ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rångedala socken : Ås härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 92 Naturnamn: 34 Bebyggelsenamn: 25 Naturnamn: 2
Rångedala sn Backen terräng Rångedala sn sn Fölabron bro
Rångedala socken Brudesten sten /Se Algutstorp by Skråle kanal
Rångedala sn Digra rör fornlämning /Se Bengtsgården gd  
Rångedala sn Ekås ägomark Bredared by  
Rångedala sn Falskog Saknas /Se Bytorp gd  
Rångedala socken Fenneslundaån Saknas Ekkulla gd  
Rångedal sn Fogdekärret ägomark Falskog gd och by  
Rångedala sn o. gd Fölabäcken bäck Finnekumla by  
Rångedala sn Fölsjö sjö Finnekumla by /Se  
Rångedala sn Fölsjömossen mosse Fölhult gd  
Rångedala sn /Se Halleberg ägomark Gravryd bebyggelse  
Rångedala sn Horsamossen mosse Gravryd by  
Rångedala sn Häljaredsån å Gretlanda by  
Rångedala sn Kungatorpet terräng Gunnarstorp by  
Rångedala sn Kungsbacken ägomark Holmen gd  
Rångedala sn Kvarnabäcken bäck Håkansgården gd  
Rångedala sn Källängen terräng Klämmestorp gd  
Rångedala sn Långås ägomark Lyckegården gd  
Rångedala sn Marsjön Saknas Mossabo handelsbutik  
Rångedala sn Marsjön sjö /Se Ormåsa gd  
Rångedala sn Marsjön Saknas Rångedala by  
Rångedala sn Nordhemmet terräng Stavared gd  
Rångedala sn Rotalyckan ägomark Tomten gd  
Rångedala sn Rångedalaån å Vevelhult gård  
Rångedala by o. sn Rångedalaån å Vädret torp  
Rångedala sn Rångedalaån å /Se    
Rångedala sn Rättatorpet terräng    
Rångedala sn Sankt Ragnhilds källa offerkälla    
Rångedala sn Sankt Ragnhilds källa offerkälla    
Rångedala sn Store mosse mosse    
Rångedala sn Store mosse mosse    
Rångedala sn Tångabäcken bäck    
Rångedala sn Viskan Saknas    
Rångedala sn Älmhultsberget berg    
Rångedala sn      
Rångedala sn      
Rångedala sn      
Rångedala sn      
Rångedala sn      
Rångedala sn      
Rångedala sn /Se      
Rångedala sn /Se      
Rångedala sn /Se      
Rångedala sn /Se      
Rångedala sn /Se      
Rångedala sn /Se      
Rångedala kyrka kyrka /Se      
Algutstorp by /Se      
Bytorp gd:ar /Se      
Bytorp gd:ar /Se      
Ekkulla gd      
Ekkulla gård      
Falskog by      
Falskog Saknas /Se      
Finnekumla by      
Finnekumla by      
Finnekumla by      
Finnekumla by /Se      
Finnekumla by /Se      
Finnekumla by /Se      
?Gravryd by      
?Gravryd by      
Gravryd gd:ar /Se      
Gretlanda by      
Gretlanda by      
Gretlanda by      
Gretlanda by      
Gretlanda by      
Gretlanda gdr /Se      
Gryttlanda, se Gretlanda by      
?Långaryd gd      
Långeryd by?      
Mada by      
Mada by      
Mada by      
Ormåsa by      
Prästgården prästgård      
Rångedala by      
Rångedala by      
Rångedala by /Se      
Rångedala by      
Rångedala by      
Rångedala by      
Rångedala by      
Rångedala by      
Rångedala by      
Rångedala by      
Rångedala by /Se      
Rångedala gäll Saknas      
Stavared gd      
?Stavared gd      
Stavared gd      

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.