ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Strängsereds socken : Redvägs härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 39 Naturnamn: 152 Bebyggelsenamn: 30 Naturnamn: 0
Strengsered sn Aspanäsamossen mosse Strängsereds socken sn  
Strängsered sn /Se Aspanäsamossen mosse Brännebråten gd  
Strængsrydh Saknas Bergsbacken ägomark Flathult gd  
Strängsered sn Björkelund ödegård? Fläred gd  
Strängsered sn Björnö, Lilla terräng Gräsryd gd  
Strengzrydh Saknas Björnö, Lilla mossholme Hestra gd  
Strängsered sn Brunnsparken terräng Holmö gd  
Strängsered sn Brunnsparken park Humlered by  
Strängsered sn Brännered, Södra ödegård? Jutarödjan torp  
Strängsered sn /Se Eskilsö mossholme Kimmarebo gd  
Strängsered sn /Se Flathulta mosse mosse Krogen hmd  
Strängsered sn /Se Flathulta mosse mosse Pellarp Saknas  
Strängsered sn /Se Granebäcken bäck Remma gd  
Aspanäs by /Se Granebäcken bäck Rydet gd  
Flärred gd Granö mossholme Skitnabråten gd  
Hestra gård Grevemossen mosse Skitnabråten = Skogen Saknas /Se  
?Hestra gd Greven skogsmark? Skogen, jfr Skitnabråten gd /Se  
Hestra gd /Se Gräsryds mosse mosse Skogen gd  
Hinnemad gd /Se Gräsrydsmosse mosse Slätten gd  
Holmeryd tp /Se Grävlingabäcken bäck Smedagården Saknas  
Holmö by Gröna kärret kärr Strängsered bebyggelse  
Holmö by Gölabäcken bäck Strängsered bebyggelse  
Hylme, se Holmö by Görbäcken bäck Tokared gd  
Kärrhester gd /Se Görbäcksöarna mossholmar Tomten gd  
Nyttorp förr torp? Hagalund terräng Torhult gd  
Sketnabråten gd /Se Hattabäcken bäck Torhult trafikplats  
Skietnabråten = Skogen Saknas /Se Hattåsen skogshöjd Vriö gd  
Skitnabråten gd Hattåsen triangelpunkt Åsen gd  
Skitnabråten gd Hattåsen Saknas Älmö bebyggelse  
Skogen gd /Se Hattåsen berg /Se Älmö gd  
Skogen gd /Se Hattåsen berg /Se    
Skogen gd /Se Hestra göl sjö    
Stommen = 2 Strängsered gd Holmöryd ödegård?    
Strängsered by Horsö mossholme    
Strängsered by Huljemossen mosse    
Tokared? Saknas Hultarödjan terräng    
Tokared gd:ar /Se Hulubäcken bäck    
Wrighuhästär allmänning /Se Humlered triangelpunkt    
Vriö gd /Se Hynne mossholme    
  Häljabacka mossholme    
  Hästhagamossen mosse    
  Hästhagen skogsmark    
  Högekulle höjd    
  Hönsö, Lilla mossholme    
  Hönsö, Stora mossholme    
  Intaket terräng    
  Jälmån å    
  Karlabäcken bäck    
  Karlslundslyckan ägomark    
  Klasatorpet förr torp?    
  Klintemossen del av Komosse    
  Klintö mossholme    
  Klintö mossholme    
  Klintömossarna mosse    
  Klintömossarna mosse    
  Klämman skogsmark?    
  Knektängen terräng    
  Komosse mosse    
  Komosse Saknas    
  Komosse mosse    
  Komosse mosse    
  Korpberget berg    
  Korte terräng    
  Kringeslätt ägomark    
  Krösalyckan ägomark    
  Källebacka delvis odlat område    
  Källeberg terräng    
  Källeberg delvis odlat område    
  Källeryd sankmark    
  Källeryd terräng    
  Lillängen mossholme    
  Lillö sjö sjö    
  Linjedungen mossholme    
  Lommagölen göl    
  *Långbro gränsbro    
  Långö mossholme    
  Lökabo ägomark    
  Lökabo ägomark    
  Lökabomossen mosse    
  Mellommossen mosse    
  Morfaraliden skogsmark    
  Märlebacken mossholme    
  Nissan, »Nissa» Saknas    
  Nolebo terräng    
  Nolebo terräng    
  Nolebotegen ägomark    
  Nolebotegen ägomark    
  Norrsjön Saknas    
  Nybygget ägomark    
  Nybygget delvis odlat område    
  Nödalyckan ägomark    
  Offerberget berg med fornlämning /Se    
  Pannkakeberget berg    
  Pannkakeberget berg    
  Paradiset terräng    
  Pellakärr kärr?    
  Pinebotegen terräng    
  Pinebotegen terräng    
  Päarsjön sjö    
  Ramnömossen mosse    
  Remma mosse mosse    
  Remma mosse mosse    
  Remmatorpet förr torp?    
  Risö mossholmar?    
  Rukan betesmark    
  Rukan ägomark    
  Rullen delvis odlat område    
  Rydsbäcken bäck    
  Rydsdamm fördämning?    
  Rydsjön sjö    
  Råttö mossholme    
  Rävö mossholme    
  Rönnebråten skogsmark    
  Siggabo terräng    
  Sjöbacka förr torp?    
  Skogamossen mosse    
  Skogshyddan delvis odlat område    
  Skogslund delvis odlat område    
  Smedjekullen skogsmark    
  *Stenkarln gränsmärke    
  Strängamossen mosse    
  Strengseredsbergen Saknas    
  Strängseredssjön Saknas    
  Strängseredssjön Saknas    
  Strängseredsjön sjö    
  Strängseredssjön sjö /Se    
  Strängseredssjön sjö /Se    
  Strömmö mossholme    
  Strömmö, Norra mossholme    
  Strömmö, Södra mossholme    
  Sörsjön Saknas    
  Sörskog ägomark?    
  Tatterån å    
  Timmerhultamosseen mosse    
  Toppö terräng    
  Toppö holme    
  Thorhults källa Saknas    
  Torpalyckan ägomark    
  Torpalyckan delvis odlat område    
  Trindö mossholme    
  Täppebro ägomark    
  Täppebro terräng    
  Varsle sten gränspunkt    
  Varsle sten gränsmärke    
  Venebacken mossholme    
  Viöbäcken bäck    
  Viömossen mosse    
  Vändorna förr ägomark?    
  Åmynningen åmynnning    
  Älgån å    
  Älgån å    
  *Älmeklinten Saknas    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.