ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Åsarps socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 98 Naturnamn: 48 Bebyggelsenamn: 6 Naturnamn: 5
?Åsarp sn Anneberg terräng Bruket, se Limmareds glasbruk glasbruk Grytteredssjön sjö
Åsarp, Södra sn Bergbrotten terräng Glasbruket, se Limmareds glasbruk glasbruk Lillån, se Åsarpsån å
?Södra Åsarp sn Bläckekärr mosse -gården efterled i bebyggelsenamn Månstadsån å
?Åsarp, Södra sn Bränntorvmossen myr? Limmareds glasbruk bebyggelse Åsarpsån å
?Åsarp, Södra sn Burabäcken bäck Limmareds glasbruk glasbruk Öresjön sjö
Åsarp, Södra sn /Se Fjärås terräng Åsarp, Södra, se Limmared kommun och jordregistersocken  
Åsarp, Södra sn Fågelåsen terräng    
Åsarp, Södra sn Fålehage terräng    
Åsarp, Södra sn Gapet terräng    
Åsarp, Södra sn Grytteredssjön sjö    
Åsatorp Saknas Hedåkra ägomark    
Åsarp by o. sn *Heligess hielp källa /Se    
Åsarp sn *Helig hjälp källa    
Åsarp by *Helig hielp källa /Se    
Åsarp, Södra sn Helig hjälp källa /Se    
Åsarp sn /Se Hjälmes terräng    
Åsarp, Södra sn /Se Husbackarna höjd    
Åsarp, Södra sn /Se Husberget berg med fäste /Se    
Åsarp, Södra by o. sn /Se Husberget Saknas    
Åsarps kyrka kyrka /Se Husberget fornlämning /Se    
Fåle gd /Se Husberget kulle /Se    
Fåle gd /Se Karl-Magnusa terräng    
Fåle gd /Se Klipporna terräng    
Limmared hrgd Kråketorpet terräng    
Limmared f. egen sn, nu bruk och hg Kummelhagalyckorna terräng    
Limmared Saknas Kummelhagen terräng    
Limmared samh. Kvarndammen sjö    
Limmared stationssamhälle /Se Laddes terräng    
Limmared Saknas /Se Ladugårdsskogen terräng    
Nedregården gd Ljungås hus    
Opensten gd Lomsjön sjö    
Opensten (slott) Lyckorna terräng    
Oppensten, el. Öppensten Saknas Månstadsån å    
Opensten slott Månstadsån å    
Opensten slott Oxmossen mosse    
Opensten förr fäste /Se Rävaberget berg    
Opensten förr slott Skomakars ägomark    
Opensten f. slott, nu ruin Skårtebotorp terräng    
Opensten slott Slätten terräng    
Opensten slott Sämån å    
Opensten f. slott, nu ruin Sänkemossen mosse    
Opensten förr slott, nu ruin Toppen terräng    
Opensten fäste Vasabron bro    
Opensten f.d. slott Åsa Långas grav fornlämning /Se    
Oppensten slott Åsarpsån å    
Opensten förr slott Örebäcken bäck    
Opensten fäste Ösjön sjö    
Opensten förr slott *Åsa långa backe /Se    
Opensten fäste      
Opensten fäste      
Opensten slott      
Opensten slott      
Opensten slott      
Oppensten förr slott      
Oppensten slott o. län      
Opensten slott      
Opensten slott      
Opensten slott      
Opensten slott      
Opensten slott      
Opensten förr fäste /Se      
Opensten förr slott      
Opensten förr slott      
Opensten slott      
[Openstens län] Saknas      
Opensten slottsruin      
Opensten slott      
Opensten förr slott      
Opensten slott      
Opensten fästning /Se      
Opensten f. slott, nu ruin      
Opensten f. slott, nu ruin      
Opensten förr slott      
Opensten fäste /Se      
Opensten slott      
Opensten slott      
*Oppensten förr slott, nu ruin      
Oppensten förr slott, nu ruin      
Oppensten förr slott, nu ruin      
Opensten borglämning /Se      
Opensten förr slott, nu ruin /Se      
Opensten slottsruin /Se      
Opensten ruiner /Se      
Oppensten ruin /Se      
Ryd f.d. by      
?Skårtebo gd      
Slætæ Saknas      
*Stommen Saknas      
Ås Saknas      
Ås gd      
Åsarp by      
Åsarp by      
Åsarp by o. sn      
Åsarp by      
?Åsarp by      
Åsarp by      
Åsarp by o. sn      
Åsarp by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.