ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björketorps socken : Bollebygds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 64 Naturnamn: 582 Bebyggelsenamn: 145 Naturnamn: 34
Björketorp sn Alebacka mosse mosse Björketorp landskommun Abborrtjärn tjärn
Björketorp sn Alebacka mosse mosse Björketorp sn Askebäck bäck
Björketorp sn Andersberg berg Björketorp by o. sn Asksjön sjö
Björketorp sn Apelkärr kärr Hoasiken inbyggarbeteckning Bergsjö sjö
Böreketorp sn Apelkärr kärr Fajtebacken inbyggarbeteckning Dykärrsås skog
Björketorp sn Applakullabäcken bäck Andersgården gd Dykärrsås skog
Björketorp sn Applakullabäcken bäck Annestorp gd Flakatjärn, Lilla tjärn
Björketorp sn Applakullen terräng Apelnäs gd Flakatjärn, Stora tjärn
Björketorp sn /Se Applakullen kulle Assaretorp gd Flakatjärnsberg berg(?)
Björketorp sn /Se Asksjön sjö Backa gd Furtjärn tjärn
Apelnäs by? Asksjön sjö Baggatomten gd Harakullen Saknas
?Assarp by Bockön ö Baggatomten gd /Se Hasjön sjö
Barkulla gd /Se Ballabäcken bäck Baggatomten gd Hulkerna Saknas
Berg by Ballabäcken bäck Barkkulla bebyggelse Hällsjön sjö
Berg gd Barfoteberget berg Barkulla gd Idtjärnen tjärnar
Berg by? Barfoteberget berg Bengts på Hallorna Saknas Jämnakullarna Saknas
?Berg by Bastanäset näs Berg gd Klingemysten Saknas
Björboås by Bastanäset näs Bergsfors lht Knektahålan äng
Björketorp by Basås berg skogshöjd Björboås gd Kroksjö sjö
Björnaslätten fäbodar? Basås berg terräng Björkemyst beb.? Loftåsen berg
Brenbås, se Björboås by Basås berg berg Björketorp by Lommatjärn tjärn
Buarås gdr /Se Basås tjärn tjärn Björnhult gd Lommatjärn sjö
Buerås by /Se Basås tjärn tjärn Brattås lht Långetjärn tjärn
Bugärde (el. Bygärde) gd /Se Bisslandsmosse mosse Bråtared by Mörtsjön sjö
Bygärde (el. Bugärde) gd /Se Bisslandsmosse mosse Brändesten torp Mörtsjön sjö
Böttorp gd /Se *Björboåsa skog skogsområde Brännorna bebyggelse Ramsjön sjö
Gingsered by Björkekullen kulle Buamyst lht Ringtjärn, Lilla tjärn
Gingsered gd /Se Björkelund terräng Buamyst lht Ringtjärn, Stora tjärn
Grönryd by /Se Björkemyst mosse Buarås gd Ringtjärn, Stora o. Lilla tjärnar
Gylseridh, se Gingsered by Björkemyst sank mark Bugärde by Skufstjärn tjärn
Harås Saknas /Se Björnhulta sjö sjö Bugärde, Lilla gd Store-mosse mosse?
Hede gd:ar /Se Björnhulta sjö sjö Bugärde, Stora gd Sundet Saknas
Hindås gd /Se Blekaremossen mosse Bäckaviken torp Åsen skogar
Häggesås gd /Se Blekaremossen mosse Bäckaviken tp Åsen skogar
Häggesås gd /Se Blomåsen höjd Börjesgården gd  
Häggesås gd /Se Blåbärskullen terräng Börjesgården beb.  
Hällingsjö gd och samhälle /Se Blåbärskullen kulle Böttorp gd  
Hällingsjö gd /Se Blötamyst mosse Böttorp gdr  
Jannakulle lht /Se Blötamyst sank mark Dalagården gd  
Kåhult gd /Se Blötepuss mosse Dalagården gd  
Kåhult gd:ar /Se Blöte puss berg Dunderhyttan torp  
Kåhög lht /Se Bockön ö Dykärr lht  
Kåhögen tp /Se Brattahall terräng Ekhagen torp  
Mörtsjöos gd /Se Brattahall höjd Ekhagen tp  
Refflene, se Rävlanda by Brattåsen terräng Eriksmyst gd  
Ringla gd /Se Brattåsen ås Ershult gd  
Rävlanda by Brearemossen mosse Ershult gd  
Räflanda by? Brearemossen mosse Flakatjärnsberg Saknas  
Rävlanda by Bredaremossen mosse Forstjärn Saknas  
Rävlanda by Brännemossen mosse Furuberg by  
Räflanda by? Buamossen mosse Furuberg, Lilla gd  
Rävlanda by /Se Buamossen mosse Furuberg, Stora gd  
Sjönnered gd /Se Buaråse ås triangelpunkt Fäboden och Stockaberg, se 1 Stockaberg Saknas  
Skogsgärde gd /Se Buaråse ås ås Gingsered by  
Stockabäck gdr /Se Buasjön sjö Gissle gd  
Stockabäck gd:ar /Se Buasjön sjö Gissle gdr  
Stommen = 4 Björketorp gd Buasjön sjö Grandalen lht  
Sundshult by? Buasjön sjö Grandalen lht?  
Svensgården gd /Se Bugärdes bäck bäck Gräsåsen lht  
Willinxgerde Saknas Bugärdes bäck bäck Grössryd gd  
Villingsgärde gd Bulabohagen terräng Gunna Saknas  
Villingsgärde gd /Se Bulabohagen terräng Habäck gd  
Villingsgärde gd:ar /Se Bulaboviken vik Hagedalslid lht  
Värred by Bulaboviken vik Hagedalslider gdr  
  Bulaviken vik Hagen lht  
  Bulaviken vik Hagen beb.  
  Bäckaviken vik Hagen torp  
  Bäckaviken vik Hall gd  
  Dalshöjd höjd Hall gd  
  Domtjärn terräng Harås gd  
  Domtjärn sank mark Hede gd  
  Dyklev terräng Hindås gd  
  Dyklev terräng Hjorttorp torp  
  Dyklev berg Hoasiken lht  
  Dytjärn tjärn Hålemyst Saknas  
  Dytjärn tjärn Häggesås gd  
  Ekehagen skogsmark Häggsjöhult gd  
  Ekehagen terräng Hällingsjö gd  
  Eketjärnsås terräng Häradsdomarns beb.?  
  Eketjärnsås ås Högalid Saknas  
  Eklashall terräng Högen gd  
  Eklashall berg Itjärnarna torp  
  Elmaberget berg Karja-Svens Saknas  
  Elmaberget berg Katrinefors lht  
  Eriksberg skogshöjd Klingsåsen gdr  
  Eriksberg berg Kolasvedjorna beb.?  
  Esbäcken bäck Kosvedjan Saknas  
  Esbäcken bäck Kviåsen lht  
  Fagervallen terräng Kviåsen lht  
  Felatjärn tjärn Kyrkhult gd  
  Felatjärnen tjärn Kåhult gd  
  Fetebacke terräng Kåsjödal lht  
  Fetebacke höjd Kåsjömad lht  
  Fjärdingstjärn tjärn Kärret gd  
  Fjärdingstjärn tjärn Kärrmyst lht  
  Fjärdingstjärn tjärn /Se Larsagården gd  
  Fjärdingstjärnen tjärn Larvik lht  
  Flakatjärn, Lilla tjärn Lervik lht  
  Flakatjärnen, Lilla tjärn Liden förr beb.  
  Flakatjärn, Stora tjärn Lillegården gd  
  Flakatjärn, Stora tjärn Lindesdal Saknas  
  Flakatjärn, L:a o. St:a tjärnar /Se Lönekulla gd  
  Flyktaliderna skogsmark Lövåsen lht  
  Flyktaliderna terräng Mellangården gd  
  Fulåsen berg Mörtsjöos torp  
  Fulåsen ås Rogården gd  
  Furulund terräng Russlekärr, se 2 Röberg Saknas  
  Furuåsmysterna terräng Russlekärr lht  
  Furuåsmysterna sank mark Ryggatjärnsås beb.  
  Fästampen udde Ryggatjärnsås lhtr  
  Gamla gärde gärde Ryggatjärnsåsen Saknas  
  Gamle hage ägomark Rävlanda by  
  Gamle hage terräng Rävlanda by /Se  
  Garstan terräng Röberg bebyggelse  
  Gashalleberget berg Röberg gd  
  Gashalleberget berg Röberg gdr  
  Gingsjön sjö Sandlid gd  
  Gingsjön sjö Sandlid lht  
  Gingsjön sjö /Se Sjönnered gd  
  Gisslebäcken bäck Sjötorp lht  
  Gisslebäcken bäck Skogsgärde gd  
  Goggesvik vik Skogsgärde gdr  
  Goggesvik vik Smedstorp gd  
  Grandalen dal Stenbacka gd  
  Grandalsbäck bäck Stockaberg bebyggelse  
  Grevik vik Stockabäck gd  
  Grevik vik Stommen gd  
  Gräsåsa mosse mosse Storegården gd  
  Gräsåsa mosse mosse Sundshult gd  
  Gräsåsen ås Svedjorna beb.?  
  Grävlingsmossen mosse Svensgården gd  
  Grävlingsmossen mosse Sätekleven lht  
  Grönland holme Tån lht  
  Grönland ö Vika Saknas  
  Gälls mossen mosse Villingsgärde gd  
  Gällsmossen mosse Villingsgärde gdr  
  Gösjön sjö Vitkärrv = Östergården Saknas  
  Gösjön sjö Värred by  
  Gösjön sjö /Se Västergården gd  
  Habäck Saknas Åsen lht  
  Habäcken bäck Åsen lhtr  
  Habäcken bäck Åsen beb.  
  Habäcken bäck Älmås gd  
  Hagamossen mosse Örekärr lht  
  Hagamossen mosse Östergården gd  
  Hagedals bäck bäck    
  Hagedalslider terräng    
  Hagedals lider terräng    
  Hagedalslider ägomark    
  Hagen terräng    
  Hakkullen kulle    
  Hakkullen kulle    
  Hallabrommen ägomark    
  Hallabromossen terräng    
  Halleremossen mosse    
  Halleremossen mosse    
  Hamnabäcken bäck    
  Harakullen ägomark    
  Harakullen kulle    
  Haramysten mosse    
  Haramysten mosse    
  Haråsen skogshöjd    
  Haråsen ås    
  Hasjön sjö /Se    
  Hasjön sjö    
  Hasjön sjö    
  Hasjön sjö /Se    
  Hasjöås terräng    
  Hasjöås ås    
  Hattåsa mosse mosse    
  Hattåsa mosse mosse    
  Hattåsen höjd    
  Hattåsen ås    
  Hebbratjärn, Lilla tjärn    
  Hebbratjärn, Lilla tjärn    
  Hebbratjärn, Stora tjärn    
  Hebbratjärn, Stora tjärn    
  Hedelund terräng    
  Hjortemossen mosse    
  Hjortemossen mosse    
  Hjortemossen mosse    
  Hjortemossen mosse    
  Hjortåsen berg    
  Hjortåsen ås    
  Hjälmbacken terräng    
  Hjälmbacken terräng    
  Holmbrobäcken bäck    
  Holmbrobäcken bäck    
  Holmbron bro    
  Holmelund terräng    
  Hoppet terräng    
  Hornsmossen mosse    
  Hornsmossen mosse    
  Hornsvalemosse mosse    
  Hornsvalemosse mosse    
  Hornsvaleås höjd    
  Hornsvaleås ås    
  Hulkebäcken bäck    
  Hulkebäcken bäck    
  Hulkemossen mosse    
  Hulkemossen mosse    
  Hult, Lilla triangelpunkt /Se    
  Huvdaby bäck bäck    
  Huvdaby bäck bäck    
  Håkes terräng    
  Håkes sank mark    
  Hålemyst mosse    
  Häbbäcken bäck    
  Häggbäcken bäck    
  Häggsjömossen mosse    
  Häggsjömossen mosse    
  Häggsjön sjö    
  Häggsjön sjö    
  Häggsjön sjö    
  Häggsjön sjö    
  Häggsjön sjö    
  Häggsjön sjö /Se    
  Häggsjön sjö /Se    
  Häggsjön sjö /Se    
  Häggsjövad terräng    
  Häggsjövad terräng    
  Hällsjön sjö    
  Hällsjön sjö    
  Hällsjön sjö    
  Hässberg berg    
  Hässberg berg    
  Hässledalen mosse(?)    
  Hässledalen dal    
  Hässledalsviken vik    
  Hässledalsviken vik    
  Högalund terräng    
  Höga Svedjan höjd    
  Högeek terräng    
  Högeek berg    
  Höge hall höjd    
  Högsmossen mosse    
  Högsmossen mosse    
  Idtjärn, Lilla tjärn    
  Idtjärn, Lilla tjärn    
  Idtjärn, Lilla tjärn    
  Idtjärn, Stora tjärn    
  Idtjärn, Stora tjärn    
  Idtjärn, Stora tjärn    
  Idåsen ås    
  Iglatjärn tjärn    
  Iglatjärn tjärn    
  Iglatjärn tjärn    
  Iglatjärn tjärn    
  Illungamossen mosse    
  Illungamossen mosse    
  Ingelse näs udde    
  Ingelse näs näs    
  Ingsjön, Östra sjö    
  Ingsjön, Övre o. Yttre sjöar    
  Ingsjön, Ö. sjö    
  Ingsjön, Övre sjö    
  Ingsjön, Övre sjö    
  Ingsjön, Övre sjö    
  Inseresiön, se Ingsjön, Övre o. Yttre sjöar    
  Intaget terräng    
  Jämnakulla mosse mosse    
  Jämnakulla mosse    
  Jättasteget mosse    
  Jättasteget höjd    
  Kalles mosse mosse    
  Kalles mosse mosse    
  Kalvåsen skogshöjd    
  Kalvåsen ås    
  Kanalen vattenled    
  Kanalen kanal    
  Karins kulle terräng    
  Karins kulle kulle    
  Karlslund terräng    
  Karåsen terräng    
  Karåsen ås    
  Kassabäcken bäck    
  Kassabäcken bäck    
  Klåddehall terräng    
  Klåddehall berg    
  Klåddetjärn tjärn    
  Klåddetjärn tjärn    
  Knalls kulle höjd    
  Knalls kulle höjd    
  Korpamossen mosse    
  Korpamossen mosse    
  Kromossen mosse    
  Kromossen mosse    
  Krys vik vik    
  Krys vik vik    
  Kråkemaden, Lilla mosse    
  Kråkemaden, Lilla sank mark    
  Kråkemaden, Stora mosse    
  Kråkemaden, Stora sank mark    
  Kusetjärn tjärn    
  Kusetjärnen, Lille tjärn    
  Kusetjärn, Lilla tjärn    
  Kusetjärnen, Stora tjärn    
  Kusetjärn, Stora tjärn    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarnamysterna sank mark    
  Kvarnamysterna sank mark    
  Kvarndammen damm    
  Kvarndammen damm    
  Kvarnmyst mosse    
  Kvarnmyst terräng    
  Kåhögen höjd    
  Kålsåsen terräng    
  Kålsåsen ås    
  Kåsjön sjö /Se    
  Kåsjön, Västra sjö    
  Kåsjön, Västra sjö    
  Kåsjön, Östra sjö    
  Kåsjön, Östra sjö    
  Kåsjöarna sjöar /Se    
  Kåsjön, V:a o. Ö:a sjöar /Se    
  Kåsjön, V. o. Ö. sjöar /Se    
  Källäng äng    
  Lervik åker    
  Lilla ö udde    
  Lilla ö halvö    
  Lilltjärn tjärn    
  Lilltjärn tjärn    
  Lilltjärn tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lindåsen ås    
  Linnemossen mosse    
  Linnemossen mosse    
  Loftåsabergen skogshöjd    
  Loftåsabergen berg    
  Lommatjärn tjärn    
  Lommatjärn tjärn    
  Lortögat mossholme?    
  Lortögat tjärn    
  Lyckesvedjan terräng    
  Lyckesvedjan terräng    
  Långehall terräng    
  Långehall höjd    
  Långemosse mosse    
  Långe mosse mosse    
  Långemosse mosse    
  Långemosse mosse    
  Långe mosse mosse    
  Långemyst mosse    
  Långemyst sank mark    
  Långetjärn tjärn    
  Långetjärn tjärn    
  Långetjärnen tjärn    
  Långetjärnsviken vik    
  Långetjärnsviken vik    
  *Lårviken vik    
  Lönnetjärn tjärn    
  Lönnetjärn tjärn    
  Malms skogsmark    
  Mellantjärn tjärn    
  Mulnemossen mosse    
  Mulnemossen mosse    
  Mulnetjärn tjärn    
  Mulnetjärnen tjärn    
  Månemossen mosse    
  Månemossen mosse    
  Mälakullen ägomark    
  Mälakullen kulle    
  Möraremossen mosse    
  Mörka hål skogsmark    
  Mörka hål höjd    
  Mörkarebäcken bäck    
  Mörkarebäcken bäck    
  Mörkedalen terräng    
  Mörkedalen dal    
  Mörkedalsmossen mosse    
  Mörkedalsmossen mosse    
  Mörtenabben udde    
  Mörtsjöbro terräng    
  Mörtsjön sjö    
  Mörtsjön sjö    
  Nedsjön, Västra o. Östra sjöar    
  Nedsjön, se Nösjön, Västra sjö    
  Nedsjön, Västra sjö    
  Nedsjön, Västra sjö    
  Nedsjön, Västra sjö    
  Nedsjön, Västra el. Nedsjön (vanl. Västersjön) sjö /Se    
  Nedsjön el. Västra Nedsjön (vanl. Västersjön) sjö /Se    
  Nedsjön, Östra (el. Östersjön) sjö /Se    
  Nedsjöån å    
  Nedsjöån å    
  Nolån å    
  Nolån å    
  Nycklamossen mosse    
  Nycklamossen mosse    
  Näståsen ås    
  Nösjön sjöar    
  Nösjön, Västra sjö    
  Offerstenen sten    
  Olas kulle skogshöjd    
  Olas kulle höjd    
  Olas ås höjd    
  Olas ås ås    
  Orrakullen terräng    
  Orrakullen kulle    
  Rammaberget terräng    
  Rammaberget berg    
  Rammaberget berg    
  Rammsjöbäcken bäck    
  Rammsjön sjö    
  Rammsjön sjö    
  Ringlabacken terräng    
  Ringsmossaö holme    
  Ringsmossaö del av Ringsmossen    
  Ringsmossen mosse    
  Ringsmossen mosse    
  Ringtjärn, Lilla tjärn    
  Ringtjärn, Lilla tjärn    
  Ringtjärnen, Lilla tjärn    
  Ringtjärn, Stora tjärn    
  Ringtjärn, Stora tjärn    
  Ringtjärnen, Stora tjärn    
  Rismossen mosse    
  Rismossen mosse    
  Rismossen mosse    
  Roskullaås skogsmark    
  Roskullaås ås    
  Russlekärr mosse    
  Russlekärr kärr    
  Rydal dal    
  Rydhättan terräng    
  Ryggatjärn tjärn    
  Ryggatjärnen tjärn    
  Rånnemossen mosse    
  Rånnemossen mosse    
  Rävudden udde    
  Rävudden udde    
  Rävön ö    
  Rävön ö    
  Rödmossen mosse    
  Rödmossen mosse    
  Rötjärn tjärn    
  Rötjärn tjärn    
  Rötjärn tjärn    
  Sandbrinken terräng    
  Sandbrinken sank mark    
  Sandhem terräng    
  Sandryd terräng    
  Sjögaråsen skogsmark    
  Sjögaråsen ås    
  Sjömyst sank mark    
  Sjönnereds nabb udde    
  Sjönnereds nabb halvö    
  Skallsjöbäcken bäck    
  Skallsjöbäcken bäck    
  Skansen åker    
  Skars mosse mosse    
  Skars mosse mosse    
  Skatte mosse mosse    
  Skatte mosse mosse    
  Skogens mad mosse    
  Skogens mad mad    
  Skogsdal dal    
  Skogsdal terräng    
  Skruvtjärn tjärn    
  Skruvtjärn tjärn    
  Skräddars mosse mosse    
  Skräddars mosse mosse    
  Smallhuskullen terräng    
  Smedens mosse mosse    
  Smedens mosse mosse    
  Smörpjuken sank mark    
  Smörpjukestenen stenblock    
  Snarekärret kärr    
  Snarekärret kärr    
  Spångamossen mosse    
  Spångamossen mosse    
  Stampakullen terräng    
  Stampakullen höjd    
  Stampakulleviken vik    
  Stampakulleviken vik    
  Starratjärn sjö    
  Starratjärn tjärn    
  Staråsen berg    
  Staråsen ås    
  Stenbacka mosse mosse    
  Stenbacka mosse mosse    
  Stenlid terräng    
  Stenlid terräng    
  Stockabäcken bäck    
  Stockabäcken bäck    
  Stockagärdes vik vik    
  Stockagärdes vik vik    
  Stockamossen mosse    
  Stockamossen mosse    
  Stockasjön sjö    
  Stockasjön sjö    
  Stockasjön sjö /Se    
  Stora ö ö    
  Stora ö udde    
  Stora ö ö    
  Stora ö halvö    
  Storån å    
  Storån å    
  Storån å /Se    
  Strammakullen skogshöjd    
  Strammakullen höjd    
  Stripåsamosse mosse    
  Stripåsa mosse mosse    
  Stubbakullen kulle    
  Störve mosse mosse    
  Störvemosse mosse    
  Sunden sjöar    
  *Sundsbro bro    
  Svarte mosse mosse    
  Svarte mosse mosse    
  Svedjorna skogsmark    
  Svedjorna terräng    
  Svikåsamossen mosse    
  Synnåsabäcken bäck    
  Synnåsen ås    
  Sågebäcken bäck    
  Sågebäcken bäck    
  Sågviken vik    
  Sågviken vik    
  Sättlamossen mosse    
  Sättlamossen mosse    
  Söremossen mosse    
  Söremossen mosse    
  Sörtjärn tjärn    
  Sörtjärn tjärn    
  Tjocken skogsmark    
  Tjocken sank mark    
  Tjäders terräng    
  Tjäders berg    
  Tjäders mosse mosse    
  Tjäders mosse mosse    
  Tjäders mosse mosse    
  Tjäders mosse mosse    
  Torpas terräng    
  Torpas sank mark    
  Torpesås skogsmark    
  Torpesås ås    
  Trillebänken udde    
  Trillebänken udde    
  Trollkullen skogshöjd    
  Trollkullen höjd    
  Tvärmyst terräng    
  Tvärmyst sank mark    
  Ulvamossen mosse    
  Ulvamossen mosse    
  Ulvås ås    
  Vadbäcken bäck    
  Vadbäcken bäck    
  Vadet sankmark    
  Vargamysten skogsmark    
  Vargamysten mosse    
  Vika höjd    
  Vikatjärn tjärn    
  Vikatjärnen tjärn    
  Viken terräng    
  Värreddal dal    
  Västersjön (=Västra Nedsjön el, Nedsjön) sjö /Se    
  Åsatjärn tjärn    
  Åsatjärn tjärn    
  Åsen terräng    
  Åsen ås    
  Älgakullen terräng    
  Älgakullen kulle    
  Öaliderna terräng    
  Öaliderna höjder    
  Ödgärdet åker    
  Öresjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Öretjärn tjärn    
  Öretjärn tjärn    
  Öretjärnsbäcken bäck    
  Örnaberget berg    
  Östersjön (el. Östra Nedsjön) sjö /Se    
  Öretjärn tjärn    
  Öretjärnsbäcken bäck    
  Örnaberget berg    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.