ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Angereds socken : Vättle härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 109 Naturnamn: 204 Bebyggelsenamn: 537 Naturnamn: 1144
Angarydh sn Abborrelunden skog /Se Angered församling Abborrelunden skogsmark
Angered sn Abborrtjärnet tjärn Angereds socken sn Abborretjärnet skogssjö
Andered sn Abborrtjärnet tjärn Angereds socken sn Abborrlund område
Angered sn /Se Angeredsmotet vägmöte Sagesmän förteckning Abborrtjärnet sjö
Angered by Aspen sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnet tjärn
Angered sn o. kyrkby Assjömossen mosse Angered sn Abborretjärns Mosse mosse
Angered Saknas Assjön sjö Angered socken Abborrtjärns mossar mossar
Angharÿdt Saknas Blixtås berg Angered socken Abessinien åkerfält
Angered sn? Blixtås berg Angered socken Aledalen dal
Angered sn Blixtås ås Angered socken Alegrind grind
Angered sn Brattås, Stora ås Angereds socken socken Alekärret gärde o. hagmark
Angered sn Brattås, Stora ås angeredbo inbyggarbeteckning Alekärret lycka o. gärde
Angered sn Bredvattnet sjö Angereds påsar inbyggarbeteckning Alekärret mark o. gärde
Angered sn Bredvattnet sjö anneredbo inbyggarbeteckning Alekärrsbacken gärde o. slättmark
Angered sn Bredvattnet sjö anneredbo inbyggarbeteckning Alekärrsbacken åkerfält
Angered sn Bruarehallera berg /Se byare inbyggarbeteckning Alekärrsliderna lider och markbranter
Angered sn Brudaremossen mosse byare inbyggarbeteckning Amfastes Kålgård åkerm. o. f.d. kålgård
Angered sn Båtsmansdalen dal eriksboare inbyggarbeteckning Anderssons lycka betesmark
Angered sn Danebäcken äng /Se gunnaredbo inbyggarbeteckning Angered Högar höjder
Angered sn? Drissdalen dal gunnelsare inbyggarbeteckning Angered Lider lider på vög o. marker
Angered sn? Drissdalen dal gunnelsebo inbyggarbeteckning Angereds gata väg
Angered sn Drisstjärnen, Lilla tjärn gunseredbo inbyggarbeteckning Angereds högar del av väg
Angered sn Drisstjärnen, Lilla tjärn gunseredbo inbyggarbeteckning Annered Dal dal
Angered sn /Se Drisstjärnen, Stora tjärn herrgårdare inbyggarbeteckning Anneredmossen mosse
Angered sn /Se Drisstjärnen, Stora tjärn hjällboare inbyggarbeteckning »Annered Skilnad» gräns o. gränsmark
Angered sn /Se Dragonörtsgatan gata /Se hjällbobo inbyggarbeteckning Annereds vad vadställe
Awngarydh, se Angered Saknas Duvetjärn tjärn linnaredbo inbyggarbeteckning Arrestebäcken bäck
Angered by Duvetjärn tjärn linnarredbo inbyggarbeteckning Arrestebäcken bäck
Angered by Duvetjärn tjärn lärjebo inbyggarbeteckning Askedalen dal
Angered hg Duvetjärns knalt triangelpunkt lärjeholmare inbyggarbeteckning Askeliderna lider och äng, hagmark
Angered hg Duvetjärns knalt berg rågårdare inbyggarbeteckning Askåkern åkermark
Angered Saknas Duvetjärns knalt triangelpunkt rösebo inbyggarbeteckning Avgravne Krok åkermark och ådalsområde
Angered hg Dämmet, Lilla tjärn röseredbo inbyggarbeteckning Avliderna mark, lider och bankar
Angered gd Dämmet, Lilla vattensamling sirsjölundare inbyggarbeteckning Avliderna betesmark
Angered by Dämmet, Lilla damm skärsjölundsbo inbyggarbeteckning Backeliderna bankar, lider o. ängsmark
Angered by Dämmet, Stora tjärn stekabo inbyggarbeteckning Bacleys Lycka lycka
Angered kyrkby Dämmet, Stora vattensamling stekenbo inbyggarbeteckning Bacleys Äng äng, gärde
Angered by Dämmet, Stora damm stommare inbyggarbeteckning Baggekärret gärdesmark
Angered hg Ekeberg berg stommarebo inbyggarbeteckning Bastedalen dal
Angered gd Elieberg berg stommenbo inbyggarbeteckning Bastedalen dal
Angered gd Fluget berg toleredbo inbyggarbeteckning Becksmällan äng och åkerfält
?Angered gd Fluget höjd toleredbo inbyggarbeteckning Becksmällebergen bergskedja
Angered gd Fäberget berg äsperedbo inbyggarbeteckning Bergsboda Slätt mark
Angered by Fäberget berg äsperedbo inbyggarbeteckning Bergsgårdsgärdet åkerfält
Angered sn Grytfötterna tjärnar Affären, se Konsum handelsbod Björkelund mark o. björkdungeområde
?Angered by Grytfötterna dammar Affären handelsbod Björkelund mark, hagm. m.m.
Angered sn /Se Grästjärn tjärn Agnesberg järnvägsstation m.m., bebyggelse Björkelundsbacken backe
Bergsgården gd Grästjärnet tjärn Agnesberg järnvägsstation m.m. Björkhuvudet förr åkerfält, nu betesmark
Bergsgården gd Grönås ås Agnesberg samhälle, lht o. bebyggelse Björkhuvudgärdet förr åkerfält, nu betesmark
Dristaden lht /Se Gunnilse terräng Agnesberg lht Björkhålan dal o. åkermark
Drissdalen ödetorp? Gårdsten triangelpunkt Agnesberg järnvägsstation, postanstalt, samhälle Björkhålsberget berg
(?)Eriksbo by Gårdsten berg Agnesbergs Kvarn kvarnverk, oljeslageri m.m. Björkhögen gärde
Gunnelse by Gårdstena triangelpunkt Agnesberg, Postanstalten lht o. poststation Blekebacken åkerfält
Gunnelse Saknas Gåsakullen gränsmärke /Se Agnesbergs Skola skolhus o. lht Blikstås berg
Gunnelse by Gäddevatten sjö Agneshem lht Blixtås bergås
Gunnelse by Gäddevatten sjö Agneshem lht Bläsebogärdet åkerfält
?Gunnelse by Gäddevattensåsarna åsar Alkoholisthemmet hus och lht Blötekärr utmark, sankmark
Gunnelse by /Se Gäddevattensåsarna åsar Angered bebyggelse Bockeröset mark och stenröse
Gunsered by Göpås, Stora ås Angered bebyggelse Bodängen äng
Gunsered by /Se Göpås, Stora ås Angered bebyggelse Bommen f.d. bom el. spärr
Hjällbo gd, by /Se Göta älv älv Angered by o. gårdar Bondegärdet gärde
*Kirkiobolit del av by Göta älv älv Angered by o. gårdar Bondegärdet förr åkerfält, nu delvis betesmark
*Kirkiobolith Saknas Hammarkullen kulle Angered Eriksgården gård Borggården mark
*Korsakrana del av by Hammarkullen terräng Angered Gustegården gård Bortersta mossen åkerfält
Linnarhult by Hammarkullen höjd Angered Gustegården gård Bottenberget berg
Linnarhult gd /Se Holkedalsberg berg »Angered Lars» binamn på Angered Larsgården Botten, Nedre mark
Lärje by Holkedalsberg berg Angered Lars, se Angered Larsgården gård Botten, Övre mark
Lärje by Horssöcket tjärn Angered Larsgården gård Bottna marker
Lärje by Horssöcket damm Angered Larsgården gård Brattås berg
Lärje by Hålegapet sank mark Angereds grustag, se 26 Angered Saknas Brattås, Lilla berg
Lärje by /Se Hålegapet sank mark Angereds Kyrka kyrka Brattås, Stora berg
Lärje, Lärjeholm gd /Se Hålemossen mosse Angereds kyrka kyrka Bredfjäll skogsmark
Lärje by /Se Hålemossen mosse Angereds skogsmark, se 27 Angered Saknas Bredfjäll skogsområde
Lärje by /Se Högåsen ås Angereds Skola skolhus Bredvatten sjö
Lärje by /Se Idtjärnet tjärn Angered Stommen gård Bredvattensberg berg
Lärje by /Se Idtjärnet tjärn Angeredshult lht, torp Bredvattnet sjö
Lärje Saknas /Se Iglatjärn tjärn Angereds Tegelbruk tegelbruk Bringelbärsdal dal
Lärjeholm hg Igletjärn tjärn Angered Stommen gård Brodalen dal
Lärigo Saknas Igletjärnen tjärn Angered Storegården gård (gårdar) Brodalen dal
Lärieby Saknas Jordfallen terräng Anneberg lht Brodalen förr åkerfält, nu betesmark
Lärjeholm hg Jordfallen terräng Anneberg lht Brodalsstycket gärde
Lärie by Jällsås höjd /Se Annedal lht Brogärdet gärde
Lerjeholm herrgård *Kielsberget gränsmärke (bergklump) /Se Annelund lht Brohålan gärde o. äng m.m.
Lerrieholm Saknas Klaravattnet sjö Annered gd Broliden backe
Lerjeholm hg Klaravattnet sjö Annered gård Broliderna väg o, marklider
Lärjeholm hg Klarvattnet tjärn Annered gård Brudarehallerna berghällar
Lärjeholm hg Korpås berg Aronsberg lht Brunnsdalen dal
Lärjeholm hg /Se Korpås berg Arresten f.d. hus, lht Bråterna bergås
Lärjeholm gd /Se Korpås ås Arresten rivet hus Bråterås bergås
Mulbacka Saknas *Kors akrana Saknas Aspebacken lht Bråterås(?) bergås
Mulebacka gd Kråkekullen kulle Aspelunden lht Bräcka Damm damm
Mulebacka lht /Se Kråkekullen höjd Aspelunden lht Bräckan lid, gärde och brant
Rösered by Källeberget berg Assared gd Bräckedammen damm
Sirsjölund gd /Se Källeberget berg Assared »gård» Bräckeliden väglid
Steken by /Se Kärsepölen pöl Assared lht Bräckeliden backe
Steken, St. o. L. gd:ar /Se Kärsepölen damm Backa lhter Brännekilen åkerfält
Steken by /Se Lerjeåns dalgång Saknas Banvakten banv.-stuga och lht Brännekinn mark
Steken by /Se Lilleråsen ås? Banvaktens lht Bränneriet område
Stommen gd Lykullen höjd Bengtes i Linnarred bebyggelse Brännesbrantarna åkerfält
Surte herrgård Långvatten sjö Berghem lht Brännet gärde
Surte hg Långevattnet sjö Bergsgården gd Brännet åkerfält
Surte, Norra bruk Långevatten sjö Bergsgården gård Buskängen gärde
Surte, Norra bruk Långevattnet sjö Bergsgården förr torp Bygärdet gärde
Surte herrgård /Se Långmossen mosse Bergsgårdens Kvarn kvarn m.m. Bykroken mark o. vägkrök
Surtelid sluttning Långmossen mosse Bergsäter lht Bynäset mark
*Takana del av by Långvattnet sjö Björkebo lht Byxeberget berg
*Takana Saknas Långmossen mosse Björkebo lht Byxorna åkermark
Tolered, Lilla o. Stora gd:ar /Se Lärjemotet vägmöte Björkelund lht Båtsmansdalarna dalgång
Äspered by *Lärje ström ström Björkelund avs. Båtsmansdalen dal
  Lärjeån å Björkhem lht »Bässbua» förr åkerfält, nu betesmark
  Lärjeån å Björkhyddan lht Dala marker, äng, åker m.m.
  Lärjeån å Björkhögen lht, hem.del Dalavägen landsväg
  Lärjeån Saknas /Se Björkhögen förr gård Dalen dal
  Lärjeån å Björkås lht Dalen åkerfält
  Lärjeån(?) å /Se Blomsholm lht Dalevägen väg
  Moenn sandslätt /Se Blomsholm lhtr Dalspjället förr åkerfält, nu betesmark
  Mölnesjön, Lilla sjö Bläsebo gd Dalåkra gärde o. åkerm.
  Mölnesjön, Lilla sjö Bläsebo gård Dammedrågen sankmark
  Mölnesjön, Stora sjö Bläsebo förr gård Dammen mark o. gärde
  Mölnesjön, Stora sjö Borggården bostadshus Dammen damm o. gärde
  Mörkevattnet sjö Bredablick lht Dammen mossemarksgärde
  Mörkevattnet sjö Bredablick lht Dammkulla berg
  Mörkvattnet tjärn Bresiljekvarnen f.d. kvarnverk Dansebacken förr åkerfält, nu betesmark
  Nyebro färja strandområde Brevbärarens lht »De fyra åkrarne» åkergärde
  Ormatjärn torrlagd tjärn Britebo lht De fyra åkrarna åkerfält
  Ormatjärn tjärn Brittenlund lht Djupedal dal
  Orremossen mosse Brostugan f.d. hus Djupedalen dal
  Orremossen mosse Brostugan lht Djupedalen dalgång
  Oxögsputten göl Bruket tegelbruk Drissdalen dal
  Oxögsputten tjärn Bräckan bebyggelse Drissdalsbäcken bäck
  Plogfoten tjärn Bräckan lht Drisstjärnen skogssjöar
  Påltorpet terräng Bräckan lht Drisstjärnen tjärn
  Rammberget berg Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Drisstjärn, Lilla sjö
  Rammberget berg Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Drisstjärnen, Lilla tjärn
  Rannebergen berg Brännet lht Drisstjärn, Stora sjö
  Räveberget berg Brännet lht Drisstjärnen, Stora tjärn
  Räveberget berg Brännet lht Drisstjärns Mosse mosse
  Römossen mosse Brännet lht Drynket mark
  Sandbacken berg Brännet lht Drynket mark
  *Senås bergås /Se Bränningstomten område med rester av hustomt Dulda hag- eller skogsmarksområde
  Skrovtjärn tjärn Byn hus, lht Dulden utmark, hag- och betesmark
  Skrovtjärnet tjärn Byn lht Dulden förr åkerfält, nu ängsmark
  Skulevatten sjö Båtsmansdalen lht Dulden äng
  Skulevatten tjärn Båtsmansdalen lht Duvetjärn skogssjö, tjärn
  Skulevatten sjö Båtsmanstorpet lht Duvetjärn tjärn
  Skulevattensmossen mosse Bäckefors rivet hus Duvetjärns Knalt bergtopp
  Skulevattensmossen mosse Carlsberg lht Duvetjärns knalt bergshöjd med triangelpunkt
  Skyrsjön sjö Celandia lht Dymaden gärde, madmark
  Skyrsjön sjö Dalen lht Dymossen gungfly och mosse
  Skyrsjön sjö /Se Dalen lht Där öster åkerfält
  Smörvattnet tjärn Dalstugan lht Edsåsarna bergås
  Smörvattnet sjö Dammen torp Ekebacka, se Ekebacken område med bebyggelse
  Smörvattnet sjö Dammen lht Ekebacken hagmarksbacke
  Smörvattnet tjärn Dragontorpet f.d. torp eller soldatstom Ekebacken mark
  Smörvattnet sjö /Se Drisdalen torp Ekebacken område med bebyggelse
  Steken terräng Drissdalen torp Ekekullen berg o. ekbeväxt kulle
  Stenlid höjd Duvans bebyggelse Ekekullen kulle
  Stentjärn, Lilla tjärn Ekberga lht Ekevallsbranta branter och dalbankar
  Stentjärnen, Lilla tjärn Ekebacken lht Ekevallsbron landsvägsbro
  Stentjärnen, Stora tjärn Ekeberg lht Ekevallsbron(?) landsvägsbro
  Stentjärnen, Stora tjärn Ekebo lht Ekevallsliden lid
  Storås ås Ekelund lht Ekevallsliden(?) landsvägsbacke
  Storås ås Ekero lht Ekhålan gärdes o. ängs- samt hagmark
  Stuguåsen ås Eket lht Ekhålan hagmark
  Stuguåsen ås Eket lht Ekvalsbron(?) landsvägsbro
  Surtesjön sjö Elieberg lht Ekvalsliden(?) landsvägsbacke
  Surtesjön sjö Elieberg lht Ekåsbergen berg
  Surtesjön sjö Ellesbo lht Ekåsemossarne mossemarker
  Svartevatten sjö Elinedal lht Ekåsen bergås
  Svartevatten damm Enekullen lht Enekullslyckan lycka
  Svartvattnet tjärn Enekullen lht Enemaden mad o. åkerm.-mosse
  Svartvattnet sjö Enekullen lht Enerkullen berg
  Svartvattnet sjö Enerkullsdalen gd Enerkullen berg
  Sörbergen berg Enerkullsdalen gård Engelbrektsdalen dalsänka
  Sörbergen berg Enerkullsdalen, se Trånget gård Eriks Lycka lycka
  Timmeråsen ås Enern gård Eriks lyckor förr åkerfält, nu betesmark
  Titteridamm damm Enern gård Evas Lycka lycka
  Titteridamm damm Eriksbo by Evas lycka betesmark
  Titteridamm damm /Se Eriksbo gårdar Fallet kvarnfall
  Tjuvtjärnet tjärn Eriksbo gård Fejsås, Lilla bergås
  Tjuvtjärnet tjärn Eriksbo Västergården gård Fejsås, Stora bergås
  Tjyvmossen mosse Eriksbo Östergården gård Flacket gärde el. mark
  Tjyvmossen mosse Extraktionsverket fabrik Flaten gärde
  Toleredssjön sjö Extraktionsverket fabrik Flaten gärde
  Toleredssjön sjö Fattiggården bebyggelse Flaten gärde
  Tomten ängsbacke /Se Fattiggården ålderdomshem Flaten åkerfält
  Tomterna äng o. åkermark /Se Fjällstugan lht Flaten åkerfält
  Trytjärnsmossen mosse Fjällstugan lht Flaten åkerfält
  Trytjärnsmossen mosse Fjällstugan lht Flaten åkerfält
  Vätle fjäll Saknas Folkskolan skolhus Flogslyckan gärde
  Vättlefjäll skogsmark Fredhem lht Floget berg
  Vättlefjäll bergsområde Fridhem lht Floget, Lilla bergsstup
  Åkersjömossen mosse Fridhöjd lht Floget, Stora bergsstup
  Åkersjön tjärn Fridkulla lht Flugslyckan åkerfält
  Åkersjön sjö Fridkulla lht Fläskebacken mark
  Åleputten göl Fritiofsdal lht Fläsket äng o. åkermark, däld m.m.
  Åleputten tjärn Frälsetorpet Nybygget, se 22 Lärje Saknas Fläsket åkermark, gärde
  Åsamossen mosse Furet lht Fläsket förr åkerfält, nu betesmark
  Åsamossen mosse Furet bebyggelse Fläsket åkerfält
  Åsen ås Furuberg lht Fläskängen gärde
  Åsen ås Fördubblingsstommen f.d. stom el. båtsm.ställe Foxalyckan gärdeslycka
  Ättestupet stup? Granås hus el. lht Framgärdet gärde
  Ättestupet stup Granås lht Fäberget berg
  Ögärdet gärde Grenedal lht Fäberget berg
    Gretas i Linnarred bebyggelse Fäbron bro
    Gropen förr grustag, nu bebyggelse Fäbron bro
    Gråbacka hemmansdel Fägatan väg för fädrift
    Gråbacka hem.del Fägatan gata
    Gråbacka f.d. torp Fägatan kreatursväg
    Gråbacka hemmansdel Fägatan kreatursväg
    Gröna Vrån lht Fägatan förr kreatursväg
    Gröna vrån lht Fägategärdet förr åkerfält, nu betesmark
    Grönås lht Fähusåkra gärde, åkerj.
    Grönås lht Förlandsmaden åkerjord
    Gunnared by Fällerna gärden
    Gunnared gårdar och by Gamla Kyrkogården kyrkogård
    Gunnared gård Gamla trädgården betesmark
    Gunnared Nordgården gård Gamla vägen landsväg
    Gunnared Södergården gård Gamlestadens Marker mark
    Gunnarslycka lht Gapåkra åkerj. o. gärde
    Gunnebo lht Gatan gata, väg
    Gunnebo lht Getryggen mark, äng, åkerj.
    Gunnelse by Gjärsås bergås
    Gunnelse by o. gårdar Gärsås Kulle berg
    Gunnelse gårdar Gjärsås Mosse mosse
    Gunnelse Mellangården gård Grytdalen skogsmarksdal
    Gunnelse Mellangården gård Grytdalen dalgång
    Gunnelse Nedregården gård Grytfötterna tjärn
    Gunnelse Nedregården gård Gråbacka marker
    Gunnelse Skola lht o. skolhus Gråtåkra åkermark
    Gunnelse Västergården gård Grästjärnet sjö
    Gunnelse Västergården gård Grästjärnet sjö
    Gunnhem lht Grästjärnet tjärn
    Gunnilse järnvägsstation m.m. Grönebacke mark o. backe, grässlätt
    Gunnilse station järnvägsstation Gullmossen mosse
    Gunsered gd Gummilyckorna åkerfält
    Gunsered gård Gungedalen dal
    Gunsered gård Gunnaredshult äng
    Gunsered Kvarn lht o. kvarn Gunnaredshult, se Hultet åkerfält
    Gunsereds kvarn kvarn (med mjölnarebostad) Gunnaredsjön tjärn
    Gustafsberg lht Gunnelse Dalar dalar
    Gustegården, se Angered Gustegården gård Gunnelse Lider lider och marker
    Gårdsten lht, hem.d. Gunsered Bro vägbro
    Gårdsten gård Gunseredbron bro
    Gärdhem lht Gunsereds flug bergsstup
    Göta lht Gårdslyckan gärdeslycka
    Hamborg lht Gårdslyckeberget berg
    Hammarkullen lht Gårdstenslyckan gärde
    Hammarkullen bebyggelse Gåsebergen berg
    Hardäljan(?) förr lht, nu betesmark Gåsemaden förr sumpmark
    Heden lht Gäddevatten sjö
    Heden område med sommarstugebebyggelse Gäddevatten sjö
    Heden, se Tolereds hed hemmansdel, åkerfält Gäddevatten sjö
    Helgared lht Gäddevattensbergen bergåsar
    Helgared lht Gäddevattensåsarne bergåsar
    Hemmet, se Ålderdomshemmet ålderdomshem Gärdsås bergås
    Herregården gård Gärdsås kulle kulle
    Hjällbo by Götaälv avloppsälv
    Hjällbo gårdar Hackerna åkermark
    Hjällbo gårdar Hagdalen dal
    Hjällbo gård Hagdals Källa källa
    Hjällbo, Lilla gård Hagekärren mark
    Hjällbo, Lilla gård Hagekärret åkerfält
    Hjällbo Nedregården gård Hagen gärde
    Hjällbo, Stora gård Hagen åkerfält
    Hjällbo, Stora gård Hagkärret mark, hagmark m.m.
    Hjällbo Övregården gård Hagkärrsvalla gärde, åkerj.
    Holma hem.del Hagmarksvadet dal o. bäckövergång
    Holma gård Hallamossen mosse
    Holmen lht Hammardalen(?) förr åkerfält, nu betesmark
    Hulten lht Hammarkullen berg
    Hulten avsöndringar Hammarkullen(?) förr åkerfält, nu betesmark
    Hultet lht Hammarkullen höjdsträckning (bebyggelse)
    Hultet lht Hamnekullen berg
    Hultet lht Hampåkrarna åkerfält
    Hultsskogen torp Hardalen(?) dalgång
    Håkans gård Hardalens källa källa
    Hålskogen bebyggelse Hardalensliden backe
    Hägnsbacka lht Hardäljans lycka betesmark
    Hägnsbacka lht Hasselåkrarna åkerfält
    Hästhagen lht Havsudde gärdesmark
    Hättan lht, torp Heden gärde
    Höjden lht Heden gärde
    Höjden lht Heden gärde o. åkerjord
    Johannesberg lht Herregårdsgärdet åkerfält
    Järnvägsomläggningen, se 23 Lärje Saknas Herrgårdsgärdet gärde
    Kappens förr lht, nu betesmark Herrgårdslid lid
    Kappens torp förr åkerjord, nu betesmark Hitersta holmen åkerfält
    Kappes Torp f.d. torp Hjortemossen mosse
    Karlsro lht Hjortlångsdalen skogsdal
    Klacken f.d. torp Hjälmekullen berg
    Klacken lht Hjälmekullen(?) kulle (åkerfält och betesmark)
    Klippsäter lht Hjälmåkern åkerjord
    Klippsäter lht Hjärtlångsdalen skogsdal
    Klovan lht Holkebacken mark, åker, äng
    Klovens förr lht Holkebranten mark, sluttning, brant
    Klovet hus Holkedalen dal o. ängsm.
    Kohagen f.d. torp Holkedalen dal
    Konsum hus, lht, handelsbutik Holkedalsberg berg
    Konsum handelsbod Holken källa
    Konsum handelsbod Holken källa
    Kortedala stadsdel Holma åkermark
    Kraftstationen el.kraftverk Holma åkerjord o. äng
    Kristinedal lht Holmadalen dal, äng o. hagmark
    Krypin f.d. torp Holmedalarna dalgång
    Krypin lht Holmelyckan gärde o. mark
    Kulelyckan lht Holmemaden gärdesmark
    Kullelyckan (Kulelyckan) lht Holmen åkermark
    Kölnan f.d. kölna Holmen mark
    Larses i Linnarred bebyggelse Holmen åkerfält
    Larsgården, se Angered Larsgården gård Holmen åkerfält
    Ledet lht Holmesiken ängsmark
    Liden lht Holmåkra åkermark
    Lindesberg lht Hopaåkra åkerjord
    Lindesberg lht Horsemossen mosse
    Linnarhult by Horsöket sjö, tjärn
    Linnarhult by, gårdar Horssöcket (Hörsöcket?) tjärn
    Linnarhult, se Linnarred gårdar Hultadalen skogsmarksdal
    Linnarhult Nedregården gård Hulten skogsmark
    Linnarhult Övregården gård Hultet mark
    Linnarred gårdar Hultet åkerfält
    Ljungslätten torp Hultet åkerfält och betesmark
    Lund, se Skärsjöland gård Humlegården gärde o. mark
    Lundbergstorpet f.d. torp Huvudet gärde
    Lundbergstorpet lht Huvudet åkerfält
    Lyckebo lht Håkans Krok åkermark
    Lyckebo lht Håkans krok förr åkerfält, nu betesmark
    Lyckerås lht Håkans Kulle berg
    Lyckerås lht Hålan förr åkerfält, nu betesmark
    Lyckhem lht Håldal dal
    Lyckorna lht Håldal betesmark
    Lärje bebyggelse Hålegap torvmosse
    Lärje bebyggelse Hålemosse torvmosse
    Lärje bebyggelse Hålet åkerfält
    Lärje bebyggelse Hålkängen gärde
    Lärje bebyggelse Hålorna äng o. åkermark, dälder
    Lärje bebyggelse Hålorna dälder o. mark
    Lärje by och gårdar (gods) Hålskogen hagmark, skog m.m.
    Lärje by, f.d. och gårdar Hålåsbacken åkerfält
    Lärjedal lht Hålåsliderna åkerfält
    Lärjehed lht Hålängen äng o. åkerjord
    Lärjehed område med sommarstugebebyggelse Häradsvägen landsväg
    Lärjeholm gd »Härsdalsliderna» förr åkerfält, nu betesmark
    Lärjeholm gods o. lantegendom, herregård, säteri m.m. Hästdalen dal
    Lärjeholm gods o. lantegendom m.m. Hästdalslyckan lycka
    Lärjeholm gods o. lantegend. Hästebackarne mark
    Lärjeholm gods Hästemosseberg skogsmarksberg
    Lärje Håkansgården gård Hästemossen skogsmosse
    Lärje Håkansgården gård Hästen jordrygg
    Lärje järnvägen, se 24 Lärje Saknas Hästhagen hagmark o. äng
    Lärje järnvägen, se 25 Lärje Saknas Hästhagen hage
    Lärje järnvägen, se 26 Lärje Saknas Hästhagen hage o. mark
    Lärje Kvarnar kvarn och sågverk Hästhagen åkerfält
    Lärje Larsgården gård, säterigård Hästhagen åkerfält
    Lärje Lars-Olofsgården gård Hästhagsliderna mark och lider
    Lärje Månsgården gård Häradsvägen landsväg
    Lärje Nilsgården gård, säterigård Höga Stensflaten gärdesmark
    Lärje Östergården gård Högåselyckorna förr åkerfält, nu ängsmark
    Lövkullen lht Högåsen bergås
    Lövstugan lht Högåsen bergås
    Maden f.d. torp Högåsen bergås
    Maderna lht Högås Mosse mossemark o. åkerj.
    Magnuses gård Hörsöcket(?) tjärn
    Majbo lht Idtjärnet skogssjö
    Mannasana lht Idtjärnet tjärn
    Manasana villa Idtjärnsbergen berg
    Margreteberg lht Igletjärn tjärn
    Matildehem lht Igletjärnet sjö
    Mellangården, se Gunnelse Mellangården gård Igletjärns Lider skogsmarkslider
    Mellantorpet f.d. torp Igletjärns Mosse mosse
    Morgongåva lht Intagan gärde
    Morgongåva villa Intagan gärde
    Mossarne lht, hem.delar Intagan gärde, mark
    Mossarna gård Intagan åkermark o. äng
    Mossen torp, lht Intagan gärde
    Mossen förr torp Intagan, Västra åkermark
    Mulebacka gård, sätesg. Intagan, Östra åkermark
    Nedregården, se Gunnelse Nedregården gård Intagan förr åkerfält, nu betesmark
    Nolgården lht Intagan förr åkerfält, nu betesmark
    Nolgården lht Intagan förr åkerfält, nu lergrop
    Nolgårdshusen f.d. hus Intagebacken mark, backslätt
    Norden lht Jordfallen jordfall, lerras o. marker
    Nordens i Linnarred bebyggelse Jordfallen marker, äng m.m.
    Nordgårdslyckan tomtplats Jordfallen område med jordras
    Nordängen bebyggelse Jordfallerna ängar med jordras
    Norstommen f.d. båtsmansstom Jordfallet äng, åkerjord o. jordfall
    Nybygget lht Jordfallet, Lilla mark och jordras
    Nybygget lht Jordfallet, Stora mark och jordras
    Nybygget lht Jordfallet el. Jordfallerna område med jordras
    Nybygget lht Jordfalls Krok mark
    Nydalen lht Jordfallsliden mark o. lid
    Nyebro lht Jordfallsvägen markväg
    Olofsro lht Jordfallsängen gärde o. äng
    Oskarsdal lht Jungfrubacken gärde och markslätt
    Paradiset hus el. lht Jungfrubrants Lider lider o. markbranter
    Parkudden lht Jungfruhålan dal o. ängsmark
    Persbo lht Jättegrytorna bergursvarvningar
    Persbo lht Jättegrytorna jättegrytor
    Pilgården lht Kalkugnen mark
    Presslid lht Kalvhagen åkermark
    Påltorpet f.d. torp Kalvhagen hage o. mark
    Påltorpet lht Kalvhagen hage o. gärde
    Rabacka lht Kalvhagen hage o. åkerjord
    Rabacka lht Kalvhagen el. Kalvhagarna skogsmark
    Ramnebacken gd Kalvhagen åkerfält
    Ramnebacken gård Kalvhagen förr åkerfält, nu betesmark
    Ramnebacken gård Kanalen kanal, vattenled o. öarm
    Ramnebacken hemmansdel Kappens bäck bäck
    Ro lht Kappens led ställe på utfartsväg
    Rosenborg lht Kappens lyckor förr åkerjord, nu betesmark
    Rosenborg lht Kars Krok åker- o. krokmark
    Rosenhöjd lht Kastebacken mark
    Rågården gd Kastebackehålan mark, däld
    Rågården gård Kastebackekroken mark
    Rågården gård Kilen gärde, åkerjord
    Rösered gd Kappes Bäck bäck
    Rösered by, gårdar Kilen åkerfält
    Rösered by, gårdar Klarevattnet tjärn
    Rösered gårdar Klarsjön sjö
    Rösered Nordgården gård Klarvattensmossarne mossar
    Rösereds Skola lht o. folkskolehus Klevebergen berg
    Rösered Södergården gård Kleverna bergmark, skogss.
    Sandbacken lht Klimporna mossemark
    Sandbacken lht Klockarebacken åkerfält
    Sandhem lht Klockarelyckan åkermark
    Sandtorpet f.d. torp Kloveliden lid
    Sandtorpet lht Kloveliden backe
    Selandia lht Klovet mark, rås
    Skintorna gårdar Klyftegraven fördjupning
    Skogshem lht Knipplekullen berg
    Skogshyddan lht Kohagen hage o. mark
    Skogshyddan boningshus Kohagen hage o. mark
    Skolan folk- och småskola Kohagen hag-, skogs- och utmark
    Skoltomten, se 28 Angered Saknas Kohagen förr åkerfält, nu betesmark
    Skomakarens lht Kohagsdalen dal
    Skärsjölund gd Korpekullen berg
    Skärsjölund gård Korpereås(?) bergås
    Skärsjölund gård Korpestenen stenblock
    Slätten lht Korpås bergås
    Slätten lht Korpås berg o. bergflog
    Slätten lht Korpås bergås
    Slätten lht Krakalyckan gärde
    Slätten lhter Krakelyckan gärde
    Smedgården hemmansdel Krakelyckan inhägnad
    Smedtorpet f.d. torp Krakhagen hage, mark
    Småskolan skolhus Kreken gärde, åkerjord m.m.
    Sockenmarken sockensamfällighet Kroka marker, åker m.m.
    Solbacken lht Kroken gärde
    Solbacken lht Kroken äng o. gärdesmark
    Solbacken lht Kroken mark, äng, åker
    Solhaga lht Kroken förr åkerfält, nu betesmark
    Solhem lht Kroken förr åkerfält, nu betesmark
    Solhem lht Krokhålan dalmark
    Solhyddan lht Krokåkern åkerjord
    Solliden lht Krokåkern åkerfält
    Solsäter lht Krokåkersbrantarna åkerfält
    Station, se Gunnilse station järnvägsstation Krokåkershålan sänka
    Stekakrogen f.d. hus och krog Kroppedammen f.d. damm
    Steken gd Kroppedammens Håla dalmark, äng, gärdesmark
    Steken by, gårdar Kroppedamms Kärr gärde o. inägomark
    Steken, Lilla gård Kryddgården åkermark och f.d. »kryddgård» - trädgårdstäppa
    Steken, Stora gård Kråkeberget berg
    Steken gårdar Kråkekulla berg
    Steken, Lilla gård Kräklingemossen mosse
    Steken, Stora gård Kullbergs Hölj åhölja
    Stekenkrogen (Stekenklon) rivet hus Kullen bergkulle
    Stekens Tegelbruk tegelbruk Kullåkra åkermark
    Stenkullen lht Kullaängen gärde
    Stenkullen lht Kullen berg
    Stenlid (Stenslid) lht Kvarnedalen dal o. skogsmark
    Stenliden lht Kvarnefallet vattenfall
    Stockeby Kvarn kvarn m.m., grynkvarn Kvarneliden väglid
    Stockebyes kvarn kvarnanläggning m.m. Kvarneliden vägbacke
    Stommen, se Angered Stommen gård Kvarnelyckan lycka
    Storens(?) gård Kvarnevägen väg
    Surte by Kvarnevägen väg
    Svenstorp lht Kvarnholmarna åkerfält
    Sylversberg lht Kvarnholmen holme, halvöområde, äng m.m.
    Sylvesberg lht Kvarnholmen holme, berg o. mark
    Sällsten lht Kvarnlidbäcken bäck
    Sällsten lht Kvarnåsdrågorna drågor
    Säter lht Kvarnåsen bergås
    Säter lht Kvarnängen åkerfält
    Sörstommen f.d. båtsmansstom Kviddberget berg
    Tabor lht Kvidden mark, åkerj.
    Tallberg lht Kviddtången tånge, udde o. gärdesmark
    Tegelbruket tegelbruk Kvitången åkerfält
    Timmeråsen torp Kyrkebacken väg
    Timmeråsen lht Kyrkebron bro
    Tolered by Kyrkehuva gärden o. höjder
    Tolered by, gårdar Kyrkehuvudet höjd, åker och äng
    Tolered gård Kyrkehuvudet höjd, åkerj.
    Tolered, Lilla gd Kyrkehuvuds Lider lider, väg- o. marksluttningar
    Tolered, Lilla gård Kyrkerenen gärdesväg
    Tolered Mellangården gård Kyrkevägen väg
    Tolered, Stora gård (hem.delar) Kyrkevägen väg, stig
    Toleredsdamm gd Kyrkhuvudet åkerfält
    Toleredsdamm gård Kyrkåkra gärde o. åkerjord
    Toleredsdamm gård Kyrkängen äng o. dalmark
    Toleredsdamm lht Kålgården åkermark
    Toleredshed gd Kålgården åkermark
    Toleredshed gård Kålgården åkermark
    Tolereds hed hemmansdel, åkerfält Kålgården åkermark
    Tolered Södergården gård Kålgården åkerjord och f.d. kålgård
    Tolseborg lht Kålgården åkerfält
    Tomten område Kålgården åkerfält
    Torpet Skotten f.d. torp Kålgårdsbrantarna åkerfält
    Tossenborg(?) statarbostad Källaregärdet gärde
    Trehörningen lht el. avs. Källaregärdet förr åkerfält, nu betesmark
    Trånget Saknas Källarliden backe
    Trånget gård Källeberget berg
    Trånget gård Källeberget berg
    Turebo lht Källeberget berg
    Täppan lht Källeliden väg- o. marklid
    Vasahill lht Källeliden åkerfält
    Verona lht Källelyckan åkerfält
    Vilhelmsro lht Källesiken äng, åker och sankmarksdäld
    Vilhelmsro lht Källängen gärde
    »Vinters» hemmansdel Källängen gärde
    Vinters försvunnet torpställe(?) Käringens mosse förr odlat område, nu ljungmark
    Västergården, se Gunnelse Västergården gård Kärret gärde
    Västergötland-Göteborgs järnvägsaktiebol... Saknas Kärret gärde
    Ålderdomshemmet fattighus o. ålderdomshem Kärret åkerfält
    Ålderdomshemmet bebyggelse Kärret åkerfält
    Åhmsdal lht Kärret åkerfält
    Åsen lht Kärrsa marker
    Åsen lht Kärrsehålan dalmark o. gärde
    Älvås lht Kärrsåkra åkerjord
    Älvås villa Kärrsepölen sankmark
    Äspenäs lht Kärsepölen tjärn
    Äspered gd Kärrtången åkerfält
    Äspered gård och äng Ladflaten gärde
    Äspered gård Ladlyckan gärde
    Ödegärdet torp Ladlyckan förr åkerfält, nu betesmark
    Ödegärdet lht Ladugårdsgärdet gärde
    Ögärdet lht Ladugårdsåkrarna åkerfält
    Ögärdet lht Lampeledet stängselled
      Lampeledet stängselled
      Ledbergslyckan lycka
      Ledbergsvrån mark, dal- o. vråområde
      Ledsberget berg
      Ledsberget bergsområde
      Ledsbergslyckorna åkerfält
      Ledskroken äng o. åkerj.
      Ledskroken betesmark
      Ledsängen gärde
      Lenas kulle bergkulle
      Leran gärde
      Leran åkerfält
      Lerdala dalar, däld o. hagmark
      Lerdammen damm
      Lergravarna åkerfält (delvis betesmark)
      Lersikehålan hål- o. dalområde
      Lersiken sik, sankmark
      Lergraverna åkermark
      Lidåkrarne åkermark
      Lidåkrarna åkerfält
      Lilla Bro mark, bäckdal och bro
      Lilla Gropen mark
      Lilla Göpås bergås
      Lilla holmen åkerfält
      Lilla kroken åkerfält
      Lilla kärret åkerfält
      Lille Dalen bäckdal
      Lilledalen dal
      Lilledalen betesmark
      Lille Hagen mark
      Lille Krok gärde och mark
      Lille Krok ängsmark
      Lille krok förr åkerfält
      Lille Kroken åkermark
      Lillekroken förr åkerfält, nu betesmark
      Lilleråsen berg
      Lilleråsen bergås
      Lilleråsäckran åkerjord
      Lillängen förr åkerfält
      Lillängen åkerfält
      Lindared Berg berghöjder
      Lindared Bro landsvägsbro
      Lindekullen bergkulle
      Lindkällan samfälld källa
      Lindkällan källa
      Lindsjöbäck bäck o. skogsm.
      Linnarreds bro bro
      Linnarreds nordängar Saknas
      Ljungbacken gärde o. mark
      Ljungbacken förr hagmark och berg, nu bebyggelse
      Lundakroken åkermarker
      Lundarne hagmark
      Lunda Ås skogsberg
      Lurken(?) åkerfält
      Lussehög höjd, markområde
      Lyckan åker
      Lyckedalen dal
      Lyckeliden åkerfält
      Lyckerenerna mark
      Lyckorna mark
      Lyckorna gärden, lyckor
      Lyckorna åkerfält
      Lyckorna åkerfält
      Lyckåkra gärde o. åkerlycka
      Långa branten förr åkerfält, nu betesmark
      Långa kulle bergkulle
      Långa Leran gärde
      Långa mossen åkerfält
      Långa vall åkerfält
      Långa åkrarna åkerfält
      Långeberget bergås
      Långemossebergen berg
      Långemossen mosse
      Långe Stena bautastenar
      Långevatten sjö
      Långevatten sjö
      Långevatten sjö
      Långevattensmossen mosse
      Långevattensmossen mosse
      Långevattensåsen bergås
      Långevattnet sjö
      Långjorden åkergärde
      Långjorden gärde
      Långjorden åkerjord o. gärde
      Långkleverna berg, klyftväg o. skogsmark
      Långåkra åkerjord, gärde
      Långåkra åkerjord
      Långåkrarna åkerfält
      Långåkrarna åkerfält
      Långåkrarna åkerfält
      Långås bergås
      Långås bergås
      Långåsberget berg
      Långåsliden lid
      Lärje Bro landsvägsbro
      Lärje bro landsvägsbro
      Lärje Brygga brygga
      Lärje brygga båtbrygga
      Lärjeholmsdalen dal
      Lärjeholmsdalen dalgång
      Lärjeholmsån binamn på Lärje Å (Lärjeån)
      Lärje Korsväg vägkorsning
      Lärje Å å
      Lövgärdet åkerfält
      Lövkullen kulle med lägenheter
      Lövängen gärde
      Maden åkermark
      Maden gärde o. äng
      Maden gärde
      Maden åkerfält
      Maden åkerfält
      Maderna utmark o. mader
      Maderna dalgång
      Madängen gärde
      Madängskrokarne marker o. åkrökar
      Mejeriplan markområde o. f.d. tomt
      Mellandalen förr åkerfält, nu betesmark
      Mellanlyckan gärde
      Mellanåsen bergås
      Mellomdalen dal, äng o. inägomark
      Mellomdalsliden lid och marksluttning, bankdäld
      Mellomåsemossen mosse
      Mellomåsen bergås
      Missionsfältet åkerfält
      Mittersta mossen åkerfält
      Mokes Hål hag- o. åkermark
      Mossarne åkermarker m.m.
      Mossen mosse
      Mossängarna åkermarker
      Mullbacka område
      Munkens hål sänka i hagmark
      Munsjöarne sjöar
      Mässingegärdet åkerfält
      Mässingekullen kulle
      Mässingen gärde
      Mölnesjöarne sjöar
      Mölnesjömossen mosse
      Mölnesjön, Lilla sjö
      Mölnesjön, Stora sjö
      Mölnesjön sjö
      Mölnesjö(n), Lilla tjärn
      Mölnesjö, Stora sjö
      Mölnsjöås, Lille bergås
      Mölnsjöås, Store bergås
      Mörkevatten sjö
      Mörkevattnet tjärn
      Nedersta holmen åkerfält
      Niklases lycka betesmark
      Niklases lycka åkerfält
      Nolgårdsbäcken bäck
      Nolgårdslyckan gärde
      Nolgärdet gärde
      »Nol på backen» gärdesm.
      Nolsand gärdesmark
      Nolängen gärde
      Nolängen gärde
      Nolängen el. Nolängarna åkerfält
      Nolängerna gärden
      Nordbergen bergsområde
      Nordgården åkerfält
      Nordgårdsbäcken bäck
      Nordgärdet åkerfält
      Nordgärdsmossen åkerfält
      Nordängehagen förr åkerfält, nu betesmark
      Nordängevägen väg
      Nya Kyrkogården begravningsplats
      Nya vägen landsväg
      Nyebro färja färja
      Nylandedalen dal
      Nylandeliderna lider, äng o. dalsluttningar
      Nylanden gärde
      Nylanden gärde, åkerjord
      Nylanden gärden
      Nylanden gärde
      Nylandet gärde
      Nyländet åkerfält
      Nyländslyckan förr åkerfält, nu betesmark
      Nämndemansgärdet åkerfält
      Odlingen åkermark
      Ollonhagsdalen dal
      Ormatjärn sjö, tjärn
      Ormatjärnsmossen mosse
      Ormetjärnet tjärn
      Orregrind mark o. f.d. grind
      Orregrindshålan dalområde
      Orrekullen berg
      Orrekullsslätten slättm.
      Orremossarna mossar
      Orremossen, Lilla skogsmarksmosse
      Orremossen, Store skogsmarksmosse
      Oxhagen gärde o. mark
      Oxhagen hagmark
      Oxögat tjärn
      Oxögsbergen berg
      Oxögsmossen skogsmosse
      Parkdalen dal
      Parken park, trädgård o. markområde
      Parken parkanläggning
      Petters Mosse gärdeslycka
      Plöjningen åkerfält
      Plöjningsbacke mark, backslått
      Röjningslyckan gärde o. lycka
      Plöjningslyckan åkerfält
      Prästegatan gata, landsvägsområde
      Prästelid lid på väg och mark
      Ralldalen betesmark
      Ralldalsberget berg
      Ralldalsbranten åkerfält
      Ralldalshålan åkerfält
      Ralldalsslätten förr åkerfält, nu betesmark
      Rallebanan rälsbana
      Ralledalen skogsmarksdal
      Rallen lycka
      Rallen åkerfält
      Rallerna åkermark
      Ramberget berg
      Ramnebacke Mosse mosse
      Ramneberget berg
      Rannebergen berg
      Rannebergen berg
      Ranneberget berg
      Ranneberget berg
      Ranneberget berg
      Rappebron bro
      Rappedalen dalgång
      Rappegärdet gärde
      Rappegärdet åkerfält
      »Rebbergshålan» grytdal
      Rultebergen skogsmarksberg
      Rulterna skogsmark o. berg
      Rampans dal dalgång
      Rumpedala dalar
      Rumpen åkerfält
      Runda slätt åkerfält
      Runningeslätt gärde
      Råbackelyckan gärde
      Råbacken mark
      Råglyckan gärde
      Rävakärret skogsmark
      Räveberget berg
      Räveberget berg
      Rävekärr åkerfält
      Rödjan mark o. odling
      Rödjan gärde
      Rödjan åkerfält
      Röjerna gärden
      Rörmossen mosse
      Rörängen äng o. mark
      Röse Dal dal
      Röse Höga höjder, åkerm. m.m.
      Röseredbanan järnväg
      Rösereds dal dalgång
      Rösereds håla grustag
      Rösereds högar betesmark
      Röseredsmaden mad
      Rösereds skede åkerfält
      Röse Skee mark och väg
      Röse Ängar gärden o. slätt
      Sagovägen väg
      Sali Gruva mark
      Sali Gruva mark
      Sand gärde, åkermark
      Sandarne marker, åkerjord m.m.
      Sandarna åkerfält
      Sanden åkerfält
      Sandeslätt förr hagmark, uppodlad, nu skogsområde
      Sandhålan sandtäkt o. mark
      Sandhålan grustag
      Sandhålebäcken bäck
      Sandlidbergen berg
      Sandliden hag- o. åkermark
      Sandlyckan gärde
      Sandslätt hagmark
      Sandspåret järnväg
      Sandvadet mark o. bäckvad
      Sandvadskullarne berg
      Sanna åkerj., sandmarker
      Sanna åkerm. o. sandjord
      Sannekulla berg
      Sidden sankmark
      Sikebacken slättmark o. åkerjord
      Siken åkerj., äng o. däld
      Sjögården åkerfält
      Skalla gärde o. mark
      Skalleråkra åkerjord
      Skedesåkra åkerjord
      Skedesåkra gärde o. åkerj.
      Skeet mark, gärde o. slättområde
      Skillnaddalen dal
      Skilndalen dal
      Skillnaddalsbacken förr åkerfält, nu betesmark
      Skillnaddalsbranten förr åkerfält, nu betesmark
      Skillnaddalsbäcken bäck
      Skintdalsbacken gärdes- o. backemark
      Skintehuvudet berg
      Skinterna åkermark, gärde
      Skogen förr åkerfält, nu betesmark
      Skogen skogsmark
      Skoggärdet gärde
      Skogsflaten gärde
      Skogsgärdet gärde
      Skorva mark
      Skrovtjärnet sjö
      Skrovtjärn tjärn
      Skrovtjärnsmossen mosse
      Skrovtjärnsåsen bergås
      Skrovtjärnsås bergås
      Skräddarens lycka hagmarksområde
      Skulevatten sjö
      Skulevatten tjärn
      Skulevattens Berg berg
      Skulevattensdrågen skogsdal
      Skulevattens Mosse mosse
      Skyrsjön sjö
      Skyrsjön (Skärssjön) sjö
      Skärsjön, se Skyrsjön sjö
      Sköljevattnet tjärn
      Sköttemaden åkermark
      Slinnekulledal dal
      Slinnekullen berg
      Slättmossen mosse
      Smedbron bro
      Smedens brantar förr åkerfält, nu betesmark
      Smedens duld äng
      Smedflaten, Bortersta åkerfält
      Smedflaten, Hitersta åkerfält
      Smedgärdet åkerfält
      Smedgärdet åkerfält
      Smedjegärdet gärde
      Smedjeåkern gärde, åkerj.
      Smedkroken, Bortersta förr åkerfält, nu betesmark
      Smedkroken, Hitersta förr åkerfält, nu betesmark
      Smutten mark
      Småbulta mark
      Småhaga hag- o. åkermark
      Småmossarne mossar
      Småspjällen åkermark
      Smörhålan åkermark
      Smörhålan åkerfält
      Smörvattensdrågen dal, dråg
      Smörvattenskullen berg
      Smörvattnet skogssjö
      Smörvattnet sjö
      Socknemarken allmänningsmark
      Socknevägen väg
      Sogärdet gärde
      Sommarnöjet mark
      Sommarnöjet ängsbackar
      Spetalsbergen bergsamlingar
      Spjälla gärdesmark
      Spjellen åkerjord
      Stadens Mark mark o. sockenområde
      Stadens Sandgropar sandtäkter
      Stallflaten gärde
      Stallkärret mark
      Stavas lycka betesmark
      Stenbacken åkerfält
      Stenlid lid, väg- o. mark
      Stenslyckan gärdeslycka
      Stensåkern åkerjord
      Stensåkern åkerfält
      Stentjärnen sjöar
      Stentjärnen sjöar
      Stentjärnen sjö
      Stentjärnet, Lilla sjö
      Stentjärnen, Lilla tjärn
      Stentjärnet, Stora sjö
      Stentjärnen, Stora sjö
      Stockängen gärde o. äng
      Stockängen gärde, äng och dalområde
      Stocksängen åkerfält
      Stockängskroken mark
      Stomberget berg
      Stomberget(?), se Stugberget berg
      Stomberget(?), se Stugberget berg
      Stomsgården åkerfält
      Stora Bultet gärde o. mark
      Stora Dalen hagmarks- och bäckdal
      Stora dal dalgång
      Stora Enern mark
      Stora Flaten gärde
      Stora Gropen mark, sandgrop o. sandtag
      Stora Gärdet gärde
      Stora holmen åkerfält
      Stora hålan förr åkerfält, nu bebyggelse
      Stora hög åkerfält
      Stora kroken åkerfält
      Stora kroken förr åkerfält, nu betesmark
      Storebäcken bäck
      Storebäcks Berg berg
      Storebäcks Dal dal
      Storedal dal o. ängsmark
      Storedalen dal
      Store Dalen dal
      Store Dalen skogsmarksdal
      Storedalen dalgång
      Storedalen åkerjord
      Store Dalsbergen berg
      Storedalsmaden åkerfält
      Store Kroken åkermark
      Storekroken förr åkerfält, nu betesmark
      Storens(?) krok förr åkerfält, nu betesmark
      Store Pöl mark m.m.
      Storeåsen bergås
      Storns Krok åkermark
      Storåkern åkermark
      Storåkra åkerjord, gärde
      Storåkrarna åkerfält
      Storås bergås
      Storängen gärde
      Storängen gärde
      Storängen gärde
      Storängen förr åkerfält, nu betesmark
      Storängen åkerfält
      Strömmen bäck
      Stubbängen åkermark
      Stubbängen gärde
      Stubbängen åkerfält
      Studentbacken mark
      Studentbacken öppen plats i skog
      Stugeberget berg
      Stugberget (Stomberget?) berg
      Stugberget (Stomberget?) berg
      Stuguåkra gärde
      Stöttinga gärde, åkerjord
      Suget däldområde, sankt ställe
      Sumpen sankmark o. åkerj.
      Sumpåkra gärde
      Surte Sjöbergen berg
      Surtesjön skogssjö
      Surtesjön sjö
      Svarta Vattenskällan källa
      Svarta Vattnet vattensamling och bäck
      Svarta vattnet damm
      Svartevatten skogssjö
      Svartevatten tjärn
      Svartevattensmossarne mossar
      Svartholmen holme
      Svartholmen förr åkerjord, nu bebyggt område
      Svartås berg
      Svartås berg
      Svartås bergås
      Svartås bergås
      Svederna skogsmark
      Svedernabergen berg
      Svinedalen skogsmarksdal
      Svinedalen, Lilla förr åkerfält, nu ängsmark
      Svinedalen, Stora förr åkerfält, nu ängsmark
      Svinelyckan betesmark
      Svinhagen mark
      Svinhagen gärde o. hage
      Svinhagen hagmark
      Svinhagen område
      Svinryggen förr åkerfält, nu betesmark
      Svinäckrorna förr åkerfält, nu betesmark
      Svälledal dal
      Svärthålan inägomark
      Svärthålan hagmark
      Sängerna åkerjord
      Söderbergen bergskedja
      Sönekullen åkerfält
      Sönnerkullen berg
      Sönnerkullsängen gärde
      Sörbergen bergsträckning o. höjder
      Sörbergen berg
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörlyckan gärde
      Sörsand åkermark
      Sörängerna gärden o. äng
      Sälgsåkern gärde, åkerjord
      Sällstens Dal dal
      Sällstens Tomt mark, odling m.m.
      Titteri Damm skogsmarksdamm
      Titteridammen damm
      Tjuvbergen berg
      Tjuvberget berg
      Tjuvmossen mosse
      Tjuvmossen mosse
      Tjuvtjärnet sjö
      Tjuvtjärn tjärn
      Tjuvtjärnsbergen berg
      Tjuvtjärnsdrågen dråg, dalsänka
      Tolereds damm område
      Tolereds Höjd berghöjd
      Toleredsåsen bergås
      Tomtehagen hage o. mark
      Tomteliden el Tomteliderna landsvägsbacke
      Tomten ängsbacke
      Tomten äng
      Tomtereliden lid
      Tomterna marker
      Tomterna äng o. åkermark
      Tomterna förr åkerfält, nu betesmark
      Torget gärde
      Torget åkerfält
      Torrbacka mark
      Torrbackebranta marksluttningar o. åbankar
      Tortjärnet sjö
      Torvbackarna åkerfält
      Torvet gärde
      Totjärnet sjö (vik)
      Trehörningen åkermark
      Trehörningen åkermark
      Trehörningen förr åkerfält, nu betesmark
      Trekanten förr åkerfält, nu betesmark
      Tretjugen åkermark
      Trinda Maden gärdesmark
      Trindemadsvallen gärde
      Trindåkra åkerjord
      Trytjärnen sjöar
      Trytjärnen tjärn
      Trytjärnsmossarna mossar
      Trytjärnsmossen mosse
      Trädgården trädgård
      Trädgårdsgärdet åkerfält
      Tuvelyckan gärde
      Tuvmarken mark
      Tvärbergen berg
      Tvärdalen dal o. gärde, äng
      Tvärstycket åkerjord
      Tålyckan gärdeslycka
      Tån hagmark
      Tån mark
      Tån förr åkerfält, nu betesmark
      Tån förr betesmark (nu bebyggelse)
      Tån betesmark
      Tån betesmark
      Tången åker o. ängsmark
      Tången åkermark o. äng
      Tången mark o. tånge
      Tången åkerfält
      Ulvehagen hage, mark
      Utgärdet gärde
      Utmarksskiftet mark
      Utängen äng, åkerm. m.m. o. utjord
      Vadliderna betesmark
      Vadsängen gärde
      Varpet mark
      Varphålan åkerfält
      Varpängen gärde
      Varpängen åkerfält
      Vassängen gärde o. äng
      Vedalen dal
      Vedals Lider lider o. mark
      Vedalstången mark, tånge
      Veddalarna(?) skogsmark
      Venersborgsvägen landsväg
      Venliden åkerfält
      Vesterledet mark, gärde
      Videsäckrorna(?) förr åker, nu grustag
      Vintersedet mark
      Viråkra åkermark
      Västergårdssvängen landsv.krök
      Västergårdssvängen vägkrök
      Västergärdet inägor
      Västerängen gärde
      Västerängen åkerfält
      Vättlefjäll skogs- och bergmark
      Vättle fjäll bergsområde
      Åbranten åkerfält
      Ågärdet gärde
      Ågärdet gärde
      Ågärdet förr åkerfält
      Ågärdet åkerfält
      Åkersjö sjö
      Åkersjöberg berg
      Åkersjödal dal o. skogsm.
      Åkersjödal dalgång
      Åkersjö dal dalgång
      Åkersjödrågen skogsm.-dal
      Åkersjön sjö
      Åkroken åkerfält
      Ålekistebacken mark o. åkerjord
      Ålekistedalen dal
      Ålepottedalen skogsdal
      Åleputten sjö
      Åleputten tjärn
      Ån å
      Åselaggen mark
      Åsen bergås
      Åsen bergås o. skogsmark
      Åsen utmark
      Åslättekroka äng o. mark
      Åslätten gärde
      Åslätten förr åkerfält, nu betesmark
      Äckerkilarna åkerfält
      Äckeråkern åkerfält
      Äckrehallen mark, åkerj.
      Äckrekullen berg
      Äldalen dal
      Äldalen(?) dal
      Äldalskroken(?) Saknas
      Ängebäckedalen dal
      Ängebäcken bäck
      Ängerna gärden
      Ärtegärdet gärde
      Ärtåkern förr åkerfält
      Äsperedbacken landsvägsbacke
      Äsperedberget berg
      Äspereds sandhåla grustag
      Ättestupen bergsstup
      Ön förr åkerfält, nu betesmark
      Östergärdet gärde
      Östergärdet inägor
      Öster på ängen åkerfält
      Öxnapottsmossen mosse

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.