ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fristads socken : Vedens härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 274 Naturnamn: 110 Bebyggelsenamn: 8 Naturnamn: 0
Fristads hed Saknas Adlaviken vik Fristads socken sn  
Fristad sn Agnaviken vik Fristads hed bebyggelse  
Fristad sn? Agnaviksbäcken bäck Frufällan pst  
Fristad sn Alehagen terräng Gyltesgrotta, se Frufällan pst  
Fristad sn /Se Altes terräng Lindsö bebyggelse  
Fristad sn Arlthen Lacus, se Ärtingen sjö Lindsörs bandel se 2 Lindsö Saknas  
Fristad sn *Artuskog försv. skog Självvik gd /Se  
Fristad sn *Artuskog Saknas /Se Örekullen bebyggelse  
Fristads sn Barnasjön sjö    
Fristad sn Björnatorpet ägomark    
Fristad sn Blacken sten    
Fristad sn Bryngela terräng    
Fristad by Bymossen mosse    
Fristad sn Dammen tjärn    
Fristad sn Ekehagen terräng    
Fristad sn Ekelund terräng    
Fristad sn Ekenäsudden udde    
Fristad sn *Ekås hall ?berg    
Fristad sn Galgbacken terräng    
Fristad sn Grytviken vik    
Fristad sn Gunntorp terräng    
Fristad sn Gyltas grotta terräng    
Fristade Saknas Gyltas grottor grottor /Se    
Fristad sn Gyltåsen höjdsträckning /Se    
Fristada Saknas Gärdstorps-Länghemsbäcken Saknas    
Fristad sn *Himmershäll berg    
Fristad sn Hultet terräng    
Fristad sn Hyttan terräng    
Fristad sn Hästamossen mosse    
Fristad sn Hästhagen ägomark    
Fristad sn Hästhagsviken vik    
Fristad sn Iglasjön sjö    
Frÿstade Saknas Iglesiön, se Trolltjärn tjärn    
Fristad sn Innersjön del av Ärtingen    
Ffristade Saknas Innersjön del av sjö /Se    
Fristadha Saknas Kattemossen mosse    
Fristade Saknas Kilabäcken bäck    
Fristad sn Kulgrav råmärke    
Fristad sn Kullen ägomark    
Fristad sn Kvarnbäcken bäck    
Fristad sn Källedalsmossen mosse    
Fristada Saknas Kärrasjön sjö    
Fristad sn Kärrasjön sjö    
Fristad sn Lakhallsbergen berg    
Fristad sn Landtmossen Saknas    
Frÿsta Saknas Lantmossen mosse    
Früstada Saknas Lassesjö sjö    
Fristad sn Lassesjö sjö    
Fristad sn? Lassesjö sjö    
Fristad sn? Lasse sten gränsmärke    
Fristad sn Lasse sten gränsmärke    
Frÿstada Saknas Lasse sten höjd    
Fristad sn Lerstensmaden slåtteräng    
Fristad sn Lillesjön del av Lassesjö    
Fristadha Saknas Lindekullen terräng    
Fristad sn Lodesmaden ägomark    
Fristad sn Lugnet terräng    
Fristad sn Lövåsen terräng    
Fristad sn *Marcusgata råmärke    
Fristada sn Mathuljen fördjupning /Se    
Fristad sn Munkån Saknas    
Fristad sn Munkån å    
Fristad sn Nossan Saknas    
Fristad sn? Notdraget del av Ärtingen    
Fristad sn Nyarpsbäcken bäck    
Fristad gd och sn /Se Näset udde    
Fristad sn /Se Pinnaviken vik    
Fristad socken /Se Påtorpsbäcken Saknas    
Fristad socken /Se Ringaboviken vik    
Fristad socken /Se *Risås ?ås    
Fristad socken /Se Råstorpshage terräng    
Fristad Prästegården gd *Rölle knäppa råmärke    
Fristad Prästegården gd *Rölle spång råmärke    
Arta by Sikabäcken bäck    
Arta Saknas Sjöbodviken vik    
Arta gård Skogalund ägomark    
Arta by Skogen, förr Varpliden Saknas /Se    
Arta by Snushögen höjd    
Arta by Storängen ägomark    
Arta by /Se *Suggebro råmärke    
Arta Saknas /Se *Sugge klev råmärke    
Arta by /Se Sundet sund    
Asklanda by Svedjekullen triangelpunkt    
Asklanda sn? Svedjekullen terräng    
Asklanda Saknas /Se Svensån å    
Asklanda by /Se Trojenborg stensättning /Se    
Barnasjön Saknas /Se Trolltjärn tjärn    
Biscopstorpr Saknas Trolltjärn tjärn    
Biskopstorp gd? Tubbekulla damm, terräng    
?Biskopstorp gd *Wargastuva råmärke    
Biskopstorp gd Vikåsaudden udde    
Biskopstorp gd Vikåsaviken vik    
Fristad kyrkoby Viskan Saknas    
Fristad gd Vådhallbergen berg    
Fristad by Yttersjön del av Ärtingen    
Fristad kyrkoherdeboställe Ålakällan källa    
Fristad by /Se Åsabergen berg    
Fristad by /Se Ängamark ägomark    
Frufällan gård och järnvägsanhalt /Se Ärtingen sjö    
Hedegården Saknas /Se Ärtingen Saknas    
?Håstorp gd Ärtingen sjö    
Håstorp Saknas /Se Ärtingen sjö /Se    
Komlösa by Örebro Saknas    
Komlösa Saknas Ören, se Öresjö sjö    
Komlösa by Öresjö Saknas    
Komlösa by Öresjö sjö    
Komlösa by Öresjö sjö    
Komlösa by Öresjö sjö    
Komlösa by Öresjö sjö /Se    
Komlösa by Öören Lacus, se Öresjö sjö    
Komlösa by      
Komlösa by?      
Komlösa by      
Komlösa Saknas /Se      
Komlösa by /Se      
Komlösa by /Se      
Komlösa by /Se      
Komlösa by /Se      
Komlösa by /Se      
Kumblösa, se Komlösa by      
Qvarbo gd?      
Kvarbo gd /Se      
Lundagården, Västra o. Östra gdr      
?Längjum by (förr egen sn)      
Längjum by /Se      
Längjum by      
Längjum f. tingsplats, by      
Längjum by      
Längjum förr egen sn, nu by /Se      
Längjum by      
Längjum by      
Längjum förr egen sn, nu by      
Längjum f. sn, nu by      
Längjum förr sn, nu by      
Longsin socken      
Längjum by /Se      
Längjum by /Se      
Längjum by /Se      
Mölarp gård      
Mölarp gd      
Mölarp gd      
Mölarp gd      
Mölarp Saknas /Se      
Oddetorp Saknas      
?Olstorp gd      
Paradis gd      
Paradis gd      
Påtorp hrgd      
Påtorp hgd      
Påtorp gård      
Påtorp gd      
Påtorp hg /Se      
Påtorp gd      
Påtorp gd      
Påtorp hgd      
Påtorp hg      
Påtorp hgd      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hrgd?      
Påtorp herrg      
Påtorp hrgd      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Patorp Saknas      
Paattorp Saknas      
Påtorp hg      
Powetorp Saknas      
Påtorp herrg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Paatorp Saknas      
Påtorp gd      
Påtorp hg      
Påtorp hrgd      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp Saknas      
Påtorp hg      
Påtorp gods      
Påtorp hg      
Påtorp herrgård      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hrgd      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hrgd      
Påtorp hrgd      
Påtorp hrgd      
Påtorp hrgd      
Påtorp hrgd      
Påtorp hrgd?      
Påtorp hrgd?      
Påtorp hrgd      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hrgd      
Påtorp hg      
Påtorp gd      
Påtorp hg      
Påtorp hrgd      
Påtorp hg      
Påtorp hgd      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hg      
Påtorp hrgd      
Påtorp gd /Se      
Påtorp Saknas /Se      
Råstorp by      
?Råstorp by      
Råstorp Saknas /Se      
Rölle gd      
Rölle gd      
Sibbarp gd      
Sibbarp by      
Sibbarp by      
Sibbarp gd      
Sibbarp Saknas /Se      
Sik by      
Sik gd      
Sik gd      
Sik gd:ar /Se      
Sjelfvik = Självvik gd /Se      
Självvik gårdar /Se      
Självvik gårdar /Se      
Självik gd:ar /Se      
Skinnfällan lg /Se      
Skinnfällan gård /Se      
Skottek gd      
Skottek gd      
Skottek gd      
Skäteck Saknas      
Skällvik = Självvik gd /Se      
Sköttning by      
Slindehall torp      
Slättäng Saknas /Se      
Sparsö gård /Se      
Sparsör Saknas /Se      
Sparsör hållstation /Se      
Stommen gd      
Stommen gd      
Svenstorp gd      
Svenstorp gd      
Svenstorp gd      
Svenstorp gd      
Sölebo by      
Sölebo by      
Sölebo, Lilla o. Stora gdr      
Sölebo Saknas /Se      
Wärmeszååsz gård      
Wärmeszååsz Saknas      
*Värmeszååsz Saknas      
Åsslätt gd      
Åslätt bost.      
Åslätt gd      
Ålåsen lg /Se      
Äspenäs gd      
Äspenäs gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.