ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tvärreds socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 199 Naturnamn: 136 Bebyggelsenamn: 613 Naturnamn: 418
Tvärred sn Abrielsåsen terräng Tvärreds socken sn Ackåkern åker
Tvärred sn Alhammars grottor grottor Nummerförteckning förteckning Akragen, se Åkerhagen sidvall
Tvärred sn /Se Alhammars nabb udde Nummerförteckning förteckning Algårdstegarna åker
Tvärred sn Aläng delvis odlat område Nummerförteckning förteckning Alhammars grottor grottor
Tvärred sn Alö, Lilla holme Nummerförteckning förteckning Alön ö
Tvärred sn Alö, Stora holme Nummerförteckning förteckning Angshestrebäcken bäck
Tvärred sn Angshestra sjö sjö Nummerförteckning förteckning Angshestresjön sjö
Tvärred sn Arnhallaberget berg Nummerförteckning förteckning Angshestres tå skogsmark
Tverred sn Arnhallaskogen skogsmark Nummerförteckning förteckning Angsjöbäcken, se Angshestrebäcken Saknas
Tvärred sn Arnhallsdjupet bergsstup /Se Nummerförteckning förteckning Angsjön, se Angshestresjön Saknas
Tvärred sn Arnungaredssjö sjö Nummerförteckning förteckning Anisbackarna åker
Tvärred sn Asingen, se Åsunden sjö Nummerförteckning förteckning Arnarsberget klippstup
Tvärred sn Björkelund ägomark Nummerförteckning förteckning Arnarsdjupet, se Arnarsberget klippstup
Tvärred sn Björkudden udde Nummerförteckning förteckning Arnasjö sjö
Tvärred sn Blackäng ägomark Nummerförteckning förteckning Arnasjön sjö
Tvärred sn Bokeberget berg Tvärred sn Arnaungaredssjön, se Arnasjön Saknas
Tvärred sn Bokeskogen skogsmark Tvärbaggar inbyggarbeteckning Aspebacken betesmark
Tvärred sn Bokåsen terräng Abrielsåsen ödetorp Asunden sjö
Tvärred by och sn Bolivs ägomark Akragen, se Åkerhagen lht Backen hårdvall
Tvärred sn Bremossen mosse Alelund ödetorp Backåker åker
Tvärred sn Brobacken skogsmark Alhammar by Badenekärret kärr
Tvärred sn Bruksudden udde Alhammar by Baståker åker
Tvärred sn Brunåsen terräng Alhammars broar broanläggning Baståkern åker
Tvärred sn Dammen bäckutvidning Alhammar Nedregården gd Bergängsåkern åker
Twäryd sn Dammsjön sjö Alhammar yttre gd Bilalycka åker
Tvärred sn Dammsvedjan skogsmark Alhammar övre gd Billekälla naturkälla
Tvärred sn Dumbabäcken bäck Aläng lht Björsåker åker
Tvärred sn Dumbäcken bäck /Se Angshestre gd Blackäng ängsmark
Tvärred sn Ekåsen terräng Angshestre by Blockäng, se Blackäng ängsmark
Tvärred sn Enebacken delvis odlat område Angshestre by Boforsåker åker
Tvärred sn Fjärnaliden delvis odlat område Angshestre ödetorp Bokebacken skogsmark
Tuerid sn Fjärnalidsmossen mosse Annelund ödetorp Bokeskogen skog
Tvärred sn? Frånnabäcken Saknas Annelund, se Stutåsen tp Bokeskogen skogsområde
Tvärred sn Frånnabäcken bäck Arnedal lht Bokhagen åker och betesmark
Tvärred sn Fågelåsen ägomark Arnungared gd Bokåkern åker
Tvärred sn Fästeredssund sund Arnungared gd Bokåsen skogsmark
Tvärred sn /Se Gapet skogsmark Aronslund lht Bokänga ängsmark
Tvärred sn /Se Getamossen mosse Aspelins tp Borralia backe
Tvärred sn /Se Granelund skogsmark Aspelinstorpet, se Karlskoga f.d. torp Boråsträdet åker
Tvärred sn /Se Gärsbodamm vattensamling Aspås lht Brossåker åker
Tvärreds kyrka kyrka /Se Haga mosse mosse Aspås lht Broåkern åker
Alelund förr stuga? Haghultssjön sjö Backa by Brun, se Skogen Brun g.d. kronoallmänning
Alhammar by Hamnarna vik Backa by Brunnakärret kärrmark
*Anaboda Saknas Havregärdssjön sjö Backabo lht, villa Brunnsåker åker
*Anaboda beb. *Hjärtesten gränsmärke Backalund ödetorp Brunsåsen skogsås
*Anaboda Saknas Hulebacken terräng Backa Norra gd Brändstycket åker
Angshestre by /Se Hundahagen terräng Backa södra gd Brännhusaren hårdvall
Angshestre gd /Se Hundahagsviken vik Backen lht Buskänga betesmark
Anghestre by /Se Hunnamossen mosse Badene gd Byxalin backe
Arnedal ödegård? Hästhagen terräng Badene gd Byxorna åker
Arnungared by Häståsen triangelpunkt Bashult torp Båten åker
Arneryd Saknas Jans lycka terräng Bashult lht Bäckaskogstegarna åker
Arnungared gd:ar /Se Junkerhagaberget berg Berg gd Bäckaträdet åker
Backa by Jätteklappet mosse /Se Berg gd Bäckåker åkrar
Backa by Kalvshestres sjö sjö Bergalycka f.d. bs Bäckåkern åker
Badene gd Knekthägnen skogsmark Berget tp Bäckänga ängsmark
Badane gdar /Se Kobromosse mosse Berghem villa, lht Dammasvedjorna ängsmark
Badane by /Se Konungagäldsåker äga /Se Berghälla lht, villa Dammavändorna åker
Badane by /Se Konungarör Saknas Bergkulla f.d. lht Dammbäcken bäck
Badane gd:ar /Se Konungarör höjd Bergsäter lht, villa Dammen skogslott
Blackered gd Kraftamossen mosse Bergliden ödetorp Dammsjön sjö
Blidatorpet förr torp? Kvarnabäcken bäck Bjurshult ödetorp Dammsjön sjö
Bokeskogen ödetorp? Kvarnebacken delvis odlat område Björkbacka lht Dammängen skogshage
Brossered gd /Se Lergan bäck Björkebo f.d. skolhus Damsjön, se Dammsjön sjö
*Degeregården Saknas Liderna terräng Björkebo f.d. lht Dreven väg
Ekebol gd? Lillasjön sjö Björkedal avs. Drevåkern åker
Ekåsen torp Lillasjön sjö Björkekullen lht Dräkten åker
Fagerberg gd Lillemossen mosse Björkelid villa, lht Dumbäcken bäck
Flinkatorpet f.d. torp? Linudden udde Björkelund ödetorp Dumbäcksmarken skogsmark
Fornabo gd /Se Ljungsjön sjö Björkelund tidigare bs Duvedalshagen hagmark
Fornabo gd /Se Lockeliden ägomark Björkelund gd Ekebolets mosse mosse
Gunneråsen ödetorp? Långegrund vik Björkhaga lht, villa Ekegärdet åker
Gustavsberg ödetorp? Långemossen mosse Björkhill lht Enebacken åker
Gärsbo gård Långemossen mosse Björksäter lht, villa Enelyckorna åker
Gärsbo gd Maderna sank mark Björkvik villa, lht Erikahacket åker
Gärsbo säteri Mosefur fornlämning Björkäng lht Fjärderledsmarka åker
Gärsbo gd /Se Nabben delvis odlat område Björkäng lht Fururöja skogsmark
Haga gd /Se Nytomt terräng Blackered gd Fyramossen, se Stora fyramossen... mossar
Haganäs gd /Se Okern, se Ökern sjö /Se Blackered gd Fågalyckan åker
?Haganäs gård Olofsbomossen mosse Blidatorpet ödetorp Fågelåsen skogsmark
Haganäs gd? Ormsjö sjö Boasten eller Lilla Hultet lht Fårahagen åker
Haganäs Saknas Oset åmynning Bobacken gd Fårhagslyckan åker
Haganäs gård Oxasvedjorna skogsmark Bobacken gd Fästeredssund sund
Haganäs gård Rude kulle höjd Bobacksmosse, se Bobacken gd Fästeredssund sund
Haganäs gd Rude nabb udde Bokeliden ödetorp Gatefålla åker
Haganäs gd Ruggebo terräng Bokelund lht Gonåkern, se Gånåkern åker
Haganäs gd Ruggebomosse mosse Bokens, se Lilla Fornabo ödetorp Grottåkern åker
Haganäs gd Ruskmaden ägomark Bokeskogsstuga ödetorp Gubbalyckan åker
?Haganäs gd Rävlekärrsberget berg Borås Saknas Gubbhåla dyhåla
Haganäs gd Sandslätt terräng Brobacken f.d. backstuga Gustavsbergsåkern åker
Haganäs gård Sardingen åker /Se Brossered gd Gånåkern åker
Haganäs Saknas Skogshagen skogsområde Brossered gd Gälaveden f.d. kronoallmänning
Haganäs Saknas Släta stenar holme Brosstorp ödetorp Gälaveden f.d. kronoallmämming
Haganäs gd? Smalarisberget höjd? /Se Brunastuga, se Brunen f.d. bs Gälaveden f.d. kronoallmänning
Haganäs gd? Snipatorpet ägomark Brunen lht Gässebäcken bäck
Haganäs gård »Sognedall» ödegärde Brunnen Saknas Hagahagen åker
Haganäs gård Stockudden udde Brunen f.d. bs Hagalyckan åker
Haganäs med Ruggebo gd /Se Store rör udde Brunen, se Brännorna gd Hagalyckan åker
Haganäs Saknas /Se Stutåsen höjd? Brunnsberg lht Hagalyckorna åker
Haganäs gd /Se Svinkulla udde udde Brånen, se Brännorna gd Hagavänderna åker
Haghult gd? Sågviken vik Bråtadal ödetorp Hagavändet åker
Haghult gd Tolken sjö Brännorna gd Haganäsbäcken bäck
Haghult gd /Se Tolken sjö Brännsbacken f.d. bs Haghultssjön sjö
Hand gård Tolken sjö Bäckagården, se Tvärred Bäckagården Saknas Haghultasjön tjärn
Hand gd Tolken sjö /Se Bäckalund villa, lht Hagåker åker
Hand by /Se Tolken sjö /Se Bäckalyckan lht Hakenslycka åker
Hand gd:ar /Se Tolken sjö /Se Bäckaskog lht, villa Hakesjön tjärn
Hand gdr /Se Tolken sjö /Se Bäckäng lht Hallabrobäcken bäck
Handbolaget sockendel Tolken sjö /Se Dalen lht Hallabrolid backe
Handvik gd /Se Tolken sjö /Se Dalhem lht, villa Hallabroänga ängsmark
Handvik gd /Se Tomta terräng Dammasvedjorna ödetorp Hallaskogen utskog
Handvik gd /Se Tomtaberget berg Dammen lht Hallaåker åker
*Hellegården gd /Se Toppebo mosse mosse Damsjö, se Dammen avs. Hamnarna vik
Hjärtared by Trinne vass holme Dreven, se Dalen lht Hamnarna vik
Hjärtared gdar /Se Trollö ö Driven, se Dreven f.d. fägata Handbolagets skog, se Trehörningen f.d. kronoallmänning
Hjärtared by Tuskasjön sjö Ekberga lht Handshultet skogsmark
Hjärtared by Tvärreds berg Saknas Ekbolet gd Handskulle skogsmark
Hjärtared by Tverredsån Saknas Ekbolet gd Hands tå skogsmark
?Hjärtared by Tvärö ö Ekebol, se Ekbolet gd Handviken vik
Hjärtared by Tålyckan ägomark? Ekelid lht Handviksbäcken bäck
Hjertared by Tån ägomark Ekelyckan ödetorp Handviksåkern åker
Hjärtared gd Tån terräng Ekhaga villa, lht Hansalycka åker
Hjärtared gård Åsunden sjö Ekholmen lht, villa Havregärdssjön, se Hakesjön tjärn
Hjärtared gd /Se Åsunden, Yttre sjö Ekhult lht Herrgårdsträdet åker
Hjärtmanstorp ödetorp? Älgamossen mosse Eksäter lht, villa Hjärtaredslycka åker
Hornsdal ödegård? Ängaslätten ägomark Ekåsen ödetorp Hulhagsträdet åker
?Hulu by Öckern, se Öcrer sjö Elisberg f.d. lht Hultet betesmark
Hulu? Saknas Öcrer sjö /Se Enebacken gd Humlelycka åker
?Hulu gård Ökeren, se Tolken sjö Enebacken gd Hunnalycka åker
Kalvshestre gd /Se Ökeren, Ökeen, Ökren, se Öcrer sjö Enebacken gd Hålstatega åker
Kalvhester gd /Se Ökern sjö /Se Enebacken ödetorp Hålänga åker
Kalvshestre gd /Se Ökern sjö /Se Enebacken (Kaflebrokärr), se Kavlebrokärr gd Hålängsliden backe
Kalvshestre gd:ar /Se Ökern sjö /Se Enebacken bebyggelse Hägna betesmark
Karlsskoga f.d. torp? Ökern sjö /Se Engshester, se 1 Kiddanäs gd Hägna åker
Kavlebrokärr ödegård? Ökren, se Tolken sjö Engslången, se 1 Kiddanäs gd Hägna skogsskifte
Kiddanäs gd /Se Örsjöarna sjöar Erikshult gd Hägnalyckan åker
Komskälet by /Se   Erikshult gd Hägnavändet åker
Komskälet gårdar /Se   Erikshult gd Hässelhultet beteshage
Koppartån torp   Erikslund lht Hässlet stenrevel
Kronäng tp /Se   Espåsen, se Aspås lht Hästasvedjorna åker
Krusabacken lg /Se   Fagerberg gd Högaholmsträdet åker
Kullagården, Lilla ödegård   Fagerberg gd Hästskoåkern åker
Källeberg ödegård?   Fagerbergslycka f.d. bs Högebackarna skogsmark
?Kärrabo gd /Se   Fagerslycka, se Fagerbergslycka f.d. bs Högelid backe
Limmeryd f.d. torp?   Finalyckan f.d. lht Högholmsskogen skog
Limmeryd, Lilla f.d. torp?   Fjenerliden ödetorp Högsåker åker
Lohallen ödetorp /Se   Fjädermossen f.d. bs Högänga ängsmark
[Longhem] Saknas   Fjänaliden, se Fjenerliden ödetorp Höljesmaa ängsmark
Lycke gd   Flickornas lycka f.d. bs Intaga valläng
Olofsbo by   Flinkatorpet ödetorp Jonasehagen åker
Olofsbo gdr /Se   Flinkes, se Lövdala lht Junkerhagen berg
Onsered gd   Folkensered gd Jätteklappet mosse
Onsered gård   Folkesred gd Kalstrasjön, se Kalvshesterssjön sjö
Onsered by   Folkesered gd Kalvahagen vall och ängsmark
Prästaskogen ödegård?   Fornabo gd Kalvahagen betesmark
Pålatorpet f.d. torp?   Fornabo gd Kalvshesterssjön sjö
Rude by   Fornabo gdr Kalvshestres sjö sjö
Rude Saknas /Se   Fornabo, Lilla, se Lilla Fornabo Saknas Kalvhestersåker åker
Ruggebo gd /Se   Fredingshöjd f.d. bs Kalvhestersån, se Lergeån å
Ruggebo gd /Se   Fridensberg torp Kevakärret, se Brunnakärret Saknas
Skog by   Fridhem missionshus Kiddanäskärret mosse
Skog Saknas   Fugelåsen ödetorp Kiddaryggen jordvall
Skogatorpet f.d. torp?   Fuglatorpet, se Fugelåsen ödetorp Kinnekulle åkerparti
Skogen ödetorp?   Furet lht Klockareåkern åker
Skärvenäs by   Furubacken ödetorp Knektahagen beteshage
Skärfvenäs by   Furudal lht, villa Knektaängen, se Blackäng ängsmark
Skärvenäs by   Fållerna bs Kobroliden backe
Skärvenäs by   Fästeredsbro bro Kokhusåkern åker
Skärvenäs gård   Gapet ödetorp Konungagäldsåker åker
Skärvenäs gd /Se   Glupås Saknas Korsåkern, Lilla, se Lilla Korsåkern åker
Solbacken f.d. torp?   Granelund ödetorp Kortebacken åker
Solliden f.d. torp?   Granliden lht, villa Kringeln åker
Sparratorpet ödetorp /Se   Gransäter lht Kroken åker
Stavared by   Gröneled, se Grönelid f.d. bs Kroken åker
Stommen = 6 Tvärred gd   Grönelid f.d. bs Kroken åker
Tomten by /Se   Gunnagården, se 4 Stavared Gunnagården gd Krokåker åker
Tvered by   Gunnaråsen ödetorp Krullaviken vik
Tvärred by, sn   Gunnaråsen beb Kråkö ö
Tvärred by   Gunnebo villa, lht Kullaträdet åker
Tvärred by   Gunneåsen, se Gunnaråsen ödetorp Kullåker åker
Tvärred by   Gustavsberg ödetorp Kullåkern åker
Tvärred by   -gården efterled i beb.-namn Kummenahåla hårdvall
Tvärred by   Gällstad sn Kvarnabacksån å
Tvärred by /Se   Gärsbo gd Kvarnalycka åker
Tvärred Saknas /Se   Gärsbo gd Kvarngärdet åker
Tvärredslund gård   Gärsbo gd Kvarnåkern åker
Tvärredslund Saknas /Se   Gölsviken tp Kyrkåker åker
Valäng ödetorp /Se   Göranslund f.d. bs Kålgårdsåker åker
Varpaledet gd:ar /Se   Haga gd Källarelycka åker
Wasarydt Saknas   Haga gd Källaråker åker
Vasared by   Hagadal skogsfastighet Källaråker åker
Vasared by   Hagalund f.d. lht Källaräckra åker
Vasared by /Se   Hagalund f.d. bs Källsåker åker
Ågårdhen Saknas   Hagalund, jfr Skytts lht Källåker åker
Å gård   Haganäs bebyggelse Kärraboåker åker
Å gd   Haganäs gd Kärrsåker åker
Aagaard Saknas   Haganäs gd Kölna beteshage
Ängshester gd /Se   Haganäs gd Kölnebacken åker
Ängshester gd /Se   Haganäs med Ruggebo gd(r?) Kölnevändet åker
    Haganäs, Lilla, se Lilla Haganäs lht Lagårdsträdet åker
    Haganäs, Stora, se Stora Haganäs lht Lammlyckorna åker
    Hagen ödetorp Lammåker åker
    Haghult gd Landsvägsträdet åker
    Haghult gd Lassalyckan åker
    Haghult gd Laåkersgärdet åker
    Haglunda ödetorp Ledsåker åker
    Hallen torp Lergen, se Kalvhestersjön sjö
    Hallen lht Lergeån å
    Hambolycka ödetorp Lergeån å
    Hand gd Liahagen beteshage
    Hand gd Liaåkern åker
    Handboarnas lag, se Handbolaget rote Lieåker åker
    Handbolaget rote Lilla fyramossen mosse
    Handbolaget rote Lillaguldet åker
    Handsdal gd Lillagärdet betesmark
    Handvik gd Lillahagen beteshage
    Handvik gd Lilla hägna åker
    Handvikshult lht Lilla Korsåkern åker
    Hansagården gd Lilla Kvarnåker åker
    Hansdal, se Handsdal gd Lilla linåker åker
    Harnsdal, se Handsdal gd Lillalyckan åker
    Havregärdet ödetorp Lilla Odlingen åker
    -hestre, -hester, se Angshestre m.fl. gdr Lillasjö sjö
    Hjertmanstorp ödetorp Lillasjö sjö
    Hjerstbo, se Gärsbo gd Lillasjö tjärn
    Hjärtand gd Lilla tååkern åker
    Hjärtared gd Lilla undantagsåkern åker
    Hjärtared gdr Lilla vändeslycka åker
    Hjärtareds tå, se Tån ödetorp Lillestigen skogsväg
    Hjärtåsen skogsskifte Lillsjön, se Lillasjö Saknas
    Horsabacken ödetorp Lillön ö
    Hult gd Limåsaåker åker
    Hult gd Ljungklyftet åker
    Hultet, se Erikshult gd Ljungsjön tjärn
    Hultet, se Erikslund gd Lugnet, se Elisberg f.d. lht
    Hultsdal gd Lungemosavråa ängsmark
    Hulu gd Lycketrädet åker
    Hulu gd Långagrund udde
    Hulu gdr Långemosse mosse
    Hulud, se Hulu gd Långåckraåkern åker
    Huluskog lht Långåker åker
    Hunnahagen lht Långåsen sluttning
    Håkalycka ödetorp Maategarna slåtteräng
    Håkantorp f.d. torp, gd Maaåkern åker
    Hålsts, se Ljungberg lht Mattseredsvägen väg
    Hångsdal, se Handsdal gd Mellomåkern åker
    Hägna (Hägnen), se Kavlebrokärr gd Mellomänga ängsmark
    Hägnalund hmd Mosebacke åker
    Hägnalund lht Mossategarna åker
    Hägnalund beb Mossaträdet åker
    Hägnalycka ödetorp Mystran åker
    Hägnastätta f.d. bs Mystrerna, se Mystran mossodling
    Hässlarp gd Mårtenstorpet ängsmark
    Hässlarp gd Måsänga åker
    Hässlarp beb Mörtavråa vik
    Hästhagen, se Abrielsåsen ödetorp Nabbaren hårdvall
    Hästhagen ödetorp Nabbavändet åker
    Häståsen Saknas Nabben åker
    Häståsen ödetorp Nabbåker åker
    Högagärde gd Natåtten åker
    Högalid lht Nordgärdet åker
    Höga mosse beb.? Norragärdet åkerparti
    Högamossen, se Högemossen f.d. lht Norragärdet åker
    Högemossen bs Norränga åker
    Högeryd lht Notabrolid åker
    Högholmen lht Nyaträdet åker
    Högryd, se Högeryd lht Nybrottet åker
    Högåsen ödetorp Nybrottet åker
    Hökholmen, se Högholmen lht Nyhagabäcken bäck
    Hökåsen lht Ormaliden backe
    Johannesberg, se Lohallen ödetorp Ormsjö sjö
    Jordviken, se Jursviken ödetorp Oxabacken skogsbacke
    Jursviken ödetorp Oxasvedjorna åker
    Kalvshestre gd Perkestorp ängsmark
    Kalvshestre gd Perslycka åker
    Kalvshestre bebyggelse Pettralycka åker
    Kalvshesters tå ödetorp Pettralycka åker
    Kappen Saknas Pettraåker åker
    Kappen ödetorp Prästvägen väg
    Karia-torpet, se Angshestre ödetorp Påhagen skogsmark
    Karlsholm f.d. bs Pålamaden ängsmark
    Karlskoga f.d. torp och lht Raskåkern åker
    Karlskoga, jfr Aspelins tp Ravlekärrsberg, se Rävlekärrsberg kärrmark
    Karlslund lht, villa Rovlandsåkern, se Bokåkern åker
    Karlsro lht, villa Rudekulla berg
    Katrineberg ödetorp Rude kulle berg
    Kattebacken gd Rudevägen vägdel
    Kavlebrokärr gd Ruskemaa åker
    Kavlebrokärr gd Rävalia backe
    Kavlebrokärr, se 1 Enebacken Saknas Rävlekärrsberg kärrmark
    Kiddanäs gd Röaberget, se Rödaberget berg
    Kiddanäs gd Rödaberget berg
    Kiddanäs gd Röråker åker
    Kiddanäs gd Sacka hål kärr
    Klastorp hmd Sandslätt skogslott
    Klastorp lht Sandslätt såg
    Klippan sommarbostad Sandöarna öar
    Komsgäld, se 1 Komskälet by Sardingen åker
    Komskälet gd Sjöbackasjön, se Hakesjön tjärn
    Komskälet by Sjögårdsträdet åker
    Komskälet gdr Sjösänket betesvall
    Konungarör ödetorp Sjömaa ängsmark
    Koppartån gd Sjövändet åker
    Koppartån gd Sjöåker åker
    Korsslätt Saknas Sjöåkern åker
    Korsslätt villa, lht Sjöåsategarna åker
    Krassemajas f.d. bs Sjöåsen skogsskifte
    Kronhult lht Skamluren skogsmark
    Kronäng ödetorp Skanterna äng
    Krusabacken, se Krusebacken gd Skatekärret ängsmark
    Krusebacken gd Skjulsåker åker
    Kullagården gd Skogen Brun f.d. kronoallmänning
    Kullagården gd Skogen Brun f.d. kronoallmänning
    Kullagården, Lilla, se Lilla Kullagården ödestuga Skogshagabäcken bäck
    Kullalycka ödetorp Skogsåker åker
    Kullen ödetorp Skogsåker åker
    Kungsgraven plats Skåpeliderna väg
    Kvarnabacken, se Kvarnbacken ödetorp Skänklingen åker
    Kvarnbacken ödetorp, avs. Slättestenar, se Lillön ö
    Kyrkhagen gd Slättåker åker
    Kyrkhagen gd Slättänga åker
    Kyrkås gd Smalarisberget berg
    Kyrkås gd Smedjeåker åker
    Kyrkås Ullesvedjan, se Ullasvedjan avs. Smörsumpen åker
    Källebacken hmd Spikamaa ängsmark
    Källebacken lht Spikänga ängsmark
    Källebacken, se Källebacka avs. Stabbåker åker
    Källeberg f.d. bs Stafalycka åker
    Källeskog lht Stallsåker åker
    Källäng lht Stalltegarna åker
    Källäng lht Stensåker åker
    Kärrabo gd Stensåker åker
    Kärrabo gd Stora fyramossen mosse
    Kärrabo tå, se Tån f.d. backstuga Storagärdet åker
    Kärrabol, se Kärrabo gd Storagärdet betesmark
    Lassalyckan ödetorp Storagärdet åker
    Ledet hmd Stora hägna åker
    Ledet, se Ekholmen lht Stora Kvarnåker åker
    Ledsgården gd Storalyckan åker
    Ledsgården, se 1 Rude Ledsgården Saknas Stora Odlingen åker
    Ledsholmen ödetorp Storasjö, se Åsunden sjö
    Lemneryd ödetorp Stora tååkern åker
    Lennartstorp lht Stora undantagsåkern åker
    Lennartstorp avs. Stora vändeslycka åker
    Lia (Liden) f.d. bs Storegärdet åker
    Lidalycka, se Gapet ödetorp Storelycka åker
    Liderna f.d. bs Storemossen mosse
    Lilla Fornabo ödetorp Storåker åker
    Lilla Haganäs lht Storåker åker
    Lilla Hultet, se Boasten lht Storåker åker
    Lilla Kullagården f.d. lht Stugåker åker
    Lilla Lemneryd, se Lemneryd ödetorp Stugåkern åker
    Lilla Stenbacka lht Sumpåkern åker
    Lilla Väghult ödetorp Sundsåker åker
    Limmeryd torp Sunnaträdet åker
    Limneryd, se Lemneryd ödetorp Suralyckan åker
    Linnarstorpet, se Lennartstorp lht Suråker åker
    Linnekullen lht Svartån å
    Ljungsberg lht Svensbo lider backar
    Lockeled hus Svänslycka åker
    Lockeled lht Systraremaderna f.d. åkrar
    Lockelid, se Lockeled lht Såcka hula, se Sacka hål kärr
    Lohalla, se Lohallen ödetorp Såghimret ängsmark
    Lohallen ödetorp Säggemosse äng
    Lundsberg lht Sävåker åker
    Lycke gd Talleklappet mosse
    Lycke gd Tjockigen åker
    Lyckebo lht Tolken sjö
    Lårka-Maris, se Fjenerliden ödetorp Tomta terräng
    Löns, se Lönåsen ödetorp Torsdalalyckorna åker
    Lönåsen ödetorp Trehörningen f.d. kronoallmänning
    Lövdala lht Trehörningen f.d. kronoallmänning
    Lövhem lht Trehörningen åker
    Lövhyddan sommarvilla Trollön ö
    Lövåsen f.d. bs Trädeslyckan åker
    Mariehäll sommarstuga Trädgårdsåker åker
    Maris, se Lårka-Maris och Fjenerliden ödetorp Tuskabugel berg
    Matsered gd Tuskesjön tjärn
    Matsered gd Tvärra källa källa
    Mattsered, se 1 Matsered gd Tvärredsån å
    Mattstorp ödetorp Tvärön ö
    Moahålan Saknas Tåberget skogsmark
    Moahålan beb Tåhagen beteshage
    Mose fur gravröse Tåliden backe
    Mossen lht Tålycka åker
    Nabben, se Svartenabb ödetorp Tålycka åker
    Nedrabo, se Närabo ödetorp Tålycka åker
    Nedregården gd Tåmarka äng
    Nedregården, se Olofsbo Nedre gd Tåmarka åker- och ängsmark
    Nedregården, se Rude Nedregården gd Täppelund åker
    Nedregården, se Stavared Nedregården gd Undantagsvändet åker
    Nergårn, se 2 Olofsbo Nedre gd Undantagsåkern, se Stora undantagsåkern... åkrar
    Nergårn, se Rude Nedregården gd Undantagsåkern åker
    Nergården gd Wånderna, se Wänderna åker
    Nordgården, se Stavared Nordgården gd Välabrosjön, se Yttre Åsunden Saknas
    Norra Lemneryd, se Lundsberg lht Wänderna åker
    Norra Röshult ödetorp Vändslycka, se Stora Vändeslycka... åkrar
    Norregården, se 3 Stavared Nordgården gd Vändet åker
    Norrgården gd Ystekaret åker
    Nyberg gd Ytterträdet åker
    Nybygget utgård Yttre Åsunden del av sjö
    Nybygget f.d. bs Yxhagen mossodling och ängsmark
    Nygård, se Nygården gd Ågårdsån å
    Nygården gd Åkerhagen sidvall
    Nyhagen lht Ågårdsgärdet åker
    Nylycka f.d. bs Åkerkroka åkrar
    Nytomt lht Åsagärdet åker
    Nyvik sommarbostad Åsen, se Bokåsen skogsmark
    Närabo ödetorp Åshagen beteshage
    Olofsbo by Åsunden sjö
    Olofsbo gd Åsunden sjö
    Olofsbo Nedre gd Åsunden, Yttre, se Yttre Åsunden del av sjö
    Olofsbo övre gd Åsunden, Övre sjö
    Olofslund ödetorp Älgalycka åker
    Onsered gd Änghagen åker
    Onsered gd Ängshagen betesmark
    Onshage, se Onshagen f.d. lht Ärtelycka åker
    Onshagen f.d. lht Ösjöarna skogssjöar
    Onshult lht  
    Orshult, se Onshult lht  
    Petersäng lht  
    Pilatorpet, se Granelund ödetorp  
    Prästaskogen lht  
    Prästegården, se 2 Stavared Prästegården gd  
    Presteskogen, se Prästaskogen lht  
    Pålatorpet tp  
    Pålatorpet, se Pålen ödetorp  
    Pålen Saknas  
    Pålen ödetorp  
    Raska-Mines, se Bokeskogsstuga ödetorp  
    Rosenborg lht  
    Rudal gd  
    Rude by  
    Rude by  
    Rudeholm lht, villa  
    Rude Ledsgården gd  
    Rude Nedregården gd  
    Rude Övregården gd  
    Ruggebo gd  
    Ruggebo, se 1 Haganäs Saknas  
    Ruggebo, se 1 Haganäs med Ruggebo och Ryggebo utgård  
    Ryalycka ödetorp  
    Ryd, se Rydet gd  
    Rydet gd  
    Rydet gd  
    Ryet, se Rydet gd  
    Ryggebo utgård  
    Rävaledet f.d. led  
    Röshult gd  
    Röstamosse, se Röshult gd  
    Sandlid lht  
    Sandslätt beb.?  
    Sjöbacken gd  
    Sjöbo f.d. lht  
    Sjögården gd  
    Sjöhill lht  
    Sjölid bs eller ödetorp  
    Sjöstugan, se Svinkullen lht  
    Sjöåsen, se Åsen ödetorp  
    Skog gd  
    Skog gd  
    Skogen ödetorp  
    Skogen tp  
    Skogen ödetorp  
    Skogeryd lht  
    Skogsberg f.d. lht  
    Skogsdal gd  
    Skogshagen ödetorp och skogsmark  
    Skogshult lht  
    Skogslund lht  
    Skogsryd, se 1 Skogeryd lht  
    Skytts lht  
    Skärvenäs gd  
    Skärvenäs gd  
    Slättlycka ödetorp  
    Smedjebacken lht  
    Snipatorpet, se Högåsen ödetorp  
    Solbacken torp  
    Solbacken lht  
    Sollia ödetorp  
    Solliden lht, villa  
    Solsäter lht, villa  
    Solvik lht, villa  
    Solåker lht, villa  
    Soläng villa, lht  
    Sparratorpet ödetorp  
    Sporres, se Sporretorpet tp  
    Sporretorpet torp  
    Sporretorpet tp  
    Sporretorpet, se Sparratorpet ödetorp  
    Stampen, se Svenstorp gd  
    Stavared by  
    Stavared by  
    Stavared Gunnagården gd  
    Stavared Nedregården gd  
    Stavared Nordgården gd  
    Stavared Prästegården gd  
    Stavslund gd  
    Stavsäter lht, villa  
    Stena-Pettra ödetorp  
    Stenbacka gd  
    Stenbacka gd  
    Stenbacken f.d. lht  
    Stendalen lht, villa  
    Stenriket ödetorp  
    Stensbo lht, villa  
    Stommen, se 6-8 Tvärred Stommen gdr  
    Stommen, se Norra Röshult ödetorp  
    Stomsberg ödetorp eller f.d. bs  
    Stora Haganäs lht  
    Storegården, se 1 Tvärred Storegården gd  
    Storliden lht  
    Strömsdal gd  
    Stutåsen torp  
    Stutåsen tp  
    Stutåsen ödetorp  
    Sundinstorpet, se Ryalycka ödetorp  
    Sunnatorpet ödetorp  
    Svartenabb ödetorp  
    Svartetån beb  
    Svarttån ödetorp  
    Svedjorna torp  
    Svedjorna gd  
    Svedjorna lht  
    Svensbo gd  
    Svensbo gd  
    Svensbohage bs  
    Svenstorp gd  
    Svenstorp f.d. bs  
    Svera, ae Svedjorna gd  
    Svinkullen f.d. torp  
    Svinkullen tp  
    Svinkullen lht  
    Syraka ödetorp  
    Sävaledet led  
    Södergården gd  
    Söderlid f.d. bs  
    Sörgården gd  
    Sörgårn, Södergården, se Stavared Nedregården gd  
    Tegelbruket plats  
    Tomta ödetorp  
    Tomta f.d. tp?  
    Tomta f.d. bs  
    Tomta, se 1 Tomten gd  
    Tomten gd  
    Tomten gd  
    Tomten, se Tomta f.d. bs  
    Toppbo gd  
    Toppbo gd  
    Toppbo gdr  
    Toppbo, Yttre gd  
    Toppbo, Övre gd  
    Toppebo, se 1-2 Toppbo gd  
    Trehörningen ödetorp  
    Trumfmants f.d. bs  
    Tuppås Saknas  
    Tuppås ödetorp  
    Tverredsborg avs.  
    Tversens f.d. bs  
    Tvärred by  
    Tvärred by  
    Tvärred by  
    Tvärred Bäckagården gd  
    Tvärred Stommen gdr  
    Tvärred Storegården gd  
    Tvärred Tvärredslund, se Tvärredslund, Tvärred Saknas  
    Tvärredsborg, se Tverredsborg avs.  
    Tvärredshall, se Hallen lht  
    Tvärredslund Saknas  
    Tvärredslund, Tvärred gd  
    Tvärredslund gd  
    Tålycka lht  
    Tålycka ödetorp  
    Tån gd  
    Tån ödetorp  
    Tån ödetorp  
    Tån f.d. backstuga  
    Tån, se Svarttån ödetorp  
    Täppudden båthusplats  
    Ullasvedjan f.d. lht  
    Ullesvedjan, se Ullasvedjan avs.  
    Valåsen ödetorp  
    Valäng lht  
    Varpaledet f.d. torp, gd  
    Vasared by  
    Vasared by  
    Vasared Västergården gd  
    Vasared Östergården gd  
    Vassbacken f.d. bs  
    Vegby jvst  
    Väghult gd  
    Väghult gd  
    Västergården, se Vasared Västergården gd  
    Yttergården, Toppebo, se Toppbo Yttre Saknas  
    Å gd  
    Å gd  
    Ådala villa, lht  
    Ågården lht  
    Åhaga villa, lht  
    Åkerhagen lht  
    Ålsgärdet lht  
    Åsen hmd  
    Åsen ödetorp  
    Åsen, se Lövåsen f.d. bs  
    Ängdala villa, lht  
    Ängsberg lht, villa  
    Örsvik, se Jursviken ödetorp  
    Östenborg lht  
    Östergården, se 2 Vasared Östergården gd  
    Övergården, se Toppbo, Övre gd  
    Övregården gd  
    Övregården, se Alhammar övre gd  
    Övregården gd  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.