ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Månstads socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 61 Naturnamn: 54 Bebyggelsenamn: 30 Naturnamn: 2
Månstad sn Aves terräng Björdal by Månstadsån å
Månstad sn Björngrens terräng Björnarp bebyggelse Röseredssjön f. sjö, nu mosse
Månstad sn Boda mosse mosse Björnarp by  
Månstad sn Dalhem ägomark Boda hållplats bebyggelse  
Månstad sn Fassås terräng Bomans beb  
Månstad sn Furubacken Saknas Bruntorp by  
Månstad sn Grönelid terräng Bäckanäs, jfr Parkels soldattp  
Månstad sn /Se Hester terräng -gården efterled i beb. namn  
Månstad sn Hästö myrholme Gästes beb  
Månstad sn Högalid terräng Hallåsen, jfr Riket beb  
Månstad sn Hökamaden terräng Hägnatorpet, jfr Bomans beb  
Månstad sn Korpås skogsmark Kindsboda hlp  
Månstad sn Korpås terräng Kraftes soldattp  
Månstad sn Korreboås terräng Lidholmen soldattp  
Månstad sn Kringelkärr ägomark Lille-Josefs, se Lidholmen soldattp  
Månstad sn Kälkås terräng Lille-Josupas, se Lidholmen soldattp  
Månstad sn Källebacka ägomark Linet soldattp  
Månstad sn /Se Källekärret ägomark Linet, Lilla tp  
Månstad sn /Se Kärrabo terräng Mejeriet mejeri  
Månstad sn /Se Kärrarp ägomark Melltorp tp  
Månstad sn /Se Kärrholmen ägomark Månstads mejeri, se Mejeriet mejeri  
Månstads kyrka kyrka Lindholmen ägomark Parkels soldattp  
Backa gd Lygnamossen mosse Riket beb  
Björdal by Melltorp ägomark Skogsholm, jfr Gästes beb  
Björdal by Månstadsån Saknas Slumsvik by  
?Björdal by Månstadsån å Sågplan med damfäste, se 4 Björnarp Saknas  
?Björdal by Nabben udde Varhult, jfr Kraftes soldattp  
Björnarp by Ormhult terräng Åsgården gd  
Björnarp gd Prästa håla ägomark Ängelund tp  
Björnarp by Prästaråsen terräng Österbacka beb  
Björnarp by Påkhult ägomark    
Björnarp by Ryderna ägomark    
Björnarp by Rävåsen terräng    
Björnarp by Sikakärr mosse    
Björnarp by Sjöholmen ägomark    
Björnarp by Sjölid terräng    
Boda by Stenbacken ägomark    
Bredared gd /Se Streteliberget berg    
Bruntorp by Svartö myrholme    
Bruntorp Saknas /Se Sågdammen mosse?    
Hult gård Sämsjön Saknas    
»klater guern» Saknas Sämsjön sjö    
?Sibbarp by Sämån å    
*Siblingeboda Saknas Tapplebäcken bäck    
?Sjörred gd Tapplesjön Saknas    
Slumsvik by Tapplesjön sjö    
Slumsvik by Tapple sjö sjö /Se    
Slumpsvik by? Tjyvaberg terräng    
Slumsvik by Ulves mosse myr    
Slumsvik by? Vasen terräng    
Slumsvik by Vikes terräng    
Slumpsvik by? Vällingaviken vik    
Slumsvik by Åmaderna ägomark    
?Slumsvik by Åsalund terräng    
Slumsvik by      
Slumsvik by      
Slumsvik by      
Stommen = 2 Månstad gd      
Tapplan kvarn /Se      
Tapple kvarn kvarn /Se      
?Varhult avs      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.