ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dannike socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 66 Naturnamn: 50 Bebyggelsenamn: 34 Naturnamn: 6
Dannike sn Andsjön sjö Dannike socken sn Dannike böke skog, hage
Dannike sn Apelstranden terräng Dannike sn Dannike böke hage
Dannike sn Berges terräng Backa gd (?)Kule mader ägonamn
Dannicke sn Berget terräng Berg gd Åsunden sjö
Dannicke sn Bergstorp terräng Boanäs gd Åsunden sjö
Dannike sn /Se Bjällebacken terräng Bobergs tp Åsunden, Yttre sjö
Dannike sn Bokehagen skogsmark Bränneslätten torp  
Dannike sn Bokhagen terräng Bäck gd  
Danicka Saknas Bosgårdsmossen mosse Eriksdal Saknas  
Dannike sn Brunåsen terräng Eriksdal skogv.-bost  
Dannike sn Glien sjö Fallbråten gd  
Dannicke sn Grytåsamyren mosse Flatan Saknas  
Dannicke sn Gälaveden terräng /Se Forsa kvarn  
Dannike sn /Se Hallåsen terräng Fållen beb  
Dannike sn /Se Hulebo ägomark Fähagen gd  
Dannike sn /Se Hässleåsamossen mosse Gubbaro soldattp  
Dannike sn /Se Hässleåsen berg Henrikstorp gd  
Dannike sn /Se Höljemossen mosse Hulebo hmd  
Dannike sn /Se Jutebäcken Saknas Hult gd  
Apelgärde tomt Jällsjön sjö Jättebo gd  
?Apelgärde gd Kamsjön sjö Knapphestra gd  
Berg gd Kråkö holme Kule mader skogv.-bost  
Berg gd Kule mader ägomark Lerjered by  
Blekingen tp /Se Kuleskogen skogsmark Maderna beb.  
Boanäs gd? Kule ö terräng Rydet gd  
Boanäs gård Lergeån å Rydet gdr  
Boanäs gd Lerjereds ås Saknas Rölle gd  
Boanäs gd Lindåsen terräng Römaden soldattp  
?Boanäs gd Lövåsen terräng Skeabo gd  
Boanäs gd Mellön holme Skeaskamma by  
Boanäs gård Nabbö udde Slätten gd  
Dannike gd /Se Oset vik Spättholmen gd  
Dannike Stommen gd Osön ö Stuvhult gd  
Forsa? Saknas Patövik vik Åsen Saknas  
Forssa Saknas Rammsjön Saknas    
Forsa kvarn Saknas Råken terräng    
Forzze Saknas Sandö ö    
Forsa kvarn Saknas Sandö, Lilla holme    
Geteboda, se Jättebo by Sjölyckan terräng    
Hult by Stensmossen mosse    
Hult gdr /Se Storön ö    
Hult gd Toveredsmossen mosse    
Jättebo by Trollö ö    
Knaphestra Saknas Vassbacken terräng    
Knapphestra by Vasslabacken backe    
Knapphestra by Århultet skogsmark    
Knapphestra gård Åremossen mosse    
Knapphestra gd /Se Åsunden, Yttre sjö    
Lärjered by Älgsjön sjö    
Lerjered by Älgåsen terräng    
Patö torp /Se      
?Rölle gd      
Rölle by      
Rölle gård      
Rölle by /Se      
Skeabo by /Se      
Skeabo by /Se      
Skeabo gd /Se      
Skeabo gd /Se      
Skedskamma gd /Se      
Skedskamma by /Se      
Skedskamma by /Se      
Stuvhult by      
Stufhult by?      
Stuvhult by      
Stuvhult gård      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.