ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lerums socken : Vättle härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 212 Naturnamn: 233 Bebyggelsenamn: 1112 Naturnamn: 1071
Lerum socken Abborredalen dal /Se Sagesmän förteckning Abborredalen dal o. gärdesmark
Lerum sn Alebäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrehöljan hölja
Lerum sn Alekärret kärr Sagesmän förteckning Alebäcken bäck
Lerum sn Aludden udde Sagesmän förteckning Alekärret alskogsmark o. -kärr
Lerum sn Angelemossen mosse Sagesmän förteckning Almekärrsbäcken bäck
Lerum sn Aspa aalagardh Saknas /Se Lerum sn Almängen gärde
Lerum sn Aspenäs Saknas Lerum socken Aludden mark
Lerum sn »Aspa aalagardh» ålfiske Lerum socken Aluddeviken vik
Lerum sn /Se *Aspa ålagård fiskeanordning almekärrsbo inbyggarbeteckning Annareheden gärdesmark
Lerum sn Aspen sjö aspenäsare inbyggarbeteckning Anders» Krekel mark
Lerum sn Aspen sjö blommaskogare inbyggarbeteckning Anders» Kulläng gärde o. äng
Lerum socken Aspen insjö brunnstorpare inbyggarbeteckning Angelemossen mosse
Lerum sn Aspen insjö bråtabo inbyggarbeteckning Apelåkern åkermark
Lerum sn Aspen sjö bävserydare inbyggarbeteckning Askareåkern, Lille åkermark
Lerum sn Aspen sjö dergårdare inbyggarbeteckning Askareåkern, Store åkermark o. gärde
Lerum socken Aspen sjö gamleboare inbyggarbeteckning Aspebacken inägomark
Lerum sn Aspen sjö /Se gullringsboare inbyggarbeteckning Aspedäljer skogsmarker
Lerum sn Aspen sjö /Se hallegårdare inbyggarbeteckning Aspehagen hage o. hagmark
Lerum sn Aspen sjö /Se hallsåsare inbyggarbeteckning Aspekullen berg
Lerum socken sn Aspen sjö /Se hedebo inbyggarbeteckning Aspen sjö
Lerum sn Aspen triangelpunkt hedeforsare inbyggarbeteckning Aspen sjö
Lerum sn Aspen triangelpunkt herrgårdare inbyggarbeteckning Aspenäsallé lindallé
Lerum sn *Aspaskog skog hultare inbyggarbeteckning Aspenäs Bro vägbro
Lerum sn Bingedalen terräng hålanbo inbyggarbeteckning Aspudden udde
Lerum sn Bjälkås ås häckenbo inbyggarbeteckning Backängen gärde
Lerum sn Bjällåsberget berg härskogare inbyggarbeteckning Bankhagen, Lille gärde o. äng
Lerum sn Björkakullen terräng härsåsare inbyggarbeteckning Bankhagen, Stora gärde, äng o. hagemark
Lerum sn Blekaremossen mosse jutagårdare inbyggarbeteckning Bastan åkermark
Lerum sn Blekaremossen mosse kolborydare inbyggarbeteckning Bastan åkermark
Lerum sn Blomman sjö kullgårdare inbyggarbeteckning Bastedalen dal
Lerum sn Blommatjärn tjärn lerumsbo inbyggarbeteckning Baståkern åkergärde
Lerum sn Blåbärsholmen holme nygårdare inbyggarbeteckning Baståkershålan äng och åkermarksdäld
Lerum sn Bockön ö slätthultsbo inbyggarbeteckning Bengtesdamm skogsmarksdamm, däldvattensamling
Lerum by, sn Brattalidbergen berg sävesboare inbyggarbeteckning Bengtesdammsbäcken bäck
Lerum sn Brattetjärn tjärn tolerydbo inbyggarbeteckning Bengtes Lycka lycka
Lerum sn Bråtamossen mosse torpsbo inbyggarbeteckning Bergkulla Mosse skogsmarksmosse
Lerum sn? Brändeås terräng ölslandabo inbyggarbeteckning Bergöja ö
Lerum sn Brännekullen terräng öxerydbo inbyggarbeteckning Bigården hagmark
Lerum sn Brännemosse mosse? Adelstorpet torp el. lht Bihanget gärde, åkermark
Leremo sn Brännemossen mosse Adelstorpet, se Mödomen f.d. torp Bikreken mark
Lerum sn Brännås terräng Adolfsberg lht Bingakärr gärdesmark
Lerum sn Burås ås Albertsfors f.d. lht och fabrik Bingedalen dal
Lerum sn Bävsjön sjö Albertsfors Repslageri f.d. repslageriverkstad Bingedalsbranten brant, sluttning o. gärdesmark
Lerum sn Bävsjön sjö Aleberg lht Bingen gärde
Lerum sn Bävsjötjärn tjärn Alebäcken lht eller hus Bingen, Lille gärde
Lerum sn Bävsjööga tjärn Alebäcken lht Bingen, Store gärde
Lerum sn Dammkullen kulle(?) Alehöjd lht Bisskärr berg o. skogsmark
Lerum sn Dammkullen terräng Alehöjd lht Bistockebranta gärdesmark
Lerum sn Dykullamossen mosse Alelund lht Bjälkesbacke mark
Lerum sn Dyviken vik Alelund lht Bjälkås skogsmark o. bergås
Lerum sn Ekås ås Alfsbo lht Bjälkåsmosse mosse
Lerum sn Ekåsbäcken bäck Almedal lht Bjällåsberget skogsmarksberg
Lerum sn Fattjärn, Lilla tjärn Almekärr gård Bjällåsen skogsmarksås
Lerum sn Fattjärnen, Lilla tjärn Almekärr gd Björbogärdet gärde
Lerum sn Fattjärn, Stora tjärn Almelund lht Björbotånge bergnabbe
Lerum sn Fattjärnen, Stora tjärn Alsborg lht Björkebacke mark
Lerum sn Fattjärn, St:a o. L:a tjärnar /Se Alsbäck lht Björkegärdet gärde
Lerum sn Finkås ås Aludden lht Björkehålan gärdesmark
Lerum sn Finkåsmossen mosse Aludden lht Björkåsen berg o. björkskogsbevuxen höjd
Lerum sn Fjällabäcken bäck Alängen lht Björnaråsen berg
Lerum sn /Se Fjällamosse mosse Alfhem lht Björnbärsbacken hagmarksbacke
Lerum sn /Se Flottorvan udde Allmänshöjd lht Björreboknösen höjd
Lerum sn /Se Fredsskogen terräng Anneberg lht Blekaremossen skogsmarksmosse
Adelstorpet f.d. torp /Se Fröatjärn mosse Anneberg lht Blekaremossen skogstorvmosse
Adelstorpet f.d. torp /Se Furtjärn tjärn Annedal lht Blekelyckan gärdeslycka
Aspenäs hg Fyren udde Annehöjd lht Blomman sjö
Aspenäs hg Fyren ö Annelund lht Blommantjärn sjö
Aspenäs hrgd? Getaberget berg? Apelkärr bebyggelse Blomskasten sten
Aspenäs hg Gorås, Lilla ås Apelkärr lht Blöta Kärret hag- o. gärdesmark
Aspenäs Saknas Gorås, Lilla ås Arla lht o. villa Blötakärrslyckan åkerlycka
Aspenäs hg /Se Gorås, Stora ås Arondal lht Blötekrok strandområde
Aspenäs hrgd? Gorås, Stora ås Aronshöjd lht Bockalyckan lycka, gärde
Aspenäs hg Gorås slott terräng Arvidsgården lht Bockalyckan gärdeslycka
Aspenäs hg Grymmekärr kärr Askershus lht Bockö ö
Aspenäs hrgd? Gyvik vik Aspeboda lht Botten gärde, åkermark
Aspenäs hgd Gåran vik Aspedalen hållplats Branta gärden
Aspenäs hrgd? Gäddetjärnet del av Vällsjön Aspedalen hp Branta gärdesmarker
Aspenäs hg Gökudden udde Aspegård lht Brantalyckan gärde, åkerm.
Aspenäs gd /Se Hagaberget berg Aspehöjd lht Brattalid skogsmarkslid m.m.
Aspenäs samh. /Se Hagaviken vik Aspelund lht Brattalidbergen berg
Biörnabo, se Björbo Saknas Hattjärn torrlagd tjärn Aspelund lht Brattetjärn sjö
Björbo gd /Se Himmelriksviken vik Aspelyckan lht Brattetjärn skogssjö
Björbo gd Himmelsvik vik Aspen hållplats Brattetjärnsbäcken bäck
Björbo gd /Se Hjortemossen mosse Aspenäs gd Brattås bergås
Bruarekullen kulle /Se Hjortemosseåsen ås Aspenäs gård, säteri m.m. Breda Renen åker o. ängsmark
Brunstorp by Hjortetjärnet tjärn Aspenäs gård, säteri m.m. Bredhall bergås o. skogsm. m.m.
Brunstorp tompt Hjorttjärn tjärn Aspenäs villastad, se Aspedalen hp Broberget berg
Bråta by Horsakullen terräng Aspenäs Villastad samhälle o. bebyggelse Brolyckan gärde
Byörnbo, se Björbo gd Hultön ö Aspenäs Villastad samhälle Brolyckan gärde
Gamblebode gård Häckaudde udde Aspenäs Villastad samhälle Bromossen mosse
Gamlebo by Häcka udde udde Aspenäs Villastad samhälle Bruarekullen bergås
Gamlebo by Häckaviken vik Aspenäs Villastad samhälle Brunnslyckan gärde
Gamlebo by Häcksjön sjö Aspenäs Villastad samhälle Brunnslyckan gärde
Gamlebo by Häcksjön sjö Asphagen lht Brunnsåkra åkermark
Gamlebo by Häcksjön sjö /Se Asperyd lht Brunnsåkra åkermark
Gamlebo kvarn f. kvarn Häcksjön sjö /Se Aspevallen idrottsplan o. bollplan m.m. Bruns Tjärn sjö
Gullringsbo gd Häcksjöås ås Asphagen lht Bråtagärdet gärde
Gullringsbo gd:ar /Se Häckön ö Aspstugan lht Bråtaresliden f.d. landsvägslid
Götebo gård /Se Hägnan terräng Aspudden lht Bräknelycka lycka
Hallegården gd Härahuvudet terräng Aspvik Saknas Bräkneås hagmarksås och höjd
Halsås by Häramyren terräng Aspvik lht Brändeås skogsmarksås
Hallsås by? Härsjön, Lilla sjö Backgården lht Brännedalen dal o. inägomark
Hunstugan gd:ar /Se Härsjön, Stora sjö Backlyckan lht Brännekullen berg
Jonsered hg Härsjön, Stora sjö /Se Backstugan lht Brännemossen skogsmarksmosse
*Kags tomma tomt Härsåsen triangelpunkt Backstugan lht Brännemosse mosse
»kofrahaghi», se Kårehagen försv. beb. Härån bäck Backåsen lht Brännet skogsmark
Kårehagen förr tp Härån å /Se Badet lht o. villa Brännås skogsmark o. bergås
*Kårehagen fiskartorp Häxmossen mosse Barnhemmet lht o. barnhem Brännerisbacka gärdesmark
*Kofrahaghi, *Kårehagen fiskartorp Häxmossen mosse /Se Bella Vista lht Burhultslyckan lycka
Kårehagen försv. beb. Hömossen, Lilla mosse Benstampen f.d. benstamp, benmjölskvarn Burås skogsmarks-, bergås
*Kårehagen fiskartorp Hömossen, Stora mosse Berga lht Burås bergås
*Kårehagen torp Jonsereds ljure bergpass /Se Bergalid lht Buråsgärdet gärde
*Kårehagen, *Koffrahagi fiskartorp Jungfrubacken backe Berget lht Byvägen väg
*Kovrahage gd? Jungfrubacken terräng Berget lht Båtsvik vik
*Kårehagen fiskartorp Kattjärn tjärn Berget lht Bäckedala dal- o. inägom.
Kårehagen försv. beb. Klackedammen damm Berghall lht Bäckedalen bäckdal
Kårehagen försv. ort /Se Klacken holme Berghem lht Bäckoset del av Torpsbäcken
*Kårehagen, *Kofrahaghi Saknas /Se Kloddsjön sjö (tjärn) Berghem lht Bäckåkern åkerjord
Kårehagen försv. gd /Se Kloddtjärn tjärn Berghem lht Bävseryddamm vattendamm för sågdrift
Kårehagen försv. gd /Se Klovsten sten Berghäll lht Bävsjökrok skogsmark
Lerum by Klovstena terräng Bergsbo lht Bävsjön sjö
Lerum kyrkby Kollsjön sjö Bergsbo lht Bävsjötjärn skogsmarkssjö
Lerum by, sn Kollsjö öga sjö Bergshult lht Bävsjöudde udde o. skogsmark
Lerum by Koltjärn tjärn Bergshyddan lht Bävsjööga sjö
Lerum by? Krokhult terräng Bergshyddan lht Cederflychtsvägen väg
Lerum by Krösamossen mosse Bergshöjd lht Dala hag- o. ängsmarker, dalar
Lunkagården del av Skattegården /Se Kvarnhålan terräng Bergshöjd lht Dalalyckan gärde
Låddebo gd Kvarnåsen terräng Bergstugan lht Dalsåkra åkermark
Låddegården gd /Se Kvarnåsen ås Bergsvik lht Dammebranta hagmarksbranter
Långared gd Käringeberget berg Bergsätra lht Dammen gärde
Långared Saknas Kärraviken vik Bergvillan lht Dammeliden väg- o. marklid
Långared by Kärraviken vik Bergåsa lht Dammhålan dal, hålmark
Långared gd Latinön ö Bigården f.d. hus Dammkullen gärde o. berg
Siowalsbodha Saknas Laxegårdsberget berg Birgersro lht »De små öarna» öar och skär
[Medalby] gård Lerån å Björbo gd Djupedal dal, äng o. åkerm.
Medalby Saknas Ljungmossen mosse Björbo gård Dubbernasten sten
[Mellby] Saknas /Se Ljungåsen terräng Björkbacka lht Dyvik vik
*Mellby Saknas Långa mysten mosse Björkberga lht Däljåkra åkermark
?Sandbäck by Långemokärr kärr Björkbo lht Döäckran åkermark
Siowalsbodha Saknas /Se Långetjärnet, Lilla tjärn Björke lht Ekebackehagen hage och gärde
*Stridhanderydh försvunnen gård Långetjärnet, Stora tjärn Björkebacka lht Ekestadsviken vik
Sturveås gd /Se Långetjärnsbäcken bäck Björkebo lht Ekås skogsmarksås
*Sturvsås försv. gd /Se Långe udde udde Björkekulla lht Ekåsen bergås
Stålabo gd Långevik terräng Björkeliden lht Ekåsbäck bäck
?Stålebo by Långviken vik Björkeliden lht Ekåsmosse mosse
?Stålebo by Långviken vik Björkelund lht Elins Krekel mark
?Stålebo by *Medhögshall gränsmärke Björkelund lht Enebacken gärdesmark
?Stålebo by Mellom-Gorås ås Björken lht Falkalyckan lycka
Stalabode gård Meteberg udde Björkenäs lht Fattjärn sjö
Stålebo by Måkhall sten Björkgården lht Fattjärn, Lilla skogsmarkssjö
Stellestorp gd Mörkbäcken bäck Björkhaga lht Fattjärn, Stora skogs- o. mossemarkssjö
Stommen gd Näsudden udde Björkhaga lht Fattjärnsmosse skogstorvmosse
Svenkebo by Ormamysten mosse Björkhaga lht Finkås bergås
Svenkebo Saknas /Se Oståsen skogsmark Björklunda lht Finkåsmossen mosse
Svenningsgården gd Oståsmossen mosse Björkslätt lht Fiole Backar marker
?Sävesbo by Oxögat tjärn Björkstena lht Fiolen gärde, åkermark
Sävesbo by Partille udde udde Björksätra lht Fiole Vallar åkermark
Sävesbo by Porstjärnet tjärn Björkås lht Fjällen skogsmarker o. berg
Sävesbo Saknas /Se Rambotjärn tjärn Björkås lht Fjället skogsmarksberg
Sävidsbo Saknas /Se Rammberget berg Björkås lht Flata gärde, åkermarker
Tomtaliderna lider /Se Rammbotjärn tjärn Björnidet lht Flata gärde
Torp by Rammsjön, Stora sjö Blekeriet Hedefors fabrikshus Flata skogsmarker
Torp by Ramsjön, Stora sjö Blixbo lht Flatakullen berg
Torp gd Rasviken vik Blommaskog gd Flatedalarne dalar o. ängsm.
Torp by Riddarsten sten? Blommaskog gård Flaten gärde
Torp Saknas Roteberget berg Blomsholm lht el. f.d. torp Flaten gärde
Torp by Rulemosse mosse Blomsholms Skola skolhus o. lht Flatåsmaden skogsmarksmad
Torp by Ruletjärn tjärn »Blomskes» f.d. torp Flottorvan ö
Torp by Rydsberget berg Blåbärsås lht Flyliderna skogsmarkslider m.m.
Torp by Rådjursviken vik Boet lht Fogelsvederna skogs- o. bergmark
Torp by Rösand vik Boo lht Forsbackelyckan gärde
Torp by Sandbäck triangelpunkt Bondegård lht, villa Forsbacken mark
Torp by Sandbäck triangelpunkt Borgen lht Fredslyckan lycka
Torþ by Skogatjärn tjärn Brattalid f.d. torp Fredsskogen skogs- o. bergområde
Torp by /Se Skogatorp terräng Bredhall lht Friarevägen väg
Torp by Skogaviken vik »Britta-Majas» lht el. f.d. backstuga Friarevägen väg
Torp by Skomakaren skär Brittaniafabriken lht m.m., fabrik Fröatjärn f.d. tjärn, mossesjö
Torp by Skärnan udde? Brittbo lht Fröatjärnsmossen skogstorvmosse
Torp by Skärudden udde Brobacken lht Fröderströmsbäck bäck
Torp gd:ar Soldalstjärnet tjärn Brobacken lht Frödings Allé väg
Torp by Stamsjön, (el. St. Stamsjön) sjö /Se Brobacken lht Frödingsås bergås
Torp by Stamsjön, Lilla sjö Brobacken, Lilla lht Furuhallen skogsmark och berg
Torp by Stamsjön, Lilla sjö Brostugan lht Furtjärn sjö
Torp by Stamsjön, Lilla sjö Bruneberg lht Fyravälterna gärde
Torp by Stamsjön, Lilla sjö /Se Brunnsbacken lht Fyren bergudde, holme
Torp by Stamsjön, Stora sjö Brunsberg lht Fyrkanten gärde, åkermark
?Torp by Stamsjön, Stora (el. Stamsjön) sjö /Se Brunnsbo lht Fyrudden bergholme
Torp by Stensjön sjö Brunstorp by Fårakreken gärde
Torp by Stentjärn tjärn Brunstorp gårdar Fällebråta skogsmark
Torp by Storön ö Brunstorp Kronogården gård Fällebråtebacke skogsmarksbacke, -slätt
Torp by Storön ö Brunstorp Skattegården gård Fällebråtsskogen skogsmark
Våthult gd? Sturven sjö /Se Bråta bebyggelse Gamla Bron bro
Våthult gd Sturven, Stora sjö Bråta gårdar Gamlebogata väg
Våthult gd Sturven, Stora sjö Bråta, Lilla gård Gamlebrovägen väg
Västergården gd Sturven, Stora sjö Bråta, Lilla gd Gamle Ladugården mark o. gärde
Yterstade gård Sturven sjö /Se Bråta, Stora gård Gamle Trädgården tomt- och hagmark
Ölislande gård Sturven sjö /Se Bråtahöjd lht Gamle Åsen mark, tomt e.d.
Ölslanda by Svarttjärn tjärn Bråtanäs lht Gatebackarne gärde o. hagmark
Øluislanda Saknas Svarttjärn tjärn Bråta Skola skolhus o. lht, småskola Gateberget berg
Ölslanda by Svarttjärnsås ås Brändeskog lht, f.d. torp Gatebergslyckan lycka. åkergärde
Ölslanda by Svartåbäcken bäck Brännekullen f.d. torp Gatehagen hage
Ölslanda by Svedetjärn tjärn Brännemosse lht Gatekullen berg
Øleslandha Saknas Svedtjärn tjärn Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Gateliderna lider o. mark
Ölslanda by Svinastenen terräng Bränneriet f.d. hus o. brännvinsbränneri Gatelyckan lycka
Ölslanda by /Se Säteråsen terräng Bränneriet hus f.d., o. brännvinsbränneri Gatelyckorna gärdeslyckor
Ölslanda by /Se Säveån å Brännerit f.d. hus o. brännvinsbränneri Gatevältan gärdesmark
Ölslanda by /Se Säveån å Brännet f.d. båtsmanstorp, lht Gatevälterna åkermark
Ölslanda by /Se Säveån å Brännås bebyggelse Getaberget berg
Örslanda by Säveån å Brännås lht Getaberget skogsmarksberg
Öxeryd gd /Se Tomtagärdet gärde /Se Brännåsen lht Getaberget berg
Öxeryd gd /Se Torskebäcken bäck Burhult gärden Getaryggen berg
Öxesjön sjö /Se Torskebäcken bäck Bygrind lht Geteryggen gärdesmark, höjd
  Torstjärn tjärn Bylyckan lht Getingebrinken inägomark
  Totjärn tjärn Båtsmanstorpet nr 74 Brännås, se 1 Brännås Saknas Getingeknösen åkermark, gärdeshöjd
  Totjärnsmossen mosse Bäckebo lht Goråsberget berg
  Totjärnsås terräng Bäckelund lht Gorås, Lille skogsberg
  Trollskogen skogsmark Bäckenäs lht Gorås, Mellom skogsberg
  Tröka terräng Bäckäng lht Gorås, Store skogsberg
  Tåskogatjärnet tjärn Bävseryd gd Goråsmosse, Lille skogstorvmosse
  Tösjön sjö Bävseryd gård Goråsmosse, Mellom skogstorvmosse
  Ulvasundet del av Stora Sturven Bävseryds Såg sågverk Goråsmosse, Store skogstorvmosse
  Varberget berg Capsro lht Grymmekärr skogsmark
  Vargön ö Charlottenlund lht Grymmekärrs Mosse skogsmarksmosse
  Vargön ö Dageborg lht, hem.-del Grynaspjället åkermark
  Vinterkärret vik Dala f.d. backstuga eller hus Grävlingaberget skogsberg
  Vällsjön sjö Dalaberg lht Grävlingeberget, Lilla berg
  Älgmossen mosse Dalen lht Grävlingeberget, Stora berg
  Älsjön sjö Dalhem lht Gröna Däljan skogsmarksdal
  Älsjön sjö Dalhem lht Gubbalyckan gärdeslycka
  Öjesjön sjö Dalhem lht Guldpengen mark, åkerj.
  Örnakulan terräng Dalslund lht Guldpengen, Lille gärde, åker
  Öxneås ås Dalstugan lht Guldpengen, Store gärde o. åkerm.
  Öxsjön sjö Daltorp lht Guldpengsängen gärde
    Dammbacken lht Gåran förbindelsevattendrag
    Dammkullen lht Gäddetjärnet tjärn
    Dammkullen lht Gällsängen gärde o. mark
    Dammkullen f.d. torp Gällsängskullen berg
    Dammen lht Gärdet gärde o. ängsmark
    Dana lht Gökaviken vik
    Danielshage lht Gökåkern gärde, åkerjord
    Dannebo lht Haga gärde o. hagmarker
    Dergården gård Haga skogs- o. hagmarker
    Djupandal lht Hagabergen berg
    Djuphult lht Hagabergen berg
    Djurgården f.d. torp Hagaberget berg
    Dubbra f.d. torp Hagakullen berg
    Edalsbo lht Hagamaden »hagamad»=mad i hage
    Edhem lht Hagamaden gärdesmark o. -mad
    Edshult lht Hagaviken vik
    Ekarna lht Hagavälterna åkermark
    Ekberga lht Hagen åkermark
    Ekebacken lht o. »egendom» Hagen skogsmarkshage
    Ekebacken hemman Hagen gärde
    Ekebacken lht Hagen gärde
    Ekebackens Skola folkskola Hagen gärde
    Ekeberga lht, hem.-del Hagen gärde
    Ekeberga lht Hagen gärde
    Ekeberga, Lilla lht Hagäckran åkermark
    Ekebo lht Hallagårdshage hage och utmark
    Ekebo lht Hallagårdsåker åkerj.
    Ekebo lht Hallagärdet gärde
    Ekebo lht Hallegärdet gärde
    Ekehaga lht Hallegärdet gärde
    Ekehöjd lht Hallen åkermark
    Ekekullen lht Halsen åkermark
    Ekeliden lht Hallsåsmad gärde o. mad
    Ekelund lht Hammarsbacken lid och lidkrön=backe
    Ekenäs lht Hamnasbrinken brink, lid, brant
    Ekenäs lht Hampelandet gärdesmark
    Ekeryd lht Hampåkern åker
    Ekeröja lht Hampåkersbacken gärdesmark
    Ekesta lht Hans» Kulle berg
    Ekhaga lht Harekullen berg
    Ekhaga lht Harkelshålan däld
    Ekhagen lht Hasslekullen berg
    Ekhammar lht Hattjärn sjö
    Ekhamra lht Hattås berg
    Ekhem lht Heden hagmarksslätt
    Ekhult lht Heden gärde o. mark
    Ekhyddan lht Heden gärde o. slättmark
    Eklunda lht Hederna gärden, slätter
    Eksäter lht Hedevalv vägbrovalv
    Ekudden lht Hedvälterna gärde o. åkerjord
    Ekås lht Helgedagshagen hage eller åkermark
    Ekås torp Helgesås bergås
    Ekåsa lht Hemskogen skogsområde
    Elfkullen lht Himmelriksviken vik
    Elinsborg lht Hjortebacken utmark och hagmarksbacke
    Elisedal lht Hjortetjärn sjö
    Ellensdal lht Hjorttjärnsmossen skogstorvmosse
    Ellensdal lht Holken källa
    Ellesdal lht Holkesås skogsmarksås
    Ellyhill lht Holmebron bro
    Elseborg lht Holmåkra gärde, åkermark
    Enebacken f.d. torp Horsakulle Lider lider och marksluttningar
    Enebacken lht Horsakullen berg
    Eneborg lht Horsakullsflaten gärde
    Enekullen bebyggelse Hulabukten sjöbukt, vik
    Enekullen lht Hulamyst skogsmarksmosse
    Enekullen lht Hulten marker
    Enigheten torp eller lht Hullen marker
    Enigheten lht Humlagården åkermark
    Eriksberg lht Humlegården gärdesmark
    Eriksbo lht Humlegården inägomark o. humlegård
    Erikslund lht Humlegården gärde
    Esstorp lht Humlelyckan lycka
    Fagervik lht Humlelyckan gärde
    Fattiggården ålderdomshem Hunnadjupet bråddjup
    Fjutta f.d. torp Hunneberget »berg» eller flyttstensblock
    Fjällamosse lht Hunnehålan dal o. gärde
    Fjällamosse lht Hunnehålan skogsmark o. skogsdal
    Fjällbacken lht Husalyckan lycka
    Fjällstugan lht Huvdingehöljan åhölja
    Fjällstugan lht Huvdingen höjd o. åkerj.
    Flinta lht Huvdingen markhöjd
    Flora lht Hålan gärde, dal o. hålmark
    Flygarns Haga lht Hålan åkermark
    Flylid torp el. lht Hålan gärdesmark
    Flyliden lht Hålegata del av väg
    Folkparken »nöjesfält», dansbana o. sommarteater m.m. Hålekärr skogsmarksområde
    Forest Hill lht Hållsåkra åkermark
    Fornåsen lht Hålängen gärde
    Forsbackelyckan lht Håttkärrsviken vik
    Forsbacken lht Häckabråta skogsmark
    Forsbacken lht Häckadamm skogsmark o. sjö
    Framnäs lht Häckaudde udde
    Fredbacka lht Häckaviken vik
    Freden lht Häcksjön sjö
    Fredriksberg lht Häcksjön sjö
    Fredriksdal lht Häcksjöås skogsmarksås
    Frideborg lht Häcksås skogsbergsås
    Fridhem lht, hem.d. Häckån å, bäck
    Fridhem lht o. villa Häckön ö
    Fridhem lht Häradsvägen landsväg
    Fridhem lht Härahuvudet höjd, berg
    Fridhem lht Häramyren skogsmark
    Fridhäll lht Härsjön sjö
    Frändegården lht Härsjön, Lille sjö
    Frödingsgården lht Härsjön, Store sjö
    Furebo lht Härsåsen bergås
    Furegläntan lht Härån å
    Furekulla lht Hästakulla berg
    Furesta lht Hästakullen berg
    Furorna lht Hästakullsbäcken bäck
    Furubacken lht Hästavallen gärde
    Furuberg lht Hästedammen damm och träskmark
    Furuberg lht Hästskobacken, Västra väglid o. marksluttning
    Furuberg lht Hästskobacken, Östra väglid o. marksluttning
    Furubo lht Häxmosse Kullar berg och skogsmark
    Furuborg hus el. lht Häxmosseliden lid
    Furuhem lht Häxmossen skogsmarksmosse
    Furuhöjd lht Högen gärde o. markhöjd
    Furuhöjd lht Högerhammern gärde och berg
    Furuhöjd lht Högmossen skogsmarksmosse
    Furuhöjd lht Högskullen berg
    Furulund lht Höjderna höjder, gärden
    Furulund lht Hömterna gärden o. mark
    Furulund lht Hörlandet åkermark
    Furuskog lht Hövägen markväg
    Furulund lht Hövägsbranten brant och gärdesmark
    Fågelås lht Idrottsvägen väg
    Fätån lht Intagan gärde
    Gamla Kommunalhuset hus Intagan gärde
    Gamla Skolan lht o. f.d. skolhus Intagan gärde
    Gamla Småskolan lht o. f.d. småskola Intagan gärde
    Gamla Stationshuset lht, f.d. stationshus Intagan gärde
    Gamlebo gårdar o. bybebyggelse Intagan åkermark m.m.
    Gamlebo gårdar o. bybeb. Intagedalen dal
    Gamlebo Kullen gård Intagelyckan gärdeslycka
    Gamlebo Kvarn f.d. kvarn Intagerna gärden
    Gamlebo Länkegården gård Jonseredviken vik o. sjöområde
    Gamlebo Skattegården gård Jonseredvägen landsväg
    Gamlebo Spinneri f.d. spinneri el. textilfabrik Jordfallet mark, äng, åker
    Gamlebo Spinneri f.d. spinneri o. textilfabrik Jordfallsbranten gärdesmark
    Gamlebo Svenningsgården gård Jordfallslyckan lycka
    Gamlebo Såg lht o. sågverk Jungfrubacken skogsmarksbacke, backslätt
    Gamlebotå lht Jutalyckan lycka
    Georgshill lht Jutebacka gärdesmark
    Gerdhem lht Järnvägsbron järnvägsbro
    Gerthem lht Kakelösebacke skogsbacke, slätt, mark
    Gläntan lht Kalla Källan källa, f.d.
    Gläntan lht Kalvamossen mosse
    Gläntan lht Kalvasåsen bergås
    Gläntan lht Kalvekreken gärdesmark
    Godhem lht Kalvesvedjan gärde o. mark
    Granbacken lht Kalvhagen gärde
    Granebo lht Kanalen mark
    Granebo lht Kappsäcken gärde
    Granelid lht Karins Håla dal, gärdesm.
    Granhem lht Katthålan lycka eller hålmark
    Granhem lht Katkeseviken vik
    Granhem lht Kattjärn sjö
    Grankulla lht, hem.-delar Kattjärn skogssjö, tjärn
    Grankullen lht Kilen åkermark
    Granlid lht Killingagärdet gärde
    Granlid lht Killingetornet berg, bergtopp
    Granstugan lht Kivernäbbsgärdet gärde
    Grantäppan lht Kivernäbbshed åker-, slätt- och utskiftesmark
    Granås bebyggelse Klabbedal bäckdal
    Granås lht Kloddsjön sjö
    Granås torp Kloddtjärnsmosse mosse
    Granås torp el. lht Klovastensbacken mark
    Grinderna lht, f.d. hus Klovesten stenblock
    Grindstugan lht Klovstena stenblock
    Grynkvarnen kvarnverk Klovstensäckran gärde
    Gränsstugan lht Klyftegraven hör-, lintorkningsgrop
    Gröneslätt lht Klämman klyfta o. väg
    Gudhem lht Knalten berg o. gärdesmark
    Gullringsbo by Knappekulla lid, landsvägslid
    Gullringsbo gårdar Knavrabro landsvägsbro
    Gullringsbo, Lilla o. Stora gårdar Knavragärdet gärde
    Gullringsbo Nordgården gård Knavraå del av Såveån
    Gullringsbo Södergården gård Knavraås bergås o. skogshöjd
    Gullsätra lht Knektudden skogsudde
    Gunbo lht Knipplabacken gärdesbacke
    Gun Hill lht Knipplakullen berg
    Gunnebo lht Knipplakulls Hålor gärdes-, ängs- o. åkermark
    Gunnebo lht Knösen bergkulle
    Gunnelbo lht, hem.d. Kobacken backslätt
    Gunnero lht Kobbsgärdet gärde
    Gunsäter lht Kocksås bergås
    Gustavsberg lht Kocksåsmossen utmarksmosse
    Gustavsberg lht Kodammen damm
    Gustavsberg lht Kohagen »kohage», beteshagemark
    Gustavsberg lht Kohagsbacken hagmarksslätt
    Gärdet hem.d. Kohagshålan dal
    Gärdsbo lht Kolabotten skogsmark
    Gästgivaregården hem.-del Kolabotten skogsområde
    Göken f.d. torp Kolafjällen berg o. skogsområde
    Gökudden lht Kolapollen skogsmark
    Götebo gd Kolatjärn skogsmarkssjö
    Götebo gård Kolatjärnsmossen mosse
    Haga lht Kommunskogen skogsområde
    Haga lht Kopperhöljan hölja
    Hagaslätt lht Korpeberget berg
    Hageberg lht Korporalsmossen skogsmarksmosse
    Hagen f.d. torp Korpås bergås
    Hagliden lht Kors Led f.d. stängselled
    Hallebacken lht Korsvägen vägkorsning
    Halleberg lht Krakalyckan gärde
    Hallegården gård Krakelyckan gärde
    Hallegårdshage lht Krakelyckan gärdeslycka
    Hallegårdshöjd lht Krakelyckan gärdeslycka
    Hallen f.d. torp Krakåkern åkerjord
    Hallen lht Kreken hagmark
    Hallnäs lht Krigkullen berg
    Hallnäs lht Kringelsmossen skogsmosse
    Hallsberg lht Kristina Hårds Väg väg
    Hallsås gårdar, by Kroka gärdesmarker
    Hallsås gd Kroken gärde o. »krök»mark
    Hallsås Västergården gård Kroken åkermark
    Hallsås Åsen gård Kroken gärde
    Harrynest lht Krokhult skogsmark och -hult
    Harås lht Krokhult skogsmark
    Hasselbacken lht Krokslätt gärde o. mark
    Hede gård, säteri m.m. Krokudden markudde
    Hedebo lht Krokängen gärde
    Hedefors hållplats Krokåkra åkermark
    Hedefors lht, bebyggelse m.m. Kråkedalen dal
    Hedefors hp Krökenhålan dal o. ängsm.
    Hedefors Fabriker textilfabrik m.m. Kullabäcken bäck
    Hedehöjd lht Kullaflaten gärde
    Hedehöjd lht Kullaliden väglid
    Heden lht Kullalyckan lycka och mark
    Heden lht, hemmansdel Kullatå mark, hagmark m.m.
    Heden lht Kullen hage o. berghöjd
    Heden avs. el. lht Kullsjön skogsmarkssjö
    Hedentorp lht Kullsjööga sjö
    Hedesanna lht Kullåkern åkermark
    Hede Skola småskola och lht Kungsgärdet gärde
    Hede Villa lht, villa, huvudbyggnad Kvarneberget berg
    Hedsäter lht Kvarnebäcken bäck
    Hermanslust lht eller torp Kvarnedammen damm
    Herrgården gods Kvarnegrinden f.d. grind m.m. (mark)
    Herrgården sät. Kvarnehagen gärde, hage
    Hillbo lht Kvarnehagen hage
    Hilleberg lht Kvarnhålan dal o. gärdesmark
    Hillefors lht Kvarnehålorna däld o. hålmark
    Holland-Haus lht Kvarneliden lid
    Holmen hem.-del Kvarneliderna mark o. lider
    Holmentuna lht Kvarnsmosse skogsmarksmosse
    Holmkullen lht Kvarnstensåkern åkermark
    Holmsäter lht Kvarnås skogsmarksberg
    Hugodal lht Kvarnåsen skogsmarksås
    Hulahage torp Kvidalen dal
    Hulan gård Kvidalen dal
    Hulan gd Kvidalsliden lid, sluttning o. inägomark
    Hulans Skola småskola o. lht Kvidda gärde
    Hulans Såg sågverk Kvidda gärde o. åkermark
    Hulatå torp Kyrkolyckan gärdeslycka
    Hultet gd Kyrkorenerna åker- o. gärdesmark
    Hultet gård Kålkulledal dal, hagmark m.m.
    Hultet bebyggelse Kålkulledamm damm
    Hunstugan gård Kålkullehed åker- o. utmark
    Hunstugan gård Kållandsgärde gärde
    Hunstugehed lht Kålgården gärde, åkermark
    Hyddan lht Kålgården åkermark
    Hålekärr torp el. lht Källarebacken mark
    Häckaviken f.d. backstuga Källaremaden gärdesmad
    Häcken gård Källareäckran åkermark
    Häcken gd Källedalen dal, gärdesmark
    Häcken gård Källedalen dal
    Häcken gård Källedalen dal
    Häcksås torp el. lht Källedalen bäckdal
    Hägnan lht Källegärdet gärde
    Hällbo lht Käringeberget berg
    Härsjöhall lht Käringeliden lid
    Härsjökulle lht Käringemossen skogsmosse
    Härsjönäs lht Käringeängen gärde o. äng
    Härskogen gd Kärr skogsmark
    Härskogen gård Kärralyckan lycka och gärde m.m.
    Härsåsen gd Kärraviken vik
    Härsåsen gård Kärret gärde
    Högalid lht Kärret gärde o. åkermark m.m.
    Höganslund lht Kärrängen gärde
    Högbacka lht Ladalyckan gärdeslycka
    Högsbo lht Ladbacken gärdesbacke
    Högsäter lht, hem.d. Ladlyckan gärde
    Högvalla lht Ladugårdsgärdet gärde
    Högås lht, avs. Ladugårdsgärdet gärde
    Högås lht Ladugårdshålan gärdesmark
    Högåsen lht Ladåkrarne gärde och åkerjord
    Höja lht Lajesik sankmark
    Höjden lht Lammhagemaden åkermark
    Höjden lht Lammhagen gärde
    Höjentorp lht Larsåkern gärde
    Höstackekärr torp el. lht Laxegården f.d. laxfångstställe
    Ingabo lht Laxegårdsberget berg
    Ingelund lht Ledsbacken mark
    Ingersbo lht Ledsås bergås
    Ingridsberg lht Ledsängen gärde
    Intagan lht, hem.-del Lenas Åker åkermark
    Jakobsberg lht eller torp Lerbranten mark o. väg
    Jakobsdal lht Lerhålan gärdesmark och dal
    Janshögen lht »Lerum Anders» gärde
    Jeriko torp el. lht Lerums Bro landsvägsbro
    Johannelund lht, hem.-del Lerån å
    Johannelund lht Liden gärde
    Johannero lht Liderna gärde, åkermarker
    Johannesberg lht, hemmansdel Liderna gärde o. marker
    Jonsereds Järnvägsstation lht och järnv.station Liderna gärde
    Jonsereds Järnvägsstation lht och järnv.station Lillagärdet gärde
    Jordfallsbacken lht Lilla-Hulan gärde o. åkerfält
    Jungfrubacken lht Lilledal dal, gärdes- och ängsmark
    Jutagården gård Lillehage hage o. gärdesm.
    Jutagården gd Lillekulle skogsberg
    »Jönses» f.d. torp el. backstuga Lillemosse gärde o. mosse
    Kakelösebacke f.d. torp Lilletå skogsmark
    Kanalen torp Lillies Väg väg
    Kanalen f.d. torp Lillåkra åkermark
    Karlberg lht Lillån Saknas
    Karlsberg lht Lindalslyckan lycka
    Karlshöjd lht Lindmansbrant brant och lid
    Karlshöjd lht Lindås skogs- o. utmark
    Karlshöjd lht Lindås Lider skogsmark o. lider
    Karlsro lht Lindåsmossen mosse
    Karlsro lht Linneestället skogs- o. hagmarks»ställe»
    Karlstorp lht Linåkra åkermark
    Kastenhov hem.-del Livehöljsbranterna mark och branter
    Kastenhov hmd Ljungmossa Sten gränsmärkesten
    Kastenhov f.d. torp Ljungåsen berg o. skogsljungmarksås
    Kastenhov Tegelbruket f.d. tegelbruk Ljungåsen skogsmarksås
    Katrinehöjd lht Lonkahallen berg
    Kettyhill lht Lonkaholken källa
    Kivenäbb gård Lonkevältan åkermark
    Kivenäbb gård Lortadalen dal
    Kjersti-Mors torp f.d. torp Lortaredalen dal, inägomark
    Klacken f.d. torp Lortarebranten åkermark
    Klaraberg lht Luffarekullen berg
    Klint lht Lundagatan väg
    Klintebo lht Lundagärdet gärde
    Klippan lht Lundakällan källa
    Klippedalen lht Lundaliden lid o. väg
    Klippdalen lht Lundbacken väg o. väglid
    Klippudden lht Lunddalarne äng o. åkerj., dalar
    Klovstena f.d. torp Lunddalsängen gärde
    Knappekulla gård Lusthuskullen bergkulle
    Knaven kvarn Luthers Intaga gärde
    Knavern lht, kraftverk, kvarn m.m. Luthers Lycka åkermark
    Knavra Kvarn kvarn Lyckan gärde
    Knavraås lht Lyckan gärde
    »Kobbs» f.d. hus el. lht Lyckan gärdeslycka
    Kolboryd gd Lyckorna gärden
    Kolboryd gård Lyckorna gärde o. marker
    Koksås lht Låddebo Eker mark
    Kreken lht Låga mark, strandområde
    Kreken f.d. torp Långa Lyckan gärde
    Kristinelund lht Långa Mysta gärde
    Krokäng lht Långaredmaden gärde och madmark
    Krönet lht Långa Vältan gärde
    Krångla f.d. torp Långa Vältan gärde, åkerj.
    Kulesveder gd Långeflat åkergärde
    Kulesveder gård Långekärrsmaden skogsmarksmad
    Kullaberg lht Långetjärnet, Lille sjö
    Kullabo lht Långetjärnet, Stora sjö
    Kullabo lht Långevik vik
    Kullalyckan f.d. torp el. lht Långevältan åkerjord
    Kullatå lht eller torp Långtjärnsbäcken bäck
    Kullebo lht Långås skogsmarksås, berg
    Kullen lht Länsmanseken ek
    Kullens Barnhem lht och barnhem Länsmanseken ek
    Kullenshöjd lht Löjeviken vik
    Kullgården gård Maden åkermark
    Kullgården gård Maden gärde
    Kullhem lht Maden gärde
    Kulltorp lht Madgärdet gärde
    Kvarnen Aspenäs kvarn Madgärdet gärde
    Kålkulla gd Madkroken mad o. åkerm.
    Kålkulla gård Magermans Udde udde
    Kålltorp lht Markashed åker-, slätt- o. utmark m.m.
    Källbo lht Marka Spång spång, bäckbro
    Källdalen lht Mellanbacken villastadsväg»backe» o. mark
    Källebacken lht Mellomängen äng, gärde
    Källvik lht Mellomöja ö
    Källängen lht Meteberget berg
    Kärralund lht Mjölnarelyckan gärde
    Kärralyckan lht Mjölkeliderna mark o. lider
    Kärret gd Mjölkängen gärde
    Kärret gård Mon mark o. gärden
    Kärrängen lht Mossaberget berg
    Laggastorpet f.d. torp Mossalyckan gärdeslycka
    Larstorp lht Mosselyckorna gärdesmark
    Latås f.d. torp Mossen gärde
    Lerbacken f.d. båtsmanstorp o. lht Mossen gärde
    Lerum by, gårdar Mossen gärde
    Lerum by, gårdar m.m. Mossen gärde
    Lerum by, gårdar m.m. Mossen gärde, åkermark
    Lerum Andersgården gård Mossen gärde
    Lerum Holmen, Lilla gård Mossen gärde
    Lerum Holmen, Lilla gård Mossåkern åkermark
    Lerums Biograf lht o. biograf Munkedalen dal
    Lerums Järnvägsstation järnv.-station Murarns Lycka gärdeslycka
    Lerums Kyrka kyrka Muskelund skog o. hagmarkslund
    Lerum Skattegården gård Myggehagen inägomark
    Lerums Prästgård lht och bostad m.m., »prästgård» Myrebacken gärdesmark
    Lerums Skola folk- o. småskola Måkhall stenskär
    Lerums Snickeriverkstad lht o. snickerifabrik Mörkeviken vik
    Lerum Stommen gård Mörketjärn skogsmarkssjö
    Lerum Västergården gård Mörketjärnsbäcken bäck
    Liden lht Mörkshålan däldmark
    Lilla Berg lht Mörtagrund sjögrund
    Lillbo lht Mörtagångsbergen skogsberg
    Lilldalen lht Nabben bergnabbe
    Lillebo lht Nedre Gärdet gärde
    Lillebo lht Nils» Hög höjd
    Lilleskog lht Nolflat gärde, åkermark
    Lillgården lht Nolgärdet gärde
    Lillhaga lht Nolgärdet gärde
    Lillhem lht Nolgärdet gärde
    Lillstugan lht Nolgärdet gärde
    Lillstugan lht Nolgärdet gärde
    Lillstugan lht Nolgärdet gärde
    Lillsäter lht Nolgärdet gärde
    Lilltorp lht Nolgårdsliderna lider
    Lilltuvan lht Nordliden hag- o. gärdesm.
    Lillåker lht Nordmarken skogsmark
    Lindebo lht Nylanden gärde
    Lindekulla lht Nylandet åkergärde
    Lindhem lht Nylandet gärde
    Lindhult lht Nålebacken gärdesmark o. backeslätt
    Lindsäter lht Näbbet gärdesmark
    Lindåker lht Näset skogsmark m.m. och näs
    Lindås lht Näset bergmark
    Lindås lht Näsudden udde
    Lindås torp el. lht Nötakullen berg
    Lindåsbacke lht Olas Hölj åhölja
    Lindåsdal lht Olas Kulläng gärde o. äng
    Lindåshage lht Olsmässehagen hage, gärde o. åkermark m.m.
    Lindåshöjd lht Ormakärr gärde
    Lindängen lht Ormamysta Haller berg
    Ljungbacken lht Ormamystan mosse
    Ljungbackevägen lht Ormekulla berg
    Ljungkullen lht Ormekärret gärde
    Ljungkullen lht Orråseliden väglid
    Ljunglid lht Osmans Svedja skogsmark
    Ljungmansås lht, torp Oxalyckan gärde
    Ljungsberg lht Oxhagen gärde
    Ljungsdal lht Oxögat skogsmarkssjö
    Ljungshöjd lht Palla skogsmarksberg
    Ljungås torp el. llht Paradisbäcken bäck
    Lonkegården Saknas Paradisängen gärde
    Lugnet lht Partleudde bergudde
    Lugnet lht Pela skogsmark
    Lugnet lht Pelagärdena skogsområde
    Lugnet lht Pestgraven åkermark
    Lugnet lht Plåta gärde
    »Lumpes» f.d. torp el. backstuga Porsnäset skogsmarksnäs m.m.
    Lunnatorp lht Porstjärnet sjö
    Lusehålan f.d. torp Porstjärns Lid skogsmarkslid
    »Lutters» lht eller f.d. torp Porstjärns Mosse mosse
    Lyckan lht Posthagen beteshage o. gärde
    Lyckan lht Prinsemossen skogsmarksmosse
    Lyckebo lht Prästen berg o. gärdeslycka
    Lyckebo lht Präståker åkermark
    Lyckhem lht Prästäckra åkermark
    Lyckhem lht Puggagärdet gärde
    Lyckhem lht Ramberget berg
    Lyckhem lht Rambergsskogen skogsmark
    Lyckhem lht Rambotjärn skogssjö
    Lyckhem lht Ramboås bergås
    Lyckås lht Ramsjön sjö
    Låddebo gd Rasedamm damm
    Låddebo gård Relebrinken lidbrink, krök på väg
    Låddebo Lycka lht, torp Riddaresten sten
    Låddehage lht Rinnla åkermark, gärde
    Långared gård Rinnledalen dal
    Långevik lht el. torp Roteberget berg
    Lövhyddan lht Rotebergsvälterna gärde, åkerm.
    Lövås lht Rotebergsängen gärde
    Lövås lht Rulelid skogsmarks- och väglid
    Magnushöjd lht Rulemosse mosse
    Majsätra lht Ruletjärn skogsmarkssjö
    Malmgården lht Rya marker, åker, äng, hagm.
    Malmhem lht Ryabranta gärdesbranter o. åkermark
    Malmslätt lht Ryd gärde o. åkermark
    Manhem lht Rydberget berg
    Margretelund lht Råbergshagen hage, mark
    Marken gård Råbergshagen gärde o. mark
    Mariedal lht Råberget berg
    Mariehill lht Rådjursviken vik, sjöbukt
    Marielund lht Råkullen berg
    Marken gd Rännan sund el. »kanal»
    Mascotte lht, hem.d. Rännebranta gärde o. ängsmark
    Missionshuset lht, missionslokal Rännorna åkermark
    Mossen, Nedre lht Rävabergskullen skogsberg
    Mossen Övre lht Rävadalen skogsmarksdal
    Mossetorpet torp Rävakärret skogsmark
    Munkebacka gd Rävakärrsmaden skogsmad
    Munkebacka gård Rävbergen skogsmarksberg
    Mödomen f.d. torp Rävbergen skogsmarksberg
    Mösta torp, lht Rävberget skogsmarksberg
    Nabben lht Rävbergsdal skogsdal
    Nolhagen lht Rävbergsdal skogsmarksdal
    Nolåsen lht Rävbergslider skogsmark
    Nora lht Rävbergsåsen bergås
    Nordsäter lht Räven holme
    Norrby lht Röda Liden skogsvägslid
    Norrtorp lht Rödesand vik o. sjöstrand
    Nostra lht Röde Sten stengrund
    Nya Kommunalhuset lht o. kommunlokal Rödjan gärde
    Nybo lht Römysterna skogsmossar
    Nybygget lht Rörmystan skogsmosse
    Nybygget torp el. lht Rörvik vik
    Nygård gård Rösaredsgrunne mark
    Nyhem lht Rösaredshålorna mark
    Nykterheten f.d. torp Rösaredsäckran åkermark
    Nysäter lht Sand sjö o. vikområde
    Nytorp lht Sanddalen dal och gärdesmark
    Nötakullen f.d. torp Sandliden väglid
    Oakhill lht Sandlidshagen gärdesmark
    Oljenäs Färgfabrik färgfabrik Sandslätten gärde o. sandmarksslätt
    Ollebo lht Sandslätten gärde, åkerm.
    Olsborg lht Sandvadet bäckvad och mark m.m.
    Olshöjd lht Sandängen gärde
    Olsmässehage torp el. lht Sandön markhöjd
    Orion lht Sanna åkermark m.m.
    Oskarshem lht Sanna slätt- o. åkermark
    Oskarshem lht Sardegapet gärde
    Oskulden f.d. torp Sardegapsliden lid o. marksluttning
    Ovebo lht Sesbubäck bäck
    Paradiset lht Siken gärde o. äng
    Parkstugan lht Sikåkern åkermark
    Peashallen Saknas Sisslebackarne gärdesmark
    Peisestuen lht Sisslebackelyckan gärdeslycka
    Pensionatet lht o. pensionat Sjödala dalgång o. dalar
    Pettersberg lht Sjögärdet gärde
    Plåtslageriet lht o. plåtslageriverkstad Sjögärdet gärde
    Pomona lht Sjömaden mad
    Portvaktsstugan lht Sjömadlyckan gärde
    Päashallen f.d. torp Sjöåkern åkermark
    Pärlan lht Sjöåkern gärde
    Ramsjöås lht Skallen åkermarkshöjd
    Ramsjöås torp Skansakärren skogsmark
    Raset lht Skatebacken gärdesmark
    Reinholdsberg lht Skedesåkra åkermark
    Ribbatorpet torp Skedet åkermark o. slättområde
    Riddarestenen torp eller lht Skilnadshålan dal o. inägomark
    Rodante lht Skitna Bron väg, skogsvägsbro
    Rosenberg lht Skivan åkermark
    Rosenhill lht Skogaflaten gärde
    Rosenhäll lht Skogasand sandstrand
    Rosenlund lht Skogatjärn tjärn
    Rulebacke f.d. torp, lht Skogaviken vik
    Runebo lht Skogdungen skogsdunge o. hagmark
    Runehäll lht Skogsledet stängselled
    Runehöjd lht Skrapekärr betes- o. hagmark
    Runehöjd lht Skällaråkra åkerj.
    Runsäter lht Skäret skär
    Ryd »gårdar» Skärudden udde
    Ryd »gårdar» Sköttlagapet markområde
    Ryd »gårdar» Slinnebacken gärdesmark
    Rydsberg lht Slinnebacken åkermark
    Ryd Västergården »gård» Slinneheden, Lilla gärde o. slättmark
    Ryd Östergården »gård» Slinneheden, Stora gärde o. slätt
    Råberg lht, hem.d. Släta Stycket åkermark
    Röttkärrshålan f.d. torp Slättebacken backslätt och mark
    Sandbacken lht Slätten slättgärde
    Sandbäck gd Slätten åkermark
    Sandbäck gård Slätthults Gata bygata, väg
    Sandmans Torp f.d. torp Slätthullsmosse skogsmosse
    Sandvadet lht Slätthullsås berg- o. skogsås
    Sandvadet avs Slätthygget skogsområde
    Sandås lht Smalatången tånge
    Sanna lht Smalåkern gärde, åkermark
    Sannhult lht Smedjebacken hag o. ängsmark
    Sannsäter lht Smedjeliden lid
    Segloragården lht Smedjelyckan gärde
    Sevahöjd lht Smedlyckan lycka
    Siesta lht Smihagsmad mad o. gärde
    »Sjungas» f.d. torp, båtsmanstorp Snorreråsen mark el. rås
    Sjöbo lht Soldalen dal
    Sjöstugan lht Soldalstjärnet sjö
    Sjöstugan lht Soldalsudden udde
    Sjötorp lht Soldalsviken vik
    Sjövallen lht Solförmörkelselyckan gärde
    Sjövillan lht Sopemystan mosse
    Sjöängen lht Sopemystebergen berg
    Skatebacken torp Spabackamossen skogsmarksmosse
    Skatebacken torp Spångadalen bäckdal
    Skattegärde lht Spälåkra åkerm.
    Skavsås gård Stadsvägen skogsmarksväg
    Skavsås torp Stakes Hölj åhölja
    Skogatorp lht Stallåkra åkermark
    Skogatorpet lht el. torp Stambanan, Västra järnväg
    Skogen lht, torp Stamsjöbäck bäck
    Skogetorp torp Stamsjölider skogsmarkslider
    Skoggårdarne gårdar Stamsjömosse skogsmarksmosse
    Skogsbacken lht Stamsjön sjö
    Skogsberga lht Stamsjön Lille sjö
    Skogsbo lht Stamsjön, Store sjö
    Skogsbo lht Stamsjövägen väg
    Skogsborg lht Starkullen berg
    Skogsbrynet lht Stenbackskreken mark
    Skogsgläntan lht Stenbrodalen dal o. ängsm.
    Skogsgärde lht Stenbroliden väglid
    Skogshall lht Stenbäcken bäck
    Skogshem lht Stendalen dal
    Skogshem lht Stengrundet grund
    Skogshem lht Stenhålan däldmark o. gärde
    Skogshyddan lht Stenhåleliden mark o. lid
    Skogshygget lht Stenknäppan åkermark m.m.
    Skogshöjd lht Stenkullegärdet gärde
    Skogshöjd lht Stennabbeshagen gärde o. hage
    Skogslund lht Stenshagen mark
    Skogslund lht Stensjön sjö
    Skogslund f.d. torp Stensmystan mosse
    Skogsly lht Stenstjärn sjö
    Skogsro lht Stensåkern gärde
    Skogsfjället lht Stenvik vik
    Skogstorp lht Stinas Åker åkermark
    Skogstorp lht Stockavältan åkermark
    Skostugan lht Stocksbranterna åkermark o. sluttningar
    Skräppås lht Stomshage hage, mark
    Skuggan lht Stora Gärdet gärde
    Skäret f.d. torp Stora Hålan ängs- o. åkermark
    Sköldsborg lht Storedalen dal, äng- o. gärdesmark o. bäckdal
    Sköldsborg lht Storekulle berg
    Sköldshöjd lht Storesten flyttstensblock
    Slätthult by Storåker åkerjord
    Slätthult gårdar Storåkern åkergärde
    Slätthultsdal lht Storåkern åkermark
    Slätthults Skola folkskola Storåkern gärde, åkermark
    Slätthultsås lht Storån å
    Slätthult, Västra gård Storås berg o. markhöjd
    Slätthult, Östra gård Storäckran åkergärde
    Slättäng lht Storöja ö
    Smedkärren torp Strandvägen väg
    Smedkärren torp Stråken åkermark
    Smedlyckan lht Strömbron vägbro
    Smedstorp torp Strömgärdet gärde
    Sodalen lht Strömängen gärde
    Sofiehem lht Stubbemaden gärde
    Solbacken lht Stubbmadskullen berg
    Solbacken lht Sturvamosse mosse
    Solbacken lht Sturvavadet bäckvad o. vägbro
    Solbacken lht Sturvaviken vik
    Solbacken lht Sturven sjö
    Solberga lht Sturven sjö
    Solberga lht Sturven, Lilla sjö
    Solbo lht Stöttingen gärde el. åker
    Soldalen lht el. f.d. torp Stöttingen åkermark
    Soleryd lht Stöveln gärdesmark
    Solglimt lht Svarta Berget berg
    Solgläntan lht Svartaberget berg
    Solgård lht Svartedalsbacke mark
    Solgärde lht Svartemossen mosse
    Solhaga lht Svartetjärnet skogsmarkssjö
    Solhaga lht Svartetjärnsmosse mosse
    Solhaga lht Svartån å, bäck
    Solhagen lht Svartånebäcken bäck
    Solhem lht Svartånegärdet gärde
    Solhem lht Svartåneliden lid
    Solhem lht Svederna skogsmark, f.d. odling o. svedjemark
    Solhem lht Svedjan hag- o. utmark
    Solhem lht Svedjan skogsmark
    Solhyddan lht Svedtjärn sjö
    Solhöjd lht Svenkeboås bergås
    Solkullen lht Svinabacken mark-, backslätt
    Solliden lht Svinakärret gärdesmark
    Solliden lht Svinasten stenblock
    Solryd lht Svinelyckan gärdeslycka
    Solstugan lht Svinerotan inägomark
    Solstugan lht Svinhagsliden skogsmarksväglid
    Soltomta lht Sågebäcken bäck
    Solvind lht Sågelyckan lycka
    Solåker lht Sälgekullen åkermarkshöjd
    Solås lht Sävaliden lid
    Solåsen lht Säven mark o. bäckdalsområde
    Solängen lht Säveån å
    Solängen lht Sönnere Mossen mosse
    Stacket f.d. torp Sönnersåkerslyckan gärdeslycka
    Stacket hem.del el. lht Sörgärdet gärde
    »Stakes» gård Sörgärdet gärde
    Stamsjögläntan lht Sörgärdet gärde
    Stamsjöhem lht Sörgärdet gärde
    Stamsjöhöjd lht Sörgärdet, Lilla gärde
    Stamsjönäs lht Sörgärdet, Stora gärde
    Stamsjötorpet torp, lht Sörledet stängselled
    Stamsjötvätt tvättinrättning o. -anläggning Sörlyckan gärde
    Stamsjövik lht Sörmarken skogsmark
    Stamsjövik lht Söröja ö
    Stamsjöås lht Tassepölen damm
    Staverås lht Taternabba sjöstrandsnabbe
    Stenhuset hus, lht Tegelbruksgärdet gärde
    Stenhäll lht Tegelängen mark
    Stenknäppan lht eller torp Tegelängsvägen väg
    Stenkullen f.d. torp Tenkullemaden mad, åkerj.
    Stenkullen lht Tenkullen, Lille berg
    Stenkullen lht, »samhälle» m.m. Tenkullen, Store berg
    Stenkullens Järnv.station lht och järnv.station Tenkullevältan åkermark
    Stenlid torp el. lht Timmerås skogsmarksås
    Stenlid lht Tolerydbäcken bäck
    Stenryd lht Tomtagärdet gärde
    Stensjövik lht Tomtahagen gärde
    Stenstugan f.d. hus el. backestuga Tomtahagen hagmark
    Stilleborg lht Tomtaliderna lider, gärdesm. o. gärdsbackebranter
    Stintebo lht Tomteberget berg
    Storma lht Tomtebergsäckran gärde
    Strandhem lht Torpadal dal
    Strömma lht Torpaliden landsvägslid
    Strömslund lht Torpet gärde
    Strömsnäs lht Torps Bro vägbro
    Strömängen f.d. torp Torpsbäcken bäck
    Stugan lht Torrbacken höjdslätt o. gärde
    Stugan lht Torskebäcken bäck
    Sture lht o. villa Torstjärn skogsmarkssjö
    Sturveås gård Tortjärnsmossen mosse
    Sturveås gd Trehörningen åkermark
    Sturveås gård Trehörningen gärde
    Stålebo gård Trevältsflaten gärde
    Stålebo gd Trindebacken gärdesbacke
    Stålebotå lht Trindebacken mark o. backslätt
    Sundet lht Trindekulle skogsberg
    Svartebrant torp Trindekullen berg
    Svartebrant torp el. lht Trindekullskärr gärde
    Svartån, Gamla lht Trindemosse mosse
    Svartån, Gamla lht Trollskogen skogsmark
    Svartån, Nya lht Trädgårdsgärdet gärde
    Svederna bebyggelse Trädgårdsgärdet gärde
    Svederna gd Trädgårdsgärdet gärde
    Svederna gård Tuvebacken mark
    Svederud, se 1 Svederna Saknas Tuvedalen dal, gärdesmark
    Svenkebo by Tuvhålan gärdesmark
    Svenkebo gårdar Tuväckrorna åkermark
    Svenkebohult gård Tuvängen gärde, åkermark
    Svenkebohöjd lht Tvättkullen berg
    Svenkebo Nordgården gård Tvättstena sten- eller bergområde
    Svenkebo Södergården gård Tvärfjället skogsmarkberg
    Svensbo lht Tvärfåran åkermark
    Svenstorp lht Tåberget berg
    Syta f.d. torp Tålycka åkerlycka
    Särla lht Tåmarken hag- o. utmarkslycka
    Säter lht Tåmarken skogs, utmark o.d.
    Säveborg lht Tån hagmark
    Sävedal lht Tån hagmark
    Sävehöjd lht Tångemossen skogsmosse
    Sävehöjd lht Tången åkermark
    Sävekulla lht Tångmossen skogsmarksmosse
    Säven torp, lht Tångängen gärde
    Sävenabben lht Tåskogatjärnet sjö
    Sävero lht Tåskogen skogsmark
    Sävesbo by Täppan åkermark
    Sävesbo gårdar Tösamötet hagmark m.m.
    Sävesbo Skola folkskola Tösjön sjö
    Sävesbo, Västra gård Tösjön sjö
    Sävesbo, Östra gård Ulvasundet sund
    Säveslätt lht Undantaget gärde, åkerm.
    Sävestrand lht Undantagsåkern åkermark
    Söderåsen lht Undantagsäckran gärde
    Sörhagen lht Undergången landsvägsundergång
    Tallbacken lht Utbruket gärdesmark
    Talldungen lht Utgärdesmossen åkermark o. gärde, mosse
    Tallstugan lht Utgärdet gärde
    Tallsäter lht Utgärdet gärde
    Tallåsen lht Utskogen skogsområde
    Tallåsen lht Utängen gärde, åkermark
    Tassetorpet f.d. torp Utängen gärde
    Taxnäs lht, café m.m. Vadabranten gärdesmark
    Terjebacken lht Vadabron vägbro
    Tillflykten f.d. torp el. hus Vadaledsbiten åkermark
    Tillflykten lht Vakarekulle berg
    Timmerhedsslätt lht Vallen gärde
    Timmervadsslätt lht el. torp Varberget berg
    Timmerås lht el. torp Varbergssand sandgrund o. -strand
    Tjället lht Vargöjerna öar
    Toleryd by Varpås skogsmarksås
    Toleryd gård Varpås Lider skogsmarkslider
    Tolerydshage lht Vasakärret gärde
    »Tolerydställena» Saknas Vasakärret gärdesmark
    Tomteberget lht Vasslyckan gärdeslycka
    Tomtebo lht Vaåkern åkermark
    Tomtehemmet lht Veakärret skogsmark
    Tomthagen lht, hem.d. Villagärdet gärde
    Tomtero lht, hem.d. Vinterhagen gärde
    Torgilsgård lht Vintragapet åkermark o. gärde
    Torp gårdar Vintrakärret skogsmark
    Torp Nordgården gård Vintrakärrsviken vik
    Torp Södergården gård Vinåsen bergås
    Torpet lht o. f.d. torp Vitaresand vik
    Torpet f.d. torp Vittkärret mark
    Torpsmaden lht, hem.d. Vrån gärdesmark
    Torshamra lht Vrån gärde
    Torshill lht Vråssvedjan åkermark
    Tranbergs Torp f.d. torp Vålö ö
    Trekanten lht Våmmebro landsvägsbro
    Trevnan lht Våmmegärdena gärden
    Tryggestad lht Våthullshed slättmark o. utskifte
    Tröka f.d. torp Vägabiten åkermark
    Tunhem lht Vällsjöbäcken bäck
    Tuvan lht Vällsjön sjö
    Tussebo lht Vällsjön sjö
    Tån torp Välteflaten gärde, åkerm.
    Tåskogen lht Värebäcken bäck
    Täppan lht Västergärdet gärde
    Uddenäs lht Västergärdet gärde
    Ullared lht Västergärdet gärde
    Ulvasundet f.d. backstuga Västergärdet gärde
    Underås lht Västere Mossen gärde, f.d. mosse
    Vallen lht Västerskogen skogsmark
    Valåsen hem.del Västreflat gärde
    Varberget lht Åkergärdeskärret skogsmark
    Varpås, Lilla lht Åkergärdet gärde
    Varpås f.d. torp el. lht Ålkistekärret mark
    Varpås lht Ålkistesvedjan mark
    Vernershöjd lht Ålliden lid, mark
    Via lht Åsabäcken skogsmarksbäck
    Vibo lht Åsagärdet gärde
    Vilan lht Åsamad mad, gärdesmark
    Vilhelmsberg lht Åseliderna inägomark och lider
    Vilhelmsberg lht Åsen berg o. f.d. landsvägshöjd
    Viljamsdal lht Åsen berg
    Villa Alexandra lht Åsängen gärde
    Villa Ekenäs lht Åttungen gärde
    Villa Möllergård lht Åvägen väg
    Villan lht Älsjödämme dämme=dammfäste
    Villa Sörman lht Älsjön sjö
    Villiamshöjd lht Öjesjön sjö
    Villiamshöjd lht Ölslandaliden lid
    Vrå lht Ön sandmarkshöjd
    Vårhaga lht Önakroken mark
    Vårhem lht Örnakulan berg
    Vårlunda lht Östergärdet gärde
    Våthult gd Östergärdet gärde
    Våthult gård Östergärdsmaden åkermark
    Våthultshed lht Övre Gärdet gärde
    Välkomman torp eller lht Öxerydlid väglid
    Vällsjöås torp Öxnemossekulle berg
    Vänedal lht Öxnemossen mosse
    Vänhem lht Öxneås skogsbergsås
    Vänhem lht Öxsjön sjö
    Värmeverken, Lerum verkstad Öxsjön sjö
    Värnhem lht  
    Västanlid lht  
    Västerhagen lht  
    Västerliden lht  
    Västerstugan lht  
    Ytterby lht  
    Åbacken lht  
    Åbo lht  
    Åby lht  
    Ådalen lht  
    Ågård lht  
    Ågärde lht  
    Åkerslätt lht  
    Ålderdomshemmet lht, ålderdoms- o. fattighem  
    Åryd lht  
    Åsa lht  
    Åsen f.d. torp  
    Åstugan lht  
    Åtorp lht el. hem.-del  
    Åtorp lht  
    Åttungen f.d. lht o. hem.d.  
    Älvhem lht  
    Ängebergen lht  
    Ängsol lht  
    Öslanda by  
    Ölslanda by o. gårdar  
    Ölslandahult torp el. lht  
    Ölslanda Kraftverk elverk m.m.  
    Ölslanda, Lilla lht  
    Ölslanda Skattegården gård  
    Ölslanda Skola skolhus och lht, folk- o. småskola  
    Ölslanda Södergården gård  
    Ölslanda Västergården gård  
    Örnsberg lht  
    Österlyckan lht  
    Östtorp lht  
    Överås lht  
    Överåsen lht  
    Öxeryd gd  
    Öxeryd gård  
    Öxerydtå torp el. lht  

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.