ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Marbäcks socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 100 Naturnamn: 68 Bebyggelsenamn: 70 Naturnamn: 3
Marbäck sn? Alenäset udde Marbäcks socken socken Åsunden sjö
Marbäck by och sn Allgretehall tunnel Marbäck sn Åsunden, Övre sjö
Marbäck sn Asingen, se Åsunden sjö Marbäck sn Åsunden sjö
Marbäck sn Bondegärdsmossen mosse Almelund soldattp, (numera bygdegård)  
Marbäck sn o. by Bottenlösabäcken bäck Almes, se Almelund soldattp  
Marbäck sn /Se Bottenlösen sank mark Andréns, se Almelund soldattp  
Marbäck sn Bovadsdammen vattensamling Antesbo gd  
Marbäck sn Bäckagårdsån å Backagärde gd  
Marbäck sn o. by Djupadalen terräng Backgården gd  
Marbäck sn Ebbelund terräng Bockanabben tp  
Marbäck sn Gunnarsbomossen mosse Bredgården gd  
Marbäck sn Gunnarsbosjön sjö Grönslid torp  
Marbäck sn /Se Gunnarsboskogen skogsmark Grönelid tp  
Marbäck socken Hjortsbackabäcken bäck Gunnarsbo gd  
Marbek sn Horsakälla källa? Hagen torp  
Marbäck sn Hultet skogsmark Hallen torp  
Marbäck sn Hyttan terräng Hjortmanstorp tp  
Marbäck sn Hyåsen terräng Hulugården gd  
Marbäck sn Hålbäcken bäck Hyared gd  
Marbäck sn Hägnerna skogsmark Hyåsen, jfr Krutes backst.  
Marbeck sn Hässlehall triangelpunkt Hässlekull torp  
Marbäck sn Hässlekull höjd Hässlekull tp  
Marbäck sn? Ibergskullen höjd Hässlet gd  
Marbäck sn /Se Jonsbo f.d. torp? Korpebo by  
Marbäck sn /Se Kalvhagadammen vattensamling Krutes backst.  
Marbäck sn /Se Kanalen kanal? Kårdamm bebyggelse  
Marbäck sn /Se Kisteberget berg Källebacka gd  
Backgården gd Knektalyckan ägomark Kärrabo gd  
Gunnarsbo by Knektatorpet f.d. torp? Landbogården gd  
Gunnarsbo by Korpebo berg berg Liderna, se Valåsen tp  
Gunnarsbo Saknas /Se Kringleslättaskogen skogmark Ljungsberg torp  
-gården efterled i beb.-namn Kyrkebacken terräng Ljungsbo Saknas  
?Hyared gd /Se Kårdammskogen skogsmark Lotteberg Saknas  
*Hyltakra torp Källebackaån å Marbäck by  
Hyttan gård /Se Lilleskogen skogsmark Marbäck bebyggelse  
Höÿerÿd Saknas Lilleskogamosse mosse Nabben torp  
Höÿerÿd Saknas Marbäcksviken vik Nabben tp  
Korpabolit gd /Se Marbäcksån å /Se Nordhagen soldattp  
Korpebo by Mon ägomark Nybro bebyggelse  
Korpebo by /Se Möllebokärr kärr Nygården hmd  
Korpebo gd /Se Nybro förr torp? Närbergs tp  
Korpeboll gd /Se Oxaskogen skogsmark Näsboholm gd  
Korpebo Saknas /Se Petrabäcken bäck Pedersbo gd  
Källebacka gd /Se Pinebobäcken bäck Rönnen tp  
Källebacka Saknas /Se Pineboån å Sandliden, jfr Närbergs tp  
Kær, se Kärrebo? gård Pomma ägomark Sandlidsgården gd  
Kärr, numera ?Kärrabo gd Pommabäcken bäck Sandslätt gd  
?Kärrabo gd /Se Rönnen skogsmark Sandvik torp  
Kärrabol? Saknas Rörmaderna sank mark Skattegården gd  
?Kärrabo Saknas Sandlid, Norra terräng Skogen torp  
*Kær Saknas Sandvik terräng Skoggunnarsbo Saknas  
?Kärrabo gd Skogen förr torp? Skolhustomten, se 19 Marbäck Saknas  
Kärr, numera ?Kärrabo gd Skogslyckan ägomark Slätten torp  
(?)Kärrabo gård Slätten, Lilla ägomark Slätten, (förr Stora Slätten) tp  
Kärrabol Saknas Sommarhagen terräng Stenhagen Saknas  
Marbäck by Sten Sturemonumentet minnessten Stensared gd  
Marbäck by Stenkarlen råmärke /Se Stenseredstorp tp  
Marbäck by Storeskogen skogsmark Stensholm lht  
Marbäck by, sn Svartekärret ägomark Stommen gd  
Marbäck by Svedjorna ägomark? Svedjorna torp  
Marbäck by Tuskasjön sjö Tittås torp  
Marbäck by *Vallersten gränsmärke Torpet gd  
Marbäck kyrkby Vrangsjön sjö /Se Tuskan hmd  
Marbäck by, sn Åsen ägomark Ulveskog gd  
Marbäck hg Åsunden sjö Valåsen torp  
Marbäck hg Ängakärret kärr Valåsen tp  
Marbäck by Ängskärret kärr Ängalund hus  
Marbäck by Äspedalen skogsmark Änglunds, se Ängalund hus  
Marbäck by /Se   Äpplared gd  
Näs gd   Öjered bebyggelse  
Näs, numera Näsboholm gd      
Näs el. Näsboholm gd /Se      
Näs Saknas      
Näs Saknas      
Näs, numera Näsboholm gd      
Näs (numera Näsboholm) hg /Se      
Næs Saknas      
»Næs» se Näsboholm herrg.      
Näsboholm gd      
Näsboholm Saknas      
Näsboholm herrgård /Se      
Näsboholm herrg.      
Näsboholm hg      
Näsboholm hgd /Se      
Pedersbo gd      
*Sjögården Saknas      
Stommen = 6 Marbäck gd      
?Torpet gd      
Torpet Saknas      
?Torpet Saknas      
Ulveskog gd /Se      
Valatorpet förr torp?      
Vrangsjö gd /Se      
Äpplared Saknas /Se      
Öjered Saknas      
Öjered gd      
Öjered gård      
Öjered gd?      
Öjered gd?      
*Öringe gd /Se      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.