ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brämhults socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 21 Naturnamn: 27 Bebyggelsenamn: 2 Naturnamn: 0
Brämhult sn /Se Baggåsen terräng Brämhult socken sn  
Brämhult sn Blaskekärr mosse Brämhult poststn  
Brämhult sn Borhultabäcken bäck    
Bremholth sn Borhulta mosse mosse    
Brämhult sn Bultasten gränsmärke    
Brämhult sn Dammkullen ägomark    
Brämhult sn *Flötebergs mad Saknas    
Brämhult sn /Se *Flötebergs ås Saknas    
Brämhult sn /Se Gullkällan källa?    
Brämhult sn /Se Halleberg terräng    
Brämhult, Lilla gd Hjortseredsmossen mosse    
Brämhults kyrka »offerkyrka» Hyberget Saknas    
Hyberg, Stora och Lilla gårdar /Se Hybergsås triangelpunkt    
Kyllared gd /Se Hökåsen höjd    
Lida gd? Jungfrukällan källa    
Råssered gd Kronängsbäcken bäck    
Rödzrid, se Råssered gd Kvarnabäcken bäck    
Stommen, se Brämhult, Lilla gd Källatorpet ägomark?    
Svensgärde gd Källedalsbäcken bäck    
Svinåsa Saknas /Se Myråsabäcken bäck    
Ön gd /Se Näset terräng    
  Råsseredsmossen mosse    
  Svinåsamossen mosse    
  Sörbobäcken bäck    
  Tångabäcken bäck    
  Vedastället terräng    
  Åsabäcken bäck    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.