ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gingri socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 38 Naturnamn: 28 Bebyggelsenamn: 8 Naturnamn: 0
Gingri sn Bäckäng ägomark Gingri socken sn  
Gingri socken Furuholm ägomark Gingri bebyggelse  
Gingri sn Gingri mader ägomark Gingri Bosgården soldattorp, se 3 Gingri Saknas  
Gingrid sn Hagalund terräng Krökeslund bebyggelse  
Gingri socken Hjortseredsmossen mosse Stockabo bebyggelse  
Gingri sn Hovalids stup terräng Ståckabo, se 1 Stockabo Saknas  
Gingri sn /Se Karlströms damm damm Tosseryd bebyggelse  
Gingri sn Kulgrav råmärke Tåsseryd, se 1-2 Tosseryd Saknas  
Gingrine sn Lakakilen terräng    
Gingri sn Lillån å    
Gingri sn *Marcus gata råmärke    
Gingri sn Riddersborg ägomark    
Gingri sn *Risås ?ås    
Gingrids sidor Saknas Ryttarkullen terräng    
Gingri sn /Se *Rölle knäppa råmärke    
Gingri sn /Se *Rölle spång råmärke    
Gingri by, sn /Se Sliperdalsbäcken bäck    
Gingri sn /Se *Suggebro råmärke    
Gingri socken /Se *Sugge klev råmärke    
Bredgården gd /Se Torssjö sjö /Se    
?Bållås gd *Tosseryd os bäckmynning    
Gingri gård o. sn Tosserydssjön, Lilla sjö    
Gingri by Tosserydssjön sjö    
Gingri f.d. kyrkby Tosserydssjön, Stora sjö    
Gingri by Tosserydssjön, Lilla och Stora sjöar /Se    
Hjortsered by Ulvamossen mosse    
Hjortsered by /Se *Wargastuva råmärke    
Hovalida gd Varmåsen terräng    
Hovalida gd /Se      
Hovalida gd /Se      
Risbo kvarn Saknas /Se      
Runarp Saknas /Se      
Runnarp hmn /Se      
Runarp Saknas /Se      
?Stockabo by      
Stommen gd      
Tosseryd gårdar /Se      
Äspered by      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.