ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Töllsjö socken : Bollebygds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 43 Naturnamn: 301 Bebyggelsenamn: 21 Naturnamn: 11
Tylsrid, se Töllsjö sn Abborrasjö sjö Töllsjö socken sn Blåeberg berg(?)
Töllsjö sn /Se Abborratjärn tjärn Björkered gd Gravtjärn, Lilla o .Stora tjärnar
Töllsjö sn Augustamad ägomark Bosgården gdr Lillagravs tjärn tjärn
Töllsjö sn *Bistockespången gränspunkt Brinta beb? Långasjön sjö
Töllsjö sn Bistratorpet terräng Gränne gd /Se Mörkatjärn tjärn
Töllsjö sn Björketjärn tjärn Gränne by Nabbasjön sjö
Töllsjö sn Björketjärnsliden skogsområde -gården -eled i beb.namn Oxalasjön sjö /Se
Töllsjö sn Björketjärnsmossen mosse Hagen, se Skavemad beb. Skavemad mad
Tilsrodh, se Töllsjö sn Ballabäcken bäck Hodal beb? Storagravs tjärn tjärn
Boda gd /Se Ballamossen mosse Huldal, jfr Hodal beb Vaggetjärnen tjärnar
Bäcken gd Bankatorpet terräng Klämmedalen lht Öxnaberg berg(?)
Gantarås gd /Se Bassaliden terräng Lindebräckan gd  
Gränne gd /Se Baståsa mosse mosse Oxalaryd, jfr Rydet gd  
Gränne by /Se Bistås avsöndring /Se Pjukesten lht  
-gården -eled i beb. namn Björnhult terräng Rydet beb.?  
Gärdsås gd /Se Björstjärn tjärn Skavemad beb.  
Henå gd Björsåta, Lilla terräng Storeskogen gd  
Henå gd /Se Björsåta ägomark? Tappbo gdr  
Henå hmn /Se Blackesjön, Lilla sjö Älebacken beb  
Henå ortnamn /Se Blackesjön, Stora sjö Ö-Andersa lht  
Holmen gd Blekarmossen mosse Öna, se Ö-Andersa lht  
Horsared gd /Se Blekemosse, Lilla mosse    
Klämmedal torp Blekemosse, Stora mosse    
Lobo gd *Blekemåsabro gränspunkt    
Lungsås avs. Blekås terräng    
?Maden gd Blåbärsbacken terräng    
Mellomgärde gd /Se Blåtjärn, Stora tjärn    
Morjhult by Boamosse mosse    
Morjhult by Boamossen mosse    
Morjhult by /Se *Bockasten gränsmärke    
Pjuksten(en) lht /Se Bockö ö    
*Skiphult, se Spjuthult by Borramossen, Västra mosse    
Spjuthult by? Borramossen, Östra mosse    
?Spjuthult by /Se Bredaremosse mosse    
Spjuthult by /Se Bredaremossen mosse    
Spjuthult by /Se Bråtatjärn tjärn    
Stommen gd Brännemosse mosse    
Stommen gd /Se Brännås terräng    
Tappebo by /Se Buasjön sjö    
Tappbo gd /Se Buskemossen mosse    
Torstad gd /Se Bäcketjärn tjärn    
Töllsjö sn /Se Dalabäcken bäck    
Töllsjö by /Se Dalamossen mosse    
  Dalatjärn tjärn    
  Dalen terräng    
  Dalåsen terräng    
  Dammkullen terräng    
  Dammsjömad terräng    
  Dammsjön sjö    
  Dammtjärn tjärn    
  Dymossen mosse    
  Dymossen mosse    
  *Dyngekärr gränspunkt    
  Ekplanteringen terräng    
  Ektjärn tjärn    
  Ektjärnbackarna skogsmark    
  Ektjärnsmossar mossområde    
  Entjärnet tjärn    
  Fiskatjärn tjärn    
  Fjällsmossen mosse    
  Fjällås myrslåtter    
  Flottatjärn tjärn    
  Folkåsen terräng    
  Frötjärn tjärn    
  Frötjärnalid höjd    
  Furumossen mosse    
  Furutjärn tjärn    
  Fyrsmossen mosse    
  Fäbromossen mosse    
  Fältaviken vik    
  Galtasjö sjö    
  Galtes ås terräng    
  Gantaråsbäcken Saknas    
  Gantaråsbäcken bäck    
  Gantarås fjäll Saknas    
  Gantarås fjäll höjd /Se    
  Getaryggen terräng    
  Getaryggen terräng    
  Gravtjärn, Lilla tjärn    
  Gravtjärn, Stora tjärn    
  Gräbbetjärn tjärn    
  Gräsmossen mosse    
  Gräsmossen, Lilla mosse    
  *Gröneborg borg /Se    
  Grönesjö, Stora sjö    
  Grönesjö, Stora sjö    
  Grönesjön, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Grönesjön, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Grönesjön, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Gungemosse mosse    
  *Gyrafonlen? gränspunkt    
  Gålemosse mosse    
  Gångstigmossen, Stora mosse    
  Gällesjön sjö /Se    
  Gällsjötjärn tjärn    
  Gärdessjön sjö    
  Gärsmossen mosse    
  Hagatjärn tjärn    
  Hallesjön, Lilla sjö    
  Hallesjön, Stora sjö    
  Hampedalsmosse mosse    
  Haramossen mosse    
  Haratjärn tjärn    
  Haratjärn Saknas /Se    
  Helig Tors källa källa /Se    
  Isasjön sjö /Se    
  Hjortakullarna terräng    
  Hjortmossen mosse    
  Holmamosse mosse    
  Holmoborg fornlämning    
  Holmbotjärn tjärn    
  Holmen skogsområde    
  Holmängen ägomark    
  Horsåsamossarna mosse    
  Horsåsen terräng    
  Hulemossen mosse    
  Hultamossen mosse    
  Hultedalen ägomark    
  Hultön ö    
  Hålemyst mosse    
  Hästabacken höjd    
  Hästmossen mosse    
  Hästskohallarna terräng    
  Häxtjärnet tjärn    
  Högaklinten terräng    
  *Högerör gränsmärke    
  Högåsaliden terräng    
  Hökabergen berg    
  Iglatjärn tjärn    
  Isasjö sjö    
  Isatjärn tjärn    
  Jäkels mosse mosse    
  Järpatorpet terräng    
  Järpåsen terräng    
  Jättatjärnen tjärn    
  Jönsemossen mosse    
  Kalles myst mosse    
  Kalvhagabergen berg    
  Klintebergen berg    
  Klämmesvedjorna terräng    
  *Knavemossabro gränspunkt    
  *Knormahöl gränspunkt    
  *Konungsliden berg    
  Korsmosse mosse    
  Krakakullen terräng    
  Kringelmossen, Stora mosse    
  Krokatjärn tjärn    
  Kroksmossen mosse    
  Kulsjön, Västra sjö    
  Kyrkeliden skogsområde    
  Käringberget berg    
  Käringtjärnet tjärn    
  Labäcken bäck    
  Lagabäcken bäck    
  Lagatjärn tjärn    
  Laggaön udde    
  Lattjärn, Lilla tjärn    
  Lavtjärn tjärn    
  Laxabackaön ö    
  Laxa mosse mosse    
  Laxatjärn tjärn    
  Laxatjärn tjärn    
  Laxatorpet terräng    
  Laxeberget berg    
  *Laxesten gränsmärke    
  *Laxesten gränsmärke    
  Laxån Saknas    
  Liamossen mosse    
  Liaskogen skogsområde    
  Lidatorpet terräng    
  Lindrör holme    
  Linnemossen mosse    
  Ljungmysten mosse    
  Ljungsdamm mosse    
  *Ljungsmosse ö gränspunkt    
  Ljusetjärn tjärn    
  Loboberget berg    
  Lobodamm mosse    
  Lungs mosse mosse    
  Lungsmossetjärn tjärn    
  Lungstjärn tjärn    
  Lungstjärn tjärn /Se    
  Lungstjärn tjärn /Se    
  Långamad mosse    
  Långaremossen, Lilla mosse    
  Långaremossen, Stora mosse    
  Långemad, Lilla mosse    
  Långemad, Stora mosse    
  Långemosse mosse    
  Långemossen mosse    
  Långesjön sjö    
  Långetjärn tjärn    
  Långeviken vik    
  Långåsen terräng    
  Långås mosse mosse    
  Mellomtjärn tjärn    
  Morjesjön sjö    
  Mossatjärn tjärn    
  Måttjärn tjärn    
  Mörkatjärn tjärn    
  Nabbasjön sjö    
  Nabbatorp terräng    
  Nolskogen skogsmark    
  Nolskogen skogsområde    
  Nolån å /Se    
  Näset udde    
  *Nästen gränsmärke    
  Ormamyst mosse    
  Orramossen mosse    
  Oxalabäcken bäck    
  Oxalasjön sjö    
  Oxalasjön sjö /Se    
  Oxalasjön sjö /Se    
  Pälamysten mosse    
  Råsmossen mosse    
  Senemosse mosse    
  Sikaberget berg    
  Sjögaredsbergen berg    
  Sjörenen terräng    
  Skallemosse mosse    
  Skalle mosse mosse    
  Skalle ås terräng    
  Skenemossen mosse    
  Skogstjärn tjärn    
  Skvättebäcken bäck    
  Skåpskulle terräng    
  Skåremossen mosse    
  Skäresjön sjö    
  Slätteberg berg    
  Slättebergen berg    
  Slätte kulle skogsbacke    
  Smala mossen mosse    
  Snårmystekulle terräng    
  Spahulten terräng    
  Spetsatjärn tjärn    
  Stenberget berg    
  Stensjöbäcken bäck    
  Stensjöholma terräng    
  Stensjömosse mosse    
  Stensjön sjö    
  Stenåsabäcken bäck    
  Stenåsen terräng    
  Stockåsen terräng    
  Storebacken skogsbacke    
  Store mossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Storskogsmosse mosse    
  Sustjärn tjärn    
  Susvik vik    
  Svartahall terräng    
  Svartviken vik    
  Svinebacken skogsbacke    
  Sågebäcken bäck    
  Sågeviken vik    
  Sörskogen skogsområde    
  Sörskogen skogsmark    
  Taxåsen skogsmark    
  Timmermossen mosse    
  Timmeråsen terräng    
  Tjuvatjärn tjärn    
  Tjärnamossen mosse    
  Tommossen mosse    
  *Tors källa vattenkälla /Se    
  Torvetjärn tjärn    
  Tranemad ägomark    
  Tranetjärn tjärn    
  Trinnekullen, Södra terräng    
  Trollsmossen mosse    
  Trängsmosse mosse    
  Tränningsåsamossen mosse    
  Tränningsåsen terräng    
  Tuttjärn tjärn    
  Tvärbäcken bäck    
  Tvärhagatjärnet tjärn    
  Tvärmossen mosse    
  Tvättesjön sjö    
  Tvättesjön sjö    
  Tärnahall holme    
  Töllesjön Saknas    
  Töllsjön sjö    
  Töllsjön sjö    
  Töllsjön sjö /Se    
  Vaggetjärn, Lilla tjärn    
  Vaggetjärn, Stora tjärn    
  Valaberget berg    
  Veresjön sjö    
  Vitemossen mosse    
  Vågåsen terräng    
  *Ysaborg gränspunkt    
  Ålkistebäcken bäck    
  Åsamossen mosse    
  Åsen terräng    
  Älgarmossen mosse    
  Älmesmosse mosse    
  Älmåsaberget berg    
  Ängelsås triangelpunkt    
  Äspetjärn tjärn    
  Öjemossarna mossområde    
  Ören sjö    
  Öresjön sjö    
  Öxnatjärn tjärn    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.