ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kinnarumma socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 106 Naturnamn: 238 Bebyggelsenamn: 48 Naturnamn: 12
Kinnarumma kyrkby o. sn Abborrasjön, Stora sjö Kinnarumma k:n och förs. Frisjön sjö
Kinnarumma sn Abborratjärn tjärn Kinnarumma socken sn Hultet skogsmark
Kinnarumma sn Agnsjö, Lilla sjö Viskafors Saknas Kalvhallar(na) förr hage, nu åker
Kinnaromma sn Agnsjö, Stora sjö Aplabacken försv.tp Korpabergen berg
Kinnarumma sn /Se Agnsjöbäcken bäck Berget försv.tp Nordhagen kulle
Kinnarumma sn Abborrsjön sjö Bisterbo tp Ramnberget berg
Kinnarumma sn Alkärret kärr Brudgummakullen försv.hus Ramnåsa hage hage
Kinnaromma sn? Alms terräng Dalatorpet tp Rogsholm skogsmark
Kinnarumma sn Almsmossarna mosse Djupadal lht Spjutsjöhult, se Hultet skogsmark
Kinnarumma sn Asmundared terräng Hagen försv.tp Stallahagen hage
Kinnaromma (-rumma) sn Aspelund terräng Hagen försv.tp Svinahagen hage
Kinnarumma sn Bengtasjön sjö Hultet tp Årbohult skogsmark?
Kinnarumma sn Berget terräng Hultet tp  
Kinnaromma sn Bistesberg berg Hultsbacken tp  
Kinnarumma sn Björkelund ägomark Hultslund, se Hultet tp  
Kinneromma sn Björkhaga terräng Hålet försv.tp  
Kinnarumma sn Björkön ö Högen tp  
Kinnarumma sn Björkön ö Järnvägslinien Viskarhult-Rydboholm, se 9 Viska... Saknas  
Kinnarumma sn Björmaden sank mark Krokslid tp  
Kinnarom Saknas Björnsjön sjö Kvarnholmen försv.tp  
?Kinnarumma sn Björsjön sjö Liderna försv.tp  
Kinnarumma sn Blekaremossen mosse Lunds äckre lht  
Kinnarumma sn Blekaremossen mosse Mossen gd  
Kinnerumma Saknas Blekaremossen mosse Nabben försv.tp  
Kinnarumma sn /Se Blåsåsen terräng Norr-Rya stamp beb?  
Kinnarumma sn /Se Bläckshål ägomark Pärlebo bebyggelse  
Kinnarumma sn /Se Bruhnsmossen mosse Ramnås försv.tp  
Björbomad torp /Se Byaviken vik Regleringen, se 10 Viskarhult Saknas  
Björkered gd? Böttebo terräng Rogsholm gd?  
Björkered Saknas Dalabäcken bäck Rogsholm gd (eller lht)  
Björkered gd Dikäng äng Rya stamp, jfr Norr-Rya stamp beb?  
Fagerhult by Drisseberg triangelpunkt Rävesjöholm, se Sobacken tp  
?Flenstorp by Duvesjön sjö Sjöbohult, se Hultet tp  
Grimskulla gd Dyvik vik Skarbron tp  
Grimskulla gård Dönaremossen mosse Skoltomten, se 11-13 Viskarhult Saknas  
Hasmundshult Saknas /Se Dönaremossåsen terräng Skräppakärret tp  
Heden by Ekhagen terräng Skällesnäs bebyggelse  
Heden gd Finnabäcken bäck Sobacken tp  
Heden gård Finnaslätten terräng Stampen, se Norr-Rya stamp beb?  
Heden gd Finnängen terräng Storemad tp  
Håhult by Flodamaden sumpmark Strömhultet tp  
Håhult by Flodatorpet terräng Strömshult, jfr Strömhultet lht  
Häggårda by med kvarn Fläskö ö Svantorpet försv.tp  
Häggårda gd Frisjön sjö /Se Torpet tp  
Häggårda gd /Se Furesjön sjö Töllesjötorp, se Torpet tp  
?Håhult by Furusjön sjö Viskafors kommun  
Karlshester gd /Se Fågelö ö Viskarhult bebyggelse  
Karlshester gd /Se Fänabben terräng Viskarhult bebyggelse  
Karlshester gd /Se Fästningsberget berg    
Kilen Saknas /Se Granholmen terräng    
Kinnarumma by Granviksön, Lilla ö    
Kinnarumma by Granviksön, Stora ö    
Kinnarumma by Grimsåsen terräng    
Kinnarumma by Gräskärret kärr    
Kinnarumma by o. sn /Se Gräskärret terräng    
»kolnkerelde», se Kållekärr gd Guttabergen terräng    
»kolukerelde», se Kållekärr gd Guttasjön sjö    
Krokstorp gård Hagaslätt terräng    
Kvisslen del av Svinskulla /Se Hagen terräng    
Kållekärr gd /Se Hasmerhult skog    
Kållekärr by Havsjön sjö    
Kållakärr gd /Se Herremossen mosse    
Källenäs gd /Se Hjortamossen mosse    
*Madvallsryd, se Rydboholm samh. Hulkebäck bäck    
*Madvallsryd försv. gd /Se Hulkesjö sjö    
*Madvalsryd Saknas Hulkesjön sjö /Se    
*Madvallsryd gd Hultsbacken terräng    
Madvallsryd f.d. gd Husbondaängen terräng    
Madvallsryd Saknas /Se Hållsdammen mosse    
*Madvaldsryd Saknas Hålmaden mosse    
Madvallsryd förr by? Håmossen mosse    
Näs gård Häggån å    
Orreleken by Häggan å /Se    
Orreleken by Häggårdaviken vik    
Orraleken gd Höganäs terräng    
Orreleken by Högaråsen terräng    
Orreleken by Högavrån ägomark    
Orreleken by Högeberg terräng    
Orrleken ?by Högen terräng    
Orrleken by Högerås terräng    
Orrleken gd Jurahult terräng    
Orrleken gd /Se Kalasvedjan terräng    
Orrleken lht:er /Se Kalvningsmosse mosse    
Rya, Nordgården gd Karlsberg terräng    
Rya, Nordgården gd Karsjön sjö /Se    
Rydboholm Saknas Kasteviken vik    
?(Rydboholm) Saknas Kasteviksön ö    
Rydboholm samhälle /Se Killingakullen udde    
Rön l. Rränneskog Saknas Kinnarumma mosse mosse    
Sjöbo by Klämmekärret kärr    
Skintagärde gd /Se Knektängen terräng    
Skällesnäs ortnamn /Se Korpaberget udde    
Stenastorp by Kovraån bäck    
Stommen gd Krogslid terräng    
Storegården gd Krokasjö sjö    
Svanshult by Kroksjön sjö    
Svanshult gd Kubbaliden terräng    
Svanshult gård Kullen terräng    
Svanshult gd Kvastamossen mosse    
Svanshult gd Kyrkebäck bäck    
Vedhult by Kyrkebäck bäck    
Vedhult by Kållemad ägomark    
Vik gård el. by Källnäsa stockar, terräng    
Vik gd Käringaviken vik    
Vik gård Kärrestugan terräng    
Viskarhult gd /Se Liaretorp terräng    
  Lillasjön sjö    
  Lillhagaviken vik    
  Lillån å    
  Lillån å    
  Lindsberg terräng    
  Ljungsjö tjärn    
  Ljungåsen terräng    
  Lomsjö sjö    
  Lomsjömossen mosse    
  Lomö ö    
  Lunden terräng    
  Lure backe terräng    
  Långakärr terräng    
  Långare viken vik    
  Långåsakullen terräng    
  Lövakullekärret kärr    
  Lövhult terräng    
  Lövåsmossen mosse    
  Majebo källor källa /Se    
  Mariakällorna källa /Se    
  Mellan Sjöbo terräng    
  Mellanbacken backe    
  Mjölkeviken vik    
  Mjösjön sjö /Se    
  Mossjön sjö    
  Mörtön ö    
  Nils-Pettramosse mosse    
  Nybroviken vik    
  Ormagården ägomark    
  Ormanabben udde    
  Orramossen mosse    
  Otte höljer tjärn    
  Petterahatt berg    
  Pumpkällahagen terräng    
  Pumpkällan källa    
  Prästgårdssjö sjö    
  Puttebo terräng    
  Rallaknalten terräng    
  Ramnberget udde    
  Ringsbäcken bäck    
  Rogsåsa tegar terräng    
  Rumans terräng    
  Runne mosse mosse    
  Rya stamp terräng    
  Rydboholmsmossen mosse    
  Ryttaren terräng    
  Råmossen mosse    
  Rännla terräng    
  Rännlabäck bäck    
  Rännla mosse mosse    
  Rännlatorpet terräng    
  Rökullaberget terräng    
  Rökullasjön sjö    
  Röneskog skog    
  Rönnemosse mosse    
  Rönnesjö sjö    
  Rönnesjöås terräng    
  Rönningen terräng    
  Seggåsaviken vik    
  Sjöboliderna terräng    
  Sjöängen ägomark    
  Skams damm sank mark    
  Skogalund terräng    
  Skogaviken vik    
  Skogshagen terräng    
  Skrikekärr kärr    
  Skällesnäsviken vik    
  Slammerhult terräng    
  Slipemad terräng    
  Småsjöarna sjö    
  Småöarna öar    
  Småöjeström fors    
  Sobacken ägomark    
  Spjutsjö sjö    
  Stakakärr kärr    
  Stallön udde    
  Stampaskogen terräng    
  Stockaströmmen ström    
  Store mosse mosse    
  Stormossen udde    
  Stormsbacken mosse    
  Storön halvö    
  Stridatorpet terräng    
  Stubbekärret kärr    
  Stämbokärr kärr    
  Svanshulta udde    
  Svanshultavik vik    
  Svansjön sjö    
  Svanstorpet terräng    
  Sågeberget terräng    
  Sänningaviken vik    
  Sävbäcken bäck    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Söckamossen mosse    
  Sörliden terräng    
  Sörlidmossen mosse    
  Tassamossen mosse    
  Tattarströmmarna ström    
  Toneholm terräng    
  Tosjö sjö    
  Trestjärnesjöarna tjärnar    
  Tränget mosse    
  Tvätjärnabacken backe    
  Töllesjöbäcken bäck    
  Ulvasås terräng    
  Venesjön sjö /Se    
  Venesjön sjö /Se    
  Venesjön sjö /Se    
  Viskaberg ägomark    
  Viskafors vattenfall    
  Viskafors vattenfall    
  Vispängen terräng    
  Vispängsbergen terräng    
  Våxberg terräng    
  Våxbergssjön sjö    
  Våxmosse mosse    
  Vänersjön, se Venasjön sjö    
  Vänesjön, se Venesjön sjö    
  Vänesjön sjö    
  Västersjön sjö    
  Ågårdsängen terräng    
  Ålgårdshagen terräng    
  Åsen terräng    
  Älsjön, Stora sjö    
  Älsjöviken vik    
  Ängabo terräng    
  Ängsjön sjö    
  Äspö ö    
  Ödbobacken terräng    
  Ögärdssjön sjö    
  Östersjön sjö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.