ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gällstads socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 228 Naturnamn: 128 Bebyggelsenamn: 85 Naturnamn: 17
Gällstad socken Asunden Saknas Gällstads socken sn Anna-Stinas äng äng
Gällstad sn Yttre Asunden Saknas Backen gd Bondalycka(n), Stora o. Lilla åkermark?
Gällstad sn Backen ägomark Bengtsgården gd Bystadsjön sjö
Gällstad sn ?Barnasj(ön) Saknas /Se Berga gd Döpel(n) åker- el. ängsmark?
Gällstad sn Berga kvarn, ägomark Berga gd Fållingen åker- el. ängsmark?
Gällstad sn Bergö ö /Se Berget Saknas Getskint, Stora o. Lilla ägomark
Gällstad sn Bergö ö Björkholmen gd Hurskilen?, se Hålsilen äng
Gällstad sn Bergö ö Björkås tp Hålskilen(?) äng
Gällstad socken Bergön, se Helgeö ö Björnarydet gd Nabben udde
Gällstad sn Björkelund delvis odlat område Boarp by Odlasjön sjö
Gällstad sn Bondegärdsmossen mosse Bondegärde gd Rovehålan ägonamn?
Gällstad sn Brobäcken bäck Bredared gd Rovekullen kulle
Gällstad socken Brolidmossen mosse Broholm, se Mesunna hus Rylinkullen kulle?
Gällstad sn /Se Brolyckan sank mark? Bråten gd Spökena rör (stenröse)
Gällstad sn Brualund terräng Bystad gd Spökröret, se Spöka rör (stenröse)
Gällstad socken Brudalund hage /Se Bäckakilen beb Tostarpasjön sjö
Gällstad socken Bystadsjön Saknas Bäckaskog beb Tårse hage hage
Gällstad sn Bystadssjön sjö Börsbo gd  
Gällstad sn Bystadsjön sjö Danstorp gd  
Gällstad sn Bystadssjön sjö Frölunda by  
Gällstad sn Bystadsjön sjö Frötorpet lht  
Gällstad sn Bystadån bäck Frötorpet, Stora o. Lilla tp  
Gällstad sn Fagraredsån å Granåsen hus  
Gällstad sn Fallet skogsmark Groered gd  
Gällstad sn Fröjdaviken vik Gårdö gd  
Gällstad sn Furumossen mosse Gällstads prästgård gd  
Gällstad sn Fästeredssund Saknas Hagalid, se Snippen beb  
Gällstad sn Getavadån å Hallen gd  
Gällstad sn Getö holme Hedevad beb  
Gällstad socken sn Groered terräng Holmared gd  
Gällstad sn Grävlingeberget terräng Hägnen gd  
Gällstad sn Hagalid terräng Hästhagen beb  
Gällstad sn Haglundslyckan ägomark Hästhagen backstuga  
Gällstad sn Hedevad terräng Höga (eller Höge) lht  
Gällstad sn *Helga högen jordhög /Se Höge (eller Höga) lht  
Gällstad sn *Helga högen jordhög /Se Intorp gd  
Gällstad sn Helga sjö, se Bystadssjön sjö Kilakulla, se Bäckakilen beb  
Gällstad sn Helga ö, se Bergö ö Knölen gd  
Gällstad sn Helgeö ö /Se Kullabo gd  
Gällstad sn Hellie sjö Saknas /Se Källäng Saknas  
Gällstad socken sn Hellie siön, se Bystadsjön sjö Källäng beb  
Gällstad sn Hundsberget terräng Lid, Övre gd  
Gällstad sn Håkabro delvis odlat område Lindebäcken tp  
Gällstad sn Hägnaliderna skogsmark Lövåsen torp  
Gällstad sn Högmossen mosse Mellangården gd  
Gällstad sn Höltan ägomark Mesunna hus  
Gällstad sn Ingegärdslyckan terräng Månsagården gd  
Gällstad sn Karlslund ägomark Möllebo gd  
Gällstad sn Klevaberget berg Möllebo Nolgården gd  
Gällstad sn Klevamossen mosse Nordhagen tp  
Gällstad sn Knektakil terräng Nydal hus  
Gällstad sn Kvarnakil terräng Nydal hus  
Gällstad sn Kvarnhult terräng Nygården gd  
Gällstad sn Kvarnstensberget berg Nygärdet hmd  
Gällstad sn Kärråsen terräng Närarp gd  
Gällstad sn Lerängen ägomark Pjukesbo gd  
Gällstad sn? Liderna terräng Påbo by  
Gällstad sn Lilla ö holme Påves hus  
Gällstad sn Lillesjön sjö Redslarp by  
Gällstad sn Lindås terräng Rånnaväg by  
Gällstad sn Ljungås ägomark Röshult gd  
Gällstad sn Lurevrå skogsmark Saxared by  
Gällstad sn Lövåsen terräng Snickaregården gd  
Gällstad sn Lövåsen ägomark Snippen beb  
Gällstad sn Månstadsån Saknas Stenkulla gd  
Gällstad sn Mölleboån å Sunket hmd  
Gällstad sn Mölleboån å Sunket beb  
Gällstad sn Nabben udde Svedjorna tp  
Gällstad sn Nabbudden udde Sörhagen backst.  
Gällstad sn Nabbviken vik Sörhagen tp  
Gällstad sn Oskarsberg terräng Tingsslätterna hmd  
Gällstad sn Oxasjön sjö Tolsgården gd  
Gällstad sn Oxasjöån å Tomten gd  
Gällstad sn Pilån bäck Torkås hus  
Gällstad sn Påbosjön sjö Tormestorp gd  
Gällstad sn Påboskog triangelpunkt Torsbo gd  
Gällstad sn Rismossen mosse Torsbo bebyggelse  
Gällstad sn Ryttarsbäck bäck Torsbo Trikåfabrik, se 5-6 Torsbo Saknas  
Gällstad sn /Se Rånnavägssjön Saknas Totebo gd  
Gällstad sn /Se Sandsjöviken vik Tången hmd  
Gällstad sn /Se Sandviken vik Yttregården gd  
Gällstad sn /Se Saxarsviken vik Ängabo gd  
Gällstads kyrka kyrka Saxars ö halvö Örbäcken beb  
Bentorp gd Silverberget udde Örbäcken tp  
Bentorp gd Sjömossen mosse Övregården gd  
Bentorp gård Skattegårdsviken vik    
Bentorp gd Skeppshultamossen mosse    
Bentorp gård Skinnars terräng    
Bentorp gd Skogen ägomark    
Bentorp gd Skogslid ägomark    
Bentorp gd /Se Skogslyckan terräng    
?Berge gd Skogsudden udde    
Berge Saknas Slättaviken vik    
Bergs rättaredöme Saknas Slätten, Stora ägomark    
Björkholmen gd Snipalyckan ägomark    
Björkås hus *Stegemootte äng    
Boarp by Stegemotte äng    
Boarp by Stenkullaviken vik    
Boarp by Stenkullemossen mosse    
Bondegärde gård Stigamokil terräng    
Bondegärdet Saknas Stigamoån å    
Bredared by Stora-Hagamossen mosse    
Bredared by? Stora ö holme    
Brobacken f.d. torp? Svartamossen mosse    
Broliden ödegård? Svedjebäcken bäck    
?Bråten gd Svedjemossen mosse    
Bröarp, se Boarp by Svedjorna ägomark    
Bystad by Sämsjön Saknas    
Bystad by Sämån å    
Bystad Saknas Sörhagen ägomark    
?Bystad förr sätesgård, nu by /Se Tolken Saknas    
Bystad by Toppåsasjön sjö    
Bystad by Torkås terräng    
?Bystad by Tormestorpaån å    
Bystad by Torp-Andersa ägomark    
?Bystad by Torvmossen mosse    
Bystad, St o. L. gd:ar /Se Tostarpsjön sjö    
Bystad Saknas Tuvekärret terräng    
Bystad, Lilla Saknas Tångemader delvis odlat område    
Böarp, se Boarp by Udden udde    
Börsbo gd /Se Ulvamossen mosse    
Dalslund f.d. torp? Vakås terräng    
?Danstorp by Vallbylandet äng    
Danstorp gd Åhagarna terräng    
Frölunda gd Åsarna terräng    
Frölunda by Åsöarna holmar    
Frölunda by Ätran Saknas    
Frölunda by Övergårdsviken vik    
Frölunda by /Se      
Frölunda Saknas      
Groered gd /Se      
Gårdö Saknas      
Gällstad by      
Gällstad by      
Gällstad by      
Gällstad Prästegården gd      
Gällstad by      
Geffwersbo Saknas      
Hagaslott gd?      
?Hallen gård      
Harvered by      
Harvered Saknas      
Härvered by      
?Intorp herrg.      
Intorp hg      
Intorp hg med kvarn      
Intorp herrg.      
Intorp hg      
Intorp Saknas      
Intorp hg      
Intorp Saknas      
Intorp hrgd.      
Intorp hg      
Intorp hrgd?      
Intorp hrgd?      
Knektatorpet f.d. torp?      
Kvarnåsen f.d. torp      
Kåtebo Saknas      
Lidasvedjan f.d. torp?      
Linnebäcken f.d. torp?      
Långes f.d. torp?      
*Moratorp tomt      
Nybygget förr stuga?      
Nydal Saknas      
Närarp by      
Närarp by      
Olsberg ödegård?      
Påboda Saknas      
Påbo Saknas      
Påbo by      
?Påbo by      
Påbo by      
Påbo by      
Påbo by      
Påbo by /Se      
Randevæg, se Rånnaväg by      
Redslarp gd      
Retslarp Saknas      
Redslarp gd      
Retslarp Saknas      
Redslarp gd      
Redslarp gård      
Redslarp gd      
Redslarp gård      
Redslarp gård      
Ryedal ödegård?      
Rysluthorp gd      
Rånnaväg förr sätesgård, nu by /Se      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg Saknas      
Rånnaväg by      
Rånnaväg by      
Rånnaväg gd      
Rånnaväg by      
Rånnaväg Saknas /Se      
Röshult gd      
Röshult Saknas /Se      
Saxared gd      
Saxared gd      
Saxared by      
?Saxared gd /Se      
*Sjögården Saknas      
*Stenfryd tomt      
Svenstorp gd      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
Svenstorp gd      
Svenstorp gd      
Tormestorp gård      
Tormestorp gd      
Tormestorp gård /Se      
Tormestorp gd /Se      
Tormestorp gd /Se      
Torpet förr torp?      
Torsbo säteri      
?Torsbo säteri      
?Torsbo säteri      
Totebo gård      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.