ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hillareds socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 77 Naturnamn: 123 Bebyggelsenamn: 17 Naturnamn: 10
Hillared sn Adelsberg terräng Bäckaskog tp Agnsjön sjö
Hillared sn /Se Agnsjömad sank mark Fridenshöjd backstuga Björsjön sjö
Hillared sn Agnsjön sjö Haga, Gamla backst. Björsjön sjö
Hillared socken Anneberg terräng Hagalund backstuga Djupasjön sjö
Hillared sn Björkela mad mosse Horsåsen backstuga Gransjömossen mosse
Hillared sn Björkelund terräng Klons stuga, se Krogens stuga backstuga Högaråsamossen mosse
Hillared sn Björkön ö Krogens stuga backst. Kringlemossen mosse
Hillared sn Björkösundet sund Kärrslund tp Långasjön sjö
Hillared sn Blekasjömossen mosse Lerbäck tp Stora mossen mosse
Hillared sn Blekasjön sjö Läggared by Veka Öjasjö sjö
Hillared sn Blåbergen terräng Myrtorpet bebyggelse  
Hillared sn Broholmen terräng Nybygget tp  
Hillared sn /Se Bron terräng Påtebo bebyggelse  
Hillared sn /Se Brunntorp terräng Påtebo Ladugård, se 1 Påtebo Saknas  
Hillared sn /Se Bränngärdessjö sjö Sandvik backstuga  
Hillared sn /Se Bäckalund terräng Tostaberget backstuga  
Berget Saknas /Se Bäckhagen terräng Åsen försv. backstuga  
Björkered gd Djupasjön sjö    
Bolg gd Dungen ägomark    
Grytered Saknas Galten, se Såken sjö    
Gällared Saknas Galten, se Såken sjö    
Gälared fidekommissegendom Gransjön, Lilla sjö    
Gälared hg Gransjön, Stora sjö    
Gelleryd Saknas Granön ö    
Gälared hg Gräsön ö    
Gellerÿd Saknas Grönelid ägomark    
Gälared hg Grönviken vik    
Gälared hg Gustavshall terräng    
Gälared hg Gälaredsån Saknas    
Gälared gd /Se Göshult ägomark    
Hagön torp Haga Lillesjö sjö    
Hillareds Stommen Saknas Hagö fridlyst område    
Hillared by Hagöudde udde    
Horsåsen torp Halludden udde    
?Kila gd Hattreberg berg    
Kila gård Hillaredsån Saknas    
?Kila gd Hinnaredsviken vik    
Kila gd Hjortadal terräng    
Kila Saknas /Se Horsåsen ås    
Kvigärdet gd /Se Hyltan terräng    
Ljungåsen torp Högaråsaberget berg    
Läggared by Högaråsamossen mosse    
Läggared by? Högaråsasjön sjö    
Leggiarödh Saknas Höljasjöarna sjö    
Läggared by Hösjön sjö    
Läggared by Iglasjön sjö    
Läggared by Janslund terräng    
Läggared by Jällsjön sjö    
Läggared by Jällåsen terräng    
Läggared by Kakö holme    
Läggared by /Se Kalholmen holme    
Läggared by /Se Kalholmsbäcken bäck    
Molnered Saknas /Se Kalholmsviken vik    
Mostorp gd Kalvåsen terräng    
Mosstorp gd Kattsjön sjö    
Mostorp gd Kistestenen grund    
Mostorp gd Krakö, Lilla holme    
Mosstorp Saknas Krakö, Stora ö    
Mostorp gd? Kroksjön sjö    
Mostorp gård Kroksjön sjö    
Mostorp gård Kullen terräng    
Mosstorp gd Kvarnabäcken bäck    
Mostorp gd /Se Kvarnsjön sjö    
Mosstorp gd /Se Kvistdroppen, Lilla Saknas    
Nabben torp Kvistdroppen, Stora Saknas    
Olofshult by? Kvistdroppen St:a o. L:a sjöar /Se    
Skedskamma, Stora by Kyrkebäcken bäck    
Skedskamma by /Se Källerås terräng    
Skedeskamma by /Se Lasjön sjö    
Stommen = 2 Hillared gd Lid, Stora ägomark    
?Torsered gård Lillån å    
Torsered gd /Se Lillön ö    
Veka by Ljungåsen terräng    
Veka, Yttre o. Övre gdr /Se Mjölkviken vik    
Veka, Övre o. Yttre gdr /Se Mölnaredsbäck bäck    
Veka by /Se Nyberg terräng    
Vika, se Veka by Nyberg ägomark    
  Näset terräng    
  Olshultatorp terräng    
  Olshultaviken vik    
  Oxdal terräng    
  Pinkesjön, Lilla sjö    
  Pinkesjön, Stora sjö    
  Ramnön ö    
  Ramsslätt terräng    
  Rudesjön sjö    
  Sandvik ägomark    
  Sillakärret kärr    
  Sjöberg terräng    
  Sjötorp mosse    
  Skogen terräng    
  Skogsslätt terräng    
  Skräpplesjön sjö    
  Spånga, Lilla terräng    
  Spånga, Stora terräng    
  Spångaån å    
  Stenkällehall terräng    
  Stensvik, Lilla vik    
  Stensvik, Stora vik    
  Stora mossen mosse    
  Strängsmossen mosse    
  Svartsjö sjö    
  Svartåsen ägomark    
  Svarvåsen terräng    
  Sågviken vik    
  Såken Saknas    
  Såken sjö    
  Såken sjö    
  Såken sjö    
  Såken sjö /Se    
  Tallön holme    
  Texlesjön sjö /Se    
  Tostaberg halvö    
  Täxlesjön sjö    
  Udda ägomark    
  Vekabäcken tillflöde till Ätran /Se    
  Vekabäcken bäck /Se    
  Veka Öjasjö sjö    
  Yasjön sjö    
  Åsen terräng    
  Älgön udde    
  Österåsen, Lilla terräng    
  Österåsen, Stora terräng    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.