ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bredareds socken : Vedens härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 66 Naturnamn: 242 Bebyggelsenamn: 8 Naturnamn: 0
Bredared sn Abborrabergsmossen mosse Bredareds socken sn  
Bredared sn Aborresjön Saknas Fagerhult gd  
Bredared sn /Se Abborrasjön sjö Gravryd by  
Bredared sn Arlthen Lacus, se Ärtingen sjö Habeltorp gd  
Bredared sn? Backen terräng Hjortsberg gd:ar /Se  
Bredared sn Bastutjärn, Lilla tjärn Hulsten Saknas  
Bredared sn Bastutjärn, Stora tjärn Valdalsslätt bebyggelse  
Bredared sn Baståsa mosse mosse Vralen gd  
Bredared sn Baståsasjö del av Tränningen    
Bredared sn Belasjön sjö    
Bredared sn /Se Bergamossarna mossområde    
Breared, se Bredared sn Bistrahult ägomark    
*Almunnnaboda Saknas Bjällemosse mosse    
Aplakulla gd Björkåsbäcken bäck    
Aplakulla by? Björkåsen terräng    
Bredared by Bluddmossen mosse    
Ekarebo gd Bodamossen slåtter    
Ekarebo gd /Se Bokö ö    
Gamsen gd /Se Brattorp terräng    
?Gravryd by Broska mad terräng    
Grufvered by? Brosvedjan terräng    
Gravryd by Brudbräckan fornlämning /Se    
Grafryd by? Bråtakullen terräng    
Gravryd gd:ar /Se Båstadsviken vik    
Habeltorp by /Se Bärkullen skogsbacke    
Hedarydh kapellag Börjarekullen terräng    
Hjortsberg by Dalen ägomark    
Hjortsberg by Dammbackamossen mosse    
Hjortsberg by Dammkärr terräng    
Hjortsberg by Djupadalsbergen berg    
Hjortsberg by Drakakullen terräng    
Hjortsberg gd Drakamossen mosse    
Hjortsberg gd:ar /Se Ekedal ägomark?    
Hjälmryd by Fallsmossen mosse    
Hjälmryd by Filemossen mosse    
Hjälmryd gd:ar /Se Finnategarna ägomark    
Holmåsa by Fjällen terräng    
Holmåsa by Forneberga ägomark    
?Hult gd Fornebergen skogstrakt /Se    
Hultås gd Fornesjö sjö    
Hyttebacken lht /Se Fornesjö sjö /Se    
Kattestad lht /Se Fornesjömossen mosse    
Lövås gd Friarbron terräng    
Lövås gd /Se Frugårdsmossen mosse    
Risabo by /Se Fräsetjärn tjärn    
»Røddill» sätesgård Fästampen höjd    
»Røgle», se Röl herrg. Fätrillasjön sjö    
Röl herrg. Garnsäcksmossen mosse    
Röll hg /Se Getryggen terräng    
Röl gd Grantjärn tjärn    
?Röl hg /Se Gravsjöbäcken bäck    
Röl säteri /Se Gravsjön sjö    
Silleberg gård /Se Grytnabben terräng    
Sköttning by /Se Gräddån å    
Tjurås, se Lövås gd Gräsåsamossen mosse    
Tjurås=Lövås Saknas /Se Gräsåsen ägomark    
Tjurås gd:ar /Se Gräsåsen terräng    
Tjurås gd:ar /Se Gåsasjön sjö    
Tranebo gd /Se Gåshall holme    
Tranebo gd /Se Gåssjön sjö /Se    
Tranebo[ø]ll gd /Se Habeltorpasjön sjö    
Tuskered gd Hagabergsskiftet terräng    
Vralen gd Hallabäcken bäck    
Vralen by /Se Hallalund ägomark    
Vralen by /Se Haratorpet terräng    
Vämmenhult by /Se Hedaredsån Saknas    
  Hjortsbergsån Saknas    
  Hjortbergsån å    
  Holstensån å    
  Holmrydsbäcken bäck    
  Horsamossen mosse    
  Hundfors fors    
  Hyttebacken ägomark    
  Håkemaden ägomark    
  Hålkärret mosse    
  Hålkärrsbäcken bäck    
  Hägnamossen mosse    
  Hästhagen skogsområde    
  Högabacke ägomark    
  Höganäs terräng    
  Höge kulle terräng    
  Hökamossen mosse    
  Hörnasjön sjö    
  Höstackamaden, Stora mosse    
  Iglabäcken bäck    
  Iglasjön sjö    
  Kartåsen skogsmark    
  Klintabacka triangelpunkt    
  Klintamosse mosse    
  Klockars kulle terräng    
  Klämmedalsbergen berg    
  Klätterberget berg    
  Knallhatten terräng    
  Knappekulla terräng    
  Knatte-Kaller terräng    
  Knektatrillan skogsmark    
  Knivatjärn tjärn    
  Knivatjärn sjö /Se    
  Knivatjärnsberget berg    
  Knivatjärnsmossen mosse    
  Kolemossen mosse    
  Korssvedjan slåtter    
  Krakakullen terräng    
  Kroksmossen mosse    
  Kroktjärn, Nedre tjärn    
  Kroktjärn, Övre tjärn    
  Kullabäcken bäck    
  Kulsjön, Västra sjö    
  Kulsjön, Östra sjö    
  Kvicktjärn tjärn    
  Kvicktjärnsryd ägomark    
  Kypåsen, Lilla terräng    
  Kyrkeledsskogen skogsområde    
  Källäng terräng    
  Käringsåsen skogsmark    
  Kärrsmossen mosse    
  Lansamossen mosse    
  Lansatorpet terräng    
  *Laxesten gränsmärke    
  *Laxesten gränsmärke    
  Lillesjö sjö    
  Lillesjön sjö    
  Lillön ö    
  Lindåsen skogsmark    
  Lyckemossen mosse    
  Långemysten mosse    
  Långemysten mosse    
  Långåsen terräng    
  Lövåsakärret mosse    
  Lövåsasjön sjö    
  Mjöhulta mosse mosse    
  Mjölke mosse mosse    
  Mjölkåsabäcken bäck    
  Mjöshulta sågedamm utbuktning av Torvån    
  Mosslången udde    
  Myrhult terräng    
  Mystetjärn tjärn    
  Mömossen mosse    
  Mörtviken vik    
  Nävrakullen terräng    
  Oxabacken ägomark    
  Porten terräng    
  Pottekullen terräng    
  Rammedalsbäcken bäck    
  Ringsmossen mosse    
  Rolfsån Saknas    
  Rosabäcken bäck    
  Rudesjön sjö    
  Rydakullen terräng    
  Röhlsbäcken Saknas    
  Römossen mosse    
  Römossen mosse    
  Sjöbodtorpet terräng    
  Sjöbodviken vik    
  Sjömansbäcken bäck    
  Skåpaslättsbäcken bäck    
  Skärsmossen mosse    
  Sköttningbäcken bäck    
  Sköttningsmossen, Lilla mosse    
  Slipebäcken bäck    
  Slåttemossen mosse    
  Släpatorpet terräng    
  Snickartorpet ägomark    
  Stekabergen berg    
  Stenakullen terräng    
  Stensjön sjö    
  Strökullen terräng    
  Sturesjön sjö    
  Stutåsamossen mosse    
  Sundsmossen mosse    
  Susarebäcken bäck    
  Svartemossen mosse    
  Svedjeberget berg    
  Svedjeberget, Höga berg    
  Sverkers terräng    
  Svinamossen mosse    
  Svinsjön sjö    
  Svirvelsuddarna terräng    
  Svärtemossen mosse    
  Sågabäcken bäck    
  Sågdammen tjärn    
  Sågedammen utbuktning av Torvån    
  Sälsjön sjö    
  Säfveån Saknas    
  Säven sjö    
  Sörmossen, Stora mosse    
  Tillebergen berg    
  Tillemossen mosse    
  Tomta mosse mosse    
  Tomtatjärn tjärn    
  Tomterna slåtteräng    
  Torröbäcken bäck    
  Torfån Saknas    
  Torvån å    
  Trannabben ö    
  Trehörnakilen terräng    
  Tränningen, Stora sjö    
  Trönningsån bäck    
  Tåbacka ägomark    
  Tåssöbäcken bäck    
  Ursmossbäcken bäck    
  Utmossen mosse    
  Valdalen terräng    
  Varnasjö sjö /Se    
  Varnasjön sjö /Se    
  Varpakullen terräng    
  Vasemaden ägomark    
  Vasen slåtteräng    
  Hvathultssjön Saknas    
  Veksjö terräng    
  Veksjöbergen berg    
  Veksjön sjö    
  Vemmenhultsdalen Saknas    
  Viaredssjön Saknas    
  Vralska damm tjärn    
  Vängabäcken Saknas    
  Vängaån Saknas    
  Värvarekullen fornlämning /Se    
  Ålkisteberget berg    
  Åsakullen terräng    
  Åsarna terräng    
  Älgmossen mosse    
  Älmås terräng    
  Ärtingen sjö    
  Ärtingen Saknas    
  Ärtingen sjö /Se    
  Ärtingen sjö /Se    
  Ärtingen sjö /Se    
  Ören, se Öresjö sjö    
  Ören sjö /Se    
  Öresjö Saknas    
  Öresjö sjö    
  Öresjö sjö    
  Öresjö sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjö sjö    
  Öresjö sjö    
  Öresjö sjö    
  Öresjön sjö /Se    
  Öresjö sjö /Se    
  Öresjö sjö /Se    
  Öören Lacus, se Öresjö sjö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.