ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grönahögs socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 49 Naturnamn: 122 Bebyggelsenamn: 36 Naturnamn: 4
Grönahög socken Alkärret kärr Grönahögs socken sn Jälmån å
Grönahög sn Attafångahöljen utvidgning av Jälmån Grönahög sn Odla sjö, annat namn på Oxasjön sjö
Grönahög sn Backadal ägomark Grönahög sn Prästkilen äng
Grönahög sn /Se Backen ägomark Bohestra gd Rör Stora höjd
Grönahög sn Baggahål ägomark Bösebo gd  
Grönahög sn Baggahål ägomark Futten torpstuga  
Grönahög sn Bergasvedjan terräng Gunntorp gd  
Grönshög Saknas Björkelund ägomark, terräng Holmö gd  
Grönahög sn Björkelund ägomark Hyltered gd  
Grönahög sn Björnsjömossen mosse Hytten, se Hyttes beb.  
Grönahög sn /Se Björnsjömossen mosse Hyttes beb.  
Grönahög sn /Se Björnsjön Saknas Högaberg gd  
Gröneberga, annat namn på Grönahög sn /Se Björnsjön sjö Ingeshult gd  
Bergasvedjan f.d. torp? Björnsjön sjö Kartsänden bebyggelse  
Bohestra by Björnömad sumpmark Kartsänden gd  
Bohestra by Björnömad mosse Kvarnared by  
Bohestra gd /Se Björsjömad, L. sumpmark Köttkulla gd  
Grönahög Stommen gd Björsjömad, Lilla mosse Långagärdet hmd  
Guntorp by Björsjömad, St. sumpmark Löverydet tp  
Gunntorp by Björsjömad, Stora mosse Nyarp by  
Gunntorp gd Bohestramossen mosse Nyehage lht  
Gunntorp by Bremsakärret kärr Odla gd  
Ingeshult gd Brobacken ägomark Ramnö gd  
Köttkulla gd Brygghusabäcken bäck Skogen gd  
Nordskogen ödegård? Bäckasvedjan terräng Skogs tp  
Nyarp by Bäckasvedjan ägomark Snygges beb.  
Nyarp by Djurbackakärret kärr Solberga gd  
Nyarp gård Futtabäcken bäck Truvhult gd  
Nyathorp, se Nyarp gård Fåfängan terräng Uddagården gd  
Ramnö by Fåfängsmossen mosse Visnaholmen gd  
Ramnö gd Fåglamaden sank mark Vrångestorp gd  
Ramnö gd Granbråten ägomark Åbjörnstorp gd  
Ramnö by /Se Granbråten ägomark Äspered bebyggelse  
Rompnöö, se Ramnö by Granåsen ägomark Äspered gd  
Truvhult gd /Se Gubbåsen höjd Östentorp gd  
Visnarholmen by Gunntorpaån å Östentorp, Lilla, jfr Hyttes beb.  
Visnaholmen gd Gölabäcken bäck    
Visnaholmen gd Gölen sjö    
Visnaholmen by /Se Göljakärret kärr    
Visnaholmen gd /Se Herrgårdsgöl göl    
Visnaholmen by /Se Herrgårdsmosse mosse    
Visnarholmen gd /Se Hålbergen terräng    
Viswndhaholm se Visnarholmen by Hästhaga floge tjärn    
Wrangbeenstorp, se Vrångestorp kronolg. Hästhagen ägomark    
Wrommalstorp se Vrångestorp kronoeg. Jälmån å    
Vrångestorp kronoeg. Jälmån å    
Vrångestorp gd Komosse Saknas    
Östenstorp Saknas Komosse mosse    
Östenstorp Saknas Komosse mosse    
  Komosse naturskyddat område    
  Krokängen ägomark    
  Krokängen ägomark    
  Kvarnamadbäcken bäck    
  Kålbråten terräng    
  Köttkullasjön sjö    
  Lenas terräng    
  Lerbackslyckan ägomark    
  Lerkärret kärr    
  Lustiglyckan terräng    
  Lustiglyckan ägomark    
  Långbrännkärret kärr    
  Lövbackamossen mosse    
  Malmängen terräng    
  Malmängen mosse    
  Nabben terräng    
  Nabben mossholme    
  Nolskogen terräng    
  Nolskogen skogsmark    
  Nordkärret kärr    
  Nävramossen mosse    
  Nävramossen mosse    
  Oxhagemossen mosse    
  Oxhagemossen mosse    
  Rotakärret kärr    
  Rovekärret kärr    
  Rullabackarna skogsmark    
  Rullamadbäcken bäck    
  Rullamaden ägomark    
  Rullamaden ägomark    
  Rullamadmossen mosse    
  Rullemaden ägomark    
  Rullåsen ägomark, terräng    
  Skogslund terräng    
  Skräddarbäcken bäck    
  Skräddarbäcken bäck    
  Snubbakärret kärr    
  Snygges berg    
  Sobäcken bäck    
  Sobäcken bäck    
  Stackakärret kärr    
  Stallkilsmaden terräng    
  Stallkilsmaden mosse    
  *Stenkarln gränsmärke    
  Stora rör triangelpunkt    
  Storbråten skogsmark    
  Storö ö    
  Sundstorp ägomark    
  Sundstorp ägomark    
  Surströmmasjön sjö    
  Svarteråset terräng    
  Svarteråset mosse    
  Svenningekärr kärr    
  Svälthagen terräng    
  Sågelyckan ägomark    
  Sörkärret kärr    
  Timmerhall terräng    
  Torpamaden mosse    
  Tranhatten terräng    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trossbovägen Saknas    
  Urmakarsängen terräng    
  Vasaliden terräng    
  Vattneshagen ägomark    
  Vattneshagen ägomark    
  Älängen terräng    
  Älängen mosse    
  Änghagen terräng    
  Änglund terräng    
  Änglund terräng    
  Ögärdsmader mosse    
  Ögärdsmossen mosse    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.