ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljungsarps socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 71 Naturnamn: 194 Bebyggelsenamn: 52 Naturnamn: 15
Ljungsarp sn /Se Abborramossen mosse Ljungsarp sn Djupasjön sjö
Ljungsarp sn Abborramossen mosse Ljungsarp socken Gölen sjö
Ljungsarp sn Abborramossen mosse Amnabo gd Lillesjö sjö
Ljungsarp sn Abborrasjön, Stora sjö Askåker by Ljungsarpssjön sjö
Ljungsarp sn Abborrasjön, Stora sjö Askåker by Låremosse mosse
Ljungsarp sn Abborrasjön, Stora sjö Askåker by Mörksjön sjö
Ljungsarp sn Alekärr ägomark Björstorp by Mörksjön sjö
?Ljungsarp sn Andersön ägomark Boda gd Skäljemadssjö sjö
Ljungsarp sn Anneberg ägomark Bråtaryd hmd Skäljemadssjö sjö
Ljungsarp sn Basa hie terräng Doktors, jfr Nordlyckan beb. Stomsjö sjö
Ljungsarp sn Bergsholm sankmark Ekeremma gd Stomsjön, se Ljusarpssjön sjö
Ljungsarp sn Bergsholm myrholme Genköve gd Storesjö sjö
Ljungsarp sn Björkåsen terräng Gummestorp gd Älvasjön sjö
Ljungsarp sn Björkåsen ägomark Häståsen, jfr Sjövik tp Älvasjön sjö
Ljungsarp sn Björkö holme Jorstorp gd Älvasjön, se Skäljemadssjön sjö
Ljungsarp sn /Se Björnmossen mosse Kockö bebyggelse  
Ljungsarp by o. sn /Se Bläsarebäcken bäck Kockö gd  
Ljungsarp sn /Se Bondstadbäcken bäck Kronogården gd  
Ljungsarp sn /Se Bortrebäck bäck Kronogården gd  
Ljungsarp sn och by /Se Breviken vik Kättesjö gd  
[Affskageryd] Saknas Broddes terräng Laberg beb.  
Askåker by Brokemosse mosse Lagmanshaga gd  
Askåker by Bruaberget terräng Lidagården gd  
Askåker by Bråtaryd terräng(?) Lidagården gd  
Askåker by Brännorna terräng Lindefors beb.  
Askåker by /Se Busakärret ägomark Lindefors beb.  
Biornstorp, se Björstorp by Börsö holme Lindås by  
?Björstorp by Djupasjömossen mosse Lindås, Norra o. Södra gdr  
Björstorp by Djupasjön sjö Linnes tp  
Björstorp Saknas Djupsmad ägomark Ljungsarp poststn  
?Björstorp by Dunderbacken terräng Ljungsarp bebyggelse  
?Boda by Furö holme Ljungsarp by  
Boda gd Fäbromaden ägomark Långelycka gd  
Ekeremma by Fäktamossen mosse Långelycke bebyggelse  
Ekeremma gd /Se Gräsberget berg Långö hmd  
Ekeremma by /Se Gräsberget höjd Långö beb.  
»Enekøping» gård el. by Gräsbergsmossen mosse Lövåsen avs.  
*Eneköping försvunnen ort Gräsbergsmossen mosse Lövåsen beb.  
Gudmundstorp by Gräskärret mosse Lövåsen tp  
Kättesjö gd Gubbalyckan ägomark Mickelsgården gd  
Kättsjö gästgivaregård Gullemad mosse Märsebo gd  
Lagmanshagen herrg. Hagen terräng, ägomark Märsebo by /Se  
Lagmanshaga hg Hagen ägomark Nordlyckan beb.  
Lagmanshaga gd Hagmans ägomark Pajet torp  
Lagmanshaga gd Hagmans ägomark Passarp gd  
Lindefors hus Hallaberget berg Sjögården gd  
Lindås by Hallaberget terräng Sjövik tp  
Lindås Saknas Hallabo terräng Skäljemad hmdr  
Lindås by Hallabo terräng Spolabo gd  
Lindås by Hallabäcken bäck Timmerhult(et), jfr Linnes tp  
Lindås by Hulten terräng Örshestra gd  
Lindås by Hultet terräng Övrabo gd  
?Lindås by Husbacken ägomark    
Ljungsarp by Hyrsås ägomark    
Liungztorp Saknas Hälle terräng    
Långelycka gd Hälleskogen terräng    
Marsebo, se Märsebo by /Se Hängselt ägomark    
Massebögdh, se Märsebo by /Se Intaget mosse?    
Merseby, se Märsebo by /Se Kalvakärr ägomark    
Märsebo by /Se Klockarebäcken bäck    
Nolatorp hus Kockömossen Saknas    
Passarp by Kockö mosse mosse    
?Passarp gd Kockö mosse mosse    
Stommen gd Kockö mosse mosse    
Åffkagarid, se Askåker by Kohagen terräng    
Örshester(-ra) by Krikängen mosse    
Örshestra by Kringlamossen mosse    
Örshestra gd Kroglyckan ägomark    
Örshestra gd Kvarnadammen utvidgning av Västerån    
Örshestra gd /Se Kvarnmossen mosse    
Örshestra by /Se Kvistäng terräng    
  Kvistäng terräng    
  Kärret mosse    
  Kättesjömossen mosse    
  Kättesjömossen mosse    
  Kättesjö västra mosse myr    
  Kättesjö östra mosse myr    
  Laberg terräng    
  Labergsmossen mosse    
  Labergsmossen myr    
  Lagmanshagasjon Saknas    
  Lagmanshagasjön sjö    
  Lagmanshagasjön sjö    
  Larydet terräng    
  Lerdungemossen mosse    
  Liagårdsmosse mosse    
  Liagårds äng terräng    
  Liddalen terräng    
  Liddalen ägomark    
  Lilla os vik    
  Lilla äng terräng    
  Lille mosse mosse    
  Lillesjö sjö    
  Lindåsbron bro    
  Linnes ägomark    
  Ljungsarpssjön insjö /Se    
  Lommarydet ägomark    
  Lyckebacka terräng    
  Långarydet terräng    
  *Långbrorån gränsmärke    
  Långelycke mosse mosse    
  Långelycke mosse mosse    
  Långåsen höjd    
  Långö ägomark    
  Långö ägomark    
  Låremosse mosse    
  Löjenabb udde    
  Mon terräng    
  Möbäcken bäck    
  Mörksjön sjö    
  Nabbamossen mosse    
  Nabbviken vik    
  Nabbudden udde    
  Nolskogen terräng    
  Nybygget ägomark    
  Nybygget ägomark    
  Nytorpet ägomark    
  Nyänga ägomark    
  Olas ägomark    
  Osmossen mosse    
  Passers ägomark    
  Portesbo bäck, se Bortrebäck bäck    
  *Postebro bro    
  Pällalidsmossen mosse    
  Ramnö myrholme    
  Rappes ägomark    
  Remma terräng    
  Risbro terräng    
  Risbromaden mosse    
  Robbesahall höjd, gränsmärke    
  Robbessamossen mosse    
  Robbesamossen mosse    
  Robbesamossen mosse    
  Rumporna ägomark    
  Råbocksmossen, se Robbessamossen mosse    
  Rävåsakullen skogsbacke    
  Rävåsakärret mosse    
  *Röbofall vattenfall?    
  Rönnerydet, Lilla terräng    
  Rönnerydet, Lilla terräng    
  Rönnerydet, Stora terräng    
  Rönnerydet, Stora mosse    
  Sjögårds göl tjärn    
  Sjögårdssjön sjö    
  Sjömossarna myr    
  Skinnarbäcken bäck    
  Skinnarekärr mosse    
  Skogsmosse, Lilla mosse    
  Skroperna terräng    
  Sköldes ägomark    
  Sköldsmaden terräng    
  Snärkö myrholme    
  Spångabäcken bäck    
  Spångamossen mosse    
  Spångängarna terräng    
  Spångängsmossen myr    
  Stenkullarydet terräng    
  Stennabbarna uddar    
  Stolpaberget terräng    
  Stomsjön sjö    
  Stomsjö insjö /Se    
  Storön skogsmark    
  Storö holme    
  Storön myrholme    
  Stupet terräng    
  Sundsmad ägomark    
  Svartängs mossen mosse    
  Svärtebacken terräng    
  Svärtebacken ägomark    
  Svärtemosse mosse /Se    
  Sytan terräng    
  Sytan terräng    
  Södra os vik    
  Tjuvakärret mosse    
  Tjuvakärrsbäcken bäck    
  Tjärkullen myrbacke    
  Tranemossen mosse    
  Trollbäcken bäck    
  Trollbäcken bäck    
  Vaboberget terräng    
  Väggekärr mosse    
  Vällängarna terräng    
  Västerån å    
  Västerån å    
  Västeräng terräng    
  Vättnesmossen mosse    
  Älvasjön sjö    
  Älvasjön sjö /Se    
  Älvbäcksmaden mosse    
  Ängabo terräng    
  Ängabo terräng    
  Ören, se Lagmanshagasjön sjö    
  Ören sjö /Se    
  Ören sjö /Se    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.