ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljushults socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 72 Naturnamn: 110 Bebyggelsenamn: 30 Naturnamn: 3
?Ljushult by Abborrasjön sjö Ljushults socken sn Frisjön sjö
Ljushult sn Agnsjön sjö Balterna tp Gäddeviken vik
Ljushult sn Arnäsholmsån Saknas Bengtstorp(et), se Balterna tp Lysjön sjö
Ljushult sn /Se Frisjön Saknas Berget, jfr Rumpen försv. bs  
Ljushult sn Arvidslund ägomark Bergshagen lht  
Ljushult socken Aspelund terräng Bäckagärde tp  
Ljushult sn Aspelund terräng Dammkärret tp  
Ljushult socken Bergshagen ägomark Gunnarsnäs lht  
Ljushult sn Bergskulle triangelpunkt Gärdslund försv. hus  
Ljushult sn Björnholmen terräng Hulängen lht  
Ljushult sn Björnmossen mosse Klerhult bebyggelse  
Ljushult sn Blåbergen terräng Klerhult gd  
Ljushult sn Dalviken vik Klerhults kvarn lht m. kvarn m.m.  
Ljushult sn Djupadalen dal Krokstorp bebyggelse  
Ljushult sn Drösphultagranen ägomark Kvarntorpet tp  
Liwsholta Saknas Ekedal ägomark Kärraholm hus  
Ljushult sn Ekenäset, Lilla ö Lillagärdet tp  
Ljushult sn /Se Ekenäset, Stora ö Mossbäcken, se Mossäckran tp  
Ljushult sn /Se Erikslund terräng Mossäckran tp  
Ljushult sn /Se Femskiftet terräng Nyberg tp  
Aplared by Frisjön sjö /Se Nybo försv. backstuga  
Aplared by? Fårahagen udde Nybygget försv. tp  
Backa gd Galten, se Såken sjö Perstorp, se Skräddaretorpet hus  
Berg gd Galten, se Såken sjö Rumpen, se Kärraholm hus  
Berg gård *Galtesten gränsmärke Rumpen försv. bs  
Berg Saknas Granebergslyckan fridlyst bot. område Sjöås, se Gunnarsnäs lht  
Berg gård, by Hagasjön sjö Skogalund försv. tp  
Boa gd Hallamosse mosse Skräddaretorpet hus  
Boden gård Hallåsamossen mosse Stugan backstuga  
Drösphult by Hallåsen terräng Sävshult by  
Drösphult gdr /Se Halvön udde    
Gränd by Hjortabergen terräng    
Gränd by Hjortamossen mosse    
Gränd by /Se Hjärtö ö    
Gränd by /Se Holmalund ägomark    
Holmen, se Påholmen gd Hästö halvö    
?Hulu gård Hästö ö    
Hökhult by Höka bäcken bäck    
Hökhult by Hökasjön sjö    
Hökhult Saknas Hökås terräng    
Hökhult by Höljemossen mosse    
Hökhult by Kalbromossen mosse    
Hökhult by Klangsbäcken bäck    
Hökhult by Klangstegar sumpmark    
Hökhult by Kroksdal terräng    
Hökhult Saknas Kråkåsen terräng    
Hökhult by /Se Krösö halvö    
Kanikabol gd Kullgrens mosse mosse    
Kanikebol by /Se Kvarnabäcken bäck    
Klerhult gd /Se Kvarndammen damm och sumpmark    
Kovra gd /Se Källeberg berg    
Kovra gård /Se Ladsvedjan sank mark    
Krokstorp by Ladängen terräng    
Ljushult Stommen gd Ledet terräng    
Påholmen gd Lerviksöarna ö    
Påholmen gd /Se Lillön ö    
Sibbarp by Lillön ö    
Sibbarp by Lindsdal terräng    
?Sibbarp by Lindsås terräng    
?Sibbarp by Lindåsabäcken bäck    
Svalhult gd Lisebo, Lilla mosse    
Svalhult gd? Lisebo, Stora mosse    
Svalhult gd /Se Lisebomossen mosse    
Svalhult gd /Se Lysjön Saknas    
Säfshult by Lysjön sjö /Se    
Sävshult by Lysjöån å    
?Udden by Lövåsen ägomark    
Udden by? Manö, Lilla ö    
Udden by? Manö, Stora ö    
?Udden by Nabbaviken vik    
Udden by Nolgårdsmaden vik    
Udden Saknas Nyhagaslätten ägomark    
  Näsaviken vik    
  Nötö ö    
  Roppereds håla sjö    
  Ryåsen terräng    
  Sillabäcken bäck    
  Sillasjön sjö    
  Sjöviken vik    
  Skansabäcken bäck    
  Skansasjön sjö    
  Skogalund terräng    
  Skogen, Lilla terräng    
  Skogen terräng    
  Skogslyckan ägomark    
  Stacka kärr kärr    
  Stensvik, Stora vik    
  Stora huvud ägomark    
  Store hage udde    
  Storehageudde udde    
  Sundet udde    
  Surum ägomark    
  Svartekulle udde    
  Svedjelund ägomark    
  Såken sjö    
  Såken sjö    
  Sävbäcken bäck    
  Sörlidmossen mosse    
  Tranehatt mosse    
  Trantorp terräng    
  Trädsjön sjö    
  Tröskverksdammen damm    
  Tuskabäcken bäck    
  Tusken sjö    
  Såken sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sörsjön sjö    
  Torahagen terräng    
  Ängalund terräng    
  Öjelund ägomark    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.