ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ölsremma socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 58 Naturnamn: 116 Bebyggelsenamn: 26 Naturnamn: 2
Ylvisrym, se Ölsremma sn Abrahamshuvud terräng Ölsremma sn Lillån å
Ölsremma sn Abrahamshuvud mossholme Algrena gd Ån å
Ölsremma sn Bakkilen terräng Berget torp  
Ylwisrum, Ölsremma sn Bakkilen mosse Ekåsen gd  
Ölsremma sn Berget ägomark Grebbaslätt gd  
Ölsremma sn /Se Björkö ö Johansjö gd  
Ölsremma sn Björkö holme Klunkås gd  
Ölsremma sn Björnö, Stora terräng Knogrum gd  
Elefzrem, Ölsremma sn Björnömossen mosse Kuvarp gd  
Ölsremma sn Björnömossen mosse Lid gd  
Ölsremma sn Blåmaden sumpmark Lindrum by  
Ölsremma sn Blåmaden terräng Låmmared gd  
Ölsremma sn Bohestramossen mosse Mörkö gd  
Ölsremma sn /Se Bohestramossen mosse Mörkö by  
Ölsremma gd och sn /Se Bohestramossen mosse Prästegården, se Ölsremma Stommen gd  
Ölsremma sn /Se Boö terräng Ryd gd  
Ölsremma sn /Se Boö mossö Sköldsås Saknas  
Ölsremma sn /Se Broakärret mosse Sköldsåsen bebyggelse  
Ölsremma sn /Se Ekåsabäcken bäck Stommen gd  
Ölsremma sn /Se Elsabosjön sjö Stommen, se Ölsremma Stommen gd  
Ölsremma sn /Se Elsabosjön sjö Ulvhestra bebyggelse  
Ölsremma sn /Se Elsabosjön sjö Ulvhestra gd  
Ölsremma sn /Se Fiskerydsmossen mosse Vägabo gd  
Ölsremma sn /Se Fiskerydsmossen mosse Åremma gd  
Algrena Saknas Gärdesmossen mosse Ölsremma Stommen gd  
Algrena by Gärdesmossen mosse Örshem tp  
Algrena by /Se Hållbäcken bäck    
Algrena by /Se Hållbäcken bäck    
Algrena gd /Se Häståsen ås    
Algrena by /Se Häståsen terräng    
Ekåsen gd Häståsen terräng    
Ekåsen gd Häståsen terräng    
Ekåsen gd Hönsaråsen ägomark    
Gribbeslätt by Hönsaråsen ägomark    
Klunkås gd /Se Johansjöhägnen skogsområde    
Knogrum by Johansjöhägnen terräng    
Knogrum by Johansjömossen mosse    
Knogrum gård Kalvhagamossen mosse    
Knugrim Saknas Kalvhagamossen mosse    
Knogrum gd /Se Karsbomossen mosse    
Knogrum gd /Se Karsbomossen mosse    
Liindhareem, se Lindrum by Kilabäcken bäck    
Lindrum by Kilabäcken bäck    
Lindrum by Kilabäcken bäck    
Linderum by Kilabäcken bäck    
Lindrum by /Se Klunkås triangelpunkt    
Lind(e)rum gd:ar /Se Klunkås triangelpunkt    
Lyndhareek by Komosse Saknas    
Mörkö by Komosse mosse    
Ulvhestra gd /Se Komosse mosse    
?Åremma gd /Se Komosse mosse    
Åremma by Kvarnlyckan terräng(?)    
Åremma gd /Se Lillängslyckan terräng    
Åremma by /Se Lillängslyckan terräng    
Åremma gd /Se Lillö terräng    
Åremma gd /Se Lillö mossholme    
Ölsremma gd /Se Lindås ägomark    
Ölsremma Stommen gd Långö mossö    
  Långö terräng    
  Långö mossö    
  Medelstenen sten    
  Mörkö triangelpunkt    
  Mörkö triangelpunkt    
  Nordgärdesmossen mosse    
  Nordgärdesmossen mosse    
  Nordskog terräng    
  Nordskog ägomark    
  *Pinke källa källa    
  Risö terräng    
  Risö ö i mosse    
  Risömossen mosse    
  Risömosse mosse    
  Risömossen mosse    
  Risömossen mosse    
  Risön terräng    
  Risön mossö    
  Rödjor, Stora ägomark    
  Santö, Lilla terräng    
  Santö, Lilla mossö    
  Santö, Stora terräng    
  Santö, Stora mossö    
  Santögölen göl    
  Santögölen tjärn    
  Senholmen udde    
  Skvalebäck bäck    
  Skvalebäck bäck    
  Sköldsåsen ägomark    
  *Stenkarln gränsmärke    
  Stenö holme    
  Stenö ö    
  Stora Rödjor terräng    
  Storö ö    
  Stridsbacken terräng    
  Stridsbacken mossholme    
  Stutö terräng    
  Stutö mossö    
  Stutömossen mosse    
  Svartråsen terräng    
  Svartråsen mosse    
  Södervik vik    
  Södervik vik    
  Trehörningen Saknas    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trätängsmossen mosse    
  Trätängsmossen mosse    
  Varggrop varggrop(!)    
  Västerån å    
  Västerån å    
  Västerån å    
  Västerån å    
  Västerån å    
  Ängaskoga terräng    
  Ängaskoga terräng    
  Ängelsås terräng    
  Ängelsås ägomark    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.