saknas /Se Johannesberg skogsbacke    
*Linsarydh, se Lysered gård Kakelid terräng    
Ljushult Saknas Kalvsjön tjärr    
Ljushult Saknas Knapatorpsmossen mosse    
Lockryd by Knäppet terräng    
Låckryd Saknas Kortömossen Saknas    
Lockeryd Saknas Krakabäcken bäck    
Lockryd by Kvarnabäcken bäck    
Lockryd by Kvarnabäcken bäck    
Låckryd gd Kvarnabäcken bäck    
Lockryd by /Se Kvarnamossen mosse    
Lysered gård Kvarnåsabäcken bäck    
Lysered gd? Kvarnåsabäcken bäck    
Lysered by Kårte mosse mosse    
Lysered gård Kårtesjön sjö    
Lysered gård Källan terräng    
Lysered gd Kättlahöljen skogsmark    
Lysered by /Se Lalarpsmossen mosse    
Lysered by /Se Lilleholmen terräng    
Lysered tp /Se Linnet terräng    
*Murta försv. gd Ljunga bäck ägomark    
Nättletorp gd /Se Ljughagen terräng    
Nättsletorp gd /Se Ljunghagen terräng    
Prästegården gd Lockrydsmossen mosse    
Ringestena by Locksjömossen mosse    
Ringestena förr egen sn, nu by /Se Locksjön sjö    
Ringestena förr egen sn, nu by Lomsjömossen mosse    
Ringestena f. egen sn, nu by Lomsjön sjö    
Ringestena by Lomtjärn tjärn    
Ringastena socken Lomtjärnsmossen mosse    
Ringstena förr sn, nu by Lunds ägomark    
Ringestena förr sn, nu by Lusthuset terräng    
Rÿninggestern Saknas Lysjön sjö /Se    
Ringestena f. egen sn, nu del av sn Lysjöån å    
Ringestena by /Se Lärkekullen kulle    
Ringestena f. sn, nu by /Se Maderna sankmark    
Ryderna hus Magnisaberget udde    
Röthingæsten sn Myrstugan terräng    
Slätthult gd Nabben udde    
Slätthult gd Nybo terräng    
*Snipaboda Saknas Nyhall terräng    
?Snärsbo by Nytorp terräng    
Snärsbo? Saknas Näset udde    
Snärsbo by Odins flisor fast fornlämning /Se    
Snärsbo by Pellalyckan terräng    
Snärsbo by Pettersberg terräng    
Snärsbo Saknas Rasbacke skogsmark    
Snäresbooll Saknas Raskatorp terräng    
Snärsbo by Redzlaredsån Saknas    
Snärsbo Saknas /Se Ringsnäs terräng    
Starred gård Ringsåsamossen mosse    
Starred by? Ryasjön sjö    
Starred by Ryasjön sjö    
Starred by Rävaberget terräng    
Starred by? Röstorp mosse    
Stenhestra gd /Se Sandlid terräng    
Stenhestra gd /Se Sandsjön sjö    
Stommen = 1 Ringestena gd Sandsjönäsviken vik    
Surtekärr gd Sexdraghæ skog Saknas    
Surtekärr gd? Siebergs åsar terräng    
Tången gård Sjöbo udde udde    
Tånga Saknas Sjöhagen sankmark    
*Åsen Saknas Sjölid terräng    
  Sjötorpet terräng    
  Skattemossen mosse    
  Skitnarågsmossen mosse    
  Skräddartorp sumpmark    
  Snärsbosjön sjö    
  Soö ö    
  Sparlunds terräng    
  Spelemossen mosse    
  Spättholmen terräng    
  Stjärnesjön, Lilla Saknas    
  Stjärnesjön, Stora Saknas    
  Stomsås skogsmark    
  Stormossen mosse    
  Storängsmossen mosse    
  Svartsjön sjö    
  Såken sjö    
  Såken sjö    
  Tjuvavad terräng    
  Torvströmossen mosse    
  Tranesjömossen mosse    
  Tranesjön sjö    
  Travarns mosse    
  Travarns mosse mosse    
  Trollsjön sjö    
  Tomtamossen mosse    
  Unnefallet skogsmark    
  Visthuset sjö    
  Västerskog terräng    
  Åsarna mosse    
  Åsarna terräng    
  Ätran Saknas    
  Ömans terräng    
  Östbo terräng    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.