ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hulareds socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 35 Naturnamn: 26 Bebyggelsenamn: 6 Naturnamn: 2
Hulared sn *Deje dongar jordkullar /Se Backås backstuga Gryttereds berg höjd
Hulared sn *Deje dongar jordkullar /Se Granåsen tp Grytteredssjön sjö
Hulared sn /Se Getavadån å Holmbergs tp  
Hulared sn Granåsen terräng Lantmans tp  
Hulared sn Gryttereds berg berg Nedregården gd  
Hwlaryd Saknas *Gryttereds gärde Saknas /Se Storegården gd  
Hulared sn Grytterydssjön Saknas    
Hulared sn Grytterydssjön sjö    
Hulerÿd Saknas Grytteredsviken vik    
Stora Hulared Saknas Hedes terräng    
Hulared kyrkby Holmbergs ägomark    
Hulared sn /Se Jättaberget fornlämning /Se    
Hulared sn /Se Jättefjät terräng    
Hulareds kyrka kyrka /Se Lille damm mosse    
Gryttered by Lillön udde    
»hollagaryd», se Hulared sn Lövbacken ägomark    
Hulared Stommen gd Mossön holme    
Hulared, Stora, se Reutersberg hg Oltorpsån å    
»hwlveryd», se Hulared sn Sanke mad mosse    
Kärr gd Spånhyvlabäcken bäck    
Kärr gd Stenön holme    
?Oltorp by Storön holme    
Oltorp by /Se Stridsholmen ägomark    
Reutersberg hrgd Stålabo ägomark    
Reutersberg hg Sunket mosse?    
Skogsered gd Östtorp terräng    
Skogsered gd /Se      
Skorpsrid, se Skogsered gd      
Stålared by      
Stålared by      
Åkerhult gd      
Åkerhult Saknas      
Åkerhult gård      
Åkerhult gd      
Åkerhult gård      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.