ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dalstorps socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 149 Naturnamn: 82 Bebyggelsenamn: 53 Naturnamn: 3
Dalstorp sn Baggebo terräng Dalstorp sn Jälmån å
Dalstorp sn Dalstorpesjön Saknas Annestorp hmd Stockabron bro
Dalstorp sn Dalstorps sjö sjö /Se Backås beb. Stockens såg beb. el. såg
Dalstorp sn Dalstorps sjö insjö /Se Baltås by  
Dalstorp sn Baltåsamossen mosse Boarp by  
Dalstorp sn Bergarydet terräng Boarpslund, se även Grens soldattp  
Dalstorp sn Berget ägomark Bokhultet hmd  
Dalstorp sn Boarps ö udde Borrarp by  
Dalstorp sn Borrarpaån bäck Brobacken torp  
Dalstorp sn /Se Bäckasvedjan ägomark Bäckatorpet torp  
Dalstorp sn Bäckatorpet ägomark Ekered by  
Dalstorp sn Dalstorpa sjö sjö Fagerrydet torp  
Dalstorp sn Ekåsabäcken bäck Fagerrydet tp  
Dalstorp sn Fagerrydet ägomark Fagerrydet tp  
Dalsatorppa Saknas Fagerrydet ägomark Grens soldattp.  
Dalstorp sn Fagerrydsbäcken bäck Grytås Saknas  
Dalstorp sn Fåfängsmossen mosse Gundlabo by  
Dalstorp sn Fällan ägomark Gunnarsbo gd  
Dalstorp sn Gaståsen terräng Havrås hmd  
Dalstorp sn Gladåsen terräng Hjärtered by  
Dalstorp sn Grankärrsbäcken bäck Horshaga gd  
Dalstorp sn Grankärrsmossen mosse Hökåsen gd  
Dalstorp sn Grens ägomark Karsbo by  
Dalstorp sn? Grimmahagen ägomark Karsbo, Västra o. Östra gdr  
Dalstorp sn? Grytås terräng Källerås hmd  
Dalstorp sn Gärdstorp ägomark Kumbo gd  
Dalstorp sn Haga mosse ägomark Kärr gd  
Dalstorp sn Hallabrobäcken bäck Långared by  
Dalstorp sn Hallabron bro Målek torp  
Dalstorp sn Hjelmaån Saknas Mårekulla gd  
Dalstorp sn Hjärtaredsbäcken bäck Nybygget Saknas  
Dalstorp sn Hjärtes ägomark Olastorp hmd  
Dalsatorp Saknas Hjärtes äng terräng Remmen hmd  
Dalstorp sn Hornisa kammare terräng Rödjorna hmd  
Dalstorp sn Hultet terräng Skantås hmd  
Dalstorp sn Häntekärret mosse Skepphult hmd  
Dalstorp sn /Se Hästhagabäcken bäck Skogarp gd  
Dalstorp sn /Se Hästhagen terräng Sonarp Saknas  
Dalstorp sn /Se Hästhagen ägomark Sonarp gd  
Dalstorp sn /Se Högarör fornlämning Stockens såg såg el. beb.  
Dalstorp sn /Se Jälmafors fors Sågebacken beb.  
Dalstorp by o. sn /Se Jälmån å Söldbergs beb.  
Baltås by /Se Kavlås terräng Sörkvarnen Saknas  
Baltås by /Se Kavlåsamossen mosse Sörkvarnen kvarn  
Boarp by Klinten ägomark Sörkvarnen gd  
Boarp by Kriken terräng Torp by  
Boarp gd Kronogården ägomark Växtorp by  
Bodorp, se Boarp gd Kullen ägomark Västersocknen del av socken  
Bokhult gd /Se Kålåsen ägomark Ågården gd  
Bowathorp Saknas Laholm terräng Älmhestra gd  
Borrarp gård Lillån å Älmås gd  
Borrarp gd Lyckås ägomark Östermans tp  
Borrarp gård Målek, Stora ägomark Östersocknen del av socken  
Borrarp gd Nolhagen skogsparti    
?Borrarp by Nordskogen terräng    
Borrarp egend. Norget terräng    
Borrarp egendom Novara terräng    
Borrarp gd Novarabäcken bäck    
Borrarp gd Nyhagen terräng    
Borrarp bruksegendom Nyhagen terräng    
Borrarp gd Ommaberget terräng    
Borrarp hg Oxhagen terräng    
Borrarp hg Perhus ägomark    
Borrarp bruksegendom Rotalyckan terräng    
Borrarp gd Rydet terräng    
Borrarp bruksegendom Rydlyckan ägomark    
Borrarp bruksegendom Rävaberget terräng    
Borrarp bruksegendom Sjölund terräng    
Ekered by Sjölunds udde udde    
Ekered by Skogarpsnäs udde    
Ekered by Skräddars lyckor ägomark    
Ekered hg Skräppebo ägomark    
*Eksaboda Saknas Skällebäck bäck    
Gundlabo by Spångamaden mosse    
Gundlabo by Stockamossen mosse    
Gundlabo gdr /Se Storån å    
Gundlabo by /Se Surströmmasjön sjö    
Gunnarsbo gd Trulsakärret mosse    
Gunnarsbo gård /Se Uggleberget terräng    
Gunnillabodha gård Ågårdsmosse mosse    
Gwnilsbodha Saknas Åsensäng mosse    
Hjärtared by Åsarpsån Saknas    
Hjärtared by      
Hjärtared by      
Hjärtared by      
Hjärtared by /Se      
*Hyckelhult(?) torp /Se      
*Hyckelhult(?) Saknas      
Karsbo by      
?Karsbo by      
Karsboo Saknas      
Karsbo by      
Karsbo by      
Karsbo by      
Karsbo gd      
Knekstorp Saknas      
Knestorp by      
Knästorp Saknas /Se      
Knestorp by /Se      
Kumbo gd      
Kumbo gd      
Kärr Saknas      
Kärr gd      
Kärr gd      
Kärr gd      
?Långared by      
Långared by      
Langerödh Saknas      
Långared by      
Långared by      
Långared by      
*Madra torp /Se      
*Madra Saknas      
Mårekulla gård      
Maadrucolla Saknas      
Mårekulla gd      
*Madrakulla Saknas      
Mårekulla gd      
Od by /Se      
Os kvarn Saknas /Se      
Skogarp by      
Skogarp by      
Skogarp Saknas /Se      
Slätbråten Saknas      
Sultareängerna gräs- och ängsmarker      
*Skomakaretomten förr tomt      
Skomakaretompthen Saknas      
*Skomarkaretomten förr tomt      
Skomagaretompten Saknas      
Suttarebäcken bäck      
Torp by      
Waxtorp, se Växtorp by      
?Växtorp by      
Växtorp by      
Växtorp by      
Växtorp by      
Växtorp by      
Växtorp by      
?Växtorp by      
Växtorp by      
Växtorp by?      
Älmhestra gd      
Älmhestra gd      
Älmhestra gd      
Älmhestra gd /Se      
Älmås by      
Älmås by      
Älmås by      
Östermans hus      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.