ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Finnekumla socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 87 Naturnamn: 48 Bebyggelsenamn: 32 Naturnamn: 8
Finnekumla sn Asingen, se Åsunden sjö Finnekumla sn Fästeredssund sund
Finnekumla sn Aspnäsudden udde Finnekumla by och sn Lunnakullen kulle
Finnekumla socken /Se Billekälla terräng? Finnekumla sn Månstadsån å
Finnekumla socken /Se Broudde hus Backen, se 1 Klämman Saknas Sävabäck bäck (el. å?)
Finnekumla sn /Se Djuramossen mosse Fiastaden torp Sävabäcken bäck
Finnekumla socken Englundsträdan ägomark Finnby gd? Åsunden sjö
Finnekumla sn o. gd Fästeredssund sund Finnekumla by Åsunden, Övre sjö
Finnekumla sn Grantorpet terräng Finnekumla by Örnakulan försv.? grustag
Finnekumla sn Grimmesten fornlämning /Se Fållen torp  
Finnekumla sn Gräsö holme Fästered gd  
Finnakomlla Saknas Gåsahagen terräng Fästeredssund Saknas  
Finnekumla sn Hallaberget terräng Fästeredssund, se Sundet lht  
Finnekumla sn Hallabergsträdan ägomark Hestra gd  
Finnakomla Saknas Holmen myrholme Härbjörnarp gd  
Finnekumla sn Holmsmossen mosse Klämman bebyggelse  
Finnekumla sn Hyltaträdan ägomark Kulan tp  
Finnekumla sn Klevö, Stora holme Källstorp gd  
Finnekumla sn Kringelmossen mosse Kulan Saknas  
Finnekumla sn Kroppa holme Lindevik hmd  
Finnekumla Saknas Kyrkemossen ägomark Närarp gd  
Finnekumla sn Källstorpsträdan ägomark Sjöred gd  
Finnekumla sn /Se Källäng ägomark Skomakaregården gd  
Finnekumla sn /Se Lillamossen mosse Slätten tp  
Finnekumla sn /Se Lindeviksgärdet ägomark Stommen gd  
Finnekumla by och sn /Se Lindöarna, Små holmar Sundet lht  
Finnekumla sn /Se Lindöarna, Stora holmar Sundstorp torp  
Finnekumla by o. sn /Se Lunnakullen fornlämning Sundstorp tp  
Finnekumla sn /Se Långemossen mosse Svenstorp torp  
*Apelgärde ödegård Nordskogen skogsmark Söderhagen torp  
Bosgården gd /Se Pigeråken vik Sörhagen tp  
Bosgården gård Ramnö ö Tröka hmd  
Bosgården gård /Se Risan ägomark Övrarp by  
Finnekumla kyrkby /Se Skakholmen holme    
Finnekumla gd Stenö holme    
Finnekumla gd /Se Sundö holme    
Finnekumla by Sällsö holme    
Finnekumla kyrkby och herrg. Sämsjön sjö    
Finnekumla by, förr tingsställe /Se Sämsjön sjö    
Finnekumla by Sämsjön sjö    
Finnekumla hg Sämån å    
Finnekumla hg Sävabäcken bäck    
Finnekumla gd Tossträdan ägomark    
Fiestan Saknas /Se Trollö ö    
Fästered Saknas Tån ägomark    
Fästered herrgård Åsunden sjö    
Fästered herrgård Åsunden sjö    
Fästered gård Åsunden, Yttre sjö    
Fästered gd Ängsö ö    
Fästered gård      
Fästered hg      
Fästered hg      
Fästerÿdh Saknas      
Fästered Saknas      
Fästered Saknas      
Fästered hrgd?      
Fästered hg      
Fästered hg      
Fästered hg      
Fästered hg      
Fästered hg      
Fästered hg      
Fästered hrgd?      
Fästered hg      
Fästered hg      
Fästered hg      
Fästered hrgd?      
Fästered hrgd?      
Fästered hg      
Fästered hg      
Hestra gd /Se      
Närarp by      
Sjör(r)ed gård      
Sjöred gd      
Sjörred gd      
Sjörred gd      
Sjöred gård      
Sjöred Saknas /Se      
Sjöred gd /Se      
Stommen gd      
Tågården Saknas      
Tågården Saknas      
Tagården Saknas      
Övrarp gd /Se      
Övrarp gård /Se      
?Övrarp gård      
?Övrarp gd      
Övrarp by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.