ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skallsjö socken : Vättle härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 82 Naturnamn: 229 Bebyggelsenamn: 591 Naturnamn: 702
Skallsjö sn Asklandatjärn tjärn Sagesmän förteckning Alekärret gärde o. mark
Skallsjö sn Barkamossen mosse Sagesmän förteckning Alingsåsvägen landsväg
Skallsjö by Bengtslid terräng Sagesmän förteckning Andrénsstycket gärde
Skallsjö sn Bistersvik vik Skallsjö socken Aplahalla skogsvägsberg
Skallsjö socken sn *Björkasten gränsmärke Skallsjö socken Apelsås Lycka lycka, gärde
Skallsjö sn /Se Björnås kullar terräng Skallsjö sn /Se Asklandatjärn sjö
Skallsjö sn Björnåstjärn tjärn drängeseredbo inbyggarbeteckning Askåkra åkermark
Skallsjö sn Blåbärsudden udde fabriksare inbyggarbeteckning Aspeliderna gärdesmark och lider
Skallsjö sn Bockabergen berg flodabo inbyggarbeteckning Asseskvarnsbäcken bäck
Skallsjö sn Bockmossesand vik haråsare inbyggarbeteckning Badeshöljan hölja
Skalsiö sn Bottnaviken vik herrgårdare inbyggarbeteckning Benjes Lycka gärdeslycka
Skallsjö sn Breviken vik håvaredbo inbyggarbeteckning Bergalyckan gärde
Skallsjö sn *Britkiernet gränsmärke högsboholmare inbyggarbeteckning Bistekullen berg
Skallsjö sn Brudaholmen holme madenbo inbyggarbeteckning Bistekullsåkra åkrar
Skallsjö sn Brudareholmen ö näsbo inbyggarbeteckning Björkåker åkerområde
Skallsjö sn /Se Bråten terräng orydbo inbyggarbeteckning Björnahålan skogsdal
Skallsjö sn /Se Brännås terräng pålstorpsbo inbyggarbeteckning Björnahålsliden skogs- och väglid
Skallsjö sn /Se Dalaviken vik ryggebolare inbyggarbeteckning Björnås skogsmark
Drängserud by Dalen terräng skallsjöbo inbyggarbeteckning Björnåstjärn tjärn
Elvensborgh slott Dammossen mosse svenseredbo inbyggarbeteckning Blåbandsgärdet gärde
Floda gd Djupviken vik sävhultsbo inbyggarbeteckning Bockabergen skogsberg
Floda hg Dymossen mosse tolleredbo inbyggarbeteckning Bockabergs Mosse skogsmosse
Floda herrg. *Eh Ewik? Saknas ubbaredbo inbyggarbeteckning Bockabergsskogen skog
Floda gods Ekåsen terräng vieboare inbyggarbeteckning Bockabergs Sten sten (stenblock?)
Floda gd Ellesten sten? vikebo inbyggarbeteckning Bockahagen hage
Floda hg Finnbäcken bäck åsteboare inbyggarbeteckning Bockakullsliderna skogsvägslider
Floda hg Finnmossen mosse »Adelskölds» gärdar, torp, lht m.m. Bockalyckan gärdeslycka
Floda gd Finntjärnarna tjärnar Agnsjöbäck lht Bockaskogen skogsområde
Floda säteri Fjäramossen mosse Alebacken lht Bockhagen skogsområde
Floda gods Flottastället terräng Alekullen lht Bogen berg
Floda by /Se Fuglabäcken bäck Alelund lht Bolgen gärdesmark
Floda gd /Se Furumossen mosse Alphyddan lht Bollplan fotbollsplan e idrottsplats
Floda poststation /Se Fågelmosse mosse Aludden lht Bomanshagen skogsmarkshage
Floda station poststation /Se Gaddamossen mosse Anderstorp f.d. torp Bomanslyckan gärdeslycka
Harås Saknas /Se Gaddån å Annedal lht Bottna sjö
Harås gd /Se Gaddås terräng Annehöjd lht Bottnasjön sjö
Hyttan lht /Se Getåsen terräng Apelsås f.d. torp Bottnasjöarne sjö
Hålan gd /Se Grantjärn tjärn Asklanda Sveder hemmansdel Bracka gärde
Högsboholm gd /Se Grantjärnet tjärn Asklanda Sveder hemmansdel Brattaliden lid
Högsboholm gd /Se Granvik vik Asses Kvarn f.d. kvarn Bredaremossen mosse
Högzgärde gd Grönemad ägomark Babel lht Breingen gärde
Högsgärde, se Högsboholm gd Gullön ö »Bagges» egendom Broholmen holme
Näs hg gusuliðir skog? Banvaktsstugan lht Bromans Lycka lycka, åker m.m.
Näs hrgd Gusulidir skog Saknas Barkhult hem-del (f.d. torp) Brudareholmen ö
Näs hg Gärdamossen mosse Bergared lht Brunnslyckan gärde
Näs by Gärdsjön sjö Bergatorpet torp Brunnsåkern åkermark
Näs hrgd Gökaviken vik Berghem lht Brädastället strandområde
Nääs gods /Se Hackekärret mosse Berghill lht Brännabben nabbe, udde
Offtaboda, se Åstebo gd Hagen terräng Berghult lht Brännabbeöjerna bergöar
Pålstorp gd Hallbroån å Berghult lht Brännemosse mosse
Pölen gd /Se Herrigshals mosse Berghäll lht Bränneriskogen skogsmarker
Ryggebol by Hertigsmosse mosse Bergsbo lht Brännerivältan åkermark
Ryggebol by Hoasjön del av Vibosjön Bergstugan lht Brännerna skogsmarker
Ryggebol by /Se Hulavik vik Bergsängen torp Brännet skogsområde
Skallsjö by Hultatorpet terräng Bertilagård lht Brännås bergås
Skallsjö by Hunnebergsnäs udde Björkebo lht Burås skogsmarksås
Skallsjö by Hålamossen mosse Björkedalen lht Buråsdal skogsmarksdal m.m
Stommen gd Håvaredviken vik Björkelid lht Buskadammen damm
Stommen gd Håvaredeås höjd Björkelund hemmansdel (lht) Buskalyckan gärdeslycka
Sturveås, Östra gd /Se Hästtjärn tjärn Björkered lht Bäckekroka gärdesmarker
Stålebo gd Häxmossen mosse Björketorp torp, lht Dalalyckan gärde
*Svengården ?gd Häxmossen mosse /Se Björketorp lht Dalaviken vik
Svensered by Högaråsen skogsområde Björkhagen lht Dalsåkern åkermark
Sågarehagen torp /Se Högekulle skogsområde Björkhagen lht Dalsåkern åkermark
Sävhult by Hökmossen mosse Björkhem lht Dammamaden mad
Sävhult by Iglakärr terräng Björknäs lht Dammgärdet gärde
Sävhult by Iglasjön sjö Björksäter lht Dammåsen berg
Sävhult gdr /Se Jungfrumossen mosse Björkudden lht Djupedal dal, äng o. åkermark
Tollered by Killingön ö Björkås lht Djupviken vik
Torlered Saknas Klippansås terräng Björnås hem.del Djurslätt hag, -berg- och skogsmark
?Trullsås by Klockareberget berg Blockeberg lht eller torp Djurslätts Kulle skogsberg
Ubbared by Klockaremossen mosse Blockered lht Drängseredgärdena gärden
?Uddared gd Knabbarna terräng Blombacken lht Edvards Kulle berg
Uddared Saknas /Se Kotjärn tjärn Blåbandslokalen lht och hus Ekebergsgärdet gärde
Uddared gd /Se Kotjärnsmaden mosse Bockaberg gård Ekebergsfred gärde o slätt m.m.
Videbo Saknas Kroken terräng Bocksmossen gd Ekebergskrok holmemark o åkrök
Viebo by Kujetjärn tjärn Bocksmossen gård Ekeudde bergudde
Viebo torp /Se Kullatjärn tjärn Bockenäs lht Ekås skogsmarksberg
Viebo gd /Se Kullaån å Bomanstorp lht Ennäsgärdet gärde
Viebo gd /Se Kullehagen terräng Botten hemmansdel Ennäsudden udde, bergmark
Åstebo gd Kungastenen minnessten Brattaskolan småskola Farmors Lycka lycka
Åstebo gd? *Kvarnaslätt Saknas Brobacken lht Finnmossarna skogsmarksmossar
  Kyrkberget berg Bromanslyckan lht Finntjärn sjö
  Kyrkmossen mosse Bryngelstorp torp Flaterna gärden
  Kärrsås ägomark Bråten torp Flobergsliden lid
  Larpekullen skogsmark Brännabben lht Floda Allé vägallé
  Lensjön sjö Bränneriet f.d. hus o brännvinsbränneri Floda Bro bro
  Lensjön sjö /Se Brännäs hemmansdel (f.d. torp) Floda Hylter hult. slåttermark o.d.
  Lensjöån å Bröllopstorp torp Floda Portar f.d. portar och »huvudentré»
  Lensjöåsen terräng »Buskes» lht Flodasjön Saknas
  Lill-Bottnasjön sjö Båtsmansstommen f.d. båtsmanstorp Flottastället färjeställe, överfartsställe
  *Limsjön sjö Bäckelid lht Flodavägen landsväg
  Lindås terräng Böledal hemmansdel (f.d. torp) Floget berg
  Linnemossen mosse Dala lht Flågetjärn tjärn
  Linnås huvud triangelpunkt Dalahage lht Fogels Lycka lycka
  Linnås huvud terräng Dalen torp Framskogen skogsområde
  Ljungmossen mosse Dalen lht Frumystan skogsmarksmosse
  Ljungsmossen mosse Dana lht o arb.bost. hus Frunäs berg, skogsområde o näs
  Loppemossen mosse Dergårds tomt, se 6-7 Floda Saknas Funsbäck bäck
  Loppetorp terräng Dergårdstomt lht Fåglabäcken bäck
  Loppeviken vik Drängsered gårdar Fåglemosse mosse
  Lusthusudden udde Drängsered by Fåglemossen skogsmarksmosse
  Långa maden mosse Drängsered, Norra gård Fårahagen hage
  Långemossen mosse Drängsered, Södra gård Fårbodlyckan gärde
  Långemossen mosse Drängseredshage lht Fåresmaden gärde och mad
  Lången, Lille sjö Drösebacke hemmansdel (f.d. torp) Fägatan gata och fäväg
  Långås terräng Ekebacken lht Fähusåkern åkermark
  Marbotjärn tjärn Ekebacken lht Fölungemystan skogsmosse
  Mettjärn tjärn Ekeberg lht Gaddabron bro
  Mjörn sjö Ekebergshed hemmansdel Gaddamossen mosse och gärde
  Mjörn sjö Ekebo lht Gaddardammsliderna lider
  Måkö udde Ekebo lht Gaddaåkern gärde
  *Nederhall gränsmärke Ekedalen lht Gaddaån å
  Noltomterna terräng /Se Ekehöjd lht Galgebacken åkermark
  Nordåsen höjd Ekehöjd lht Gamle Vägen landsväg
  Näverhult terräng Ekekullen lht Garverisholmen holme
  Ormholmen holme Ekelid lht Garverishöjan hölja
  Ormsudden udde Ekelund hem.del Garveriskullen berg
  Oxhagen skogsmark Eken lht Gastrakulle skogsberg
  Oxögat göl Ekered lht Gastramosse skogsmarker
  Paradiset terräng Ekero lht Gateåkern åkermark
  Persåsen terräng Ekhyddan lht Gavsjön sjö
  Petters hage skogsområde Ekhyddan lht Getaryggen berg
  Pikenborg fornlämning Ekudden gård o. lht m.m. Getaspjället åkermark
  Plaggamossen mosse Ekåsen lht Getås skogsbergsås
  Pliktån å Eriksberg lht Glasberget berg
  Porstjärnet tjärn Erikshöjd lht Granmystan mosse- o åkerområde
  Påskeldberget berg Erikshöjd lht Grantjärn skogsmarkstjärn, sjö
  Rammberget berg Ernst Johanssons tomt, se 8 Floda Saknas Grantjärn skogsmarkstjärn
  Rammbergstjärn tjärn Fasatorpet f.d. torp Grantjärnsmosse mosse
  Rannlasberg berg Fattiggården fattiggård och ålderdomshem Grytekullen berg
  Rullemossen mosse Fjällstugan lht Gråbomossen mosse
  Råbo ägomark Floda bebyggelse Gräsedalsbergen berg
  Råboås terräng Floda bebyggelse Gullbergsslätt åkermark o. slätt
  Ränndalsmyst mosse Floda lht, samhälle o. bebyggelse, »industriort» m.m. Gullö ö
  Rävamossen mosse Floda gård, säteri m.m. Gärdsjön sjö
  Rävatjärn tjärn Floda gård, säteri m.m. Gärdsjön sjö
  Rävbacka terräng Floda gd Gästagömman skogsmarksdråg
  Rötjärnet tjärn Floda gd och samhälle Gökakullen skogsmarksberg
  Rövik vik Floda Biograf biograflokal Hackebacka mark, slåtteräng
  Saxåsberget berg Floda Garveri lht o garveri Haga hagar, äng, åkerm.
  Sjöabergen berg Floda järnvägsstationområdes utvidgn... Saknas Haga gärdesmarker o hagar
  Smörpjukestenen stenblock Floda järnvägsstation järnv. st. Hagahultet gärdesmark
  *Snypalängen märke Floda Kraftverk el kraftverk Hagalyckan gärdeslycka
  Stensjön sjö Floda Kvarn f.d. kvarn Hagamad gärde o mad
  Stenån å Flodamosse hem.d. Hagavrån gärde o inägomark
  Storemossen mosse Floda Pensionat lht o pensionat Hagen hage o gärdesmark
  Sturven, Stora sjö Floda Skola skolhus Hallabergen berg
  Sturven, Stora sjö Floda Snickerifabrik snickeriverkstad o. -fabrik Hallabron väg o bäckbro
  Sturven sjö /Se Floda Såg sågverk Hallabroå å
  Sturven sjö /Se Floda Telefonstation lht o. tel.växelstation Hallaliderna väglider
  Sturven sjö /Se Floget f.d torp Halvskäppestenen stenudde
  Svarttjärnet tjärn Folkets Hus lht o. föreningshus Hampalandet gärdesmark, åker
  Svensered ägomark Fredriksberg lht Hampelandet åkermark
  Svinhagsviken vik Fridhem lht Hansalycka gärdeslycka
  *Sylveån å Fridhem lht Harön ö
  *Säfholtska tjärn gränsmärke, ?tjärn Furubacken lht Havrastycket åkermark
  *Säfholtska vik gränsmärke Furubo lht Headammen damm
  Sängareåsen terräng Furubo lht Hedabergen berg
  Sävelången sjö Furudal lht Heden gärde
  Sävelången sjö Furuhill lht, hem.d. Hertingsstena stenar
  Sävelången sjö Furukullen lht Hertingsås bergås
  Sävelången sjö /Se Furukullen lht Hoasjön sjö
  Sävelången sjö /Se Furulund lht Holma gärde o mark
  Sävelången sjö /Se Furutorp lht Holma gärde o ängsmark
  Sävelången sjö /Se Furulund lht Holma holmar
  Sävelången sjö /Se Fågelnäs hemmansdel (f.d. torp) Holmen gärdesmark
  Sävelången sjö /Se Fåglebokärr lht eller torp Holmen gärde
  Sävesjö sjö Fåglebäck torp el. lht Hultaberget berg
  Säveån å »Fändriks» lht, f.d torp Hultamossen mossegärde
  Sävviken vik Gaddås gd Hulten hult o hagmark
  Sävvikstjärn tjärn Gaddås gård Hultåkern gärde
  Sörtomterna terräng /Se Gamla Kyrkan kyrkoruin Humlagården gärdesmark
  Tjärnatjärn tjärn Gamla Skolan lht, f.d. skola Humlegården mark och f.d. »humlegård»
  Torskabotten sjö Gatan lht Hunnabergen berg, bergås
  Torskabotten sjö /Se Getås torp el. lht Hunneberg berg
  Torskabotten sjö /Se Getås torp el. lht Hunnebergsviken vik
  Torskabotten sjö /Se Gläntan lht Huvdingen höjd
  Torskes terräng Gläntan lht Hålabokärr skogsmark o mad
  Torvmossen mosse Glänthem lht Hålan åkermark, gärde
  Tostamossen mosse Granbacken lht Hålaviken vik
  Tostavik vik Grandal lht Håledal skogsmarksdal
  Tranbergs terräng Granelid lht Hålemyst skogsmarksmosse
  Tranemossen mosse Gransäter lht Håvaredviken vik
  Transkogen skogsområde Grantorp lht Håvareås bergås
  Trollbergen berg Gränstorpet torp, lht Hägnansbacke skogsmark
  Trolltjärn tjärn Grönebacke lht, hem.del Härramaderna madmarker
  Trullamossen mosse Grönedal lht Hästhaga hagmark, skogsmark
  Trullsås triangelpunkt Grönemad torp Hästhagsmossen skogsmosse
  Trulsås triangelpunkt Grönhult lht el. torp Hästtjärnet tjärn
  Trädsbäck bäck Grönhult lht Häxmossarna mossmarker
  Tvärsjön sjö Gubbero lht Häxtjärnet sjö, tjärn
  Tvärsjön sjö Gullsäter lht Högakulla högar, höjder
  Tvärsjönäs terräng Gunnebo lht Högaråsen bergås
  Ugglebron terräng Gunnelsberg lht Högeklint berg
  Uggledalen terräng Gustafsberg lht Högekulle berg
  Uggledalsviken vik Gustafshäll lht Höge åkern åkermark
  Ugglemossen mosse Gyllensol lht Högkullen bergkulle
  ?Uspen sjö Gärdet f.d. hem.del Högsboholmsvägen väg
  ?Uspen sjö Gökatorpet f.d. torp Högsboholmsån å
  Uspen sjö Göta lht o. arb.bost.hus Högshult skogsområde
  Uspen sjö Götaberg lht eller torp Högsåsmossen mosse o inägomark
  Uspen sjö /Se Haga lht Höja berg, hag- o skogshöjder m.m.
  Vaktberget berg Hagedal f.d.torp Hölterna skogs- o hagmark
  Valla, Stora ägomark Hagen lht el. torp Hörbredslen gärdesmark
  Vasamossen mosse Hagen f.d. torp Hörnet gärde
  Vattamossen mosse Hagen lht Iglasjön sjö
  Vibosjön sjö Hallabron lht Jakobs Lycka gärdeslycka
  Vibo, Östra terräng Hansatorpet f.d. torp Jordabron bro
  Viebosjön sjö Harahulten lht, torp Jordfallet äng o inägom.
  Viebosjön sjö /Se Haraldstorpet torp Jungfrumystan skogsmarker, mosse
  Viksås terräng Harås gård Jungemosse Källa vattepöl
  Vinterkärret mosse Hasseldalen hem.delar (f.d. torp) Jungemossen mosse
  Vrånabergen berg Heden gd Jättebergen berg
  Åsketjärnet tjärn Heden gård Kallekullen berg
  Åskön ö Hedås lht Kalvakullen berg o inägomark
  Åskön ö Hellbodal lht el. torp Kalvhagebergen berg
  *Älgsten punkt på gräns Herrgården säteri o. huvudbyggnad Kalvhagen åkermark
  Äspelundsmossen mosse Herrgården säteri o. huvudbyggnad Kalvhagen gärde
  Äspön ö Hulten torp Kalås bergås o utmark
  Ömmern sjö Hultet lht Karlbergsgärdet gärde
  Ömmern sjö Hultet torp Karlbergshagen hage, gärde, mark
  Ömmern sjö Hultås lht Karlsåker åkerjord
  Ömmern sjö /Se Hylttorp lht Karsviken vik
  Ömmern sjö /Se Hyttan torp el. lht Kattehålan hål- o sankmark
  Ömmern sjö /Se Hålakulla torp el. lht Kavlabrobäcken bäck
  Ömmernäs terräng Hålamosse torp el. lht Kavlabron väg, sankmarksbro
  Östergårdstjärn tjärn Hålan gård Kavlebromad skogsmarksmad
  *Överhall punkt på gräns Håvared gårdar Kiddasvederna skogs- eller hagmark
    Håvared by Kilen åkermark
    Håvared, Lilla gård Kilen gärde
    Håvared, Stora gård Killingeön ö
    Hägnadsbacke torp Kistesjön sjövik, sjödel
    Hägnadshallar torp el. lht Klevabergen berg
    Hällegård lht Klevaberget berg
    Hästhaga lht el. torp Klevagärdena gärden
    Hästhaga lht Klevaliden lid
    Hästhagen lht Klevaskogen skogsområde
    Hästhallen lht Klingborgs Grotta stengrotta
    Hästskomosse torp, lht Klippalyckan lycka
    Höga lht Klippansås bergsås
    Högsboholm gd Klockaremaden mad
    Högsboholm gård o säteri Knabba skogsmarksberg o höjder
    Högsboholm gård Knakeberget berg
    Högsboholm, Lilla hem.del Knallareåkra åkermark
    Högsboholms Skola skolhus Knalta berg
    Högsås lht Knavralid lid
    Högås lht Knavraås bergås
    Höjden lht Knipplekullen berg
    Iglakärr gård Koberget berg
    Intagan torp Koberget berg
    Jakobstorpet torp Kolabotten skogsmark
    Jennyhill lht Kolakullen odlad mad och berg
    Johannesberg torp el. lht Koledet gärde, mosseodling m.m.
    Kantarella lht Komaden mad o beteshage
    Kappen lht o. arb.bost.hus Korpabergen berg
    Karavello lht o. villa Korset berg o skogsmarksområde
    Karlberg lht eller f.d. hus Kosvederna skogsmark
    Karlsborg lht Kotjärnet tjärn
    Karlshöjd lht Krakakullen berg
    Karlsro lht Kullaberg berg
    Katrinelund lht Kullagärdet gärde
    Kibunzi lht Kullaliden lid
    Kleva Torp f.d torp Kullhagen gärde
    Klippalyckan lht Kullareåker åkerland
    Klippan gd Kullatjärn sjö
    Klippan gård Kullatjärn sjö
    Klippanshult torp Kroken gärde
    Klockaretorp hemmansdel, f.d. torp Krokåker åkerland
    Kolabotten hem.del Krossen stenbrott
    Kolugnstorp f.d. torp Kråkemossen mosse
    Kristineberg lht Krösehall skogsmark m.m.
    Kristinehill lht Kujetjärn tjärn
    Kroken lht, arb.bost.hus Kullån å
    Kråkehagen torp el. lht Kullsåkern åkermark
    Kråkered lht Kullsås skogsmarksås
    Krösabäck torp Kullsåsmosse skogsmarksmosse
    Krösedal torp Kusabron väg- o åbro
    Krösedal torp Kusahöljan hölja
    Krösehall lht Kusaskogen skogsområde
    Krösehall lht Kusaströmmen ström
    Krösekullen lht Kusekullen berg
    Kulladal lht el. hem.del Kvarnabäcken bäck
    Kullahaget f.d. torp Kvarnabäcken bäck
    Kullen lht Kvarnakrekel mark
    Kullen lht Kvarnalyckan lycka, gärde
    Kullen, Norra lht Kvarnebron vägbro
    Kullen, Södra lht Kvikullegärdet gärde
    Kusebacka gård Kyrkevägen väg
    Kusebacka gård Kyrkemaden skogsmad
    Kvarnebacken lht Kålgården gärde
    Kvikulla gård Källegärdet gärde
    Kvikulla gård Kämpebacken mark
    Kyrkoplan, se 10 Floda Saknas Kärrakullen bergkulle
    Källeberg gd Kärralyckan gärde
    Källeberg gård Kärret skogsområde
    Källebergshage f.d. torp Kärrslyckan gärde
    Källås hem.del Kärrsåkern gärde, »åker»
    Kärret torp Kärrsåsaberget berg
    Kärret torp Kölnekullen bergkulle
    Kärrsås torp Ladareåker åkerland
    Landaro lht Ladugårdsåkern åkerjord
    Lensjödal lht Laggmyst mosse
    Lensjöås torp Lammalyckan gärde
    Lergraven gd Lammehålan hål-, sankmark
    Lergraven gård Lappåkern åker
    Lillstugan lht Larekullen berg
    Lillsäter lht Larpekullen berg
    Lindared lht Ledaliden lid
    Lindeberg lht Ledamossen gärdesmark
    Lindebo lht Ledsåkern åkermark
    Lindhagen lht Ledåkersvälterna åkerjord
    Lindskogen lht, f.d. torp Lensjön sjö
    Lindås lht Lensjön sjö
    Ljunghaga lht Lensjöås skogsmark och bergås
    Ljunghög gård Lerskalla åkermark
    Ljungkullen lht eller f.d. torp Lervallen gärde
    Loppetorp Saknas Liden gärdesmark o lid
    Loppetorpet f.d. torp Liderna åkermark, gärde
    Lugnet lht Lilla Broåker åkerstycke
    Lugnet lht Lillahalla skogsvägsberg
    Lyckebo lht Lillamaden mad
    Lyckebo lht Lilleboslätt mark
    Lyckhem lht Lillebotten sjöområde
    Långås f.d. torp Lille Dalen dal
    Maden gård Lillehagen hage, gärde
    Malta hus Lille Ugn mark
    Marbohult lht Lillången sjö, sjödel
    Marieberg lht Lindekullagärdet gärde
    Mariehöjd lht Lindåsa skogsmark
    Marielund lht Lindåsabacke skogsmark
    Mellomberg torp el. lht Lindåsamosse mosse
    »Nattas» f.d. torp Lindåsatjärn tjärn
    Niklasberg lht Lindåshuvud skogsmarkshöjd
    Nolhagen torp el. lht Lindåssvedja skogsmark o -berg
    Nolås f.d. torp Linnarehagen skogsmark
    Nordala lht Liåkersknös gärdesmark
    Norsesund lht, bebyggelse m.m. Ljungås berg o skogsmark
    Norsesund jvg.samh. Ljusåsen bergås
    Noresund jvg.samh. Loftalyckan gärde
    Noresunds Järnvägsstation järnvägsstation o. lht Lokärrs Däljer mark
    Nybo lht Loppeviken vik
    Nybygget lht Lundbyvägen väg, f.d. o stig
    Nysäter lht Lundebacken gärdesmark
    Näs fabrik, se Tollerud pst Lusthusudden udde
    Näset f.d. »torp» Lyckan åkerlycka
    Näverhult torp Lyckan lycka o åkermark
    Nääs gårdar m.m. Lyckebacken gärdesbacke
    Nääs gårdar m.m. Lyckekreken markområde
    Nääs gårdar m.m. Lyckorna gärden
    Nääs gårdar m.m. Lyckåkern åkermark
    Nääs gårdar m.m. Lyckås bergås
    Nääs Backegården gård Lyckås Däljor dalar, giljor, gärdes- o ängsmarker
    Nääs Fabriker textilfabriker Lyckåslider åker o gärdesmark
    Nääs Kraftverk elkraftv. o. -station Långa Maden mad
    Nääs Kvarn kvarnverk Långa Vältan gärde, åkerj.
    Nääs Lilla lht Långemossen mosse
    Nääs Mellan lht, hus Långgärdet gärde
    Nääs Missionshus lht och missionshus Långgärdsvrån »vrå» och gärdesdel
    Nääs Skola skola Långåkern åkerjord
    Nääs Slöjdseminarium slöjdskola o. -seminarium Långås skogsbergsås
    Nääs Stora säteri m.m. Långåsamossen mosse
    Nääs Såg sågverk Långåslider skogsmarkslider
    Nääs Ålderdomshem lht och fattighem Löatången tånge eller ändeområde
    Nääs Östergården gård (gårdar) Maden gärde
    Nyhem lht Maderna gärden
    Nytorp lht Madestycka gärde, åkerstycken
    Orrås hem.del Madlyckan gärde
    Oryd gd Maja-Stinas Lycka lycka
    Oryd gård Malis Lycka åkerlycka
    Orydsdal torp el lht Marbogärde gärde
    Oskarshöjd lht Marbotjärn sjö
    Pallen f.d. torp Marboås skogsbergsås
    Paradiset f.d. torp Mellomåker gärde, åkerstycke
    Parkettfabriken »farbrik» eller verkstad Mettjärn tjärn
    Pikenborg f.d. hus eller torp Mjölnarns Holme holme
    Pilanda Hus lht, f.d torp Mjörn sjö
    Plaggastorpet torp Mossarne gärde o åkerm.
    Plaggen lht Myredal dal
    Plikten torp el. lht Myredalsviken vik
    Plikten torp el lht Myråker åkerstycke
    Porsnäs torp Mystan mosse o sankmark
    Pålstorp gård Måkö ö
    Pålstorp gd Märlabergen berg
    Pålstorpshult lht Mörkräddesten stenblock
    Pålstorpsudde lht Neckahålan skogsmarksdal eller område
    Pöla gård Nergårdsgärdet gärde
    »Ragges» f.d. torp Nergärdet gärde
    Ransborg lht »Noleftermuren» gärdesmark
    Ricklet torp, lht Nolgärdet gärde
    Ro lht Nolliden gärdesmark
    Rothshöjd lht Nolmaden gärde o beteshage
    Runeberg lht Noltomterna mark
    Runehäll lht Nolåker åkerstycke
    Ryggebol by Nolåkern åker
    Ryggebol gårdar Nolås bergås o skogsmark
    Ryggebol Bergsgården gård Nolås bergås
    Ryggebol Gategården gård Nolås bergås, gärdesmark m.m.
    Ryggebol Skattegården gård Norsakullen kulle
    Ryggebols Skola skolhus Nylandet gärde
    Ryggeboås lht Nylandet gärde
    Ryttartorpet torp el. lht Nyodlingen gärde
    Råbo gd Näsaviken vik
    Råbo gård Näseshage hage, skogsmark
    Råbo Skola skolhus Näset näs, skogsmark och berguddeområde
    Rännedalen gd Näsudden berg- o skogsområde
    Rännedalen gård Nääs Bro landsvägsbro
    Rödluvan lht Ormholmen ö
    Sandhem lht Orrnås berg o inägomark
    Sandkullen lht Orydbro landsvägs- o bäckbro
    Sandkullen torp el. lht Orydbäck bäck
    Sandslätt lht Oryddal dal
    Sandudden lht Orydholme holme, ängsmark
    Saxås torp Orydkullen berg
    Simonshöjd lht Osbacken mark
    Siskan lht Oset sjö o åområde
    Skallsjö gårdar Oxhage Backar utmark
    Skallsjö gårdar Oxhagen mark
    Skallsjö gårdar Oxögat mossesjö
    Skallsjö Ekeberg gård Paradiset gärde
    Skallsjöhöga lht Pinås skogsmarksås
    Skallsjö Kyrka kyrka Pipehuvudet mark
    Skallsjölid lht Piplaskoga skogsområde
    Skallsjö Skattegården gård Pliktån å
    Skallsjö Stommen gård Plåtgärdet gärde
    Skallsjö Västergården gård Porsmyren gärde
    Skallsjöängar hemmansdel Porstjärnet sjö
    Skarabrink torp Raderna gärde, åkermarker
    Skarpatorp torp el. lht Ramberget berg
    Skarstedts tomt, se 11 Floda Saknas Rambergstjärn sjö
    Skinnskallen torp eller lht Rammaberget berg o brant flog
    Skogen lht eller torp Rangelasberg berg
    Skogsbo lht Recklekullen berg
    Skogsbo lht Recklet lycka m.m.
    Skogsgläntan lht Renerna gärdesmark
    Skogshem lht Riskullebiten åkerjord
    Skogshöjd lht Riskulledal dal
    Skogshyddan lht Riskullehåla dal, hålmark o åkermark
    Skogslyckan lht Riskullen berg
    Skogslyckan lht Riskullsängen gärdesmark
    Skogsstugan lht Rolkemad mad o gärden
    Skogstorpet lht Rullemossen mosse
    Skärebäck hem.del Rultestena stenblock
    Slutet lht o. arb. bost.hus Rummet, Lilla åkermark
    Småkulla lht Rummet, Stora åkermark
    Sniphallen torp Runnesäckran åkermark
    Snipås torp el. lht Runningsås bergås
    Sofielund lht Rydet åkermark
    Solbacken lht Ryggebobäck bäck
    Solbacken lht Råbonabbe nabbe
    Solberga lht Rännarelyckan gärde
    Solhem lht Ränndalshagen skogsmark o hage
    Solhem lht Ränneliden lid
    Solhem lht Rävakullen berg
    Solhyddan lht Rävakärret hagmark
    Solhäll lht Rävaremossen skogsmosse
    Solhöjd lht Rävbacka skogsområde
    Solsunda lht Rävekullen berg
    Solvedens Kraftverk elkraftverk Rävekullen berg
    Solvedens Kraftverk el-verk Räveskulle berg
    Solängen lht (hmd.d) Rävetångshålan gärdesmark
    Sommargården lht Rökärrs Håla utmarksdal
    Sommarro lht Rösaregärdet gärde
    Staffanstorp hemmansdel (f.d. torp) Rösagärdet gärde
    Steinsro, se 12 Floda Saknas Röttjärnet tjärn
    Steinsro lht Rövik vik
    Stenhagen lht Sandkullemossen mosse
    Stenhagen hus o. bost.lht Sandtäkten sandtäkt
    Stenkullen hemmansdel (f.d. torp) Saxås skogsmark
    Stenkullen lht Sexfamnarsvältan åkermark
    Stenlid f.d. torp Sjöliden gärde
    Stensjöhall lht Sjöäckrerna åkermark
    Stensjöhult lht Skallsjöbergen berg o skogsmark
    Stenstorpet lht o. f.d torp Skallsjöfloge vattenfloge och sankmark
    Stensjöås hemmansdel (torp) Skallsjöholme holme
    Stomshage torp el. hem.del (lht) Skallsjölid landsvägslid
    Stomshall hem.del Skallsjölider skogsmarkslider
    Stomshed hem.d. torp el. lht Skallsjöskogar skogsmarker m.m.
    Stomtå lht, torp Skallsjövägen landsväg
    »Store-Larses» hus el. lht Skallsjöängar ängsmarker
    Strandslätt lht Skarabrink berghöjd
    Strandstugan, se 13 Floda Saknas Skedesåkern åkermark m.m.
    Strandstugan lht Skilnadsäckran åkermark
    Sturebo lht Skinnskalla höjder
    Sturveås Östra gård Skinnskallen, Västra gärdeshöjd
    Sturveås Östra gård Skinnskallen, Östra gärdeshöjd
    Stålebo gd Skomakarelyckan lycka
    Stålebo gård Skrabberna gärden o mark
    Stålebotå torp eller lht Skyttabäcken bäck
    Sundet gård Skyttamossarna mossar
    Sundet f.d. torp Skärebäcken skogsbäck
    Sundsborg lht Skärningen mark m.m.
    Surbrunn gård Slaktebacken markslätt
    Svea lht o. arb. bost.hus Slätten åkermarkslätt
    Svederna lht eller torp Smalåkern åker
    Svensered gårdar Smedjebacken gärdesmarker
    Svensered, Lilla gård Smedjegärdet gärde
    Svensered, Stora gård Smedjelyckan gärde
    Svensås lht Smedjelyckan gärde
    Sågarehagen hem.del Smörjelyckan gärdeslycka
    Sågebron torp, lht Smörpjuckestenen stenblock
    Sågverket, Floda sågverk Snorstomt mark el. f.d. tomt
    Sätern lht Snyftas Åker åkermark
    Sävehill lht Soåkern åker, gärde
    Sävenäs torp Staffaneliden lid
    Sävhult by Stackadalen dal
    Sävhult gårdar Stampakrekeln mark
    Sävhult gårdar Stena-Gunnla sten
    Sävhult Kullen gård Stenaskogen skogsmark
    Sävhult Marbogården gård Stenhålan gärdesmark
    Sävhult Svenningsgården gård Stenknäppet gärde o mark
    Sävhult Ödegärdet gård Stenlid lid, stenig väg o mark
    Sävhult Östergården gård Stenlidbron väg- o bäckbro
    Tallbacken lht Stensjöhaller skogsmarks- o flackberg
    Tambo lht Stensjön sjö
    Tjurås torp Stensjön sjö
    Tjärnet f.d. torp Stensjöås skogsmarks- o bergnäs
    Tollered gårdar Stenåker åkerland
    Tollered by Stenån å
    Tollered gårdar Stenängen gärdesmark o äng
    Tollered pst Stockamossen, Lille skogsmarksmosse
    Tolleredhall lht Stockamossen, Store mosse
    Tollered Nedregården gård Stockön ö
    Tollered Skattegården gård Stommadammen damm
    Tollered Skola skolhus o. småskola Stommasträngen skogsmark
    Tolleredås lht Storahalla skogsvägsberg
    Tomtebo lht Storamaden mad
    Tomterna lht Storebotten sjö
    Toppen lht Storemossen mosse
    Torget lht eller f.d. torp Store-Pettes Lycka lycka
    Torhult lht Storesten stenblock
    Torstaås lht eller torp Storestensbackarne gärdesm.
    Trollgården lht Store Stockmossberg berg
    Trollsås gård Storåker åkerland
    Trullsås gd Storåkern åkermark
    Trullsås by /Se Storåkern åkermark
    Trädeslund lht Stycket gärde
    Trädet f.d. torp Stycket gärdesmark
    Tullen lht Stänkan bergmark
    Tureberg lht Strömma vattenforsar o strömmar
    Turetorp lht Sturven sjö
    Tvärdalen f.d. torp Sturven sjö
    Tvärsjödal gård Sumpaliden lid
    Tvärsjödal gd Sundakleven väg o skogsmark
    Tvärsjönäs gd Sundaås bergås
    Tvärsjönäs gård Surbrunn gärde o sankmark
    Ubbared gårdar Svaneviken vik
    Ubbared, Lilla gård Svartemossen mosse
    Ubbared Västergården gård Svarttjärnet skogsmarkssjö
    Ubbared Östergården gård Svedjan skogsmark
    Ubbared by /Se Svedjekullarne bergkullar
    Uddared bebyggelse Svenningsgårdsgärde gärde
    Uddared gård Svenningsgårds Kreke beteshage
    Uggledalen f.d. torp Svensered Hage mark
    Ulvsbo lht Svenskärr inägomark
    Underås lht Svinakulla hagmarksberg
    Utbygget lht Svinekärr utmarksområde
    Vasen torp Svinhagen hag o åkermark
    Viebo by Svinhagsviken vik
    Viebo gårdar Svällabäcken bäck
    Viebo Västra gård Svällamaden skogsmarksmad
    Viebo Östra gård Svärtebäcken bäck
    Vik gård Sågebron vägbron
    Villa Tambo, se 14 Floda Saknas Sågebrotjärn tjärn
    Vänhem lht Sågelyckan åkerlycka
    Västerdal lht Säggen gärde
    Västeråsen lht Sängaråsen skogsmarksås
    Åkershill lht Sävelången sjö
    Ålderdomshemmet lht, »hem» o fattighus Sävelången sjö
    Ållan hemmansdel (torp) Sävenäs näs, uddemark
    Åsen lht Säveån å
    Åsen lht Sävhultstå utmark, hag o skogsområde
    Åsen, Västra lht el. torp Sävhultsvägen väg
    Åsen, Östra lht el. torp Sävviken vik
    Åstebo gård Sävvikstjärn tjärn, sjö o skogsmark
    Åsteboberg lht Söabergen berg
    Älghult lht Söabergen berg
    Ängebacken lht Söadalen hagmarksdal
    Änghagen torp Söakullen berg
    Ängshagen lht Söbergsskogen skogsområde
    Ängsstugan lht Sörtomterna mark
    Äspelund lht Sörängen gärde
    Ödegärdskulle lht el. torp Tegelbruksheden gärde
    Öjared gård (gårdar, torp m.m.) Tittefloget berg
    Öjared hållplats Tjogängen äng, gärde
    Ömmernäs f.d. torp Tjuraberget berg
    Österåsens Skola skolhus Tjuralyckan gärde
    Östergärdet lht Tjurebacken gärdesbacke
    Överås lht Tjäderkullen berg
    Överås lht Tjärn sjö
    Övra Kvarn lht (f.d. kvarn) Tjärnatjärn tjärn
      Tobakslandet åkermark
      Tolleredström ström
      Tolleredån å
      Torrbacken gärdesmark
      Torskabotten sjö
      Torskabotten sjö
      Torstavik vik
      Torstaås bergås o höjd
      Torvruttet gärde
      Tranbergsås bergås
      Transkogen skogsområde
      Tranögat mossehölja
      Trollaliderna lider
      Trollamossen mosse
      Trollbergen berg
      Trollsås skogsmarksås
      Trolltjärn skogsmarkstjärn
      Trångbacken gärde
      Trångasvängen vägkrök
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdslyckan gärde
      Trädgårdsmaden gärde
      Tullen markområde m.m.
      Tunneln berg o järnvägstunnel
      Tvåskäppeåkrarne åkerj.
      Tvärdalen skogsmarksdal
      Tvärdalsmaden skogsmarksmad
      Tvärsjön sjö
      Tvärsjön sjö
      Tåberget berg
      Tåmaden mad
      Tåmossen mosse
      Tån hag- o utmark
      Tångatjärnet skogsmarkssjö
      Tången tånge, uddemark, äng o åkerjord
      Tåssepölen torvgravspöl, hölja
      Tååker åkerland
      Täaåsen bergås
      Tönnö ö eller sten
      Ubbare Valla gärden
      Ubbareönäs hag o betesmarker
      Udden mark o udde
      Uggledalsberget berg
      Uggledalsön ö
      Undantagen gärdesmark
      Uspen sjö
      Uspen sjö
      Vakteberget berg
      Validerna skogsmarks o väglider
      Vargegroperna skogsmark o f.d. varggropar
      Varggropekullen berg
      Vasamossen skogsmarksmosse
      Vasamossen mosse
      Vasatjärnet tjärn
      Vassängen markområde
      Vattamossen mosse
      Vekärret gärdesmark
      Vekärrshålan dal o gärdesm.
      Vetesåker åkerland
      Vibosjön sjö
      Vidamossen mosse
      Vidasjön sjö
      Vidaån å (bäck)
      Videkärr åkermark
      Videmossarne mossemarker
      Videås bergås o skogsudde
      Viebosjön sjö
      Viksås bergås
      Vintersugsåkern åkermark
      Vråbergen berg o skogsm.
      Vägabacken åker eller äng
      Vällingehålan dal o hålmark
      Västergärdet gärde
      Västerhed gärdesmark
      Västerubbare Gärde gärden
      Vättningsgärdet gärde
      Åratalsstenen sten
      Åsa berg o skogsmarksåsar
      Åsahagen hage o gärdesmark
      Åsakroken åkrök
      Åsalyckan gärdeslycka
      Åsasand sjöstrandområde
      Åskällarekullen berg
      Åskärret gärdesmark
      Åssjötjärnet sjö
      Åssjöön ö
      Åstebogärdet gärde
      Åsåkern gärde
      Åsängen åkermark
      Älgviken vik
      Älvesmyst skogsmarksmosse
      Ängberget berg
      Äspelundsliden lid
      Äspelundsmossen mosse
      Äsppannerna ö, öjor, bergholmar
      Äspön ö
      Ödegärdskulle berg
      Öjaredvägen landsväg
      Ömmern sjö
      Ömmern sjö
      Östergårdsgärde gärde
      Östergårdstjärn tjärn
      Östergårdsvik vik
      Östergärdet gärde
      Österhed gärdesmark
      Österlyckan gärde m.m.
      Österängen gärde
      Övergärdet gärde
      Övergärdet gärde
      Övergärdsmossen mosse och åkermark
      Överåker gärde, åkerstycke

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.