ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Äspereds socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 34 Naturnamn: 60 Bebyggelsenamn: 10 Naturnamn: 0
Äspered sn /Se Alingsudde udde Äspereds sn sn  
Äspered sn Backen terräng Äspered sn  
Äspered socken Björnasviken vik Borghult bebyggelse  
Espered sn Fruholmen holme Fållebacken och Hjortåsen, se 1 Hjortåsen Saknas  
Äspered sn Furuudden udde Gullestorp bebyggelse  
Äspered sn Fågelön ö Hjortåsen bebyggelse  
Espered sn Gullestorpssjön sjö Kalvhagen och Skyttlarebacken, se 1 Skyttlar... Saknas  
Äspered sn Gänglebäcken bäck Missionshustomten, se 4 Gullestorp Saknas  
Äspered sn Hageberg ägomark Skyttlarebacken bebyggelse  
Äspered sn Hinnaren terräng Torpet, se 1 Borghult Saknas  
Espered sn Holmen ö    
Äspered sn /Se Hulabäcken terräng    
Äspered sn /Se Håkantorp ägomark    
Askanäs by Irishill udde    
Dalshester gd /Se Kalabäcken ägomark?    
Dalshestre gd /Se Kanåsabacke ägomark    
Dalshestre gård /Se Karlholmen holme    
?Gullestorp by /Se Lillesjön sjö    
Harekulla Saknas /Se Långeudd udde    
Krontorp förr torp? Lövaskogsmossen mosse    
Lövaskog by Lövaskogssjön sjö    
Stommen gd Lövaskogssjön sjö    
Sundholmen by? Maden ägomark    
Sundholmen Saknas Marbohagen skogsområde?    
Sundholmen gd, förr slott /Se Nabbaviken vik    
Sundholmen f. hg, nu by Oken, se Öken sjö /Se    
Sundholmen f. slott, nu ruin /Se Raberget delvis odlat område    
Sundholmen förr slott, nu gd /Se Ramnö ö    
Sundholm, se Sundholmen gård Sjöhagen ägomark    
Vanunga by /Se Skogen skogsmark    
Vatunga by /Se Skyttlarebacken ängsläg. /Se    
Vatunga gd:ar /Se Storgårdsmossen mosse    
Äspered by Storvik vik    
Äspered kyrkby o. sn /Se Stubbareslätt terräng    
  Sundet del av Tolken    
  Tolken sjö    
  Tolken Saknas    
  Tolken sjö    
  Tolken sjö /Se    
  Tolken sjö /Se    
  Tolken sjö /Se    
  Tolken sjö /Se    
  Tolken sjö /Se    
  Tolken sjö /Se    
  Varan terräng    
  Varan skogstrakt /Se    
  Vedaholmen holme    
  Videslätten ödegård?    
  Ålaviken vik    
  Åsabacken terräng    
  Äspereds mosse mosse    
  Öckern, se Öcrer sjö    
  Öcrer sjö /Se    
  Ökeren, se Tolken sjö    
  Ökeren, Ökern, Ökren, se Öcrer sjö    
  Ökern sjö /Se    
  Ökern sjö /Se    
  Ökern sjö /Se    
  Ökern sjö /Se    
  Ökren, se Tolken sjö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.